Emerytura bez Obaw (PRU)

Emerytura bez Obaw (PRU)

Ubezpieczenie Emerytura bez Obaw to ubezpieczenie na życie i dożycie, które zawierane jest aby:  

 • w długim okresie zgromadzić środki na emeryturę lub inny dowolny cel,
 • jednocześnie zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej.

Umowa zawierana jest na określony czas – nie krótszy niż 10 lat. Przy utrzymaniu umowy do końca jej trwania lub w przypadku śmierci wypłacane jest gwarantowane świadczenie określone w umowie.

To ubezpieczenie oferuje Ci potencjał zysku w postaci premii rocznych i końcowej. Masz również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej aż o 9 umów dodatkowych, zapewniających świadczenia na wypadek utraty zdrowia lub innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie Emerytura bez Obaw jest przeznaczone dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć minimalnie na 10 lat, zaś maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia.
 

Korzyści

 • gwarancja wypłaty jednego ze świadczeń w wysokościach określonych w umowie w przypadku:
  • końca terminu, na jaki umowa została zawarta
  • śmierci osoby ubezpieczonej
    
 • potencjał dodatkowego zysku w postaci premii rocznych i premii końcowej,
   
 • szeroki zakres dostępnej dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej – 9 umów dodatkowych zapewniających wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń,
   
 • sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych niezależne od sumy ubezpieczenia z umowy podstawowej „Emerytura bez Obaw” – rozwiązanie umożliwiające indywidualne dopasowanie do Twoich potrzeb,
   
 • wysokość wpłat dopasowana do Twoich potrzeb,
   
 • podwyższenie ochrony bez konieczności ponownej oceny ryzyka w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka czy zakupu mieszkania lub domu,
   
 • korzyści prawno-podatkowe.


Świadczenia

Świadczenie z tytułu utrzymania umowy do końca jej trwania:
Wyższa z dwóch kwot:
 • gwarantowana suma z tytułu dożycia, określona przy zawarciu umowy wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego:
Wyższa z trzech kwot:
 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi,
   
 • suma składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
   
 • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 
 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy możesz ją dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb wnioskując o podwyższenie lub obniżenie.

Wysokość sum ubezpieczenia w umowach dodatkowych można dostosować do indywidualnych potrzeb – mogą one być znacznie wyższe niż suma ubezpieczenia na życie określona w umowie głównej, co jest ogromną zaletą tego produktu.
 

Składka

Miesięczna składka za umowę główną zaczyna się już od 165 zł miesięcznie. Składka jest stała przez cały okres ubezpieczenia i może się zmienić tylko w wyniku indeksacji, waloryzacji, zmiany sumy ubezpieczenia, a decyzję o tych zmianach podejmuje Ubezpieczający.
 

Umowy dodatkowe

Towarzystwo przewidziało dla swoich Klientów możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej i wykupienia opcji dodatkowych w momencie zawierania umowy głównej lub w czasie jej obowiązywania.

Prudential oferuje 9 umów dodatkowych umożliwiających zwiększenie zakresu ochrony.
Twoja ochrona w ramach umów dodatkowych:

 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji,
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • na wypadek śmierci,
 • na wypadek niezdolności do pracy,
 • na wypadek poważnego inwalidztwa.
Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia – przejęcie opłacania przez Prudential składek do końca trwania umowy ubezpieczenia w razie:
 • poważnego zachorowania,
 • poważnego inwalidztwa,
 • niezdolności do pracy.
 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

 

Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

Prudential nie wypłaci świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek samobójstwa przed upływem roku od zawarcia umowy ubezpieczenia, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach, czy aktach terroru, okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy i zostały one zatajone lub podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności z tytułu innych zdarzeń ubezpieczeniowych znajduje się w poszczególnych Ogólnych Warunkach Umów dodatkowych.

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.90

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu