Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Czym jest rating ubezpieczeń na życie?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.61

Dziękujemy za oddanie głosu.

Czym jest rating ubezpieczeń na życie?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w ERGO Hestia

16 LIP 2024
Interesuje Cię ubezpieczenie grupowe, ale w Twoim miejscu pracy takie...
Porada img

Grupowe ubezpieczenie na życie

01 LIP 2024
Wśród wielu ofert ubezpieczeń na życie nie sposób znaleźć takiego,...
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna

21 CZE 2024
Ubezpieczenie na życie jest dostępne w kilku różnych rodzajach. Możesz...
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Przed wyborem danego produktu czy usługi lubimy kierować się opinią znajomych czy różnymi narzędziami pomocniczymi typu ranking. Aby takie zestawienie okazało się wartościowe i wiarygodne, musi być ułożone według określonych zasad, na podstawie których dokuje się oceny, czyli ratingu.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Dobra firma ubezpieczeniowa to taka, która ma zdolność do wypłacania potencjalnych świadczeń, odszkodowań i innych zobowiązań określonych w treści umowy ubezpieczenia. Ocena danego ubezpieczyciela na własną rękę jest niemalże niemożliwa – samodzielne przeanalizowanie i porównanie danych wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych byłoby bardzo czasochłonne. Aby dokonanie wyboru ubezpieczyciela stało się skuteczne i łatwe został stworzony rating firm ubezpieczeniowych.

   

  Czym jest rating?


  Pojęcie rating wywodzi się z ekonomii i odnosi się głównie do ryzyka inwestycyjnego dla danej instytucji czy państwa. W mediach co jakiś czas pojawia się sformułowanie dotyczące wiarygodności finansowej Polski bądź innego kraju na poziomie AAA czy BB. Te oznaczenia wywodzą się ze skali wykorzystywanej przez agencje ratingowe. Przykładowe skale ratingu:

  • poziom inwestycyjny (AAA, AA, A, BBB)
  • poziom spekulacyjny (BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D).

  Dla określenia różnic w ramach jednej kategorii rating może zawierać znaki „+” i „-”,.
  Rating może dotyczyć emisji obligacji, krótkoterminowych papierów dłużnych, podmiotów zaciągających zobowiązania na rynku finansowym oraz rządów państw.
   

  Czy porównywarka ubezpieczeń na życie może być agencją ratingową?


  Rating jest swego rodzaju oceną, która może dotyczyć także firmy ubezpieczeniowej. Co do wiarygodności dane TU możemy sprawdzić w Komisji Nadzoru Finansowego. Ale to źródło nie odpowie nam na pytanie, czy polisa na życie jest rzeczywiście korzystna.

  Ocena polisy na życie i towarzystwa, które ją oferuje jest szczególnie ważne w przypadku ubezpieczeń inwestycyjnych na życie. Co prawda, taka polisa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, ale przed podpisaniem długoterminowej współpracy, warto wiedzieć, czy towarzystwo jest w ogóle wypłacalne.
  Porównywarka może pełnić rolę nieformalnej agencji ratingowej, o ile zasady tworzenia rankingu są jasno sprecyzowane.
   

  Ranking polis na życie – za co przyznawane są punkty?


  Ranking polis na życie ułożony według kryteriów ocen, czyli ratingu, jest cennym źródłem wiedzy dla osób poszukujących sprawdzonego ubezpieczenia. To także okazja, by dowiedzieć się, co proponują różne towarzystwa w zakresie tego samego produktu.

  Aby ranking ubezpieczeń na życie miał sens, trzeba ułożyć klasyfikację z podziałem na punkty i wyjaśnić, za co dokładnie punkty są przyznawane.

  W rankingach polis ochronnych i polis mieszanych na życie wszystkie widoczne ubezpieczenia są ułożone na podstawie publicznie dostępnych informacji. Ponadto nasi eksperci zadawali pytania, dzwonili na infolinie, przeglądali strony internetowe, w końcu wertowali Ogólne Warunki Ubezpieczenia i rozmawiali z agentami.

  Pytania, w oparciu o które są przyznawane punkty w rankingu:
   

  1. W jakim wieku osoba ubezpieczona może zawrzeć umowę
  2. Czy ubezpieczający może być ubezpieczonym
  3. Jaka jest częstotliwość opłacania składki
  4. Czy jest możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki
  5. Czy jest możliwość zawieszenia składki
  6. Czy jest możliwość indeksacji składki
  7. Czy jest możliwość inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
  8. Jaki jest okres ubezpieczenia
  9. Jaka jest suma ubezpieczenia
  10. Jak możemy zarządzać swoją polisą – kanały dostępu
  11. O ile umów dodatkowych możemy poszerzyć umowę podstawową

  Dla pierwszej kategorii nasi eksperci obliczyli sumę lat, kiedy osoba może się ubezpieczyć, albo może zostać ubezpieczona. Najwięcej punktów otrzymał ten produkt, gdzie suma była najwyższa. Takie produkty charakteryzowały się możliwością przystąpienia poniżej 18. roku życia, lub po 70. roku życia.
  Za drugie pytanie wszystkie produkty zdobyły tyle samo punktów, gdyż odpowiedź zawsze była twierdząca.

  W trzeciej kategorii różnica w punktacji jeszcze nie była znacząca, ponieważ prawie wszystkie TU dają możliwość opłacania składki miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej.

  Oferty zaczynają coraz bardziej się różnić w kolejnych kategoriach. Niektóre TU nie pozwalają na zmianę częstotliwości opłacania składki. Ubezpieczony może przerwać jej opłacanie, ale wtedy musi liczyć się z zamianą polisy w ubezpieczenie bezskładkowe.

  Taka sama sytuacja ma miejsce przy okresie zawieszenie składki (karencji) i możliwości indeksowania składki. Pełną elastyczność, a więc odpowiedź "tak" na ostatnie trzy pytania "udzieliła" polisa jednego tylko ubezpieczyciela.

  Czas trwania umowy różnił się już niemal dla każdego towarzystwa, dlatego ocena sprawiała trudności. Niemniej najwyżej zostały ocenione ubezpieczenia, które nie posiadają terminu zakończenia i pozwalają na dożywotnią ochronę, a dopiero w dalszej kolejności oceniana była elastyczność produktu - na jaki okres może zostać zawarta umowa, a także, do którego roku życia chroni ubezpieczenie. Nasi eksperci uznali, że w ubezpieczeniu ochronnym liczy się zabezpieczenie potrzeb rodziny, niezależnie od wieku, stąd taki mechanizm oceny.

  Suma ubezpieczenia. W tej kategorii najwyżej był oceniony produkt, który ma najmniej ograniczeń: niską sumę minimalną i brak maksymalnej. Zaś najmniej punktów dla tych produktów, które ustanawiały górną granicę ubezpieczenia i były najmniej elastyczne.

  Zarządzanie polisą to także sprawdzian dla towarzystw. Jak się okazuje, niektóre TU pozwalają klientom na obsługę polisy i zdobywanie informacji tylko przez agenta. Przyznawane punkty dotyczyły dostępu do Infolinii, aplikacji internetowych i agenta, w równej ilości za każdą cechę.

  Ostatnia z kategorii – rozszerzenie ubezpieczenia o umowy dodatkowe. Umowa dodatkowa, umowie dodatkowej nierówna, jednak najwyżej są ocenione produkty z najwyższą liczbą rozszerzeń, co daje możliwość dokładnego dopasowania podstawowego ubezpieczenia do potrzeb, a nie po prostu poszerzenia ubezpieczenia do maksimum za pomocą jednej zbiorczej umowy dodatkowej.

   

  Rating polis ochronnych na życie

  Zestawienie ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym składa się z 13 produktów (stan na 20.09.2019 r.) podzielonych według punktacji w oparciu o wspomniane kategorie. Tu cała składka przeznaczona jest na ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego i odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach zdarzeń związanych w urazami i wypadkami (w tym śmiertelnymi).

  Stawkę otwiera i zamyka propozycja ubezpieczenia od Nationale-Nederlanden, jednak w obu przypadkach jest to inna polisa.
   

  1. Ochrona Jutra w Nationale-Nederlanden – 59 punktów
   Z możliwością ochrony, oszczędzania i inwestowania w ramach 1 ubezpieczenia i umową podstawową zawieraną na 10 lat i dodatkowymi na 5 lat
    
  2. Komfort Życia w Prudential – 58 punktów
   Ze składką od 40 zł miesięcznie, szerokim wachlarzem ubezpieczeń dodatkowych, m.in. poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, operacje, minimalnym okresem ubezpieczenia na 5 lat, nawet do 75. roku życia
    
  3. Gwarancja Jutra w MetLife – 56 punktów
   Z gwarancją wypłaty i finansowym wsparcie dla bliskich
    
  4. Plan Ochronny w AXA – 55 punktów
   Ze składka już od 3 zł dziennie i zakresem ubezpieczenia życia, zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz jedną polisą dla całej rodziny
    
  5. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie w Allianz – 54 punkty
   Z ochroną nawet do 81 roku życia, minimalną suma ubezpieczenia w wysokości 1000 zł, dla kredytobiorców
    
  6. Opiekun VIP w Aviva – 42 punkty
   Z możliwością ubezpieczenia współmałżonka i wysokimi sumami ubezpieczenia na wypadek choroby czy niezdolności do pracy
    
  7. Bezpieczni Bliscy w Aegon – 40 punktów
   Z 10 umowami dodatkowymi do podstawy i sumą ubezpieczenia na kwotę 1 000 000 zł
    
  8. Ochrona Max w PKO Ubezpieczenia – 40 punktów
   Z opcją umowy bezterminowej i opłacania składki w 4 wariantach czasowych
    
  9. Życie Casco w Concordia – 38 punktów
   Z umową ubezpieczenia już od 16 roku życia
    
  10. Acti Ochrona w Macif – 37 punktów
   Z sumą ubezpieczenia do 3 000 000 zł i minimalną składką roczną od 100 zł
    
  11. Plan Zabezpieczenia Bieżących Potrzeb Rodziny w Generali – 32 punkty
   Z umową nawet na 30 lat i możliwością rozszerzenia ochrony o 7 dodatków, np. na wypadek poważnego zachorowania, na wypadek poważnej operacji, lub na wypadek pobytu w szpitalu
    
  12. Warta dla Ciebie i Rodziny w Warta – 30 punktów
   Z umową ubezpieczenia już od 15 roku życia i opłacaniem składki w 4 wariantach czasowych
    
  13. Ochrona+ w Nationale-Nederlanden – 28 punktów
   Ze składką miesięczną od 40 zł i możliwością przystąpienia do polisy w wieku od 18 do 70 lat
    

  UWAGA!
  Ranking może ulec zmianie ze względu na wprowadzanie nowych ofert czy modyfikację istniejących polis na życie.

   

  Rating polis oszczędnościowych

  Zestawienie ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym składa się z 13 produktów (stan na 20.09.2019 r.) podzielonych według punktacji w oparciu o wspomniane kategorie. Składka w tych polisach jest dzielona na część ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną.

  1. Ochrona Jutra w Nationale-Nederlanden – 70 punktów
   Z umową na okres minimum 10 lat i możliwością inwestowania składki w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)
    
  2. Emerytura bez Obaw w Prudential – 67 punktów
   Ze składką już od 165 zł miesięcznie i możliwością zysku w postaci premii rocznych i końcowej
    
  3. Specjalnie dla Ciebie w Allianz – 65 punktów
   Z możliwością podwyższania lub obniżana wysokości sumy ubezpieczenia i długoterminowym oszczędzaniem
    
  4. Gwarantowana Emerytura+ w MetLife – 64 punkty
   Z gwarancją dożywotniej wypłaty miesięcznego świadczenia przynajmniej przez 15 lat i wypłaty świadczenia w razie całkowitego i trwałego inwalidztwa po wypadku
    
  5. Złoty Środek w AXA – 62 punkty
   Ze składką już od 4 zł dziennie i indywidualnym doborem na podstawie profesjonalnej analizy finansowej klienta
    
  6. Futura w PKO Ubezpieczenia – 61 punktów
   Z możliwością zawarcia umowy od 1 do 75 roku życia i szerokim wyborem strategii inwestycyjnych oraz dostępnością różnych klas aktywów, branż, rynków
    
  7. Nowa Perspektywa w Aviva – 60 punktów
   Z funkcją ochrony życia i gromadzeniem kapitału oraz możliwością zawieszania opłacania składek na okres 12 miesięcy
    
  8. ProFamilia w Generali – 60 punktów
   Ze składką miesięczną od 80 zł
    
  9. Acti Plus w Macif – 56 punktów
   Z możliwością zabezpieczenia kapitału na emeryturę i różną częstotliwością opłacania składek
    
  10. Diamentowa Przyszłość w Warta – 54 punkty
   Z możliwością wyboru 10 funduszy inwestycyjnych i 4 planów inwestycyjnych
    
  11. PrO w Aegon– 50 punktów
   Ze składką miesięczną od 100 zł lokowaną w funduszach inwestycyjnych
    
  12. Życie Plus w Concordia – 41 punktów
   Z umową ubezpieczenia już od 16 roku życia i wyborem okresu umowy na 12 miesięcy lub kilka lat
    

  UWAGA!
  Ranking może ulec zmianie ze względu na wprowadzanie nowych ofert czy modyfikację istniejących polis na życie.


  Ubezpieczenie na życie gwarantuje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Ważna jest także cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  Porównaj oferty

  To warto wiedzieć
  1. Rating ubezpieczeń na życie służy ocenie konkretnych polis, dzięki czemu zestawienie jest wiarygodnym źródłem dla poszukującego ochrony ubezpieczeniowej

  2. Rating opiera się za weryfikacji uzyskanych odpowiedzi do 11 pytań opracowanych przez specjalistów rankingubezpieczennazycie.pl 

  3. Te same kryteria dotyczą polis ochronnych i polis mieszanych na życie

  4. Zapoznanie się z rankingiem ubezpieczeń na życie pozwala lepiej zorientować się w ofercie towarzystw i dokonać dzięki temu przemyślanego wyboru polisy
  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu