Komfort Życia (PRU)

Komfort Życia (PRU)

Ubezpieczenie Komfort Życia to ubezpieczenie na życie, które zapewnia bezpieczeństwo finansowe dla Twoich najbliższych, w przypadku Twojej śmierci. Masz pewność, że jeśli Ciebie zabraknie, Twoi bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte kredyty lub/oraz utrzymać standard życia na obecnym poziomie. Ubezpieczenie to daje również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej aż o 11 umów dodatkowych, umożliwiających ochronę na wypadek utraty zdrowia lub innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych dla Ciebie lub dzieci dla których chciałbyś kupić ubezpieczenie.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie Komfort Życia jest przeznaczone dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 18-71 lat.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć minimalnie na 5 lat, zaś maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia.
 

Korzyści

 • stabilna przyszłość finansowa bliskich w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • bezpieczeństwo na długie lata,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – 11 umów dodatkowych pozwalających rozszerzyć zakres ochrony dla Ciebie oraz dzieci, które chciałbyś objąć ochroną ubezpieczeniową,
 • sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych niezależne od sumy ubezpieczenia z umów głównej – rozwiązanie umożliwiające indywidualne dopasowanie do Twoich potrzeb,
 • wysokość wpłat dopasowana do Twoich potrzeb,
 • podwyższenie ochrony bez konieczności ponownej oceny ryzyka w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka czy zakupu mieszkania lub domu.
 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy możesz ją dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb wnioskując o podwyższenie lub obniżenie.
Wysokość sum ubezpieczenia w umowach dodatkowych można dostosować do indywidualnych potrzeb – mogą one być znacznie wyższe niż suma ubezpieczenia na życie określona w umowie głównej, co jest ogromną zaletą tego produktu.
 

Składka

Miesięczna składka zaczyna się już od 40 zł miesięcznie. Składka jest stała przez cały okres ubezpieczenia i może się zmienić tylko w wyniku indeksacji, waloryzacji, zmiany sumy ubezpieczenia, a decyzję o tych zmianach podejmuje Ubezpieczający. 
 

Umowy dodatkowe

Towarzystwo przewidziało dla swoich Klientów możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i wykupienia opcji dodatkowych w momencie zawierania umowy głównej lub w dowolnym czasie jej obowiązywania. Pru oferuje 11 umów dodatkowych umożliwiających zwiększenie zakresu ochrony.

Twoja ochrona w ramach umów dodatkowych:

 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji,
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • na wypadek niezdolności do pracy,
 • na wypadek poważnego inwalidztwa.
Wsparcie Pru w kontynuacji ubezpieczenia – przejęcie opłacania przez Pru składek do końca trwania umowy ubezpieczenia w razie:
 • poważnego zachorowania,
 • poważnego inwalidztwa,
 • niezdolności do pracy.
Dzięki umowom dodatkowym w ramach jednej polisy na życie, zarówno ubezpieczony, jak i objęte ochroną ubezpieczeniową dzieci będą zabezpieczeni finansowo w razie wystąpienia niespodziewanych i przykrych zdarzeń losowych. Ochrona dziecka w umowach dodatkowych:
 • na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji,
 • na wypadek poważnego zachorowania dziecka,
 • na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji.
 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

Pru nie wypłaci świadczenia, jeśli śmierć Ubezpieczonego jest skutkiem: samobójstwa przed upływem roku od zawarcia umowy ubezpieczenia, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach, czy aktach terroru, okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy i zostały one zatajone lub podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności z tytułu innych zdarzeń ubezpieczeniowych znajduje się w poszczególnych Ogólnych Warunkach Umów dodatkowych.
 

Kilka słów o Pru

Pru istnieje już od ponad 170 lat i zdobył zaufanie 26 milionów klientów w Europie, Azji, Afryce i w Ameryce Północnej. Grupa Prudential była obecna w Polsce w latach 30. XX wieku do wybuchu II wojny światowej. Po latach przerwy, w 2013 roku Grupa Prudential wróciła na rynek polski oferując nowoczesne ubezpieczenia na życie pozwalające na planowanie finansowej przyszłości naszych Klientów i zapewniające im bezpieczeństwo na każdym etapie życia.

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.99

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu