Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Jak działa ubezpieczenie grupowe? Jakie są jego podstawowe wady i zalety?

24 KWI 2018
Data aktualizacji: 04 WRZ 2021
Jak działa ubezpieczenie grupowe? Jakie są jego podstawowe wady i zalety?
Zalet ubezpieczenia grupowego jest tyle samo, co wad. Dla jednych gotowy pakiet z listą ryzyk jest ograniczeniem, a dla innych wygodnym rozwiązaniem. Podobnie wygląda sytuacja z odszkodowaniem i wysokością składki. Na podstawie kilku przykładów pokazujemy, dla kogo grupowe ubezpieczenie na życie okaże się strzałem w dziesiątkę.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Polisa grupowa posiada jeden podstawowy wymóg. Aby być ubezpieczonym w ramach „grupówki”, trzeba być zatrudnionym w firmie, która takie rozwiązanie oferuje. Przy czym każdy pracodawca może zawrzeć umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym i na innych zasadach. To oznacza, że np. wysokość składki będzie zależna od liczby zatrudnionych. Tym samym rodzinna firma 10-osobowa to z reguły wyższa składka za ubezpieczenie niż filia zagranicznej korporacji licząca ponad 200 pracowników.

  W dalszej części artykułu zestawiamy ubezpieczenie grupowe z indywidualnym, pokazując wady i zalety odnośnie zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia, czasu trwania umowy, karencji i składki. Przy okazji porównujemy polisę grupową w kilku towarzystwach, jak PZU, Nationale Nederlanden i Allianz.

  Infografika - Wady i zalety grupowego ubezpieczenia na życie


  Zakres ochrony w grupowym ubezpieczeniu na życie

  Grupowe ubezpieczenie na życie to z reguły gotowy pakiet ryzyk. Może ich być kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt. Zdarzenia dotyczą wypadków śmiertelnych, urazów ciała czy zdiagnozowania choroby. W zależności od oferty do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić bliscy pracownika – małżonek, dzieci, rzadziej rodzice czy teściowie.

  W polisie indywidualnej jest odwrotnie. Przyszły ubezpieczony ma do wyboru umowę podstawową i umowy dodatkowe. W podstawie znajduje się zazwyczaj tylko jedno zdarzenie (zgon ubezpieczonego).

  Możliwe dodatki to:
  • zgon ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym,
  • uraz ciała,
  • poważne zachorowanie,
  • pobyt w szpitalu,
  • rehabilitacja,
  • medyczne assistance.
  WNIOSEK: polisa grupowa jest wygodna, bo nie trzeba samemu dobierać składników, ale też nie można rozszerzać ochrony ani podczas zawierania, ani w trakcie trwania umowy.
   

  Wysokość odszkodowania w grupowym ubezpieczeniu na życie

  Od sumy ubezpieczenia zależy wysokość odszkodowania. W polisie grupowej do pakietu ryzyk dołączony jest pakiet sum ubezpieczenia. Każde zdarzenie posiada własną kwotę, np. zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym to 150 000 zł, a jeden dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby to 30 zł.

  W polisie indywidualnej na życie sumę ubezpieczenia wybiera się samemu. W grupowej to też możliwe, ale tylko w ramach wariantów – tańszego lub droższego. Poza tym ubezpieczenie indywidualne posiada bardzo duże kwoty odszkodowania, nawet do 2 000 000 zł.

  WNIOSEK: polisa grupowa to niższe odszkodowanie, ale nie trzeba samemu ustalać sum ubezpieczenia. Niższe SU wynikają też z niskiej ceny polisy dla pracowników.


  Ograniczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie

  Każda polisa na życie to składa się z rozmaitych wyłączeń i limitów odpowiedzialności towarzystwa. W wersji grupowej takich ograniczeń może być mniej. A to dlatego, że ubezpieczyciel ustala ten sam zakres zdarzeń dla wielu osób, stąd ryzyko rozkłada się pomiędzy wszystkich ubezpieczonych.

  Polisa grupowa i indywidualna mają podobną liczbę wyłączeń. Różnica może dotyczyć tzw. karencji, czyli wyłączeń obowiązujących przez pewien czas od zawarcia umowy. Tak jest w przypadku urodzenia dziecka. Podczas gdy w polisie indywidualnej karencja na to zdarzenie wynosi 9-12 miesięcy, w grupowej jest z reguły krótsza lub nawet nie występuje wcale. 

  WNIOSEK: ubezpieczyciele są gotowi zastosować krótszą karencję lub jej brak w porównaniu do oferty indywidualnej, ponieważ to samo ryzyko rozkłada się na większą liczbę ubezpieczonych.
   

  Składka w grupowym ubezpieczeniu na życie

  Polisa grupowa jest tańsza od indywidualnej, jeśli wziąć pod uwagę liczbę wykupionych ryzyk. Przykładowo, za 50 zł miesięcznie ubezpieczony pracownik otrzyma nawet kilkadziesiąt zdarzeń, a w indywidualnej 1-2.

  W grupowej polisie na życie na cenę składki nie wpływa wiek ubezpieczonego, więc tyle samo zapłaci 25-latek i 60-latek. W indywidualnej różnica wyniesie nawet kilkaset złotych miesięcznie przy tym samym zakresie ochrony i sumach ubezpieczenia.

  Składka może być odprowadzana w całości przez pracodawcę, w całości przez pracownika lub na zasadzie partycypacji – część jest finansowana przez pracodawcę, a część przez pracownika. W przypadku, gdy to pracownik pokrywa koszt swojej polisy, składka jest potrącana z pensji i odprowadzana na konto ubezpieczyciela. Nie trzeba więc pamiętać o jej opłacaniu, ponieważ i tak składka całkowita musi zostać przelana z konta firmy.

  WNIOSEK: zaletą ubezpieczenia grupowego jest niska cena, ale w zamian ubezpieczony może liczyć na niewysokie odszkodowanie w porównaniu z wersją indywidualną polisy.
   

  Porównaj oferty

  Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie grupowe?

  Oferowane przez zakłady pracy ubezpieczenia grupowe różnią się ceną, zawartością polisy i wysokością sum ubezpieczenia. Sprawdziliśmy 3 przykładowe produkty ubezpieczeniowe, z którymi można spotkać się w miejscu pracy: PZU, Nationale Nederlanden i Allianz.

  Najlepszą polisą będzie ta, w której jest atrakcyjny i korzystny stosunek zakresu ochrony do oczekiwanej składki. Warto też prześledzić oferty, które są dostępne na rynku. A co obecnie cieszy się największym uznaniem? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, gdy przegląda się ranking ubezpieczeń grupowych. Można go znaleźć między innymi na stronie rankingubezpieczennazycie.pl. Wystarczy wprowadzić odpowiednie do swoich oczekiwań zapytanie, by otrzymać kilka ciekawych ofert.

  Wybierając ubezpieczenie grupowe, ranking należy potraktować jako podpowiedź. Głównym czynnikiem decyzyjnym powinny pozostać oczekiwania i potrzeby przyszłych ubezpieczonych.


  Grupowe ubezpieczenie w PZU – od 15 pracowników

  Umowę w PZU może zawrzeć firma, która zatrudnia minimum 15 osób. Polisa zawierana jest na rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok za zgodą pracodawcy. PZU P Plus oferuje różnorodne pakiety, które składają się z różnorodnych umów szczegółowych zabezpieczających poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe. Ochronę można rozszerzyć również na osoby bliskie ubezpieczonego.

  Warunki, jakie musi spełnić pracownik, który chce być ubezpieczony:
  • wiek 16-69 lat,
  • nieprzebywanie na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
  • posiadanie zdolności do pracy,
  • niepobieranie świadczenia rehabilitacyjnego.
  W zależności od wybranych ubezpieczeń dodatkowych PZU wypłaci pieniądze, jeśli pracownik, jego małżonek lub dziecko zachoruje na ciężką chorobę (objętą ubezpieczeniem), a także jeśli wskutek choroby pracownik, np.: trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni, przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca, podda się operacji chirurgicznej czy dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale). Zakres ochrony PZU ustala z pracodawcą.


  Przykładowa polisa grupowa PZU

  Zakres ochrony Suma ubezpieczenia – wariant I Suma ubezpieczenia – wariant II
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy 133 000 zł** 272 400 zł**
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 98 000 zł * 236 400 zł *
   Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy  98 000 zł * 236 400 zł *
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW – świadczenie podano w łącznej wysokości 63 000 zł 200 400 zł
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 63 000 zł 100 200 zł
  Śmierć ubezpieczonego 31 500 zł 100 200 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1% 300 zł 400 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100 % 30 000 zł 40 000 zł
  Śmierć  małżonka 14 000 zł 21 000 zł
  Śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku 21 000 zł 31 000 zł
  Śmierć  dziecka do 25 r.ż 2 400 zł 3 500 zł
  Urodzenie martwego noworodka 2 200 zł 3 000 zł
  Śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Śmierć  rodziców  współmałżonka (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 000 zł 1 500 zł
  Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dla każdego dziecka do 18 r.ż., bądź uczącego się do 25r.ż.  
  3 000 zł
   
  4 500 zł
  Wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej (katalog ponad 500 różnych zabiegów) - do 69 r.ż. (I klasa 50% s. u. ,II klasa 30% s. u. III klasa 10% s. u.)  
  2 500 zł
   
  2 500 zł
  Leczenie szpitalne dla osób do 69 r.ż.- pobyt powyżej 3 dni (max 90 dni w roku).W I wariancie rozszerzenie odpowiedzialności PZU ŻYCIE S.A. z tytułu leczenia szpitalnego na kraje Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, USA ,Szwajcarii , Monako, Watykanu .Świadczenie za 1 dzień pobytu w szpitalu.  
  6 000 zł
   
   
   
  7 000 zł
  Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (przez pierwsze 14 dni) 75 zł 105 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (przez pierwsze 14 dni) 90 zł 140 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (przez pierwsze 14 dni) 90 zł 122,50 zł
  Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (pierwsze 14 dni 45 zł 52,50 zł
  Pobyt spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (powyżej 14 dnia pobytu) 30 zł 35 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM 300 zł 350 zł
  Rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji po pobycie w szpitalu 15 zł 17,50 zł
  Karta Apteczna –bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece 200 zł 200 zł
  SKŁADKA MIESIĘCZNA 40,50 zł 60,50 zł
  Tabela 1. Oprac. na podstawie PZU P Plus.


  Ubezpieczenie grupowe w Nationale Nederlanden – od 2 pracowników

  Nationale-Nederlanden przygotowało szereg konkretnych rozwiązań na wypadek takich chorób jak udar mózgu, zawał serca czy nowotwór. Na szybką pomoc można liczyć już na etapie diagnozy. Ubezpieczony może otrzymywać specjalistyczne wsparcie aż do zakończenia rehabilitacji, a większość świadczeń jest wypłacanych w ciągu 24h. Szczegóły oferty są dostępne tutaj.
   

  Dowiedz się więcej!


  Ubezpieczenie grupowe w NN można zawrzeć już od dwóch zatrudnionych pracowników. Składka za polisę zaczyna się już od 25 złotych. Ubezpieczenie może obejmować pracodawcę i pracowników, którzy skończyli 15 lat, ale nie skończyli 75 lat, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  zlecenia oraz innych form zatrudnienia (np. umowy o współpracę) zaakceptowanych przez Nationale-Nederlanden. Dodatkowo ubezpieczeniem mogą być objęci ich małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci.

  W wersji podstawowej polisa grupowa Nationale Nederlanden obejmuje:

  • kompleksowe ubezpieczenie zdrowia ubezpieczonego pracownika: wypłatę w związku z pobytem w szpitalu, operacją lub wystąpieniem poważnej choroby, takiej jak np. zawał serca, udar, nowotwór oraz kilkadziesiąt innych poważnych schorzeń;
  • wypłatę świadczenia w razie niezdolności do pracy, trwałego inwalidztwa z dowolnej przyczyny lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • ochronę rodziny ubezpieczonego pracownika obejmującą zarówno małżonka, jak i dzieci z tytułu pobytu w szpitalu lub wystąpienia u nich poważnej choroby,
  • wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego.
  Ubezpieczenie można dostosować do potrzeb swoich pracowników lub skorzystać z proponowanych pakietów: Moje życie, Moje zdrowie, Moja rodzina.
   

  Ubezpieczenie grupowe w Allianz – 8 pakietów do wyboru

  Polisa grupowa Allianz Rodzina to 3 warianty do wyboru dla pracodawcy w zależności od wielkości firmy. Wybierać może też pracownik spośród 8 przygotowanych pakietów:
  • Chorobowy – wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji;
  • Onkologiczny – wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej;
  • Kardiologiczny – wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru;
  • Komunikacyjny – dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony
  • Wypadkowy – dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony;
  • Małżonek/partner – wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera;
  • Dziecko do 25 lat – wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.;
  • Senior – wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego).

  Polisa grupowa w Allianz - zakres

  Zdarzenie Pracownik Małżonek
  lub partner
  Dziecko pracownika Rodzic
  pracownika
  Zgon
  z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu

  z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu

  z przyczyn naturalnych, w następstwie wypadku

  rodzic pracownika  lub rodzic małżonka/partnera
  Poważne zachorowanie
  Uszczerbek na zdrowiu
  Leczenie szpitalne
  Leczenie operacyjne, specjalistyczne, powikłań pooperacyjnych
  Inwalidztwo
  Niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej
  Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń opiekuńczych dla pracownik
  Tabela 2. Oprac. na podstawie Allianz Rodzina.


  Co z grupowym ubezpieczeniem na życie po odejściu z pracy?

  Główna zaleta polisy grupowej to niska cena za w miarę szeroki zakres ochrony. Niektóre firmy oferują nawet bezpłatne ubezpieczenie w formie pakietu socjalnego dla pracownika – razem z innymi benefitami typu karta sportowa.

  Jednak wadą ubezpieczenia w firmie jest ograniczony czas trwania umowy. Chociaż sama polisa jest zawierana na 12 miesięcy i automatycznie odnawiana, to wygasa z chwilą odejścia pracownika. Powód jest dowolny – zwolnienie przez pracodawcę lub znalezienie innej pracy.

  Co w tedy z polisą? Towarzystwo, w którym pracownik był dotąd ubezpieczony zaproponuje indywidualną kontynuację umowy. Tyle że takie rozwiązanie nie zawsze będzie korzystne. Lepiej więc porównać oferty i wybrać najlepsze warunki spośród zaproponowanych.

  Polisa grupowa czy indywidualna – a może jedno i drugie?

  Choć polisa grupowa jest stosunkowo korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na zaspokojenie licznych potrzeb ubezpieczeniowych, to nie dla każdego może być ona dostępna lub też jej zakres może nie być w pełni odpowiedni. W takiej sytuacji należałoby wykupić dla siebie indywidualne ubezpieczenie na życie, które albo przejmie całość odpowiedzialności za ubezpieczonego lub będzie uzupełnieniem brakującej w „grupówce” ochrony.

  Jeżeli pracownik ma polisę ubezpieczeniową wykupioną w zakładzie pracy, ale ponadto ubezpiecza się jeszcze indywidualnie i część umów ochronnych się pokrywa, to w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, przysługuje mu wypłata ubezpieczenia ze wszystkich posiadanych polis. Ubezpieczenie wykupione w jednym miejscu nie powoduje, że wypłata z pozostałych ubezpieczeń nie jest już możliwa. Przeciwnie - ubezpieczony może otrzymać więcej pieniędzy, a co za tym idzie, łatwiej będzie mu poradzić sobie z nieszczęśliwym zdarzeniem i jego finansowymi skutkami.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Polisę grupową w pracy wybiera pracodawca w porozumieniu z towarzystwem

  2. W zależności od wybranej oferty pracownik dostaje gotowy pakiet (np. w PZU) lub może wybierać dla siebie rozszerzenia (np. w Allianz)

  3. Po odejściu z pracy polisa grupowa wygasa, a towarzystwo proponuje kontynuację ochrony, jednak z wyższą składką

  4. Ubezpieczenie grupowe w pracy można łączyć z indywidualnym

  FAQ – najczęściej zadawane pytania

  1. Co to jest grupowe ubezpieczenie na życie?

   Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt ubezpieczeniowy, który kierowany jest do grupy osób np. zatrudnionych w jednej firmie, klientów sieci komórkowej czy klientów banku.

  2. Jak długo trwa polisa grupowa?

   Czas trwania polisy grupowej na życie jest uzależniony od miejsca, w którym ją kupimy.

  3. Kto może być ubezpieczony w ramach grupowego ubezpieczenia?

   W ramach grupowego ubezpieczenia na życie ochroną może być objęty pracownik oraz dodatkowo ich małżonkowie, partnerzy i dzieci.

  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (8)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  marta

  2020-01-16 17:31:26

  W PZU można zawrzeć ubezpieczenie grupowe od 3 osób zatrudnionych, nie od 30 jak wskazano w artykule. Można również zawrzeć takie ubezpieczenie dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Odpowiedź Redakcji

  2020-01-17 10:51:32

  Podana oferta PZU była tylko skrótowym przykładem. W rzeczywistości są formy ochrony dla pracowników. Dziękujemy za uważną lekturę.

  obserwator

  2020-03-16 17:38:14

  jesteście kłamczuchami PZU Można tylko raz chorować na raka nerki inny rak np.; żołądka po pewnym czasie (9lat) JUŻ się nie należy bo limit na raka został wyczerpany a składki płacimy dalej

  agent multi

  2020-04-27 17:16:03

  obserwator- koniecznie zmieńcie ubezpieczyciela , w gr powyżej 20 osób nie macie karencji, jest kilka fajnych innych towarzystw, które mają fajne świadczenia przy niewielkich składkach :)

  Ania

  2021-02-11 11:32:40

  Czy po zlikwidowaniu polisy grupowej w pracy powinnam dostać jakieś pismo informujące i do podpisu dzięki za info

  Odpowiedź Redakcji

  2021-02-11 12:00:13

  Ubezpieczyciel posiada Pani dane i z pewnością zaproponuje tzw. kontynuację polisy grupowej na indywidualnych zasadach. Taka polisa będzie prawdopodobnie droższa, ale warto przed podjęciem decyzji sprawdzić, co proponuje konkurencja w porównywarce polis na życie.

  Monika

  2021-04-12 15:36:40

  Witam serdecznie Mam pytanie miałam wypadek podczas powrotu z pracy. Ubezpieczenie grupowe PZU. W 5 miesiącu mojego zwolnienia lekarskiego firma zmienia ubezpieczyciela grupowego na Nationale Nederlanden. Firma podsyła mi papiery do podpisu zmiany ubezpieczyciela. Mam pytanie czy powinnam na zwolnieniu lekarskim podpisać zmianę ubezpieczyciela??? Czy o odszkodowanie mam się starać u byłego ubezpieczyciela PZU czy u nowego.Żeby nie było tak że PZU odpowie że jego już to nie dotyczy a nowy ubezpieczyciel skieruje mnie do PZU bo wypadek zdażył się jak jeszcze nie miałam z nimi umowy podpisanej. Czy firma ma prawo żadać mojego podpisu podczas mojej choroby??? Nie chcę być pozbawiona odszkodowania przez firmę i jej roszadę z ubezpieczeniem grupowym.Pozdrawiam. Monika

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-14 10:18:07

  W tym przypadku z umowy powinno wywiązać się PZU, ponieważ opisane zdarzenie miało miejsce w czasie obowiązywania polisty z tego TU. Natomiast co do zmiany ubezpieczyciela, chodzi o zachowanie ciągłości ochrony.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu