Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie od utraty pracy - jak działa, ile kosztuje?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.60

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie od utraty pracy - jak działa, ile kosztuje?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Polisa na wypadek utraty pracy jest sposobem na zabezpieczenie finansowe. Takie rozwiązanie najczęściej oferuje bank, ale może również towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia, dzięki któremu nie stracimy płynności finansowej po utracie miejsca pracy.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Podstawowa ochrona w polisie na życie zapewnia odszkodowanie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, ale może ona zostać odpowiednio rozszerzona. Zabezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia jest szczególnie ważne, gdy spłacamy kredyt.

  Co to jest ubezpieczenie od utraty pracy? 


  Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny w banku, możemy otrzymać propozycję zakupu polisy na wypadek utraty pracy. Jest to forma zabezpieczenia dla banku na czas, w którym kredytobiorca może mieć problemy z płynnością finansową i spłatą zobowiązania. Zadaniem ubezpieczenia jest w takiej sytuacji regulować zadłużenie poprzez wypłatę regularnego świadczenia, najczęściej w wysokości raty kredytu.


  Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy?


  Umowa ubezpieczenia na wypadek utraty pracy jest najczęściej oferowana przez bank w chwili ubiegania się o kredyt. Może to jednak być również umowa dodatkowa do podstawowej umowy w indywidualnej polisie na życie.
   
  W sytuacji, gdy decydujemy się na ubezpieczenie w banku, oferta zostaje dopasowana do wysokości naszego zobowiązania finansowego. Wysokość świadczenia powinna wynosić tyle, co rata kredytu.
   
  Świadczenie może być wypłacane przez określony okres – np. 6 lub 12 miesięcy. Bank, mając dostęp do naszego rachunku bankowego oraz kredytu, reguluje za nas zobowiązanie finansowe. Dzięki temu, pomimo braku zatrudnienia, nie zalegamy z płatnością rat kredytowych.

   

  Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty pracy?


  Największym plusem ubezpieczenia na wypadek utraty zatrudnienia jest zachowanie płynności finansowej. W sytuacji, gdy zostaniemy zwolnieni, mamy wiele zobowiązań finansowych – utrzymanie rodziny, opłacanie rachunków oraz innych płatności, ale naszym największym wydatkiem może być rata kredytu.
   
  Polisa na wypadek utraty pracy zabezpieczy nas na sytuację, w której zostaniemy bez stałego źródła dochodu. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie poszukać nowej pracy i nie będziemy zmuszeni do podjęcia pracy poniżej naszych kwalifikacji. Taką decyzję moglibyśmy podjąć, gdyby brak dochodów i brak perspektyw innej pracy wymagałby podjęcia zatrudnienia w jak najszybszym czasie.
   

  Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy?


  Cena ubezpieczenia na wypadek utraty zatrudnienia nie jest jednakowa dla wszystkich zainteresowanych. Na koszt składki wpływ ma przede wszystkim wysokość kredytu, na jaki się decydujemy. 

  Takie ubezpieczenie jest dostępne w wielu różnych bankach. Najczęściej to jednak nie bank jest ubezpieczycielem, a towarzystwo ubezpieczeniowe, które z nim współpracuje. Oznacza to, że bank w tej roli jest pośrednikiem.
   

  Polisa od utraty pracy w ING Banku Śląskim S.A.


  Kredytobiorca, który decyduje się na pożyczkę w ING Banku Śląskim może nabyć polisę od utraty pracy, jakie oferuje towarzystwo Nationale-Nederlanden. Produkt „Bezpieczna Pożyczka” gwarantuje wsparcie w określonych chwilach:
  • gdy zabraknie ubezpieczonego — wtedy bliscy otrzymują świadczenie, które może zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia, 
  • w przypadku utraty zatrudnienia — wówczas ubezpieczony kredytobiorca otrzymuje świadczenie, dzięki któremu nie straci płynności finansowej i może utrzymać rodzinę oraz spłacać zadłużenie,
  • jeśli dojdzie do czasowo określonej niezdolności do wykonywania pracy, 
  • jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku doszło do konieczności hospitalizacji ubezpieczonego. 
  Na taką ochronę mogą się zdecydować osoby pracujące, które nie ukończyły jeszcze 65 lat. Czas trwania umowy jest czasem spłaty zobowiązania wobec banku. Jeśli więc decydujemy się na kredyt na najbliższe 10 lat – tyle może trwać nasza umowa ubezpieczeniowa.
   

  Polisa od utraty pracy w Santander


  Bank Santander posiada dla swoich kredytobiorców Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Ubezpieczycielem w tym przypadku jest towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz. Polisa zabezpiecza ubezpieczonego na wypadek sytuacji takich jak: 
  • hospitalizacja, 
  • utrata miejsca pracy,
  • utrata zdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
  Suma ubezpieczenia dla powyższych sytuacji wynosi 5 000 zł. Oprócz tego Allianz oferuje pakiet Assistance, a w jego skład wchodzi: wsparcie psychologa, sprawdzenie CV, pomoc w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej, tłumaczenie listu motywacyjnego, CV i dokumentów referencyjnych, monitoring rynku, infolinia dotycząca prawa pracy oraz pakiet informacyjno-organizacyjny. Składka za polisę wynosi 33 złote miesięcznie. 
   

  Polisa od utraty pracy w PKO

   
  Bank PKO również posiada ofertę dla swoich kredytobiorców. Takie ubezpieczenie zapewnia wsparcie w sytuacji: 
  • hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
  • poważnego zachorowania,
  • utraty pracy.
  Suma ubezpieczenia w polisie oferowanej przez PKO jest obliczana jako iloczyn 1,5% Kwoty Kredytu i Udziału Procentowego i nie może być wyższa niż 30 000 złotych. Maksymalna liczba świadczeń dla pojedynczego zdarzenia ubezpieczeniowego wynosi 6 wypłat. Umowa zawierana jest na 2 lata. 

  Na ubezpieczenie mogą zdecydować się klienci banku PKO, którzy myślą o pożyczce albo już posiadają tego rodzaju zobowiązania w tym banku. Wysokość składki stanowi 3,25% kwoty przyznanego kredytu bądź salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

  PKO zaznacza, że ma prawo do odmowy zawierania umowy polisy na wypadek utraty pracy z osobami, które: 
  • mieszkają poza granicami Polski,  
  • nie mają ukończonych 18 lat, 
  • pracują poza granicami Polski (nie dotyczy osób oddelegowanych/dojeżdżających do pracy za granicą), 
  • mają powyżej 70 lat. 
  Z ubezpieczenia oferowanego przez PKO nie mogą również skorzystać osoby, u których w przeciągu ostatniego roku został m.in. zdiagnozowany nowotwór złośliwy, choroba niedokrwienna serca, tętniak czy udar mózgu. 
   

  Polisa od utraty pracy w Banku Millennium


  Klienci banku Millennium mogą skorzystać z polisy na wypadek utraty pracy, w której ubezpieczycielem jest TU Europa. Ochrona dotyczy utraty pracy, ale również zgonu ubezpieczonego, zgonu w wyniku NW, poważnego zachorowania, hospitalizacji, całkowitej utraty zdolności do pracy, utraty stałych źródeł dochodu. Wysokość składki opiera się na wysokości branej pożyczki, ale również jest zależna od:
  • czasu trwania ochrony, 
  • stanu zdrowia ubezpieczonego, 
  • wieku ubezpieczonego.
  Świadczenie można zostać wypłacone w formie jednorazowej, jak i w kilku ratach. Ubezpieczyciel wymaga wówczas złożenia wniosku, do którego należy dołączyć dokument z urzędu pracy, który potwierdzać będzie status osoby bezrobotnej.
   

  Ubezpieczenie od utraty pracy – cena na podstawie wybranych ofert banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych

  Bank (towarzystwo ubezpieczeniowe) Nazwa polisy Składka miesięczna
  ING Bank Śląski S.A (Nationale-Nederlanden) Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Pożyczka” zależy od stopy składki oraz kwoty kapitału początkowego pożyczki
  Santander (Allianz) Ubezpieczenie „Plan B” jest stała i wynosi 33 zł
  PKO Bank Polski (PKO Ubezpieczenia) Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego wynosi 3,25% kwoty przyznanego kredytu albo salda zadłużenia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia
  Bank Millenium (TU Europa) Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka”
  jest ustalana na podstawie czynników takich jak:
  • czas trwania okresu odpowiedzialności,
  • stan zdrowia ubezpieczonego,
  • wiek ubezpieczonego,
  • wysokość sumy ubezpieczenia
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 04.08.2022 r.
   

  Kiedy nie działa ubezpieczenie od utraty pracy?


  Każde ubezpieczenie na życie posiada ściśle określone zasady działania. W umowie znaleźć możemy zapis o tym, w jakich okolicznościach dochodzi do wyłączenia odpowiedzialności. Taki zapis informuje nas o tym, kiedy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić pieniędzy. Do wyłączenia może dojść, gdy do śmierci lub wypadku dojdzie wskutek:
  • porzucenia miejsca pracy,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, z winy osoby ubezpieczonej,
  • utrata pracy wskutek upływu czasu określonego w umowie o pracę,
  • zapowiedź masowych zwolnień w firmie, 
  • zatrudnienie u osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, która znajduje się w kręgu znajomych ubezpieczonego. 
  Świadczenie z polisy może również nie zostać wypłacone, jeśli utrata pracy jest spowodowana złożonym przez nas wypowiedzeniem lub zwolnieniem dyscyplinarnym. Pieniędzy nie otrzymamy również wtedy, gdy do 6 miesięcy przed podpisaniem umowy zostało wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości pracodawcy.

  Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności jest dostępna w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), który zawsze warto dokładnie przeczytać przed podpisaniem umowy.
   


  Dla kogo ubezpieczenie od utraty pracy to dobry pomysł?

   
  Ubezpieczenie, którego zadaniem jest ochrona na wypadek utraty pracy jest rozwiązaniem korzystnym dla każdej osoby, która myśli o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki. Dzięki temu można zyskać wsparcie w sytuacji, gdy nie spodziewamy się utraty źródła dochodów, a należy kontynuować spłatę pożyczki.

  Należy zauważyć, że ochrona, która daje nam bezpieczeństwo finansowe, zapewnia jeszcze jedną ważną kwestię – dzięki świadczeniu, które pomoże spłacić nam raty kredytu, możemy spokojnie rozejrzeć się za nową pracą. Utrata pracy przy spłacie pożyczki może być bardzo stresującym wydarzeniem w naszym życiu, a to może prowadzić do pochopnych decyzji podczas szukania nowego zatrudnienia i przyjęciu np. pracy poniżej swoich kwalifikacji.

  Warto jednak mieć na uwadze, że na naszą sytuację finansową mogą wpłynąć również inne życiowe trudności, jak np. poważna choroba czy wypadek, który spowoduje długi okres hospitalizacji i rekonwalescencji. Powinniśmy zatem dopasować ochronę do realnych zagrożeń, jakie mogą spotkać nas w naszym życiu. Dodatkowa ochrona może być bardzo przydatna, by nie utracić płynności finansowej.
   


  Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty pracy?


  Zakupu polisy od utraty zatrudnienia możemy dokonać podczas wizyty w banku, ale i na własną rękę. Ubezpieczenie, które sami wybierzemy, będzie bardziej świadomą i przemyślaną decyzją, która opierać się będzie na porównaniu kilku lub kilkunastu różnych ofert. Bank z kolei zaoferuje nam jeden produkt ubezpieczeniowy, dostępny w maksymalnie kilku wariantach cenowych. Tracimy więc możliwość analizy różnych ofert.

  Porównanie ubezpieczeń na życie może być znacznie łatwiejsze, gdy skorzystamy z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Z tym narzędziem szybko i bezproblemowo dotrzemy do najbardziej korzystnych ofert i zaoszczędzimy swoje pieniądze. 

   
  Ubezpieczenie na życie ma zagwarantować nam oraz naszym najbliższym wsparcie finansowe w wielu różnych sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia naszego życia i zdrowia. Przed zakupem należy jednak pamiętać o tym, że istotna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć

  1. Ubezpieczenie od utraty pracy ma zapewnić nam wsparcie finansowe w sytuacji zwolnienia lub bankructwa przez pracodawcę

  2. Tego rodzaju ochrona najczęściej oferowana jest przez banki podczas udzielania kredytu

  3. Ubezpieczenie od utraty pracy dotyczy zabezpieczenia kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej

  4. Przed zakupem ubezpieczenia ważne jest porównanie ofert, dzięki któremu nie przepłacimy za ubezpieczenie

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia od utraty pracy

  1. Czy każde wypowiedzenie stosunku pracy jest uwzględniane przez polisę na wypadek utraty pracy?

   Nie. Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia w przypadku każdego rozwiązania umowy z pracodawcą. Odszkodowania nie będzie, jeśli np. dokonamy porzucenia miejsca pracy, zostaniemy zwolnieni dyscyplinarnie lub jesteśmy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia umowy. Dokładne szczegóły dotyczące rozwiązania umowy z pracodawcą możemy znaleźć w dokumencie OWU.

  2. Jaką karencję obejmuje polisa na wypadek utraty zatrudnienia?

   Karencja na wypadek utraty pracy wynosi najczęściej od 3 do 6 miesięcy. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zabezpieczyć się na wypadek, gdyby ubezpieczony planował w najbliższym czasie zmianę miejsca pracy lub już złożyć wypowiedzenie stosunku pracy.

  3. Gdzie można kupić ubezpieczenie na wypadek utraty pracy?

   Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy najczęściej można nabyć w banku podczas zawierania umowy kredytowej. Można również nabyć taką ochronę w ramach indywidualnej polisy na życie, jako rozszerzenie ochrony.

  4. Czy można zakupić wyłącznie ochronę na wypadek utraty pracy?

   Polisa na wypadek utraty pracy dotyczy najczęściej również ochrony w innym zakresie – śmierci ubezpieczonego lub w zależności od wybranego wariantu – również na wypadek innych zdarzeń. Ten rodzaj ochrony jest traktowany jako umowa dodatkowa do podstawowego zakresu ochrony.

  5. Na czym polega ubezpieczenie od utraty pracy?

   Polisa na wypadek utraty pracy to forma zabezpieczenia możliwa do zakupu przy kredycie. Taką możliwość najczęściej oferuje nam bank. W sytuacji utraty pracy ubezpieczyciel wypłaca nam regularne świadczenie w wysokości raty kredytu. Dzięki temu zyskujemy czas na to, by znaleźć pracę zgodną z naszymi kwalifikacjami.

  6. Czy można ubezpieczyć się od utraty pracy?

   Tak, istnieją takie oferty. Najczęściej ubezpieczenie na wypadek utraty pracy może zaoferować nam bank podczas ubiegania się o kredyt. Jest to zabezpieczenie dla banku na wypadek, gdybyśmy stracili źródło dochodów i w związku z tym mieć trudności ze spłatą zobowiązania. Taka polisa zapewnia regularne świadczenie np. przez 6 miesięcy w wysokości raty kredytu.

  Ewelina Ratajczak

  Uważa, że w życiu nie należy ufać nikomu ani niczemu, dlatego ubezpieczenie na życie to kwestia zdrowego rozsądku. Stara się przybliżyć niewtajemniczonym dostępne możliwości oraz zwrócić uwagę na znaczące różnice w poszczególnych rodzajach polis. A trochę tego jest. W wolnym czasie uczy się stania na głowie na macie, czyta dobry reportaż lub gotuje makaron. Miłośniczka nieoczywistych kierunków podróży.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu