Acti Ochrona (MACIF Życie)

Acti Ochrona (MACIF Życie)

W ofercie towarzystwa Macif możemy znaleźć produkt Acti OCHRONA. Jest to indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie gwarantujące ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz trwałego i całkowitego inwalidztwa.

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie Acti Ochrona może wykupić każda osoba, która przekroczyła 18. rok życia, jednak nie ma więcej niż 65 lat.

Suma ubezpieczenia powinna oscylować w przedziale od 30 000 do 3 000 000 zł. Wówczas ubezpieczony jest traktowany na warunkach standardowych. Jeżeli kwota ta ma wynosić powyżej 3 000 000zł, wtedy stosuje się taryfikację indywidualną.

Umowa zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne.

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość rocznej składki za pierwszy okres ubezpieczenia ustalana jest po uwzględnieniu takich kryteriów jak płeć i wiek ubezpieczonego. Wysokość składki zależy również od wysokości sumy ubezpieczenia.

Porównaj ceny
 

Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie. Minimalna wysokość składki lub jej raty wynosi 100 zł.

Obniżki taryfowe

Obniżka za kontynuację: 1% zniżki za każdy rok automatycznego odnawiania umowy

Obniżka partnerska: w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie przez małżonków lub partnerów przyznawana jest każdemu z nich obniżka w wysokości 10% od wysokości składki podstawowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenie ubezpieczeniowe będące wynikiem:

 • działań wojennych lub wojny, inwazji, wojny domowej, powstania, rewolucji, stanu wojennego,
 • czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroru,
 • skażenia radioaktywnego lub chemicznego.

 

W przypadku Trwałego i całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego Towarzystwo nie odpowiada za zdarzenia określone w art. 8 ust. 1 oraz będące wynikiem:

 • działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków toksycznych, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie lekarza i w sposób przez niego zalecony,
 • uprawiania wszelkich sportów lotniczych lub sportów o wysokim stopniu ryzyka takich jak: wspinaczka wysokogórska, speleologia, nurkowanie, skoki na linie, sporty motorowodne, wyścigi samochodowe i motocyklowe, spływy górskimi rzekami,
 • uprawiania ćwiczeń akrobatycznych, udziału w konkursach bicia rekordów,
 • samookaleczenia bądź prób samookaleczenia.

 

Ważne!

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie pierwszych dwóch lat trwania umowy ubezpieczenia i była wynikiem samobójstwa Ubezpieczonego.

Porównaj ceny
 

Kilka słów o Macif

MACIF Życie TUW, należące do grupy MACIF, prowadzi swoją działalność ubezpieczeniową w Polsce od 5 lat. MACIF Życie jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stawia sobie nadrzędny cel, jakim jest ubezpieczanie swoich członków na jak najlepszych warunkach.

Grupa Macif obsługuje 5 milionów członków zapewniając im ubezpieczenia majątkowe i osobowe, produkty ochronno-emerytalne, kredyty i usługi assistance. Na 1 stycznia 2010 r. posiadała w swoim portfelu 16 milionów umów. Macif jest największym we Francji ubezpieczycielem komunikacyjnym pod względem liczby ubezpieczonych pojazdów. W 2009 r. obrót Grupy wyniósł 5,7 miliarda euro.

Źródło: Macif

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.94

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu