HDI

HDI

HDI jest marką obecną na polskim rynku od 2002 r. Na świecie znana jest znacznie dłużej, bo już od ponad 100 lat. Obecnie firma działająca pod tą marką stanowi część Grupy Talanx jednej z największych w grup ubezpieczeniowych w Europie i na świecie.  W Polsce polisa HDI Gerling jest  oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.HDI Gerling jest oferowana przez TUiR WARTA S.A. przy sprzedaży ubezpieczeń na życie dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm.
 

Przykładowe polisy na życie HDI Gerling

HDI pod marką Warta posiada w swojej ofercie 7 różnych ubezpieczeń na życie:
 

 • Warta dla Ciebie i Rodziny – ubezpieczenie ochronne,
 • Warta Twoja Przyszłość – ochrona oraz inwestowanie składki,
 • Warta Ochrona – rodzinne ubezpieczenie na życie i zdrowie,
 • Warta Twoje NNW – indywidualne ubezpieczenie wypadkowe,
 • Warta Sposób na Raka – ochrona w razie zdiagnozowania nowotworu,
 • Warta Posag – budowanie kapitału dla dziecka,
 • Warta NNW – polisa wypadkowa z elastycznym zakresem.

Warta dla Ciebie i Rodziny jest ofertą dla tych, którzy szukają zabezpieczenia siebie i rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych sytuacji. Polisa jest kierowana także do innych grup społecznych, np. małych przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody.
W podstawie polisa kosztuje od 33 zł miesięcznie. Najszerszy wariant z ochroną dla całej rodziny kosztuje od 64 do 132 zł miesięcznie. Wariant VIP z wysokimi kwotami świadczeń do 480 000 zł można kupić już za 190 zł miesięcznie. Składka jest stała przez cały czas trwania umowy i nie zależy od wieku.

Warta Twoja Przyszłość to idealne połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków. Wpłacane składki są inwestowane w Fundusze i Plany Inwestycyjne ustalone między ubezpieczonym a towarzystwem.
Możliwe jest rozszerzenie zakresu o inne ryzyka, np. przejęcie opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego czy zdiagnozowanie poważnej choroby u ubezpieczonego.

Warta Ochrona charakteryzuje się indywidualnymi warunkami, wysokimi sumami ubezpieczenia i ochroną dla kilku osób w ramach jednej składki. W zależności jak wysoka będzie suma ubezpieczenia, towarzystwo może wymagać oświadczenia o stanie zdrowia ubezpieczonego lub skróconej ankiety medycznej.
Za zdiagnozowanie nowotworu, zawału serca czy udaru mózgu ubezpieczony może liczyć nawet na 600 000 zł odszkodowania. Do dyspozycji ubezpieczonego jest także pakiet assistance, w tym wizyta lekarza, dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny czy opieka pielęgniarki.

Warta Twoje NNW to propozycja ubezpieczenia dla osoby dorosłej, dla ucznia i dla turysty podróżującego po Polsce. Ostatnia z możliwości to alternatywa dla grup, wycieczek, zielonych szkół czy pielgrzymek.
W podstawowym zakresie ochrony zawiera się amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów. Obejmuje uprawianie sportu w ramach sekcji lub klubów sportowych, podczas treningów i zawodów, podczas zajęć szkolnych i w czasie wolnym. W pakiecie dla Ucznia jest również ochrona w zakresie uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Warta Sposób na Raka charakteryzuje się wysokim odszkodowaniem za zdiagnozowanie nowotworu czy innej poważnej choroby. Świadczenie wynosi nawet 200 000 zł. Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.
Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operację, radioterapię, chemioterapię. By wykupić polisę, nie trzeba wykonywać dodatkowych badań potwierdzających stan zdrowia.

Warta Posag to jedna polisa dla rodzica i dziecka. Ubezpieczenie może być wykupione dla dziecka już od urodzenia. Im dłuższy czas jej trwania, tym łatwiej zgromadzić oczekiwaną kwotę – maksymalnie do 26 urodzin ubezpieczonego.
W ramach umów dodatkowych rodzic może skorzystać z opcji renty posagowej na poziomie 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 3000 zł miesięcznie. Dzięki tej umowie, w razie śmierci rodzica, dziecko będzie otrzymywało rentę w wybranej wysokości do końca okresu ubezpieczenia.

Warta NNW to 8 umów dodatkowych, 4 sposoby wyliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu i 3 specjalnie przygotowane pakiety. Rozszerzenia dotyczą m.in. zawodowego uprawiania sportu i czasowej niezdolności do pracy i nauki.
Z polisy mogą skorzystać osoby indywidualne, ale i firmy czy uczestnicy wyjazdów wypoczynkowych lub integracyjnych. Umowa obejmuje wypadki, które zdarzyły się w Polsce i za granicą. Polisa obejmuje m.in. zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych do 25 proc. sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 3 tys. zł).
 

Zalety ubezpieczenia w HDI Gerling

+ stała składka przez cały czas trwania umowy i nie zależy od wieku
+ przejęcie opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
+ maksymalnie 21 dni na wypłacenie świadczenia za poważne zachorowanie
+ renta posagowej na poziomie 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 3000 zł miesięcznie
+ 4 sposoby wyliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu
 

Jak zgłosić zdarzenie w HDI Gerling?

Szkodę można zgłosić online za pomocą e-formularza. Osobna procedura dotyczy ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W informacji o zgłoszeniu należy zaznaczyć, czego ma ono dotyczyć: urodzenia dziecka, śmierci czy zdarzenia zdrowotnego.
W formularzu zgłoszeniowym należy wybrać temat (dokumenty do szkody lub dokumenty do świadczenia z polisy na życie). Reszta niezbędnych informacji do numer szkody lub świadczenia i dwukrotne wpisanie adresu e-mail do kontaktu. Do formularza można od razu załączyć 5 plików (dokumentów).
Zdarzenie można zgłosić online lub zadzwonić.
Telefon: 502 308 308 lub 801 308 308
 

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie HDI Gerling

Osoba ubezpieczona może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez ubezpieczonego w każdym czasie, na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym ubezpieczyciel otrzymał pisemne zawiadomienie.
W przypadku odstąpienia od umowy towarzystwo zwraca ubezpieczonemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres. Towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy należy odesłać do obsługi klienta na adres: TUiR WARTA S.A., Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa 1.
 

Kontakt z HDI Gerling

 
TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
 
Infolinia: 502 308 308 lub 801 308 308
Czynna pon-pt 8-20, sob 8-16
Assistance 24/7

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.94

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu