Diamentowa Przyszłość (Warta Życie)

Diamentowa Przyszłość (Warta Życie)

Ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość, dostępne w TUnŻ Warta, to produkt, którego szczególną zaletą jest połączenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z możliwością prowadzenia indywidualnej polityki inwestycyjnej poprzez zróżnicowaną ofertę funduszy.

Porównaj ceny

Umowa ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie: wieku, płci, stanu zdrowia ubezpieczonego, charakteru wykonywanej pracy, trybu życia ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokości i częstotliwości płatności składki regularnej oraz innych czynników mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ukończyła 15 lat i nie ukończyła 60 lat.

Składka regularna może być opłacana okresowo - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie – zgodnie z wyborem ubezpieczającego. Po upływie pierwszych dwóch lat obowiązywania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający ma prawo do zawieszenia opłacania składek regularnych przez okres co najwyżej 12 miesięcy. Warunkiem zawieszenia opłacania składek regularnych jest opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych oraz doręczenie do ubezpieczyciela odpowiedniego wniosku.

Ubezpieczający ma prawo złożyć wniosek o przekształcenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe po upływie dwóch lat obowiązywania umowy ubezpieczenia oraz gdy wartość polisy, obliczana przy uwzględnieniu ceny sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującej następnego dnia po złożeniu wniosku, równa jest co najmniej minimalnej wartości polisy.

Fundusze

Ubezpieczając się, masz do wyboru:

 • aż 46 funduszy inwestycyjnych;
 • oraz 4 plany inwestycyjne.

Pełna lista wraz z historią funduszy i planów inwestycyjnych znajduje się na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Umowy dodatkowe

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ryzyko zgonu ubezpieczonego, ale możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:

 • przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego;
 • przejęcia opłacania składek w przypadku śmiertelnej choroby ubezpieczonego.

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego ogranicza się do wypłaty świadczenia w wysokości wartości wykupu, jeżeli zgon jest bezpośrednim lub pośrednim następstwem jednego z następujących zdarzeń:

 • samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania umowy ubezpieczenia,
 • działań wojennych, stanu wojennego,
 • czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
 • poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych,
 • zarażenia się wirusem HIV, jeżeli zgon nastąpił przed upływem pierwszych pięciu lat obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Kilka słów o TUnŻ Warta

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. należy do Grupy Ubezpieczeniowo-Finansowej WARTA. Powstało w 1995r.

TUnŻ WARTA S.A. posiada w swojej ofercie zarówno indywidualne, jak i grupowe ubezpieczenia na życie. Większość z nich łączy ochronę życia i zdrowia z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. TUnŻ WARTA S.A. oferuje także pracownicze programy emerytalne (PPE).

Posiadacze polis mają do wyboru wiele ubezpieczeniowych funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Porównaj ceny

Ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. obejmują ochroną zdrowie klientów w najszerszym na rynku zakresie - niemal 20 rodzajów zachorowań, wśród których są nawet choroba Creutzfelda-Jakoba czy zakażenie wirusem HIV (w trakcie transfuzji krwi lub w związku z wykonywanym zawodem).

Źródło: TUnŻ Warta

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 4.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu