Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 17 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu - kiedy chroni?

Data aktualizacji: 23 GRU 2021

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu - kiedy chroni?
Decydując się na polisę z ochroną zawierającą pobyt w szpitalu, mamy gwarancję otrzymania od 50 do nawet 500 zł dziennego świadczenia. Takie leczenie musi trwać nieprzerwanie minimum 3 dni, a odszkodowanie może być wypłacone łącznie za 6 miesięcy.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Kilkudniowa lub dłuższa hospitalizacja to tylko jeden z powodów otrzymania pieniędzy z polisy. Dodatkowe środki będą wypłacone za ewentualną operację, rehabilitację i uszczerbek na zdrowiu. Sprawdzamy, co dokładnie oferuje ubezpieczenie szpitalne, ile może kosztować oraz jak kupić taką ochronę.

  Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?

  Pobyt w szpitalu lub leczenie szpitalne to nazwa tej samej umowy dodatkowej w polisie na życie. Przykładowo, PZU definiuje leczenie szpitalne jako:
   
  Stacjonarne leczenie w zakładzie lecznictwa zamkniętego, gdzie bada się i leczy chorych, którzy
  wymagają stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
   
  Ta część definicji wydaje się prosta i zrozumiała, ale zbyt ogólna. Dlatego ubezpieczyciel od razu precyzuje, że pobyt w szpitalu nie dotyczy określonych miejsc, jak:
  • hospicja,
  • placówki lecznictwa odwykowego, 
  • placówkach dla przewlekle chorych,
  • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
  • szpitale uzdrowiskowe, 
  • sanatoria, 
  • prewentoria,
  • ośrodki rehabilitacyjne, 
  • szpitale rehabilitacyjne, 
  • oddziały rehabilitacyjne,
  • oddziały dzienne.
  Z kolei pobyt w szpitalu według PZU to:
   
  Całodobowy pobyt w szpitalu, w celu leczenia szpitalnego, który trwa co najmniej 4 kolejne dni.
   

  Jak działa ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy w wyniku choroby lub wypadku zaszła konieczność pobytu w szpitalu. Osoba, która wykupiła polisę, powinna zgłosić zaistnienie zdarzenia w TU. Poza wnioskiem wymagane jest także przedłożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających pobyt w szpitalu. Po ich zweryfikowaniu ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu kwotę zgodną z wybraną sumą ubezpieczenia


  Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitalu?

  Polisę na wypadek pobytu w szpitalu oferują między innymi:
  • Aegon – ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W ramach pakietu przysługuje także świadczenie z tytułu cyklu chemioterapii lub radioterapii w celu leczenia choroby nowotworowej,
  • Compensa – TU zachęca do skorzystania z kompleksowej opieki medycznej dla całej rodziny. W ramach polisy zdrowotnej można liczyć także na zasiłek szpitalny, jest on wypłacany już od pierwszego dnia hospitalizacji. A jeśli wizyta w szpitalu wynika z nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie ulega podwojeniu,
  • Nationale Nederlanden – towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wsparcie finansowe dla osób, które trafiły do szpitala w wyniku choroby lub wypadku. Finansuje także diagnostykę i leczenie poszpitalne,
  • PZU – ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu gwarantuje wypłatę świadczenia, gdy w wyniku choroby lub wypadku zaszła konieczność hospitalizacji. Otrzymane środki mogą posłużyć do sfinansowania dalszego leczenia lub rehabilitacji.
   

  Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Cena za ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu jest zwykle doliczana do składki opłacanej na poczet polisy podstawowej. Minimalny koszt zakupu tego typu produktu wynosi 10 złotych – tyle proponuje swoim klientom Aegon. TU ustala wysokość składki na podstawie kondycji zdrowotnej ubezpieczonego. Oto jak taka opcja wygląda u innych firm:
  • Compensa ustala cenę polisy na wypadek pobytu w szpitalu indywidualnie dla każdego przypadku. Na ostateczny koszt ubezpieczenia wpływają między innymi takie czynniki jak: wiek i stan zdrowia ubezpieczonego, a także wybrana kwota odszkodowania;
  • Nationale Nederlanden proponuje swoim klientom niską składkę miesięczną – zaczyna się ona już od 11 zł. Ostateczna cena zależy od wieku i stanu zdrowia osoby, która wykupiła polisę podstawową. Dla ubezpieczyciela istotne są także: tryb życia, historia chorób w rodzinie oraz wybrany wariant odszkodowania;
  • PZU oferuje polisę, w której wysokość składki zależy od sumy ubezpieczenia. Aby podpisać umowę z TU, nie trzeba wykonywać żadnych badań.

  Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu – cena

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Składka miesięczna
  Aegon
  (Pobyt w szpitalu)
  10-30 zł
  Compensa
  (umowa dodatkowa do polisy MultiZdrowie)
  ustalana indywidualnie
  Nationale Nederlanden
  (ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku)
  11-13 zł
  PZU
  (dodatek do ubezpieczenia grupowego)
  zależy od wybranego wariantu oraz sumy ubezpieczenia
  Tabela 1. Opracowanie na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 17.12.2021 r.

   

  Ile odszkodowania za leczenie szpitalne z polisy na życie?

  Polisa na wypadek pobytu w szpitalu zapewnia świadczenie za każdy dzień hospitalizacji. Otrzymane środki można z reguły przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. rehabilitację po leczeniu szpitalnym.

  Jak wysokie odszkodowanie proponują towarzystwa ubezpieczeniowe? Za każdy dzień pobytu w szpitalu można uzyskać 100, 300, a nawet 500 złotych – tyle proponuje Aegon. Tymczasem Nationale Nederlanden gwarantuje wysokie wsparcie w formie jednorazowej – wynosi ono do 40 000 złotych. Compensa oferuje od 50 do 200 złotych za każdy dzień hospitalizacji, natomiast w PZU można liczyć na świadczenie w wysokości od 0,5% do 1% wybranej sumy ubezpieczenia, zadeklarowanej podczas podpisywania umowy (10 000 zł, 20 000 zł lub 50 000 zł).

   

  Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu – wysokość odszkodowania na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Odszkodowanie
  Aegon
  (Pobyt w szpitalu)
  100, 300 lub 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
  Compensa
  (umowa dodatkowa do polisy MultiZdrowie)
  50-200 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu
  Nationale Nederlanden
  (ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku)
  jednorazowa wypłata do 40 000 zł
  PZU
  (dodatek do ubezpieczenia grupowego)
  0,5-1% SU za każdy dzień pobytu w szpitalu
  Tabela 2. Opracowanie na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 17.12.2021 r.

   

  Co oprócz ubezpieczenia za pobyt w szpitalu?

  Oprócz świadczenia za pobyt w szpitalu warto zainteresować się także innymi produktami, które zabezpieczają finansowo w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Wiele osób dokupuje dodatkowo ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, a także polisę chroniącą w sytuacji zdiagnozowania nowotworu lub konieczności odbycia operacji chirurgicznej. Bardzo popularne są również pakiety NNW oferowane przez TU. Każdy z tego typu dodatków do umowy głównej wpływa na ostateczną cenę, ale dzięki temu ubezpieczony jest chroniony w razie wielu nieprzewidywanych wydarzeń.
   

  W jakim wieku można kupić polisę na pobyt w szpitalu?

  Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18. rok życia. Górny przedział wiekowy zależy od warunków określonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zwykle wynosi on 69-80 lat.

  Warto mieć na uwadze to, że granice wiekowe mogą różnić się w umowie podstawowej oraz dodatkowej, dlatego przed zakupem warto sprawdzić widełki wiekowe, by mieć pewność w jakim wieku możemy zostać objęci ochroną oraz czy ta ochrona nam się opłaca.
   

  Dla kogo polisa na wypadek pobytu w szpitalu to dobry pomysł?

  Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu to rozwiązanie dla każdego. Warto o nim pomyśleć w szczególności, gdy ma się na utrzymaniu rodzinę lub kiedy para jest w trakcie spłacania kredytu hipotecznego. Dobrze dobrana do potrzeb polisa pozwoli na zachowanie płynności finansowej w różnych trudnych sytuacjach zdrowotnych.

  Należy pamiętać jednak, że nie należy nabywać ubezpieczenia na wypadek planowanego pobytu w szpitalu, ponieważ w takiej polisie obowiązuje kilkumiesięczna karencja, która może uniemożliwić otrzymanie świadczenia.


  Kiedy za pobyt w szpitalu nie będzie odszkodowania?

  Polisa na wypadek pobytu w szpitalu zawiera – tak jak każda inna umowa ubezpieczeniowa – tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to określone przez TU sytuacje, których zaistnienie nie upoważnia do otrzymania odszkodowania. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy np. wtedy, gdy:
  • do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek działań pod wpływem alkoholu,
  • konieczność hospitalizacji wynikła przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
  • pobyt w szpitalu związany jest z operacją plastyczną lub korektą płci,
  • pobyt w szpitalu wynika z zaburzeń psychicznych lub zachorowania na AIDS,
  • powodem hospitalizacji było samookaleczenie,
  • ubezpieczony brał udział w aktywnościach sportowych i rekreacyjnych o ryzykownym charakterze,
  • ubezpieczony próbował popełnić samobójstwo;
  • ubezpieczony uczestniczył w działaniach wojennych, aktach terroru lub rozruchach społecznych,
  • zainteresowany polisą podczas podpisywania umowy zataił istotne informacje, np. na temat zdiagnozowanych wad wrodzonych.
   

  Gdzie kupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu jest dostępne w ramach polisy życiowej – jako dodatek do indywidualnej polisy podstawowej. W wyborze najlepszej oferty pomoże skrupulatne porównanie warunków oferowanych przez poszczególne TU. W tym celu można skorzystać np. z kalkulatora ubezpieczeń. Narzędzie pyta o preferencje, a następnie dokonuje selekcji w imieniu zainteresowanego. Finalnie osoba przymierzająca się do zakupu polisy otrzymuje tylko takie oferty, które są zgodne z jej potrzebami i dopiero na tym etapie może się zacząć umawiać na spotkania z przedstawicielami poszczególnych firm ubezpieczeniowych.
   
  Polisa na życie ma na celu zagwarantować nam solidne wsparcie w wielu sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia naszego życia i zdrowia. Warto jednak podkreślić, że bardzo ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu jest najczęściej rozszerzeniem ochrony do części podstawowej umowy

  2. Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu dłuższy niż 3-4 dni

  3. Hospitalizacja, która uprawnia do świadczenia, musi być spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą

  4. Miesięczny koszt polisy za pobyt w szpitalu zależy od wieku ubezpieczonego i wybranej wysokości odszkodowania

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

  1. Ile trwa ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

   Ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu wyznaczonego podczas podpisywania umowy. Zwykle porozumienie jest zawierane na okres kilku lat. Po upływie tego czasu ubezpieczony może zdecydować o tym, czy chce kontynuować ochronę.

  2. Czy można kupić samo ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

   Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu to najczęściej osobny produkt, który jest nabywany do umowy podstawowej w ramach rozszerzenie ochrony.

  3. Kto może przystąpić do ubezpieczenia od pobytu w szpitalu?

   Umowę ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu może podpisać każdy, kto ma ukończone 18 lat, ale jeszcze nie przekroczył górnej granicy wiekowej określonej przez ubezpieczyciela (np. 69 lat). Ponieważ jednak pobyt w szpitalu może przytrafić się każdemu, zarówno osobie dorosłej, jak i dziecku, towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają objęcie polisą także członków rodziny.

  4. Na co uważać podczas zakupu ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu?

   Zanim sięgnie się po ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, warto zapoznać się z kilkoma ofertami dostępnymi na rynku w celu ich porównania. Inne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę, to: okres karencji, ostateczna cena polisy, wyłączenia odpowiedzialności oraz zakres ochrony. W OWU zostało również określone, czy odszkodowanie przysługuje w przypadku krótkoterminowej hospitalizacji – np. w PZU można liczyć na pomoc, ale tylko wtedy, gdy pobyt w szpitalu trwał nie krócej niż 4 dni. Oznacza to, że świadczenie nie przysługuje, kiedy poszkodowany znalazł się na krótkotrwałej obserwacji szpitalnej lub przebywa w szpitalu w wyniku porodu. Wyjątek stanowi hospitalizacja na OIT – wtedy ubezpieczyciel uwzględnia krótszy czas wizyty.

  5. W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

   Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji przydaje się, jeśli dojdzie do nagłej utraty zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu i wymagana jest hospitalizacja. Odszkodowanie może stanowić cenną pomoc, kiedy z powodu przebywania w placówce szpitalnej nie można podejmować pracy zarobkowej. Jest także istotne w przypadku, gdy poszkodowany wymaga dalszego leczenia pozaszpitalnego.

  6. Co może zawierać ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

   Polisa na wypadek pobytu w szpitalu może gwarantować nie tylko odszkodowanie za każdy dzień spędzony w placówce szpitalnej, ale także dodatkową pomoc. Przykładowo, ubezpieczeni w Nationale Nederlanden mogą liczyć na sfinansowanie dalszego postępowania diagnostycznego oraz leczenia poszpitalnego.

  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (59)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  AM

  2020-11-06 10:59:04

  Mam pytanie dotyczące wypłaty odszkodowania osobie wskazanej jako uposażona. Co w przypadku śmierci ubezpieczonego, w szpitalu (pobyt powyżej 30dni)? Czy uposażonemu przysługiwać jakaś kwota odszkodowania?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-09 09:37:10

  Do osoby uposażonej w polisie trafiają środki za zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym ubezpieczonego.

  RP

  2020-11-28 22:39:52

  Mam pytanie . Jeśli do szpitala pacjent został przyjęty w czwartek a w piątek ordynator oddziału wysłał pacjenta na przepustkę i chory wrócił w niedzielę czy PZU wypłaci za tą przepustkę??

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-30 10:45:49

  Sama przepustka jest pobytem poza szpitalem i ten czas nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Warto sprawdzić też w OWU definicję pobytu w szpitalu, czy jako pobyt ciągły, czy z przerwami. Minimalny okres świadczenia za to zdarzenie to z reguły 3 dni pobytu w placówce medycznej.

  Anna

  2020-11-30 07:36:07

  Moje pytanie dotyczy wypłaty świadczenia szpitalnego. Czy zostaje takie świadczenie wypłacona i komu w przypadku gdy osoba ubezpieczona zmarła w szpitalu spędzając tam14 dni

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-30 10:41:13

  Ubezpieczyciele nie wypłacają zdublowanych świadczeń za zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Co innego, gdyby ubezpieczony np. trafił w wyniku nieszczęśliwego wypadku do szpitala na dłuższy czas i musiał odbyć potem rehabilitację. Za wszystkie te zdarzenia należy się odszkodowanie pod warunkiem, że ochrona obejmuje te zdarzenia.

  Kasia

  2020-12-01 19:49:36

  Czy możemy zawrzeć polisę szpitalną bezterminowo? Czy wszystkie oferty obowiązują tylko do określonego wieku?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-02 10:29:19

  Ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego/pobytu w szpitalu jest rozszerzeniem do umowy podstawowej i jak każdy dodatek ma osobny czas trwania, limit wieku ubezpieczonego i wyłączenia. Taka umowa najczęściej trwa minimum 12 miesięcy i może być odnawiana na kolejny okres. Limit wieku każde TU ustala indywidualnie.

  Krzysiek

  2020-12-18 18:29:34

  Mam ubezpieczenie w PZU typ P Plus ile PZU wypłaca za dzień pobytu w szpitalu 13 dni na covid-19

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-21 11:58:25

  Takie świadczenie w zależności od posiadanego wariantu wynosi ok.30-40 zł za dzień pobytu. Najlepiej skontaktować się z PZU, ponieważ szczegóły polisy grupowej mogą się różnić.

  AgaP.

  2020-12-20 22:29:58

  Mam pytanie Czy za każdy dzień pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest wypłacane odszkodowanie (zaburzenia lękowe i nerwicowe

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-21 11:53:46

  Za każdy, ale nie od pierwszego, ale trzeciego czy czwartego dnia pobytu. Prosimy sprawdzić w OWU wyłączenia, ponieważ jednym z najczęstszych jest choroba psychiczna (samo jej zdiagnozowanie czy jako przyczyna nieszczęśliwego wypadku). Może też się zdarzyć, że dotyczy leczenia szpitalnego.

  Kos Emilia

  2021-01-05 14:51:28

  Mam pytanie mam ubezpieczenie w PKO życie nie chce mi wypłacić za pobyt w szpitalu za 5 dni tłumacza ze przekroczyłam 90 dni od zgłoszenia . Miałam operacje w listopadzie 2019 ,

  Odpowiedź Redakcji

  2021-01-05 17:25:00

  Jeśli w OWU jest zapis o czasowym limicie zgłoszenia po leczeniu szpitalnym, to ubezpieczyciel ma prawo nie przyznać świadczenia. Chyba że wyniknęły dodatkowe okoliczności, które opóźniły przesłanie wniosku o wypłatę środków z polisy, np. pandemia, choroba itp. Wtedy należy je udokumentowane przedstawić razem z odwołaniem.

  Aga

  2021-01-15 15:01:53

  Czy mogę wykupić polisę obejmującą pobyt w szpitalu będąc na rencie?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-01-15 15:08:53

  Głównym kryterium branym pod uwagę przez TU będzie wiek oraz stan zdrowia oceniany na podstawie ankiety medycznej. Renta sama w sobie nie ma znaczenia dla ubezpieczyciela.

  żaneta

  2021-01-25 16:52:40

  16.11 2020 urodziłam dziecko po cc 1.12.2020 po depresji wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym w którym leczyłam się w 2016-schizofremia / od 1.12.2020 do 31.12 2020 przebywałam w tym ze szpitalu .Czy należy mi się odszkodowanie z grupowego ubezpieczenia za pobyt w szpitalu.Pzu mi odmówiło

  Odpowiedź Redakcji

  2021-01-27 10:49:15

  Warto sprawdzić dokument OWU posiadanej polisy grupowej. W większości przypadków jednym z wyłączeń odpowiedzialności TU jest choroba psychiczna ubezpieczonego - zdiagnozowanie, jak i leczenie.

  SZIX

  2021-02-07 14:07:46

  Skoro płaci się wam składki to powinniście wywiązywać się z obowiązków i wypłacać bo można przejść do innego ubezpieczenia !!!¡!

  F.B

  2021-02-24 13:38:17

  Mam pytanie mąż jest ubezpieczony w PZU.Zachorowal na raka krtani i pobierał radioterapie i chemioterapie ambulatoryjne tz miał przydzielony hotel przy onkologi z ktorym jest podpisana umowa z nfz i to mial refundowane i tam przebywal przez 7.5 tyg od poniedziałku do piątku.Dodatkowo Ja jako żona również musiałam przebywać w tym hotelu ż tym że ja prywatnie płaciłem za hotel a mąż nie był sam w stanie funkcjonować i ż tego powodu ja musiałam towarzyszyć.I teraz jest pytanie czy mężowi należy się odszkodowanie ż tylu leczenia szpitalnego.Bardzo proszę o wytłumaczenie mi tej sugesti.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-02-24 14:31:27

  Nowotwór i leczenie szpitalne z powodu nowotworu to dwa osobne zdarzenia, za które należy się świadczenie. O ile oczywiście te zdarzenia znajdują się w zakresie ochrony. Należy sprawdzić dokument OWU i jeśli polisa zawiera któreś z tych zdarzeń, niezwłocznie skontaktować się z towarzystwem. W dalszej kolejności koniecznym będzie dosłanie wskazanej przez PZU dokumentacji medycznej.

  JULIA

  2021-03-09 21:58:13

  czy za pobyt w izolatorium z powodu covida należy się odszkodowanie jak za pobyt w szpitalu

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-10 10:29:46

  Izolatorium nie jest tym samym, co szpital. Większość TU wyłącza z ochrony pobyt ubezpieczonego w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach czy prewentoriach.

  Zorba

  2021-03-10 17:42:32

  Mam hiw i czy się należy szpitalne nie biorą pod uwagę dodatkowych chorób.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-11 17:50:58

  Tak, jeśli polisa na życie zawiera rozszerzenie "pobyt w szpitalu" i w OWU nie ma wyłączeń odpowiedzialności odnośnie wirusa HIV jako powodu leczenia szpitalnego.

  Emi

  2021-03-23 19:43:54

  Mam pytanie czy za pobyt w szpitalu po urodzeniu dziecka należny się odszkodowanie w Allianz

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-24 10:25:48

  Wątpliwe, ponieważ pobyt z reguły jest uznawany w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Podstawą do wypłaty świadczenia w tym przypadku mogłyby być problemy zdrowotne po porodzie.

  strenczjan

  2021-03-30 16:59:44

  Czy za zwolnienie poszpitalne nalezy sie tez odszkodowanie?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-31 11:00:29

  Teoretycznie nie, chyba że powodem takiego zwolnienia jest np. nieszczęśliwy wypadek czy rehabilitacja, które jako zdarzenia znajdują się w zakresie ochrony polisy.

  Przybył M.

  2021-05-23 13:25:41

  Mam pytanie, czy należy sie odszkodowanie za pobyt w sanatorium kierowane z ZUS? rehabilitacja głosu .

  Odpowiedź Redakcji

  2021-05-24 14:56:32

  Nie, z reguły sanatoria są wyłączone z ochrony i nie są traktowane jako pobyt w szpitalu czy leczenie szpitalne.

  Patryk

  2021-06-24 21:09:20

  Pytanie dotyczące wypisu ze szpitala czy jeśli wypiszę się ze szpitala na własne żądanie po 5 dniach hospitalizacji, otrzymam świadczenie . A jeszcze inaczej czy prywatny ubezpieczyciel nie będzie robił problemów przez to .

  Odpowiedź Redakcji

  2021-06-25 15:21:27

  Dla TU w tym przypadku najważniejsze jest przekroczenie limitu (pobyt powyżej np. 3 dni) i karta szpitalna wystawiona przez lekarza, na podstawie której zostanie wypłacone świadczenie.

  paw1957a@wp.pl

  2021-07-21 13:42:39

  Witam. Przebywałem w szpitalu specjalistycznym na oddziale reumatologii 5 dni za które wypłacono mi rekompensatę. W epikryzie karty wpisu było zalecenie rehabilitacji po powikłaniach COVID 19. Po pobycie w szpitalu, ( po czterech dniach , oczekiwania na miejsce ), odbyłem 21 dniową rehabilitację w związku z chorobą na którą leżałem w szpitalu. Czy wobec powyższego przysługuje mi wypłata za pobyt w szpitalu na oddziale co prawda rehabilitacyjnym, ale POKOWIDOWYM, jako kontynuacja leczenia szpitalnego. Będę wdzięczny za odpowiedź. Posiadam ubezpieczenie grupowe. Z poważaniem Piotr Warchoł.

  Aga

  2021-08-12 11:44:04

  Ubezpieczenie grupowe w PZU: Przypadek zdiagnozowanej choroby nowotworowej, hospitalizacji 23dni, wypis ze szpitala w środę, śmierć ubezpieczonego w czwartek (po wypisie stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwił wystąpienie o wypłatę świadczenia szpitalnego/ za zdiagnozowaną chorobę) Uposażony wystąpił o wypłatę świadczenia za śmierć ubezpieczonego Czy uposażony/spadkobierca ubezpieczonego może otrzymać świadczenie, które przysługiwałoby ubezpieczonemu za jego pobyt w szpitalu/zdiagnozowaną chorobę? Od diagnozy do śmierci ubezpieczonego upłynęło mniej niż miesiąc, czas który spędził w szpitalu.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-16 12:21:25

  Nie, ponieważ wraz ze zgonem ubezpieczonego kończy się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Świadczenie za zdiagnozowanie choroby i dalsze konsekwencje (pobyt w szpitalu, rehabilitacja itp.) sumowałyby się i zostały wypłacone, ale tylko w przypadku, gdyby ubezpieczony przeżył.

  L. S

  2021-08-16 22:56:06

  Mam pytanie. Czy są wyłącznie skladki z PZU SA za pobyt w szpitalu z powodu depresii. Na którą leczę się od lat

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-17 11:22:07

  Istnieje rozszerzenie w polisie życiowej o nazwie "pobyt w szpitalu z powodu choroby". Taka choroba musi być zdiagnozowana przez lekarze i nie znajdować się na liście wyłączeń odpowiedzialności polisy. Wtedy możliwe będzie ubieganie się o wypłatę świadczenia na podstawie karty chorobowej i wypisu ze szpitala.

  Anna

  2021-08-17 06:27:30

  Witam! Mój tata jest na emeryturze, ma 64 lata. Nigdzie już nie pracuje, ale płaci składki ubezpieczeniowe w PZU. Przebywał w szpitalu 13 dni z powodu nagłej choroby. Mimo to w agencji powiedziano mu, że nie należy mu się odszkodowanie za pobyt w szpitalu - ponieważ jest emerytem. Czy to prawda?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-17 11:19:37

  To częściowa prawda, bo nie chodzi o samo bycie na emeryturze, a najpewniej o przekroczenie wieku. Rozszerzenia typu pobyt w szpitalu mają krótszy okres obowiązywania niż podstawa i wygasają z reguły w okolicy 60. urodzin ubezpieczonego.

  Ola

  2021-08-19 16:04:18

  Mam pytanie dotyczące wypaty odszkodowania. Mam ubezpieczenie na życie w PZU dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Przeszłam operację chirurgiczną w szpitalu, moje pytanie dotyczy tego czy za te dwa zdarzenia powinnam złożyć dwa osobne zgłoszenia, tj, za pobyt w szpitalu i operację

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-19 16:52:24

  Wystarczy jedno z kompletem dokumentów medycznych (dot. operacji i czasowego potwierdzenia pobytu w szpitalu), chyba że z powodów technicznych TU będzie wymagało osobnych zgłoszeń za każde zdarzenie.

  Wiola

  2021-09-07 13:35:34

  Witam, czy pobyt w szpitalu PRYWATNIE wraz z chorym dzieckiem jest później zwracany z ubezpieczenia na życie ? WARTA

  Odpowiedź Redakcji

  2021-09-08 10:13:31

  Wszystko zależy od przyczyny pobytu w szpitalu. Jeśli jest to nieszczęśliwy wypadek albo choroba, to można ubiegać się o wypłatę świadczenia z polisy dziecka lub rodzica. Warunkiem jest posiadanie takiego zdarzenia w polisie, a sam pobyt musi trwać co najmniej 3 dni.

  Sm

  2021-10-21 15:39:59

  Witam mam pytanie mam ubezpieczenie szpitalne w pracy jako dodatkowe w PZU i był też objęty tym ubezpieczeniem mój syn który w lipcu skończy 25 lat czy mogę nadał mu opłacać składkę u siebie w pracy czy to jest tylko do 25 roku życia ?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-10-22 13:07:10

  W tym przypadku lepiej pomyśleć o zakupie osobnej polisy, ponieważ na podstawie wieku TU będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie zawierające m.in. pobyt w szpitalu to wydatek od 50 zł miesięcznie, co można łatwo sprawdzić w naszej porównywarce https://kalkulator.rankingubezpieczennazycie.pl/kalkulator/ubezpieczenia-na-zycie

  Jagoda

  2021-10-29 07:00:37

  Mam pytanie, polisa w PZU opiewa rozszerzone ubezpieczenie za pobyt w szpitalu. Pobyt w szpitalu 14 dni był spowodowany poalkoholową marskością wątroby. Czy w tym przypadku przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-10-29 10:22:09

  Tak, o ile ryzyko w polisie dotyczy pobytu w szpitalu z powodu choroby, a jedną z tych chorób wymienionych w OWU jest właśnie marskość wątroby.

  Jagoda

  2021-10-29 10:53:23

  c.d szpital i poalkoholowa marskość wątroby. Czy PZU może dać odmowę i powołać się na przepis że alkohol i środki odurzające nie podlegają wypłacie odszkodowania. Alkoholizm jest niestety chorobą społeczną. Tak się niestety stało, że osoba dostała odmowe.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-10-29 11:17:14

  Poalkoholowa marskością wątroby ma rzeczywiście związek z alkoholem, jednak tu podstawą do wypłaty odszkodowania będzie raczej obecność danej choroby w wykazie dołączonym do OWU. Natomiast samo przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy nieprzepisanych leków oznacza brak odszkodowania w razie zgonu czy wypadku.

  Robert

  2021-11-25 14:31:58

  Moja matka ma 75 lat ,od zawsze płaciła PZU ,teraz jest to kwota 80 zł . Teraz przebywała 2 miesiące w szpitalu, miała operację wszczepienia zastawki serca i rozrusznika. Gdzie musi się poddać jeszcze jednemu zabiegowi schowania rozrusznika pod skórę .Bo był na zewnątrz . Dziś się dowiedziała że nic się jej nie należy z PZU ,za pobyt w szpitalu , i Rehabilitacja też nie bo jest uznawana powypadkowa, chociaż moja matka miała przez miesiąc rechabilitacje uczyła się na nowo żyć z rozrusznikiem .wynika z tego ze starym ludziom nie należy się odszkodowanie bo co ,za dużo chorują . To jest czyste ludobójstwo popełnione przez PZU , Bardziej szanuje bandytów bo oni chociaż nie udają że są dobrymi ludźmi . PZU to poprostu czyste ***stwo ,obłuda i okłamywanie seniorów ,byle pieniądze wyciągnąć .

  Odpowiedź Redakcji

  2021-11-29 11:53:32

  Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku i pobyt w szpitalu z powodu zdiagnozowanej choroby to dwa osobne zdarzenia ubezpieczeniowe.

  Robert

  2021-12-03 18:28:14

  Moja matka ma 75 lat,byla dwa miesiące w szpitalu ,miała operację zastawki serca i rozrusznik ,po operacji była trzy tygodnie na rehabilitacji. W sumie w szpitalu spędziła dwa miesiące , matka płaci składkę po 80 zł i dowiedziała się że z PZU nic jej się nie należy . To są jaja po prostu , To znaczy że płaci tylko po to żeby rodzina dostała po jej śmierći pieniądze, Nie powinno tak być. To jest zwykły wyzysk, ***skie wyciąganie kasy .

  Krzysztof

  2021-12-29 16:15:43

  Mam pytanie, zostałem przyjęty do szpitala w czwartek o godzinie 10,30 a w piątek wypisany o 13,15 czy to się liczy jako dwa dni?moja polisa wypłaca od 2dni i właśnie czekam na decyzję, pozdrawiam

  Kk

  2022-01-09 16:25:25

  Czy ubezpieczenie grupowe jest zwolnione z wypłacenia pobytu w szpitalu z wyniku covid

  Anna

  2022-02-10 16:12:49

  Marskość wątroby spowodowana choroba alkoholowa tak jak i inne choroby już w czasach obecnych jest to podciągnięte pod chorobę i ta choroba powinna być traktowana jak inne choroby i powinno być wypłacane ubezpieczenie za pobyt w szpitalu

  Gb

  2022-03-08 20:09:59

  Czy istnieje ubezpieczenie obejmujące pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym, oddziale rehabilitacyjnym?

  Rudzinski Janusz

  2022-05-11 11:47:51

  Leczę się na depresie czy otrzymam oraz padaczkie i leżę w szpitalu czy otsmam jakiś zwrot

  Barbara Kachniarz

  2022-05-29 15:21:53

  Mam pytania będę miała rehabilitację po operacji stawu biodrowego czy generali wypłaci mi odszkodowanie

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Polisy na życie w Gdańsku można wykupić m.in. w towarzystwach...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Mieszkańcy Rzeszowa mogą kupić tanią polisę na życie za pomocą...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu