Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

13 KWI 2016
Data aktualizacji: 04 CZE 2020
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie
Decydując się na ubezpieczenie na życie, nie spodziewamy się zwykle, że za jakiś czas możemy zdecydować się na rezygnację z polisy. Do takiego kroku może nas posunąć nas kilka ważnych powodów, jednak sama rezygnacja nie zawsze jest konieczna. Sprawdźmy zatem, jakie rozwiązanie będzie dla nas najlepsze.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Indywidualna polisa na życie to zobowiązanie długoterminowe. Umowę podpisujemy na okres od 5 do 30 lat, a na przestrzeni tego czasu może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Mogą one sprawić, że będziemy chcieli zrezygnować z ubezpieczenia, ponieważ np. będziemy obniżać bieżące wydatki.

  Bardzo często powodem takiej rezygnacji są nieprzewidziane problemy finansowe, które wpływają na pomniejszenie budżetu. W takiej sytuacji składka polisowa staje się dodatkowym obciążeniem. Ale opłacanie składki może stać się również problem również w innych sytuacjach:
  • gdy znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę (z lepszymi warunkami na start),
  • dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający, 
  • towarzystwo wypłaciło zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale,
  • mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy.
   

  Ogólne procedury postępowania przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczenia

    Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ubezpieczony
  termin wypowiedzenia natychmiast
  30 dni,
  jeśli umowa była zawarta na min. 6 miesięcy
  lub
  30 dni od podpisania umowy
   
  sposób powiadomienia przekazanie decyzji telefonicznie, e-mailowo lub listownie
  złożenie podania w siedzibie TU lub przez agenta ubezpieczeniowego
   
  w jakim przypadku
  brak opłaconej składki w terminie
  lub
  po kolejnym wezwaniu do zapłaty
   
  na wniosek Ubezpieczonego
  opłaty
  wartość wykupu polisy, jeśli przysługuje
   
  brak, chyba że inaczej stanowi zapis w umowie
  Tabela 1. Opracowanie własne.
   

  Kiedy zrezygnować z polisy na życie?

  Musimy pamiętać o tym, że umowa z ubezpieczycielem jasno określa warunki jej rozwiązania. Zanim zatem podejmiemy decyzję o kategorycznym zakończeniu ubezpieczenia – sprawdźmy treść umowy.
  O możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia mówią również przepisy prawa cywilnego.

  Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c..

  Zgodnie z przepisami, jeżeli zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a jeśli jesteśmy przedsiębiorcami – termin wynosi 7 dni.

  Umowa polisowa zostanie rozwiązana z dniem wpływu do siedziby towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie zwolni nas to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał nam ochrony ubezpieczeniowej.

  Z polisy na życie mamy również możliwość zrezygnować w późniejszym terminie (po upływie 30 dni). Wówczas będzie nas obowiązywał termin ustalony w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Okres wypowiedzenia jest liczony najczęściej od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Gdy takiego ustalenia nie ma, wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.
  Infografika - jak rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie

  Co to właściwie oznacza? Otóż mamy możliwość rozwiązać umowę w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku umowy, jak i w trakcie jej trwania. Tutaj podkreślmy jednak fakt, że każdy z tych terminów oznacza inne konsekwencje, a dokładnie – inne formalności oraz potrącenie części uzbieranych środków, jeśli posiadamy polisę mieszaną (ochrono-oszczędnościową czy ochronno-inwestycyjną).


  Rezygnacja z umowy polisowej w wybranych towarzystwach 

   
  Towarzystwo
   
  Szczegóły
  AVIVA
  Z rezygnacją wiąże się otrzymanie wartości wykupu. Wartość wykupu będzie możliwa do uzyskania po 3. roku regularnego opłacania składek. W razie braku opłacenia składki, TU wyznacza ubezpieczonemu kolejnych 7 dni na uiszczenie opłaty.
   
  PRUDENTIAL
  Odstąpienie od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia. W razie braku opłacenia składki, TU wyznacza ubezpieczonemu kolejnych 60 dni na uiszczenie opłaty.
   
  ALLIANZ
  Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30. dnia (włącznie) od daty wystawienia polisy. TU zwróci ubezpieczającemu wpłaconą składkę, pomniejszoną o koszty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym firma jej udzielała. Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, składając odpowiednie oświadczenie. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. Umowa wygasa wskutek nieopłacenia składki w terminie 90 dni od daty jej wymagalności mimo uprzedniego wezwania przez TU do zapłaty składki.
   
  NATIONALE NEDERLANDEN 
  Umowa wygasa w momencie gdy ubezpieczony skończył 75 lat. Aby rozwiązać umowę należy do siedziby TU lub doradcy przesłać pisemny wniosek – umowa podstawowa lub dodatkowa zostanie rozwiązana z końcem miesiąca polisowego. Osoba fizyczna może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a przedsiębiorca w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia.
   
  AEGON 
  Umowa kończy się przez złożenie oświadczenia z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia, które nie wymaga uzasadnienia oraz może być dokonane w każdym czasie. Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym TU udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
   
  Tabela 2. Opracowanie własne.
   

  Jak sporządzić wypowiedzeniu umowy polisy na życie?


  Obecnie wypowiedzenie umowy nie powinno stwarzać większych trudności, ponieważ większość firm ubezpieczeniowych na swoich stronach internetowych zamieszcza wzory formularzy rezygnacji z polisy, co bardzo ułatwia nam sprawę. Wzory, jak prawidłowo powinno wyglądać takie wypowiedzenie ubezpieczenia, można również znaleźć w internecie. Należy jednak podkreślić, że formularz wypowiedzenia powinien zawierać kilka konkretnych informacji, zatem jeśli będziemy korzystać z gotowego wzoru, sprawdźmy czy nasze wypowiedzenie zawiera:
  • dane osoby ubezpieczonej (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, aktualny adres, serię i numer dokumentu tożsamości),
  • numer polisy,
  • oświadczenie uprawnionego (np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy),
  • w przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia - prośbę o wypłatę, wskazanie sposobu przekazania pieniędzy (np. przelew, przekaz) i numeru konta bankowego,
  • aktualną datę i koniecznie – czytelny podpis, zgodny z tym, jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.
  Dzięki podanym wyżej informacjom możemy mieć pewność, że proces rozwiązania umowy przebiegnie znacznie sprawniej. Brak tych szczegółowych informacji może spowolnić formalności, np. brak podania numeru polisy w wypowiedzeniu będzie wymagał uzupełnienia tych informacji oraz sprawdzenia.
   

  Inne możliwości wypowiedzenia polisy na życie

  Za chęcią rezygnacji z ubezpieczenia zawsze stoi jakiś powód – np. trudności finansowe spowodowane utratą pracy. Brak zatrudnienia może trwać zarówno miesiąc, jak i pół roku, co oczywiście utrudni nam mocno możliwość opłacania składki. Jednak sytuację braku pracy można zaliczyć do trudności tymczasowych – ponieważ prędzej czy później ten problem powinien zostać rozwiązany.

  W takich okolicznościach decyzja o rezygnacji z ubezpieczenia może być zbyt pochopna, przez co rozwiązanie nie będzie dla nas korzystne. Może okazać się, że niedługo po tym, jak rozwiązaliśmy umowę – znajdziemy intratną propozycję pracy, a nasza sytuacja finansowa ustabilizuje się. W takim przypadku możemy żałować wcześniejszej rezygnacji z polisy, jednak nie jesteśmy w stanie cofnąć naszej decyzji.

  W sytuacji, gdy mamy świadomość, że decyzja o rozwiązaniu umowy jest powodowana chwilowymi problemami – możemy przed całkowitą rezygnacją skontaktować się z ubezpieczycielem i zawiesić swoją ochronę na określony czas. Dzięki temu zatrzymamy ubezpieczenie, a zyskamy okres bezskładkowy, w którym nie będzie obowiązywać ochrona. Gdy nasze trudności życiowe ustąpią – możemy powrócić do kontynuowania ubezpieczenia.  Dzięki temu nie rozwiążemy umowy zbyt pochopnie.

  Innym rozwiązaniem w sytuacji, gdy pojawią się w naszym życiu trudności finansowe – jest możliwość rezygnacji z umów dodatkowych. Dzięki temu zachowamy podstawową ochronę, a gdy nasz budżet ulegnie poprawie – możemy ponownie zdecydować się na rozszerzenie ochrony. Dzięki temu zabiegowi możemy uzyskać obniżenie składki miesięcznej.

  Pamiętajmy o tym, że rozwiązanie umowy przed zakończenie umowy zawsze odbywa się z jakąś niekorzyścią (niewielką, ale jednak) dla nas – zatem warto spróbować zatrzymać ubezpieczenie. Dzięki temu zatrzymamy ochronę, na jaką się decydowaliśmy oraz oszczędności, jakie dotychczas udało nam się poczynić.

  Podpisując umowę na 10, 20 lub 30 lat trudno przewidzieć nie tylko utratę pracy, ale inne niespodziewane wydarzenia jak rozwód, problemy zdrowotne, wypadek czy poważny remont. Nie zawsze jednak muszą one wpłynąć na to, że zrezygnujemy z polisy.
  Zadaniem polisy na życie jest zagwarantowanie ochrony finansowej w wielu niespodziewanych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla nas oraz naszych najbliższych. Nie mniej bardzo ważna jest również koszt związany z takim ubezpieczeniem, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto abyśmy najpierw porównali ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziemy już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji mamy możliwość porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Z ubezpieczenia na życie możemy zrezygnować w dowolnym momencie umowy

  2. Wzory rozwiązania umowy – znaleźć można na stronie ubezpieczyciela oraz w internecie

  3. Przed odstąpieniem od umowy ubezpieczenia na życie warto zastanowić się nad zawieszeniem składki, być może pozwoli nam to uniknąć całkowitego rozwiązania umowy

  4. Dobrym rozwiązaniem przed rezygnacją z umowy może być również rezygnacja wyłącznie z umów dodatkowych, dzięki czemu zatrzymuje się posiadaną ochronę podstawową
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (4)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  renata Jaster

  2020-12-28 19:24:46

  Proszę o informacje. Jestem posiadaczem PLISYna Życie 8lat-moje produkty 8000zł. Rezygnując całkowicie z Polisy ile otrzymam pieniędzy.

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-29 10:30:12

  Taką informację najlepiej uzyskać bezpośrednio u ubezpieczyciela.

  Ryszard

  2021-03-03 22:38:21

  Rozwiązałem umowę ubezpieczenia wraz z wykupem polisy z funduszem kapitałowym, czy muszę zapłacić podatek? Była to polisa 10 letnia w Allianz "Specjalnie dla Ciebie" . Łączna suma wypłaconej kwoty w wyniku wykupu była niższa niż suma wpłaconych składek przez 10 lat.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-08 09:25:40

  Podatek obowiązuje od wypracowanego zysku, a w tym przypadku takiego nie było.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu