Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 10 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na życie dla seniora - sprawdź co kupujesz!

30 MAJ 2018
Data aktualizacji: 26 LIS 2020
Ubezpieczenie na życie dla seniora - sprawdź co kupujesz!
Polisy dla osób starszych w odróżnieniu od innych ubezpieczeń gwarantują niższe odszkodowanie i zawierają węższy zakres ochrony. Jednak dla wielu ubezpieczonych takie rozwiązanie będzie korzystne. Sprawdzamy, kto może kupić ubezpieczenia na życie dla seniora.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Jeśli obecne trendy demograficzne się nie zmienią, z każdym rokiem będzie przybywać seniorów. Jeszcze w 2015 roku osób w wieku 65+ było w Polsce ponad 6 mln, w 2030 ma być ponad 8,5 mln, a w 2050 roku ponad 11 mln – wynika z raportu GUS Prognoza ludności na lata 2014-2050. Według tego samego źródła przybywać też będzie osób w wieku 80+ od 1,5 mln w 2015 roku, przez 2,2 mln w 2030 roku aż do 3,5 mln w 2050 roku.

  Z powyższej prognozy wynika też, że udział odsetek seniorów w społeczeństwie będzie rósł, a wraz z nim można spodziewać się większego zainteresowania polisami na życie.
   

  Jaka polisa na życie dla seniora?

  Seniorzy są specyficzną grupą dla towarzystw ubezpieczeniowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, udaru czy innego ciężkiego zachorowania jest w późnym wieku bardzo duże, przez co nie tylko rośnie składka, ale też pojawia się coraz więcej klauzul  w umowie. Z uwagi na wysokie ryzyko chorób i wypadków wśród osób w podeszłym wieku polisa na życie dla nich wydaje się nieopłacalna.

  Rozwiązaniem może być ubezpieczenie o zawężonej ochronie i niższych kwotach odszkodowania. W zamian ze składką na każdą kieszeń, bezterminową umową oraz brakiem ankiety medycznej.
  Umowa może być zawarta jako ubezpieczenie indywidualne lub małżeńskie. W drugim przypadku, jeśli umrze jeden z małżonków, a śmierć nastąpi w okolicznościach objętych ochroną, drugi małżonek otrzyma gwarantowane w polisie środki finansowe. Poza tym, może on nadal być objęty ochroną ubezpieczeniową, ale w wariancie indywidualnym, przy regularnym opłacaniu składek.

  Sprawdzamy poniżej kilka polis bezterminowych z myślą o seniorach, choć takie ubezpieczenie może też kupić osoba młodsza. Polisa na życie dla seniora charakteryzuje się:
  • dożywotnią ochroną,
  • możliwością przystąpienia do 85 roku życia,
  • uzależnieniem wysokości składki od wieku i sumy ubezpieczenia,
  • brakiem ankiety medycznej,
  • kilkoma ogólnymi pytaniami o stan zdrowia,
  • zakresem ochrony składającym się z 1-3 zdarzeń.
   

  Jakie bezterminowe ubezpieczenia dla seniorów?

  Na rynku ubezpieczeniowym można znaleźć kilka produktów dedykowanych seniorom. Sprawdziliśmy ofertę MetLife, Allianz, Red Sands, Europa i Generali.

  Ubezpieczenie na życie Metlife to polisa START55, w której ubezpieczonym może być każdy miedzy 55 a 76 rokiem życia. Zakres ochrony składa się tylko z jednego zdarzenia (zgon ubezpieczonego). Umowa jest dożywotnia, choć można ją zawsze wypowiedzieć. Składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

  Ubezpieczenie na życie Allianz to polisa Plan na dziś i jutro. Tu umowa trwa 5 lat z możliwością odnowienia na kolejny taki okres. Do polisy może przystąpić osoba między 18 a 71 rokiem życia. W zakresie ochrony znajduje się tylko jedno zdarzenie (zgon ubezpieczonego).

  Ubezpieczenie na życie Red Sands Life Assurance Company to polisa 4Life Direct. Z tej polisy może skorzystać każda osoba między 40 a 85 rokiem życia. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach: indywidualnym: z jednym ubezpieczonym lub ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.

  Ubezpieczenie na życie Europa to polisa zyciedirect.pl. To umowa dla jednej lub dwóch osób (np. małżonków) w zakresie wiekowym 18-86 lat. Ochrona trwa dożywotnio i odnawia się co 12 miesięcy, a zakres obejmuje zgon ubezpieczonego i poważne zachorowanie.

  Ubezpieczenie na życie Generali to polisa Lew Senior. Na zakres ochrony składa się jedno zdarzenie (zgon ubezpieczonego) i suma ubezpieczenia od 5000 zł do 20 000 zł. Wypłata świadczenia za śmierć ubezpieczonego jest uzależniona od długości trwania umowy, np. 200% wpłaconych składek - w okresie pierwszych 90 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej, 100 % sumy ubezpieczenia, jeśli zgon nastąpił po 360 dniach trwania ochrony ubezpieczeniowej, 75% sumy ubezpieczenia, jeśli zgon nastąpił od 271 do 360 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej, 50% sumy ubezpieczenia, jeśli zgon nastąpił od 181 do 270 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej i 25% sumy ubezpieczenia, jeśli zgon nastąpił od 91 do 180 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej.
   

  Ubezpieczenie na życie dla seniora - przykładowe oferty

  Polisa TU Zakres ochrony Wiek przystępującego do polisy Czas trwania umowy
  START55 Metlife
  • śmierć ubezpieczonego
  55-76 lat nieokreślony
  Plan na dziś i jutro Allianz
  • śmierć ubezpieczonego
  18-71 lat 5 lat 
  z automatycznym przedłużaniem
   
  4Life Direct Red Sands Life Assurance Company
  • śmierć ubezpieczonego – wypłata do 50 000 zł
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – SU do 150 000 zł
  40 – 85 lat 5 lat 
  z automatycznym przedłużaniem
   
  życiedirect.pl Europa
  • śmierć ubezpieczonego
  • poważne zachorowanie
  18 – 85 lat 12 miesięcy 
  z automatycznym przedłużaniem
  Lew Senior Generali
  • śmierć ubezpieczonego
  50-75 lat nieokreślony
  Tabela 1. Opracowanie własne.
    

  Porównaj oferty


  Ile kosztuje miesięcznie polisa dla seniorów?

  Dla większości seniorów koszt polisy na życie będzie decydujący. W każdym z analizowanych towarzystw cena takiego ubezpieczenia będzie inna, a przede wszystkim zależna od wieku seniora czy wysokości kwot odszkodowania.

  Miesięczna składka ubezpieczenia na życie Metlife START55 jest możliwa o ustalenia po kontakcie z towarzystwem. Orientacyjnie można spodziewać się cen na poziomie polisy Aviva Dla Najbliższych, gdzie 40-letni klient będzie płacił 57 zł miesięcznie z sumą ubezpieczenia na kwotę 10 000 zł, a 63-latek 85 zł miesięcznie.

  Miesięczna składka ubezpieczenia na życie Allianz Plan na dziś i jutro jest możliwa o ustalenia po kontakcie z towarzystwem.

  Miesięczna składka ubezpieczenia na życie Red Sands Life Assurance Company 4Life Direct wynosi co najmniej 90 zł (3 zł dziennie). Ubezpieczony wybiera kwotę odszkodowania w wysokości od 1000 do 10 000 zł.

  Miesięczna składka ubezpieczenia na życie Generali Lew Senior wynosi co najmniej 25 zł. Ubezpieczony wybiera kwotę odszkodowania w wysokości od 5000 do 20 000 zł.

  Miesięczna składka ubezpieczenie na życie Europa zyciedirect.pl  wynosi co najmniej 4 zł. Ubezpieczony wybiera kwotę odszkodowania w wysokości od 4000 do 300 000 zł. Wariant dla 2 osób jest tańszy niż pojedyncza polisa.


  Polisa dla seniora życiedirect.pl – przykładowe składki

  Wiek ubezpieczonego Suma ubezpieczenia Miesięczna składka
  dla 1 osoby dla 2 osób
  65 lat 50 000 zł 398 zł 630 zł
  70 lat 40 000 zł 422 zł 666 zł
  75 lat 30 000 zł 435 zł 683 zł
  80 lat 25 000 zł 515 zł 801 zł
  85 lat 20 000 zł 593 zł 910 zł
  Tabela 2. Na podstawie kalkulacji na zyciedirect.pl


  Kiedy ubezpieczenie dla seniora nie działa?

  W każdej polisie na życie obecne są limity i wyłączenia odpowiedzialności. Ich wykaz zawiera dokument OWU dołączony do ubezpieczenia. Z reguły chodzi o kilka typowych sytuacji, jak:
  • choroba przewlekła,
  • samobójstwo,
  • samookaleczenie,
  • zgon w wyniku zażycia leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego,
  • zażycie środków odurzających,
  • przedawkowanie alkoholu czy narkotyków,
  • udział w przestępstwie.
  Oprócz stałych wyłączeń są też czasowe, czyli tzw. karencja. Przykładowo, w polisie na życie dla seniora 4Life Direct przez pierwsze 24 miesiące świadczenie pełne (równe sumie ubezpieczenia) jest wypłacane tylko w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli do śmierci dojdzie w innych okolicznościach, świadczenie będzie równe sumie wpłaconych składek. W polisie Generali Lew Senior zgon musi nastąpić po 90 dniach od zawarcia umowy.. W przeciwnym razie odszkodowanie, które trafi do uposażonych będzie wynosiło nie 100% sumy ubezpieczenia, a 200% sumy wpłaconych składek.

  Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie Metlife START55 to brak odszkodowania za zgon ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, aktów terroru i masowych rozruchów społecznych w zależności czy udział ubezpieczonego był czynny lub bierny.

  Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie Allianz Plan na dziś i jutro to brak odszkodowania m.in. za zgon ubezpieczonego w wyniku działań wojennych oraz na skutek przebywania na obszarze objętym stanem wojennym lub działaniami wojennymi.

  Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie Red Sands Life Assurance Company 4Life Dire to brak odszkodowania m.in. za umyślne przyczynienie się do śmierci ubezpieczonego czy pozostawanie przez ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu.

  Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie Europa zyciedirect.pl  to rak odszkodowania za zgon ubezpieczonego w wyniku eksplozji atomowej lub napromieniowania radioaktywnego czy prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień.

  Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie Generali Lew Senior to brak odszkodowania m.in. podanie informacji nieprawdziwych i niekompletnych w momencie zawierania umowy polisowej.


  Ograniczenia w polisie na życie dla seniorów - przykłady

  Polisa TU Jakie wyłączenia odpowiedzialności
  START55 Metlife
  • działania wojenne – bierny i czynny udział
  • akty terroru – czynny udział
  • masowe rozruchy społeczne - czynny udział
  Plan na dziś i jutro Allianz
  • działania wojenne (akty stanu wojennego) – czynny udział oraz przebywanie na obszarze objętym stanem wojennym lub działaniami wojennymi
  • rozruchy, zamieszki, akty przemocy – czynny udział
  4Life Direct Red Sands Life Assurance Company
  • umyślne przyczynienie się do śmierci ubezpieczonego
  • przestępstwo – czynny udział
  • alkohol - pozostawanie przez ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu
  życiedirect.pl Europa
  • eksplozja atomowa – lub napromieniowanie radioaktywne
  • prowadzenie pojazdu mechanicznego – bez wymaganych uprawnień
  • rekreacyjne uprawianie sportu – o wysokim stopniu ryzyka lub wyczynowe uprawianie sportu
  Lew Senior Generali
  • podanie informacji nieprawdziwych i niekompletnych – do 3 lat od zawarcia umowy
  Tabela 3. Opracowanie własne.
   
  Bezterminowa polisa na życie to właściwie jedyne ubezpieczenie dla osób po 70-tce, dlatego warto skorzystać z takiej formy ochrony finansowej, ale też takie ubezpieczenia warto porównać. Nie warto natomiast wybierać oferty pierwszej z brzegu, bo może się okazać, że warunki umowy są niekorzystne, a składka znacznie wyższa od tej w konkurencyjnym towarzystwie. 

  Dobrym sposobem, aby przekonać się o różnicach w cenie jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, o pomoże w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia na życie. W formularzu wystarczy wybrać opcję „Bezterminowe”, aby otrzymać nawet 5 propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie dla seniora daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Polisa na życie dla seniora to przeważnie umowa bezterminowa

  2. Koszt polisy dla seniora zależy od wieku ubezpieczonego i wybranej kwoty odszkodowania

  3. Senior musi liczyć się z wąskim zakresem ochrony i niskimi kwotami ubezpieczenia, ale w zamian nie musi wypełniać ankiety medycznej

  4. W ubezpieczeniu na życie dla seniora można chronić także małżonka lub partnera
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (2)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Grazyna

  2021-06-10 09:57:54

  Czy ubezpieczenie działa równiez po nieudanym eksperymencie medycznym?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-06-10 16:50:53

  To zależy w jakiej polisie. Każde towarzystwo ustala własne warunki ochrony w dokumencie OWU. Także sam "eksperyment medyczny" może być różnie definiowany pod kątem wyłączeń odpowiedzialności.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Kielcach - gdzie szukać tanich ofert?

  17 CZE 2021
  Podstawowa polisa na życie w Kielcach to wsparcie finansowe w przypadku...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Toruniu - gdzie szukać tanich ofert?

  10 CZE 2021
  Polisę na życie w Toruniu można kupić na kilka sposobów. Jednym z nich...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Olsztynie - gdzie szukać tanich ofert?

  01 CZE 2021
  Ubezpieczenie na życie w Olsztynie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu