EUROPA

EUROPA

Towarzystwo ubezpieczeniowe Europa od ponad 20 lat specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z instytucjami finansowymi, w szczególności bankami oraz partnerami z innych branż - tworząc tzw. branżę affinity. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje już kilka milionów osób w Polsce. Spółka należy do grupy Talanx i Meiji Yasuda. W swoim portfolio TU Europa posiada wiele unikalnych propozycji dla ubezpieczonych. To m. in. ubezpieczenia sportowe, w tym produkty dedykowane dla poszczególnych grup, np. biegaczy, jak również polisy typu lifestyle chroniące wyświetlacz telefonu.
 

Przykładowe polisy na życie Europa

TU Europa posiada w swojej ofercie jedno ubezpieczenie na życie Europa MyHealth. To terminowa ochrona na wypadek poważnej choroby, np. zawału serca, udaru mózgu czy zachorowania na nowotwór złośliwy.Zakup ubezpieczenia jest możliwy bez badań lekarskich. Nie są też potrzebne dokumenty o stanie zdrowia.
Polisa jest dostępna w 3 wariantach:
 

 • MyHealth 10 – suma ubezpieczenia 10 000 zł
 • MyHealth 50 – suma ubezpieczenia 50 000 zł
 • MyHealth 100 – suma ubezpieczenia 100 000 zł
Składka nie ulega zmianie przez okres do 5 lat. Od 6 roku następuje zmiana jej wysokości zgodnie z aktualnym wiekiem ubezpieczonego. Składka płatna jest jednorazowo za 12-miesięczny okres odpowiedzialności lub w 12 miesięcznych ratach. Przykładowa składka miesięczna wynosi 30 zł (osoba w wieku 35 lat ubezpieczona na sumę 100 000 zł) lub 35 zł (osoba w wieku 40 lat ubezpieczona na sumę 50 000 zł).
Jeśli zdiagnozowanie choroby nastąpi w ciągu pierwszych 60 dni ochrony ubezpieczeniowej, TU Europa wypłaci 10% sumy ubezpieczenia. Wyplata pełnej kwoty będzie możliwa, jeśli ubezpieczony zachoruje licząc od 61 dnia do końca ubezpieczenia. Wypłata świadczenia jest jednorazowa.
Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest m.in. pozytywne przejście krótkiej ankiety medycznej, która weryfikuje stan zdrowia ubezpieczonego. TU Europa pyta dodatkowo o zażywanie lekarstw przyjmowanych obecnie lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez okres dłuższy niż 30 dni. Nie dotyczy to środków antykoncepcyjnych, witamin, leków na alergię i związanych z przebiegiem ciąży.
Ubezpieczyciel przez pierwsze 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu odpowiedzialności nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie i adekwatnym związku z chorobami, które były zdiagnozowane lub leczone lub wymagały leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia.
 

Zalety ubezpieczenia w TU Europa

+ 3 warianty z różnymi sumami ubezpieczenia do wyboru
+ brak ankiety medycznej i dokumentów poświadczających stan zdrowia
+ gwarancja stałej składki przez pierwszych 5 lat umowy
+ możliwość płatności za polisę za rok z góry lub w miesięcznych ratach
+ niska składka od kilkudziesięciu złotych miesięcznie
 

Jak zgłosić zdarzenie w TU Europa?

Za pośrednictwem e-formularza można zgłosić zdarzenie u ubezpieczyciela. Wystarczy wybrać temat, podać dane kontaktowe i opisać zdarzenie. Można również skontaktować się, pisząc bezpośrednio na adres e-mail Biura Obsługi Klienta bok@tueuropa.pl lub dzwoniąc pod numer 0801 500 300 lub (71) 36 92 887.
Podstawą do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia jest wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Oprócz tego TU Europa może wymagać od ubezpieczonego:
 • zaświadczenia lekarza specjalisty stwierdzającego poważne zachorowanie,
 • odpisu badania potwierdzającego wystąpienie choroby,
 • pisemnej zgody na pozyskanie od placówek leczniczych historii leczenia,
 • zgody na pozyskanie od Narodowego Funduszu Zdrowia nazw i adresów placówek, które udzieliły pomocy w związku z chorobą, będącą podstawą do wypłaty świadczenia.

 

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie TU Europa

Ubezpieczony może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie do TU Europa oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni.
Ubezpieczony może w każdym czasie złożyć do TU Europa wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczonego z obowiązku zapłaty składki za okres, w  jakim ubezpieczyciel świadczył ochronę.
W razie odstąpienia od umowy TU Europa zwróci ubezpieczonemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres. Wypowiedzenie umowy należy odesłać mailowo na bok@tueropa bądź pocztą tradycyjną na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.
 

Kontakt z TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
ul. gen. Władysława Sikorskiego 26,
53-659 Wrocław
 
Infolinia: 801 500 300 lub (71) 36 92 887
Czynna pon-pt 8-20, sob 8-16
E-mail: bok@tueuropa.pl

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.63

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu