Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Polisa na życie dla emeryta - którą ofertę wybrać?

23 KWI 2018
Data aktualizacji: 26 CZE 2020
Emeryci to nie jest główna grupa docelowa towarzystw ubezpieczeniowych. Oferty dedykowane seniorom można policzyć na palcach jednej ręki, ale te, które się pojawiają, z reguły nie wymagają przechodzenia ankiety medycznej. Sprawdzamy, co jeszcze zawiera ubezpieczenie dla emeryta.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  W Polsce obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W polisach na życie podziału na płeć nie ma, ale faktem jest, że osoby po 60 roku życiu nie są już tak chętnie ubezpieczane jak te w sile wieku.

  Z wiekiem kończą się rozszerzenia w wykupionej wcześniej polisie na życie. Dotyczy to np. pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania czy NNW. Towarzystwa bazując na rachunku prawdopodobieństwa określają górną granicę wieku w tych ryzykach do 55-60 roku życia. Ale nawet umowa podstawowa kończy się najpóźniej w wieku 70-75 lat. Co później? Wybranie jednej z ofert dedykowanych emerytom.

  Infografika - Miesięczny koszt polisy na życie dla emeryta
   

  Jaką polisę na życie może mieć emeryt?

  Dla emeryta na pewno nie będzie dostępna polisa grupowa zawierana w miejscu pracy. Pozostaje więc umowa indywidualna z towarzystwem – i to wyłącznie ochronna.

  Ubezpieczenie oszczędnościowe (na życie i dożycie) kończy się przeważnie w chwili osiągniecia przez ubezpieczonego 65-70 lat lub wcześniej. Podobnie jest z polisą inwestycyjną. Oba produkty są przeznaczone dla osób młodszych, ponieważ tu umowa trwa często minimum 10 lat.

  Zostaje jeszcze ubezpieczenie indywidualne terminowe lub bezterminowe. Wybraliśmy z ofert obecnych na polskim rynku 3 takie produkty – Red Sands (pod marką 4life direct), TU Europa (pod marką życiedirect.pl), PZU (polisa Ochrona na Zawsze) i MetLife (polisa Start55).
   

  Polisa 4life direct terminowa lub bezterminowa – która lepsza dla emeryta?

  W ubezpieczeniu 4life direct możemy ubezpieczyć się w 2 wariantach – na czas określony i niekreślony (dożywotni). W pierwszym przypadku maksymalny wiek ubezpieczonego w chwili zawierania umowy to 76 lat. W zakresie ochrony są 2 zdarzenia - śmierć ubezpieczonego oraz trwałe kalectwo ubezpieczonego. Odszkodowanie może wynieść od 25 000 zł do 250 000 zł.

  W wariancie bezterminowym wysokość odszkodowania jest niższa, a zakres węższy, za to umowę może podpisać nawet 86-letni emeryt. Tu ubezpieczamy się tylko na wypadek śmierci, a nasi najbliżsi mogą liczyć na co najwyżej 50 000 zł. Przy czym, jeśli zgon nastąpi w pierwszych 24 miesiącach od zawarcia umowy, to świadczenie będzie równe tylko sumie wpłaconych składek.

  Zaletą bezterminowej polisy dla emeryta w 4life direct jest brak szczegółowej ankiety medycznej, a dla uposażonych potrójna wysokość odszkodowania za zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Sama umowa może być zawierana w dwóch wariantach:
  • indywidualnym: z jednym ubezpieczonym,
  • ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.
  Warto pamiętać, że jeśli umowa została zawarta w wariancie ze współmałżonkiem, po śmierci jednego ze współmałżonków umowa nie kończy się, ubezpieczyciel wypłaca uposażonemu świadczenie za osobę zmarłą, a drugi ze współmałżonków może nadal podlegać ubezpieczeniu. Polisa może być kontynuowana także po rozwodzie małżonków.
   

  Polisa dla emeryta życiedirect.pl – składki od 32 miesięcznie

  W TU Europa dostępna jest polisa zyciedirect.pl. Umowę można zawrzeć dla 1 lub 2 osób. W chwili zawierania umowy ubezpieczony musi mieć co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 86 lat.

  Suma ubezpieczenia może wynieść od 4 000 aż do 300 000 zł. Składka nie ulega zmianie przez cały czas trwania ubezpieczenia. W pierwszym okresie opłacania ubezpieczenia, wypłata z tytułu śmierci w ustalonej kwocie możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy śmierć spowodował nieszczęśliwy wypadek. Jeżeli do zgonu doszło z przyczyn naturalnych, wypłata będzie równa kwocie wpłaconych składek. Już od drugiego roku opłacania ubezpieczenia, wypłata w ustalonej kwocie będzie obowiązywała niezależnie od przyczyny zgonu.

  Cena polisy zależy od wieku ubezpieczonego emeryta i kwoty odszkodowania z tytułu zgonu, a także liczby osób (1 lub 2). Miesięczna składka może wynieść niecałe 400 zł, ale prawie 600 zł, przy zachowaniu proporcji między wiekiem a wysokością sumy ubezpieczenia. Zawsze korzystniej wychodzi opłacanie składki dla 2 osób.
   

  Przykładowe składki dla emeryta w wieku 65, 75 i 85 lat

  Wiek ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Miesięczna składka
  dla 1 osoby dla 2 osób
  65 lat 4000 zł 32 zł 50 zł
    16 000 zł 127 zł 202 zł
    32 000 zł 254 zł 403 zł
    50 000 zł 398 zł 630 zł
  75 lat 4000 zł 58 zł 91 zł
    16 000 zł 232 zł 364 zł
    32 000 zł 464 zł 729 zł
    50 000 zł 725 zł 1139 zł
  85 lat 4000 zł 119 zł 182 zł
    16 000 zł 474 zł 728 zł
    32 000 zł 948 zł 1456 zł
    50 000 zł 1482 zł 2275 zł
  Tabela 1. Na podstawie kalkulatora zyciedirect.pl.
   

  Polisa dla emeryta PZU – możliwy brak składek

  W polisie PZU Ochrona na Zawsze emeryt jest ubezpieczony dożywotnio. Do tego ubezpieczenia może przystąpić każdy (brak szczegółowej ankiety medycznej) przed ukończeniem 80 lat.

  Dużym atutem jest to, że polisa opłacana jest przez ubezpieczonego wyłącznie do pewnego momentu. Potem, obowiązek opłacania składek przechodzi na PZU. Stanie się tak w zależności od tego, kiedy została zawarta umowa, np.:
   
  • bez składek od 70 roku życia - jeśli w chwili zawierania umowy ubezpieczony miał maksymalnie 45 lat,
    
  • bez składek od 75 roku życia - jeśli w chwili zawierania umowy ubezpieczony miał 46-55 lat,
    
  • bez składek od 80 roku życia - jeśli w chwili zawierania umowy ubezpieczony miał 56-60 lat,
    
  • bez składek od 85 roku życia - jeśli w chwili zawierania umowy ubezpieczony miał 61-65 lat.
   
  Podsumowując, jeżeli w początku ubezpieczenia wiek polisowy ubezpieczonego wynosi co najmniej 66 lat, obowiązek opłacania składek trwa 15 lat.
   

  Polisa dla emeryta MetLife – dostępna od 55 roku życia

  W polisie MetLife Start55 można być ubezpieczonym dożywotnio na wypadek zgonu, a także 4 innych zdarzeń – do 76 roku życia. Umowy rozszerzone to:
   
  • ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej,
  • ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW lub choroby,
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW.
   

  Polisa na życie dla emeryta – oferty TU

  TU Red Sands Europa PZU MetLife
  Polisa 4life direct życiedirect.pl Ochrona na Zawsze Start55
  Maksymalny wiek przystąpienia do umowy 75 lat (terminowa)
  85 lat (bezterminowa)
  85 lat 80 lat 75 lat
  Rodzaj polisy Terminowa i bezterminowa Bezterminowa Bezterminowa Bezterminowa
  Liczba zdarzeń, które obejmuje polisa 2 (terminowa)
  1 (bezterminowa)
  1 1 5
  (w tym 4 do 76 roku życia lub wcześniej)
  Maksymalna suma ubezpieczenia 250 000 zł (terminowa)
  50 000 zł (bezterminowa)

   
  100 000 zł ustalana z agentem ubezpieczeniowym ustalana z agentem ubezpieczeniowym
  Tabela 2. Opracowanie własne.
   

  Na co zwracać uwagę w ubezpieczeniu dla emeryta?

  Kupienie polisy dla seniora jest równie łatwe, jak zakup ubezpieczenia dla osoby młodej, ale dostępne są nieco inne oferty. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, wśród których najważniejszym jest wiek ubezpieczonego, a co się z nim wiąże, zwiększone ryzyko różnorodnych chorób, które mogą mieć bardzo poważne skutki.

  Z polisy dla seniora że wykluczone zostaną te choroby, na które ubezpieczony już choruje. Żadna firma nie zdecyduje się, by wziąć odpowiedzialność za istniejące schorzenia i to akurat dotyczy wszystkich zainteresowanych polisami, nie tylko seniorów. W przypadku seniorów tych wyłączeń może być znacznie więcej.

  Bardzo istotną kwestią jest również czas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre towarzystwa oferują polisy bezterminowe. Umowy bezterminowe wygasają dopiero po śmierci ubezpieczonego. I chociaż pieniądze z pewnością nie ukoją smutku po stracie członka rodziny, ale pomogą w sprawach czysto przyziemnych. Wybierając więc odpowiednie ubezpieczenie na życie po 70 roku życia trzeba bardzo starannie się do tego przyłożyć.

  Aby wybrać dobre ubezpieczenie dla emeryta trzeba wziąć pod uwagę kilka wytycznych, które będą kluczowe dla składki ubezpieczenia czy zakresu ochrony:
   
  • sprawdź, która z polis gwarantuje zabezpieczenie dożywotnie - taka polisa najczęściej oznacza brak ankiety medycznej, a to istotne, jeśli zmagasz się z problemami zdrowotnymi,
    
  • zapytaj o wiek przystąpienia do umowy – ubezpieczenie na życie dla seniorów powinno zakładać możliwość przystąpienia do niego w starszym wieku. Niektóre firmy stawiają granicę w wieku 60 lat, inne w wieku 65. Trzeba sprawdzić te informacje. Najczęściej wiek końcowy liczy się przy umowie podstawowej (śmierć ubezpieczonego), wcześniej natomiast wygasają umowy dodatkowe,
    
  • porównaj umowy dodatkowe - dostępne są w OWU, a kluczową informacją jest nie tylko ich liczba, ale przede wszystkim czas trwania i wyłączenia odpowiedzialności. Standardem powinny być m.in. nieszczęśliwe wypadki, pobyt w szpitalu czy poważna operacja,
    
  • ustal składkę - jeżeli wszystkie powyższe elementy są dopasowane zgodnie z życzeniem, potrzebami i oczekiwaniami przyszłego ubezpieczonego, to można zastanowić się nad ceną. W sytuacji, gdy tylko jedna oferta spełnia wymagania, nie ma za bardzo nad czym się zastanawiać. Jeżeli jednak podobnych polis jest więcej, to wybór tej najtańszej, jest jak najbardziej zrozumiały.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Emeryci mogą wybrać terminową i bezterminową polisę na życie

  2. Koszt takiego ubezpieczenia będzie zależał od wieku i liczby osób objętych ochroną, a także wysokości świadczenia

  3. Do polisy na życie emerycie mogą przystąpić najpóźniej w wieku 85 lat

  4. Ubezpieczenie dla emeryta z reguły pozbawione jest ankiety medycznej
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (1)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Krystyna

  2019-03-18 11:09:33

  Proszę nie kontaktować się ze mną ,chciałam zobaczyć ofert online. Ewentualne oferty proszę na emeila. Krystyna Zaborowska

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie lekowe - na czym polega?

  30 LIP 2020
  Leczenie w Polsce, bez względu na to, czego ono dotyczy, bywa naprawdę...
  Porada img

  Suma ubezpieczenia na życie - na jaką kwotę się ubezpieczyć?

  29 LIP 2020
  Jednym z najważniejszych zadań przy wyborze ubezpieczenia na życie, jest...
  Porada img

  Kogo można uposażyć w polisie na życie?

  24 LIP 2020
  W sytuacji, gdy umiera bliska nam osoba, możemy otrzymać świadczenia z...
  Porada img

  Trwały uszczerbek na zdrowiu - jak ocenić?

  25 CZE 2020
  W celu zabezpieczenia swojego życia oraz zdrowia warto zastanowić się nad...
  Porada img

  Ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji chirurgicznej

  17 CZE 2020
  Podstawowa ochrona w polisie na życie może być rozszerzona na kilka...
  Porada img

  Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

  08 CZE 2020
  Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Suma ubezpieczenia
  Okres ochronny
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2020