Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 10 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU – na jakie się zdecydować?

29 MAR 2018
Data aktualizacji: 09 KWI 2020

Średnia ocena: 4.10

Dziękujemy za oddanie głosu.

Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU – na jakie się zdecydować?
Swoją przyszłość możemy zabezpieczyć na wiele różnych sposobów, jednak najbardziej skuteczną ochronę zapewni nam indywidualna polisa na życie. Posiadanie ubezpieczenia PZU może zagwarantować nam pomoc finansową w wielu trudnych życiowych sytuacjach.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Musimy jednak pamiętać, aby przed zakupem ubezpieczenia porównać ze sobą różne oferty, być znaleźć taki produkt, który w pełni będzie odpowiadał naszym wymaganiom. Dzięki temu nasza ochrona będzie do nas dopasowana i przyniesie nam w przyszłości wiele korzyści. Na przykładzie kilku produktów grupy PZU – Ochrona Każdego Dnia, Gwarantowane Jutro i Ja Plus – sprawdzamy, czym różnią się poszczególne oferty i dla kogo są przeznaczone.
   

  PZU Ochrona Każdego Dnia - tylko ochrona

  Ten produkt ochronny skierowany jest do osób między 18 a 65 rokiem życia. Najkrótszy okres umowy, na jaki możemy się zdecydować to 5 lat, za to maksymalnie ochrona trwać może nawet 30 lat. Jednak umowa kończy się najpóźniej w momencie ukończenia 70 roku życia.

  Polisa w swoim podstawowym zakresie zapewnia wypłatę świadczenia najbliższym na wypadek naszej śmierci. Sumę ubezpieczenia wybieramy samodzielnie – według własnych potrzeb. Mamy możliwość również rozbudowania zakresu ochrony, ponieważ PZU oferuje umowy dodatkowe:

  • Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym,
  • Wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie – Pomoc od Serca,
  • Opieka medyczna w ciężkiej chorobie – PZU Z Miłości do Zdrowia,
  • Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie,
  • Wsparcie po operacji chirurgicznej,
  • Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
  • Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Wsparciu po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Dodatkowa miesięczna pensja w razie śmierci.
  Przed zakupem ubezpieczenia warto jednak zwrócić uwagę na zapis w umowie, który precyzuje wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku produktu Ochrona Każdego Dnia ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie – nie wypłaci świadczenia w sytuacji gdy:
  • ubezpieczony zatai ważne informacje, o które był pytany przed zawarciem umowy,
  • śmierć nastąpiła w okresie 3 lat od zawarcia umowy,
  • przyczyną śmierci były okoliczności, których ubezpieczony nie podał do wiadomości ubezpieczyciela, a o które był pytany,
  • do śmierci doszło wskutek działań wojennych,
  • do śmierci doszło wskutek brania czynnego udziały w aktach terrorystycznych lub masowych rozruchach społecznych,
  • do śmierci doszło wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.


  PZU Gwarantowane Jutro - na życie i dożycie

  Polisa skierowana jest do osób między 13 a 65 rokiem życia. Najkrótszy okres umowy, na jaki możemy się zdecydować to 10 lat, natomiast maksymalnie ochrona może trwać nawet 30 lat. Ochroną możemy być objęci do 75 roku życia.

  PZU w tej polisie wypłaca świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego (wersja podstawowa) oraz dożycia przez ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia. Drugi przypadek oznacza, że na koniec umowy otrzymamy dodatkowe świadczenie wynikające z osiągnięcia zakładanego wieku, np. 55 lat.

  W przypadku tej polisy również wybieramy samodzielnie sumę ubezpieczenia, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Będzie to kwota, która będzie wypłacona naszym bliskim na wypadek, gdy nas zabraknie lub otrzymamy ją sami – w momencie gdy dożyjemy końca umowy ubezpieczeniowej.
  Również w przypadku tej polisy, możemy wybrać umowę dodatkową spośród rozszerzeń:

  • Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym,
  • Wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie – Pomoc od Serca,
  • Opieka medyczna w ciężkiej chorobie – PZU Z Miłości do Zdrowia,
  • Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie,
  • Wsparcie po operacji chirurgicznej,
  • Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
  • Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Wsparciu po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Dodatkowa miesięczna pensja w razie śmierci.
  W przypadku tej polisy również warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, jak i zauważyć, że jest ich mniej niż w przypadku poprzedniego produktu. Do wyłączeń należą sytuacje, gdy:
  • ubezpieczony pomimo posiadania wiedzy, podał nieprawdziwe informacje i oświadczenie istotne dla oceny ryzyka, 
  • zdarzenie objęte ochroną nastąpiło w okresie 3 lat od zawarcia umowy,
  • przyczyną zdarzenia objętego ochroną były okoliczności, których ubezpieczony nie podał do wiadomości ubezpieczyciela, a o które był pytany,
  • do śmierci doszło wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy,
  • do śmierci doszło wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu posiadającego znamiona przestępstwa.

   

  PZU Ja Plus – dla rodzin

  Polisa jest dla osób pomiędzy 18, a 60 rokiem życia. Można nabyć ją również dla dziecka, jeśli ma więcej niż 1 rok, a mniej niż 18 lat. To produkt, który dedykowany jest rodzinom. Cena składki zaczyna się od kwoty 21 zł miesięcznie, a jej ostateczna wysokość jest zależna od nas samych.
  Umowa zawierana jest na 5 lat.

  Ochroną zostają objęte zdarzenia:

  • złamanie kości,
  • leczenie szpitalne dłuższe niż 4 dni,
  • doznanie trwałego inwalidztwa.
  W przypadku tej polisy, nie rozbudujemy dodatkowo ochrony. Tutaj ubezpieczenia zapewnia nam ochronę na wypadek kontuzji oraz leczenia szpitalnego, zatem dodatkowe umowy nie wchodzą w grę.
  Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku tego produktu ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, gdy do uszczerbku na zdrowiu lub do pobytu w szpitalu doszło wskutek:
  • samookaleczenia ubezpieczonego lub samookaleczenia dziecka albo popełnienia lub usiłowania popełnienia przez dziecko lub przez ubezpieczonego samobójstwa,
  • w bezpośrednim następstwie przebywania przez ubezpieczonego lub jego dziecka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia.
  Dodatkowo ubezpieczenie nie obejmuje złamania kości, które nastąpiło w wyniku nieszczęśliwego wypadku przed rozpoczęciem ochrony. Ubezpieczenie nie obejmuje złamania kości, które nastąpiło ponieważ ubezpieczony lub jego dziecko uprawiało niebezpieczne sporty, m.in.: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczkę wysokogórską i skałkową, speleologię, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping) oraz udział w wyścigach z wyjątkiem biegów i pływania.
   

  Podsumowanie produktów PZU


  Produkt
   
  Ochrona Każdego Dnia Gwarantowane Jutro Ja Plus

  Wiek
   
  18-65 lat 13-65 lat 18-60 lat

  Czas trwania umowy
   
  5-30 lat 10-30 lat 5 lat

  Liczba umów dodatkowych
   
  10 10 0

  Tabela 1. Opracowanie własne.

  Jak przedstawia powyższa tabela – warto porównywać ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, jak i oferowanych przez nich poszczególnych produktów. Część z nas woli zobowiązania krótkoterminowe, zatem umowa zawierana na okres powyżej 10 lat może nie być dla nich komfortowa. Inni z kolei będą celować w ubezpieczenie, które zagwarantuje wysoką sumę ubezpieczenia lub bardzo rozbudowany zakres ochrony.

  Dzięki porównaniu ofert znajdziemy nie tylko tańsze rozwiązanie, ale również lepsze możliwości ochronne, np. w pakiecie assistance.
   

  Polisa na życie – czym kierować się przy wyborze?

  Warto jeszcze wyjaśnić, czym dokładnie zajmuje się ubezpieczenie na życie. Podstawowym zadaniem polisy jest zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nas zabraknie – nasi najbliżsi mogą liczyć na wsparcie finansowe. Wysokość sumy ubezpieczenia, którą otrzymają – jest zależna od nas.

  Ochrona może jednak dotyczyć szerszego zakresu i zabezpieczać nas np. na wypadek pobytu w szpitalu lub zdiagnozowania nowotworu złośliwego. Możemy również zdecydować się na maksymalną ochronę i wybrać kilka różnych rozszerzeń. Wymaga to jednak od nas zakupu odpowiednich umów dodatkowych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe do oferty podstawowej oferuje przynajmniej kilka umów rozszerzających zakres ochrony. Decyzja o tym, które z nich wybierzemy – należy wyłącznie do nas.

  Zastanówmy się zatem dokładnie nad tym, czy np. w naszej rodzinie pojawia się jakieś określone schorzenie i jesteśmy w jakiś sposób obciążeni genetycznie? A może uprawiamy regularnie sport i ryzyko kontuzji jest bardzo prawdopodobne? Rozszerzenia wybierajmy rozsądnie, z uwzględnieniem naszej kondycji, sposobu spędzania wolnego czasu oraz wieku, w jakim jesteśmy.

   

  Polisa na życie zapewnia nam pomoc finansową w wielu sytuacjach, w których może wystąpić zagrożenia życia i zdrowia dla nas oraz naszych bliskich. Pamiętajmy jednak, by zwracać uwagę na cenę ubezpieczenia, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  Porównaj oferty

  To warto wiedzieć
  1. Polisa na życie w swoim podstawowym zakresie zabezpiecza nas na wypadek nagłej śmierci

  2. Ochronę w polisie na życie możemy rozbudować według własnych, indywidualnych potrzeb

  3. Porównanie ofert umożliwi nam znalezienie bardziej korzystnej oferty

  4. Brak porównania może doprowadzić do zbyt pochopnie podjętej decyzji o zakupie, a co za tym idzie – do przepłacania za ubezpieczenie
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (18)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  KRYSTYNA

  2019-03-27 10:51:19

  Czy normalna procedura jest wypłata mniejszej kwoty niz jest w umowie .np ubezpieczwniw na zycie jest w kwocie 10000 a ubezpieczyciel chce wypłacic po smierci tylko 2100

  Odpowiedź Redakcji

  2019-04-10 09:02:04

  W razie zgonu właściciela polisy liczy się przyczyna - śmierć naturalna, śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć w wypadku komunikacyjnym. Suma ubezpieczenia 10 000 zł może odnosić się właśnie do jednego, konkretnego zdarzenia. Za pozostałe nie będzie przyznane odszkodowanie lub wypłacone znacznie mniejsze.

  Kokoszka

  2019-06-05 11:45:08

  Potrzebuje ubezpieczenie na wypadek śmierci i pobytu w szpitalu

  Malinka

  2019-06-27 14:45:59

  Witam potrzebuje ubezpieczenia polisy na życie od pobytu w szpitalu itd zgonu mego rodziców

  Adela

  2019-09-25 15:34:37

  Proszę o informację, jak można zmienić dane osoby uposażonej w Polisie indywidualnego kontynuowanego ubezpieczenia rodzinnego na życie typu D. W Polisie jest błąd w Imieniu uposażonego oraz nazwisko panieńskie tej osoby.

  Odpowiedź Redakcji

  2019-09-26 16:39:57

  Zmiana danych jest możliwa przy kontakcie z ubezpieczycielem. W zgłoszeniu wystarczy z reguły podać numer polisy.

  marek

  2019-11-27 20:54:03

  bylem w szpitalu przeszedlem operacje czy pzu wyplaci mi jakies pieniadze

  Odpowiedź Redakcji

  2019-11-28 10:21:09

  Tak, jeśli polisa obejmuje operację. Tu wysokość świadczenia może być uzależniona od rodzaju operacji. Dodatkowo, jeśli operacja była powodem pobytu w szpitalu dłuższego niż 3 dni, to za każdą dobę również należy się świadczenie. Pod warunkiem, że polisa obejmuje pobyt w szpitalu.

  Tadeusz

  2019-12-17 10:00:24

  Rodzice mają indywidualne polisy na życie i chcą podwyższyć składkę, ale maja problemy z dojazdem do placówki, czy dokumenty do aneksu można do nich przesłać do podpisu lub ajent może dojechać do domu, lub inna forma?

  Helena

  2020-01-16 21:35:13

  Przestalam placic skladki na ubezpieczenie na zycie . Co stanie sie z pie iedzmi ktore do tej pory wplaciłam?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-01-17 10:39:18

  To zależy od rodzaju posiadanej polisy. Jeśli miała ona charakter wyłącznie ochronny, to składki pokryły dotychczasowy okres ochrony. Więcej na ten temat w artykule https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/nieoplacenie-skladki-ubezpieczenia-na-zycie-co-wtedy/116.html

  Agnieszka

  2020-04-16 12:35:58

  Witam, moi rodzice oplacają polise: Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie rodzinne na życie typ D. Czy obejmuje ona pobyt w szpitalu?

  Teresa

  2020-08-19 15:55:49

  Dzień dobry Moja mam ma ubezpieczenie IK typ D. Gdy zmarł jej syn to z polisy nie wypłacono jej żadnego świadczenia pośmiertnego. Dlaczego?

  Jamiński

  2020-12-07 13:38:26

  Proszę dokładnie opisać co za ubezpieczenie osobie się należy bo to co piszecie to tylko Oferty a odszkodowanie w razie wypadku to kierowca ma ,a czy leczenie szpitalne -odszkodowanie nie będące skutkiem wypadku a operacja też ta nie z wypadku?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-07 16:45:39

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować swojego klienta o zakresie ochrony, tak jak dzieje się przy umowie kupna - musimy wiedzieć, co jest przedmiotem sprzedaży. Dlatego należy w umowie zwrócić szczególną uwagę na nazwy ryzyk. Przykładowo, śmierć może być naturalna, w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego, a pobyt w szpitalu w wyniku wypadku czy choroby. I każde z tych zdarzeń możemy kupić oddzielnie. Z ryzykami można zapoznać się w dokumencie OWU jeszcze przed zapłaceniem składki.

  Maciej Chwiałkowski

  2021-01-30 19:59:51

  Proszę o kontakt, xhcę kontynuować ubezpieczenie zbiorowe po ukończeniu 70 lat

  Iza

  2021-02-04 20:38:46

  Witam. Chciałabym wypowiedzieć umowę indywidualnego ubezpieczenia na zycie. Gdzie mogę znaleźć przykładowy wzór takiego wypowiedzenia?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-02-05 13:46:17

  Taki przykładowy wzór i przydatne informacje może Pani znaleźć na https://rankomat.pl/wypowiedzenie-umowy-ubezpieczenia-na-zycie

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu