Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 26 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

25 KWI 2019
Data aktualizacji: 28 LIS 2021
Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?
Niewiele osób podejmuje realne kroki w celu zabezpieczenia dzieci na wypadek utraty opiekunów. Tymczasem warto pamiętać o tym, że odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie to ważne zabezpieczenie. Jak działa takie rozwiązanie? Ile odszkodowania za śmierć rodzica z polisy na życie? Wyjaśniamy.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  W Polsce brakuje precyzyjnych statystyk dotyczących liczby osieroconych dzieci. Brytyjska organizacja charytatywna Winston’s Wish, która wspiera dzieci z trudnymi doświadczeniami podaje, że na wyspach co roku osieroconych zostaje 24 000 nieletnich (na 60 000 000 obywateli). Gdyby te proporcje zastosować w Polsce, okazałoby się, że każdorocznie sierotami zostaje 16 000 dzieci (na ok. 38 000 000 obywateli).
   

  Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć rodzica?

  To, jak duże świadczenie przysługuje z tytułu śmierci rodzica, jest zależne od kilku ważnych czynników.
  Na wysokość odszkodowania wpływ może mieć:
  • wybrana suma ubezpieczenia,
  • rodzaj ubezpieczenia na życie,
  • czas trwania umowy.
  Śmierć rodzica może być podstawą, która zapewni świadczenie od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Kwota jest zależna od wybranej w chwili zakupu sumy ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia może więc stanowić kwotę w wysokości 10 000 zł, jak i 500 000 zł.
   
  Znaczenie ma również rodzaj ubezpieczenia. Indywidualna polisa na życie może zaoferować wysoką sumę ubezpieczenia, zakres do wyboru jest naprawdę szeroki. W przypadku polisy grupowej mówimy już o niższych sumach, gdzie maksymalna kwota zwykle to nie więcej niż 50 000 – 100 000 zł.

  Polisa bezterminowa, na którą decydują się najczęściej osoby starsze. Takie rozwiązanie zapewnia niewysokie kwoty świadczeń, które swoją wysokością są zbliżone do kosztów związanych z pochówkiem.

  Jeszcze inaczej może wyglądać świadczenie w przypadku ubezpieczenia posagowego, które w przypadku śmierci jednego z rodziców zapewnia dziecku stałe środki w postaci renty.

  Innym rozwiązaniem może być również polisa rodzinna, która zapewni świadczenie najbliższym w zależności od wybranej formy ochrony i sumy ubezpieczenia. Polisa rodzinna zapewnia ochronę dopasowaną do każdego członka rodziny.
   

  Najtańsze ubezpieczenie na życie dla rodziny – przegląd ofert różnych TU

  TU Cena ubezpieczenia Cechy polisy rodzinnej
  Warta dla Ciebie i Rodziny
   
  od 55 zł miesięcznie
   
   
  Kilkanaście różnych wariantów do wyboru, możliwość rozszerzenia o ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatkowe pakiety ochronne, w tym także na wypadek zachorowania na COVID-19
  Prudential Komfort Życia
   
  od 40 zł miesięcznie
   
   
  Szeroki zakres sum ubezpieczenia do wyboru, możliwość wykupienia dodatkowej ochrony dla członków rodziny, np. na wypadek poważnego zachorowania lub inwalidztwa i niezdolności do pracy
  Ubezpieczenie członków rodziny w Nationale Nederlanden
   
  od 40 zł lub 70 zł miesięcznie (w zależności od wieku ubezpieczonego)
   
   
  Polisa chroni na wypadek śmierci rodzica, małżonka, ojczyma lub macochy, w tym także w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W jej zakres wchodzą także świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, ochrona na wypadek śmierci dziecka oraz odszkodowanie z tytułu narodzin martwego dziecka
  UNIQA Plan Ochrony
   
   
   
   
   
   
  od 50 zł miesięcznie
   
   
   
   
   
   
   
  Duża elastyczność, jeśli chodzi o dobór zakresu ubezpieczenia i maksymalną wysokość odszkodowania, możliwość rozszerzenia ochrony o dowolną liczbę umów dodatkowych, w tym np. na wypadek osierocenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub z innych przyczyn. Perspektywa rozszerzenia zakresu ochrony na małżonka lub partnera życiowego w dowolnym momencie. Dostęp do pakietu usług assistance Opieka24 dla wszystkich członków rodziny.
  Generali ProFamilia
   
  od 70 zł miesięcznie
   
   
  Ochronę można rozszerzyć o 23 umów dodatkowych, możliwość zainwestowania części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz dodatkowego oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE.
  Tabela 1. Opracowanie własne.
   
  Warto pamiętać o tym, że oprócz śmierci ubezpieczonego warto zadbać o ochronę dopasowaną do swoich potrzeb, ale i potrzeb naszych bliskich. W sytuacji, gdy na utrzymaniu mamy małe dzieci lub spłacamy kredyt mieszkaniowy, każda nieprzewidziana sytuacja losowa może wpłynąć na naszą sytuację finansową.

   

  Przykładowy koszt ubezpieczenia na życie

  Oferta/koszt miesięczny Poważne zachorowanie Uszczerbek na zdrowiu 1% Niezdolność do pracy Zgon
  ERGO Hestia /od 55 zł 4000 zł 250 zł 8000 zł 22 000 zł
  Generali /od 68 zł 2000 zł 300 zł 10 000 zł 35 000 zł
  Prudential /od 43 zł - - - 100 000 zł
  Prudential /od 72 zł - - - 300 000 zł
  ERGO Hestia /od 130 zł 20 000 zł 750 zł 50 000 zł 100 000 zł
  Prudential /od 338 zł 250 000 zł - - 1 000 000 zł
  Tabela 2. Składki miesięczne na podstawie kalkulacji rankingubezpieczennazycie.pl z 22.11.2021 r.

  Ceny ubezpieczeń na życie są zależne od wybranej sumy ubezpieczenia, wariantu ochrony oraz tego, w jakim wieku przystępujemy do ochrony.

  Powyższa kalkulacja dotyczy osoby w wieku 40 lat, pracującej jako specjalista ds. marketingu, która zarabia powyżej 5000 zł netto i wychowuje dzieci w wieku szkolnym.
   

  Do kogo trafi odszkodowanie za śmierć rodzica?

  Polskie prawo dokładnie określa, komu przypada odszkodowanie za śmierć rodzica. Najpierw zawsze przysługuje ono uposażonym uwzględnionym w umowie. Wśród nich mogą znajdować się zarówno członkowie rodziny, jak i osoby niespokrewnieni z posiadaczem polisy ubezpieczeniowej.

  W sytuacji, kiedy dokumenty nie wskazują na nikogo, kto powinien otrzymać środki finansowe, przepisy mówią o przekazaniu ich bliskim uprawnionym do dziedziczenia zgodnie z następującą kolejnością:
  • współmałżonek
  • dzieci
  • rodzice
  • inni ustawowi spadkobiercy
  Gdy pieniądze mają trafić do współmałżonka, zawsze wypłacona zostaje cała suma. W razie podziału funduszy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane rozdysponować odszkodowanie za śmierć rodzica w taki sposób, aby każda ze wskazanych osób otrzymała taką samą kwotę.
   

  Jakie dokumenty w razie śmierci rodzica dla ubezpieczyciela?

  Zestaw niezbędnych dokumentów, które należy przedłożyć ubezpieczycielowi, różni się w zależności od polisy na życie oraz przyczyny zgonu. Dokładne informacje na ten temat przedstawia poniższa tabela:
   
   

  Kto zmarł?

  Niezbędne dokumenty

  rodzic odpis aktu zgonu i kopia dowodu osobistego
   
  rodzic współmałżonka
  odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego i odpis aktu zawarcia małżeństwa
   
  przybrany rodzic
  odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego i odpis aktu małżeństwa potwierdzający fakt ważności ślubu w dniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem
   
   
  przybrany rodzic współmałżonka
  odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego, odpis aktu zawarcia małżeństwa ubezpieczonego i współmałżonka oraz odpis aktu zawarcia małżeństwa rodzica i przybranego rodzica
  Tabela 3. Opracowanie własne.
   
  W każdym z opisanych przypadków kopię dowodu osobistego można zastąpić paszportem ubezpieczeniowym. Jeśli chodzi o odszkodowanie za śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trzeba dodatkowo zdobyć zaświadczenie o przyczynie zgonu wystawione przez lekarza lub właściwą instytucję.
   

  Śmierć rodzica za granicą – czy otrzymasz odszkodowanie?

  W większości towarzystw ubezpieczeniowych polisa na życie działa zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Oznacza to, że wypłata należnych środków finansowych przysługuje również po śmierci ojca, matki lub opiekuna prawnego w innym kraju.
   
  Należy przetłumaczyć niezbędne dokumenty na język polski. Usprawni to wszystkie procedury i pozwoli zdecydowanie szybciej uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zmuszone wykonywać tych czynności samodzielnie, co przedłużyłoby czas oczekiwania na wydanie decyzji.
   
  Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica?
   
  Bardzo ważnym zagadnieniem jest to, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica. Kwota, jaka trafi na konto uposażonych wskazanych w umowie, zależy od początkowo wpłaconej sumy ubezpieczenia, oferty konkretnej firmy oraz okoliczności zgonu.
   
  W większości towarzystw ubezpieczeniowych całkowitą kwotę wpłaty ustala się bezpośrednio w trakcie rozmowy ze specjalistą danej grupy. Takie rozwiązanie zapewniają na przykład przedsiębiorstwa: Allianz, Aviva, Prudential czy Generali.
   
  Inne firmy ubezpieczeniowe z góry określają maksymalną wartość funduszy wypłacanych po śmierci rodzica. W zależności od wykupionej polisy na życie można otrzymać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Taką możliwość oferują m.in. Nationale-Nederlanden, MetLife i PZU.
   
  Tylko nieliczne towarzystwa oferują ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica, która zapewnia przekazanie kwoty kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych. Wśród nich warto wspomnieć przede wszystkim o 4LifeDirect i TU Europa.
   
  Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za śmierć rodzica?
   
  W niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania za śmierć rodzica. Mówimy o zapisie, w którym opisane są wyłączenia odpowiedzialności. Taka sytuacja ma miejsce m.in. wtedy, gdy udowodniono, że ubezpieczony umyślnie działał na własną niekorzyść, żeby wymusić przekazanie środków finansowych jego bliskim.

  Wśród zdarzeń wykluczających możliwość wypłaty świadczeń można wyróżnić:
  • popełnienie samobójstwa
  • zatajenie poważnej bądź zagrażającej życiu choroby
  • branie udziału w niebezpiecznych wydarzeniach
  • przebywanie blisko terenów objętych działaniami wojennymi
  • jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  Niemal zawsze obowiązuje też tzw. okres karencji. Oznacza on, że jeśli przykładowo w okresie roku lub dwóch lat po podpisaniu umowy dojdzie do samobójstwa, towarzystwo ubezpieczeniowe jest wyłączone z odpowiedzialności dotyczącej wypłaty należnej kwoty. Tym samym odszkodowanie za śmierć rodzica nie trafia na konta wyznaczonych w umowie osób.
   

  Zasiłek, odprawa czy ubezpieczenie - jaka jest różnica?

  W Polsce wsparcie po śmierci rodzica przysługuje każdemu obywatelowi. Wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać specjalny zasiłek. Razem ze wspomnianym dokumentem należy przedłożyć skrócony odpis aktu zgonu, rachunki za pogrzeb, potwierdzenie pokrewieństwa ze zmarłym oraz zaświadczenie o objęciu opiekuna prawnego ubezpieczeniem społecznym. Zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł.
   
  Innym sposobem na uzyskanie środków finansowych jest odprawa, która trafia do dzieci przed ukończeniem 25 roku życia, jednak tylko w przypadku, jeśli wciąż się uczą. O takie wsparcie można ubiegać się w przypadku, gdy do śmierci rodzica doszło podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub w trakcie przebywania na urlopie. Wysokość należnej kwoty zależy od stażu pracy zmarłego.
   
  Ostatnie rozwiązanie, które może zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe to ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica. Taka opcja, pod warunkiem, że minął czas karencji i ubezpieczyciel nie ma podstaw do wyłączenia odpowiedzialności gwarantuje wypłatę należnej sumy. W zależności od rodzaju polisy, świadczenie może być również wypłacane cyklicznie w postaci renty (polisa posagowa).
   

  Jak najlepiej zabezpieczyć finansowo nasze dziecko?

  Istnieje wiele możliwości ubezpieczeniowych gwarantujących wypłatę odszkodowania za śmierć rodzica. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od preferencji ubezpieczającego, ponieważ może on skorzystać z polisy grupowej lub wykupić finansową asekurację w formie indywidualnej.
   
  Oprócz tego duże znaczenie ma wybrana suma ubezpieczenia na życie. Im jest ona wyższa, tym więcej pieniędzy otrzymają synowie oraz córki. Podczas poszukiwania właściwej oferty warto poświęcić czas na dokładne prześledzenie oferty każdego ubezpieczyciela. Bardzo ważne, aby sprawdzić, czy wykupiona polisa będzie obowiązywać na terenie innego państwa, czy jest to wersja podstawowa czy rozszerzona oraz jakie są warunki związane z karencją. Warto się także zorientować czy w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu należna kwota może wzrosnąć. Wybór właściwej oferty pozwoli uniknąć problemów z przekazaniem funduszy po stwierdzeniu zgonu.
   
  Strata opiekuna prawnego zawsze jest ogromnym ciosem, szczególnie dla młodych osób, które gorzej radzą sobie z uczuciem smutku czy rozpaczą. Takie wydarzenie nierzadko powoduje problemy ze sfinansowaniem pogrzebu oraz opłaceniem innych wydatków domowych, tym bardziej, jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Właśnie dlatego tak istotną rolę odgrywa znajomość procedur, a dopełnienie wszelkich formalności często decyduje o przyznaniu  odszkodowania za śmierć.

  Całe postępowanie opiera się na wyborze polisy na życie, ustaleniu sumy ubezpieczenia oraz podpisaniu niezbędnych dokumentów. Wystarczy znaleźć uczciwą ofertę jednego z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych i umówić się na wizytę. Warto zastanowić się nad takim krokiem i zapewnić bliskim spokój dzięki finansowemu zabezpieczeniu.
   

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Odszkodowanie za śmierć rodzica trafia do osób wskazanych w umowie lub ludzi uprawnionych do dziedziczenia zgodnie ze ściśle ustaloną kolejnością.
   
  2. Wysokość odszkodowania za śmierć rodzica zależy głównie od wybranej sumy ubezpieczenia i wariantu wykupionej polisy na życie.
   
  3. Odpis aktu zgonu, kopia dowodu osobistego oraz odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego są najważniejszymi dokumentami w przypadku starania się o odszkodowanie za śmierć rodzica.
   
  4. W Polsce odszkodowanie za śmierć rodzica występuje w trzech postaciach – zasiłku, odprawy i ubezpieczenia.

  Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy mogę liczyć na odszkodowanie z polisy rodzica, który zmarł z powodu nieszczęśliwego wypadku, ale nie miał takiego zdarzenia w ubezpieczeniu?

   Tak, w opisanym przypadku odszkodowanie z polisy na życie przysługuje tak samo, jak w przypadku śmierci naturalnej. Wówczas zostaje wypłacona podstawowa kwota określona w umowie. Jeśli zmarły wykupił ubezpieczenie rozszerzone, wtedy wskazane osoby otrzymają wyższe środki finansowe.

  2. Czy mogę otrzymać odszkodowanie za śmierć rodzica chrzestnego?

   W Polsce można uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica chrzestnego, ale tylko w drodze wyjątków. Mowa o sytuacji, w której zmarły był opiekunem prawnym lub zostaliśmy wskazani w umowie jako osoba uposażona.

  3. Czy można dostać dwa odszkodowania, jeśli rodzic posiadał dwa ubezpieczenia?

   Tak, ponieważ zgodnie z przepisami ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica to polisa osobowa. Należna kwota rośnie zatem proporcjonalnie do liczby wykupionych rozwiązań ochronnych. Jeśli więc zmarły posiadał indywidualną polisę oraz ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy, to można ubiegać się o dwa odszkodowania.

  4. Co zrobić w przypadku odmowy przyznania odszkodowania za śmierć rodzica?

   W pierwszej kolejności należy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o przekazanie powodu odmowy wypłaty świadczenia, jeśli nie dostarczono takiej informacji. Kiedy przyczyną nie jest ani wyłączenie odpowiedzialności, ani karencja, należy oficjalnie skierować sprawę do Rzecznika Finansowego lub właściwego sądu.

  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu