NNLife TUnŻiR S.A. Gwarantowana Emerytura+

NNLife TUnŻiR S.A. Gwarantowana Emerytura+

Gwarantowana Emerytura + to oferowane przez NNLife TUnŻiR S.A., indywidualne ubezpieczenie rentowe, zapewniające do końca życia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej już dziś wysokości.

Korzyści i zakres ochrony

 • gwarantowane dożywotnie miesięczne świadczenie emerytalne, którego wysokość jest indywidualnie ustalona w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • ochrona życia i zdrowia  w czasie opłacania składek:

  - w przypadku śmierci Ubezpieczonego - świadczenie dla osoby wskazanej w umowie w wysokości wpłaconych składek za umowę podstawową,
  - dożywotnie miesięczne świadczenie z tytułu inwalidztwa wypłacane Ubezpieczonemu w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,
   
 • ochrona życia w czasie wypłacania dożywotniego miesięcznego świadczenia emerytalnego:

  - jednorazowe świadczenie w wysokości 6-krotności miesięcznego dożywotniego świadczenia emerytalnego - wypłacane osobie wskazanej w umowie,
  - przeniesione świadczenie emerytalne wypłacane Uposażonemu co miesiąc do końca gwarantowanego 15–letniego okresu wypłaty,
   
 • coroczny wzrost składki za umowę podstawową o 3% wartości w stosunku do roku poprzedniego,
 • możliwość gromadzenia środków w ramach Rachunku Dodatkowego,
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkową umowę na wypadek trwałego, minimum 50% inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniami: jednorazowym oraz miesięcznym, które jest wypłacane przez okres 15 lat.
 

Umowa ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia Gwarantowana Emerytura+ może zostać objęta osoba, która ma ukończone 30 lat i która nie przekroczyła jeszcze 61. roku życia.

Ubezpieczającym może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Polisa ma charakter oszczędnościowo-ochronny..

Polisę zawiera się na wybrany przez Ubezpieczającego okres opłacania składek do 60 roku życia (r.ż.), 65 r.ż. lub 70 r.ż. Po zakończeniu wybranego okresu opłacania składek, rozpoczyna się okres wypłaty dożywotniego świadczenia emerytalnego.
 

Wyłączenia odpowiedzialności NNLife TUnŻiR S.A.

Szczegółowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności NNLife TUnŻiR S.A. z tytułu umowy są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 

Kilka słów o NNLife TUnŻiR S.A.

NNLife TUnŻiR S.A. działa w Polsce już od 1990 roku. Osobom chcącym się ubezpieczyć Towarzystwo oferuje pełen zakres produktów i usług finansowych dostępnych przez liczne kanały dystrybucji. W ofercie znajdziemy ubezpieczenia na życie, zdrowotne, wypadkowe, oszczędnościowe, emerytalne.

 

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.91

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu