Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 10 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Jaka polisa jest najlepsza pod kredyt?

29 MAR 2016
Data aktualizacji: 14 STY 2020
Jaka polisa jest najlepsza pod kredyt?
Zadłużenie się w banku to zawsze ryzyko wpadnięcia w długi, bez względu na wnioskowaną kwotę. Wystarczy nawet drobny uraz, aby uniemożliwić wykonywanie pracy i spłatę zobowiązań. Dlatego przyda się polisa na życie z odpowiedni zakresem ochrony. Podpowiadamy, co można znaleźć w ofercie porównywarki i banku.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Aby otrzymać od banku kredyt na budowę domu czy zakup mieszkania, nie wystarczy posiadanie tzw. zdolności kredytowej i dysponowanie wkładem własnym. Długoterminowa pożyczka na kilkadziesiąt lat wiąże się z ryzykiem niezdolności klienta banku do regularnego spłacania długu. Dlatego konieczne będzie ubezpieczenie.
   

  Na czym polega ubezpieczenie do kredytu?

  Taka polisa niczym nie różni się od ubezpieczenia kupowanego bez kredytu. Warto jednak zastanowić się na dwoma elementami polisy – zakresem ochrony i kwotą odszkodowania. Pierwszy czynnik to po prostu liczba umów dodatkowych do podstawy. Im więcej rozszerzeń, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania świadczenia. Warto mieć w zakresie polisy szczególnie:
  • poważne zachorowanie – środki wypłacane w momencie zdiagnozowania nowotworu udaru czy zawału, do wykorzystania na leczenie;
  • pobyt w szpitalu – w razie wypadku czy choroby odszkodowanie za każdy dzień spędzony na leczeniu szpitalnym;
  • operacja chirurgiczna – dodatkowy bonus finansowy, jeśli wypadek czy choroba wymagają interwencji chirurga;
  • trwałe inwalidztwo – pieniądze z polisy w ramach comiesięcznej renty i pewne zabezpieczenie dla poszkodowanego;
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków – świadczenie wypłacane za złamaną rękę, bark czy kość miednicową, ale i szereg innych urazów wyszczególnionych w tabeli dołączonej do umowy ubezpieczenia.
  Z kolei suma ubezpieczenia powinna być dopasowana do wysokości kredytu, tak aby w razie śmierci ubezpieczonego i kredytobiorcy, najbliżsi nie zostali ze zobowiązaniem do spłaty. Przykładowo, jeśli kredyt został zaciągnięty na kwotę 500 000 zł, to suma ubezpieczenia też powinna wynosić pół miliona złotych.

  W polisie na kredyt także znajdują się karencje, limity i wyłączenia odpowiedzialności, więc dobrze jest zapoznać się z dokumentem OWU jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.

  Składkę w ubezpieczeniu do kredytu można płacić co miesiąc, ale tez w innej częstotliwości, n. co kwartał, raz na pół rok czy za 12 miesięcy z góry.
   

  Co należy wyróżnia ubezpieczenie na życie pod kredyt?

  Przyszły posiadacz kredytu hipotecznego, a zarazem ubezpieczony spotka się z terminem „cesja”. To nic innego jak przepisanie praw wynikających z ubezpieczenia na stronę banku. Z formalnego punktu widzenia bank będzie „cesjonariuszem”, natomiast kredytobiorca „cedentem”. Ten ostatni będzie też opłacał składki ubezpieczeniowe, a wypłatą ewentualnego odszkodowania zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe.
   

  Czy ubezpieczenie do kredytu jest obowiązkowe?

  Z prawnego punktu widzenia tylko polisa OC dla kierowców jest obowiązkiem ustawodawczym. Pozostałe ubezpieczenia są dobrowolne. Jednak bank, który udziela kredytu, może tak skonstruować umowę, że zakup polisy będzie jednak wymagany.

  W przypadku kredytu na zakup czy budowę domu bądź mieszkania, bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku kredytu gotówkowego takim zabezpieczeniem dla banku może być polisa na życie. Gdy kredytobiorca zobowiązuje się spłacać pożyczkę przez 10 czy 20 lat, w tak długim okresie czasu może zachorować, ulec wypadkowi bądź innemu nieszczęśliwemu zdarzeniu, przez co nie będzie mógł spłacać rat kredytu.
     

  Allianz – przykładowa polisa na życie do kredytu z rankingu

  W przykładowej polisie na życie z rankingu wyróżnia się długi czas trwania umowy – nawet do 81. Roku życie ubezpieczonego i kilka ciekawych rozszerzeń do podstawy. Ubezpieczony samodzielnie ustala wysokość sumy ubezpieczenia. Przypomnijmy, że powinna być ona dopasowana do wysokości kredytu.
  Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie - Allianz Życie jest polisą ochronną, która została stworzona z myślą o osobach, które zaciągnęły krótko-, średnio- lub długoterminowe kredyty i chcą zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa.

  Ubezpieczenie do kredytu w Allianz jest przeznaczone dla osób, które mają ukończone 18 lat i nie mają skończonego 71 roku życia. Umowę z towarzystwem można podpisać na minimum 1 rok. Maksymalny czas jej trwania wynosi 62 lata, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 81 roku życia.

  Ochrona ubezpieczeniowa jest tymczasowa i stała. Tymczasowa rozpoczyna się już na drugi dzień po podpisaniu wniosku oraz opłaceniu pierwszej składki. W tym okresie Allianz ponosi odpowiedzialność na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Po wystawieniu polisy rozpoczyna się pełna ochrona ubezpieczeniowa, która trwa do dnia rozwiązania umowy.
  Minimalna suma ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia wynosi 1 000 zł w przypadku braku umów dodatkowych i 5 000 zł w przypadku zawarcia umów dodatkowych.

  Wysokość płaconej składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, częstotliwości oraz trybu opłacania składek (rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie), poziomu ochrony ubezpieczeniowej (wg taryf obowiązujących w dniu zawarcia umowy, zależnych od płci i wieku Ubezpieczonego), okresu ubezpieczenia, wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego.

   TU Allianz ma dla swoich klientów kilka umów dodatkowych:
   
  • w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • w razie poważnego zachorowania,
  • w razie inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób,
  • zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

  Ale także wyłączenia odpowiedzialności zarówno w podstawie, jak i w każdym z rozszerzeń. Przykładowo, Allianz nie ponosi odpowiedzialności za śmierć ubezpieczonego, jeśli była ona spowodowana:
   
  • działaniem alkoholu i narkotyków;
  • przez zaburzenia umysłu lub świadomości;
  • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
  • uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej - baloniarstwo, heliskiing, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rafting i wszystkie jego odmiany, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, szybownictwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, wspinaczka górska i skałkowa, wyścigi samochodowe i motocyklowe;
  • uczestnictwem w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, także podczas jazd próbnych i testowych;
  • samobójstwem lub próbą samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności, chyba, że stan ograniczonej poczytalności powstał na skutek nieszczęśliwego wypadku;
  • chorób psychicznych;
  • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień, pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub bez ważnego badania technicznego.
   

  Credit Agricole – przykładowa polisa na życie w banku

  W przykładowej polisie na życie z banku od razu podane są gotowe składki i progi cenowe w zależności od sumy ubezpieczenia czy wysokości kredytu. Z tego ubezpieczenia na życie można korzystać jednak znacznie krócej – do skończenia 65 lat. Jest to polisa grupowa, a więc bez możliwości zmiany zakresu ochrony. Ponadto bank jest tylko pośrednikiem – rzeczywistym ubezpieczycielem w Credit Agricole jest TU Europa.

  Polisa na życie do kredytu w Credit Agricole dotyczy całkowitej niezdolności do pracy i utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. 

  Pakiet Życie obejmuje zgon, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu. Miesięczna składka jest stała i wynosi:
   
  • 32 zł - ubezpieczenie na życie z SU 50 000 zł w razie śmierci i 100 000 zł w razie nieszczęśliwego wypadku,
  • 27 zł - poważne zachorowanie z SU 20 000 zł,
  • 14 zł - hospitalizacja z SU 75 zł za dzień pobytu w szpitalu.
   
  Łącznie pakiet ten może kosztować zatem 73 zł.
   
  Z kolei pakiet Ubezpieczenie na życie to propozycja ochrony finansowej dla osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny. Polisę można zakupić w momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny, jak w i trakcie trwania umowy o kredyt. Przedmiotem ubezpieczenia jest całkowita niezdolność do pracy i utrata zdolności do samodzielnej egzystencji. Ubezpieczenie na życie skierowane jest do osób, które nie skończyły 65 lat.
   
  Wysokość miesięcznej składki to dokładnie 0,0299% wartości kredytu, np.:
  • 90 zł za polisę przy kredycie na 300 000 zł;
  • 149 zł za polisę przy kredycie na 500 000 zł;
  • 210 zł za polisę przy kredycie na 750 000 zł.
   
  Wyłączenia odpowiedzialności w dużej mierze pokrywają się z tymi, co w Allianz. Credit Agricole ma jeszcze jedno ograniczenie - zgon, całkowita niezdolność do pracy lub utrata zdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie chorób, które zostały zdiagnozowane lub były leczone u ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

  To wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy jednak chorób, o których ubezpieczony informował wcześniej bank.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie do kredytu zapewnia wsparcie finansowe w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Warto pamiętać, że ważna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Polisa na życie do kredytu nie jest obowiązkiem, chyba ze takiej polisy wymaga bank, który udziela pożyczki

  2. Bank może zaproponować własne ubezpieczenie, czyli autorski pakiet przygotowany przez współpracującą firmę ubezpieczeniową

  3. Wadą polisy na życie zakupionej w banku jest ryzyko przepłacania za składkę

  4. Polisę na życie do kredytu można też wybrać z rankingu i podpisana umowę dostarczyć bankowi
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Kielcach - gdzie szukać tanich ofert?

  17 CZE 2021
  Podstawowa polisa na życie w Kielcach to wsparcie finansowe w przypadku...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Toruniu - gdzie szukać tanich ofert?

  10 CZE 2021
  Polisę na życie w Toruniu można kupić na kilka sposobów. Jednym z nich...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Olsztynie - gdzie szukać tanich ofert?

  01 CZE 2021
  Ubezpieczenie na życie w Olsztynie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu