Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 5 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Grupowe ubezpieczenia na życie. Wady i zalety

24 KWI 2018
Data aktualizacji: 22 PAŹ 2019

Średnia ocena: 4.18

Dziękujemy za oddanie głosu.

Grupowe ubezpieczenie na życie to bardzo ciekawa propozycja, która doskonale się sprawdza w trudnych sytuacjach nie tylko ubezpieczonego, ale również jego bliskich. Na czym polega takie ubezpieczenie i jakie są jego główne wady i zalety? Oto najważniejsze informacje.

Porównaj oferty

Ubezpieczenie grupowe – co to takiego?

Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, która oferowana jest zazwyczaj w ramach umowy z pracodawcą. Osoby zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do ubezpieczenia na warunkach, które są już z góry ustalone. Takie ubezpieczenie grupowe oferowane jest w równej składce dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku oraz stażu pracy w tym miejscu. Co do zasady, jest to polisa przeznaczona wyłącznie dla osób zatrudnionych. Można ją kontynuować indywidualnie po odejściu z pracy, ale nie wszystkie firmy proponują ciekawe warunki kontynuacji. Podstawą przystąpienia do ubezpieczenia jest umowa o pracę w danej firmie lub umowa zlecenie.

Składka może być odprowadzana w całości przez pracodawcę, w całości przez pracownika lub na zasadzie partycypacji – część jest finansowana przez pracodawcę, a część przez pracownika. W przypadku, gdy to pracownik pokrywa koszt swojej polisy, składka jest potrącana z pensji i odprowadzana na konto ubezpieczyciela. Nie trzeba więc pamiętać o jej opłacaniu, ponieważ i tak składka całkowita musi zostać przelana z konta firmy.

W razie zdarzenia ubezpieczeniowego, pracownik zgłasza żądanie odszkodowania. Może to zrobić za pośrednictwem opiekuna polisy firmowej.


Konstrukcja ubezpieczenia grupowego

Zawierane przez zakłady pracy ubezpieczenia grupowe różnią się między sobą choćby towarzystwem ubezpieczeń. Różnice te dotyczą zwykle samych umów dodatkowych, ich zakresu i sposobu realizowania. Co do zasady, wszystkie grupowe ubezpieczenia na życie są do siebie bardzo podobne, stąd też można je w bardzo ogólny sposób opisać.

I tak, każda taka polisa składa się z dwóch elementów:
 • Umowy podstawowej
 • Umów dodatkowych
Umowa podstawowa to ubezpieczenie życia pracownika. Ochrona obejmuje śmierć ubezpieczonego niezależnie od jej przyczyny. To ważna część, ponieważ stanowi bardzo istotne zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego. Niektóre firmy rozszerzają ten element o trwałe inwalidztwo lub niezdolność do samodzielnego życia lub pracy.

Umowy dodatkowe są zazwyczaj zebrane w pakiety. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczenia grupowe składają się z bardzo licznych i szczegółowych umów dodatkowych, które precyzyjnie określają rodzaj zdarzenia. Zgromadzenie ich w pakiety ułatwia dokonanie wyboru. Najczęściej pojawiające się pakiety to:
 • Pakiet zdrowotny;
 • Pakiet wypadkowy;
 • Pakiet szpitalny;
 • Pakiet rodzinny.


Pakiet zdrowotny

Pakiet zdrowotny to ubezpieczenie, które chroni na wypadek poważnych chorób. Tutaj najczęściej znajdujące się umowy to:
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania;
 • Ubezpieczenie na wypadek zawału i udaru;
 • Ubezpieczenie na wypadek nowotworu.
Taka konstrukcja powoduje, że można wybrać kilka poważnych chorób. Przy czym, należy pamiętać, że poważna choroba to zdarzenie, które wymaga złożonego leczenia. Do poważnych chorób nie zalicza się anginy czy zapalenia płuc. Do tego pakietu powinna być dołączona lista chorób, które dana firma uznaje za zdarzenie.


Pakiet wypadkowy

Pakiet wypadkowy to cała gama zdarzeń, które wiążą się z wypadkami komunikacyjnymi i nieszczęśliwymi. Większość firm traktuje wypadek komunikacyjny również jako nieszczęśliwy, a to skutkuje wypłatą świadczenia z obydwu tych zdarzeń, przy czym, nieszczęśliwy oczywiście nie musi być wcale komunikacyjnym. W tym pakiecie najczęściej znajduje się:
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku;
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym;
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w czasie wykonywania pracy;
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w drodze do lub z pracy;
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa z powodu wypadku;
 • Ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku;
 • Ubezpieczenie na wypadek złamania i zwichnięcia z powodu wypadku;
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji z powodu wypadku.

Pakiet szpitalny

Pakiet szpitalny to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje:
 • Pobyt w szpitalu z powodu choroby;
 • Pobyt w szpitalu z powodu wypadku;
 • Operacja z powodu choroby;
 • Operacja z powodu wypadku.
Niektóre firmy łączą ze sobą te umowy. To znaczy, że decydując się na pakiet, w którym jest pobyt w szpitalu z powodu choroby, automatycznie otrzymuje się również ubezpieczenie, które zadziała, gdy pobyt w szpitalu będzie spowodowany wypadkiem. Podobnie z operacją. Nie działa to jednak odwrotnie, jeżeli ubezpieczony decyduje się na ochronę, która działa tylko z powodu wypadku, to nie otrzyma jej, gdy pobyt w szpitalu lub operacja będzie spowodowana chorobą.


Pakiet rodzinny

Dzięki temu pakietowi grupowe ubezpieczenie dotyczy również członków rodziny pracownika. W tym pakiecie najczęściej znajdują się następujące umowy:
 • Urodzenie dziecka;
 • Urodzenie martwego dziecka;
 • Śmierć dziecka;
 • Śmierć rodziców/teściów;
 • Śmierć małżonka;
 • Poważne zachorowanie dziecka;
 • Poważne zachorowanie małżonka;
 • Pobyt w szpitalu dziecka;
 • Pobyt w szpitalu małżonka.
Sumy ubezpieczenia w przypadku tych umów nie są bardzo wysokie, ale mimo wszystko stanowią pewne wsparcie w razie nieszczęścia. Wiadomo bowiem, że wszystkie wymienione przypadki powodują bardzo duże obciążenie finansowe i psychiczne, które często kończy się koniecznością wzięcia zwolnienia lekarskiego z pracy lub wykorzystaniem bezpłatnego urlopu.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze ma więc ogromną zaletę w postaci zakresu ochrony. Składka jest stosunkowo niska w odniesieniu do oferowanego zakresu, firmy udostępniają bardzo szeroki zakres umów dodatkowych i umożliwiają rozszerzenie ochrony o bliskich.

Wadą jest jego konstrukcja. Wybierając ubezpieczenie grupowe na życie można zmieniać najczęściej tylko sumy ubezpieczenie w ramach 2-3 wariantów, decydując się na sztywny zakres zdarzeń. Wadą może być też konieczność wykupienia pakietu, który jest przygotowany dla wszystkich, nawet jeżeli ten konkretny ubezpieczony nie jest zainteresowany np. ubezpieczeniem na wypadek urodzenia dziecka.

Porównaj oferty

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie grupowe?

Bardzo ważną kwestią jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla swoich pracowników. Należy zwrócić uwagę na oferowane sumy, liczbę umów dodatkowych oraz ich zakres. Oczywiście, im szersza jest oferta, tym bardziej będzie korzystna. Nie bez znaczenia będzie również składka. Wiadomo, że i pracownicy i pracodawca będą chcieli zapłacić jak najmniejszą składkę. Trzeba jednak pamiętać o tym, by nie wybierać wyłącznie najniższej składki.

Najlepszą polisą będzie ta, w której jest atrakcyjny i korzystny stosunek zakresu ochrony do oczekiwanej składki. Warto też prześledzić oferty, które są dostępne na rynku. A co obecnie cieszy się największym uznaniem? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, gdy przegląda się ranking ubezpieczeń grupowych. Można go znaleźć między innymi na stronie rankingubezpieczennazycie.pl. Wystarczy wprowadzić odpowiednie do swoich oczekiwań zapytanie, by otrzymać kilka ciekawych ofert.

Wybierając ubezpieczenie grupowe, ranking należy potraktować jako podpowiedź. Głównym czynnikiem decyzyjnym powinny pozostać oczekiwania i potrzeby przyszłych ubezpieczonych.  A jak wygląda oferta wiodących firm ubezpieczeniowych?


Ubezpieczenie grupowe w NN

Ubezpieczenie grupowe w NN można zawrzeć już od dwóch zatrudnionych pracowników. Składka za polisę zaczyna się już od 25 złotych. Polisa ma bardzo szeroki zakres, a sama umowa dotycząca poważnego zachorowania obejmuje 62 jednostki chorobowe. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o pakiet assistance dla pracownika i jego małżonka oraz o pakiet oszczędnościowy, który pozwala gromadzić środki na przyszłość.


Ubezpieczenie grupowe w Allianz

Zakres ubezpieczenia w polisie jest dostosowany do potrzeb i możliwości osób przystępujących do polisy, co powoduje, że jest ono idealnie dopasowane. Ochroną można objąć również rodzinę pracownika, a ubezpieczenie trwa przez całą dobę na całym świecie. Allianz udostępnia również możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, po wystąpieniu z polisy grupowej.


Grupowe ubezpieczenie w PZU

Umowę można zawrzeć dla firmy, która zatrudnia od trzydziestu osób. Do polisy mogą przystąpić osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70. Polisa zawierana jest na rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok za zgodą pracodawcy. Firma oferuje różnorodne pakiety, które składają się z różnorodnych umów szczegółowych zabezpieczających poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe. Ochronę można rozszerzyć również na osoby bliskie ubezpieczonego.


Polisa grupowa czy indywidualna – a może jedno i drugie?

Choć polisa grupowa jest stosunkowo korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na zaspokojenie licznych potrzeb ubezpieczeniowych, to nie dla każdego może być ona dostępna lub też jej zakres może nie być w pełni odpowiedni. W takiej sytuacji należałoby wykupić dla siebie indywidualne ubezpieczenie na życie, które albo przejmie całość odpowiedzialności za ubezpieczonego lub będzie uzupełnieniem brakującej w „grupówce” ochrony.

Jeżeli pracownik ma polisę ubezpieczeniową wykupioną w zakładzie pracy, ale ponadto ubezpiecza się jeszcze indywidualnie i część umów ochronnych się pokrywa, to w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, przysługuje mu wypłata ubezpieczenia ze wszystkich posiadanych polis. Ubezpieczenie wykupione w jednym miejscu nie powoduje, że wypłata z pozostałych ubezpieczeń nie jest już możliwa. Przeciwnie - ubezpieczony może otrzymać więcej pieniędzy, a co za tym idzie, łatwiej będzie mu poradzić sobie z nieszczęśliwym zdarzeniem i jego finansowymi skutkami. 

Porównaj oferty

Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

Redakcja

Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

« Powrót do listy postów

FacebookPodziel się ze znajomymi:
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
Porada img

Ubezpieczenie na życie a zajęcie komornicze

22 LIS 2019
Niespłacane zadłużenie skutkuje zajęciem komorniczym. Wyjaśniamy, czy...
Porada img

Ubezpieczenie żony - wypłata świadczenia i zakres polisy

12 LIS 2019
Polisa na życie może chronić nie tylko nas samych, ale również najbliższe...
Porada img

Onkopolisa w Santander - co gwarantuje ubezpieczenie?

24 PAŹ 2019
Oferty, jakie składają nam banki, nie dotyczą już wyłącznie produktów...
Porada img

Kiedy przydaje się ubezpieczenie na życie?

16 PAŹ 2019
Ubezpieczenie na życie może przybierać różne formy i dotyczyć finansowego...
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie - jak to działa?

30 WRZ 2019
Ubezpieczenie grupowe kojarzy się nie bez powodu z miejscem pracy. To...
Porada img

Czym jest ubezpieczenie Wiktoria w banku BGŻ BNP Paribas?

19 WRZ 2019
Polisa Wiktoria w BGŻ BNP Paribas to w rzeczywistości jedno z kilku...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
Suma ubezpieczenia
Okres ochronny
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2019