Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 26 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na życie bez karencji – jak działa?

26 WRZ 2016
Data aktualizacji: 16 LIS 2021
Ubezpieczenie na życie bez karencji – jak działa?
Karencja jest zabezpieczeniem towarzystwa ubezpieczeniowego i oznacza tymczasowy brak odpowiedzialności w przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego. Pełna ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy, dlatego przed zakupem polisy warto dokładnie sprawdzić w umowie, jaki czas karencji przewiduje ubezpieczyciel.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Karencja może wynosić inny czas dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.
   
  W ubezpieczeniach na życie opłacenie pierwszej składki uruchamia ochronę ubezpieczeniową. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel wydłuża okres braku odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, stosując tzw. karencję. Znajomość tych wyjątków pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień ze strony właściciela polisy.

  Infografika - Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie


  Karencja - co to jest i jak działa?

  W dniu podpisywania umowy może wydawać nam się, że nabywamy pełną ochronę na swoją przyszłość. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ każde indywidualne ubezpieczenie na życie przewiduje pewien okres karencji. Jest to sposób na zabezpieczenie się przed nieuczciwymi klientami, którym zależy na wyłudzeniu pieniędzy z polisy.

  Karencja to czas pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Dla każdego zdarzenia polisowego może wynosić inny okres czasu, dlatego warto zapoznać się z nią dokładniej przed zakupem ubezpieczenia. Dzięki temu unikniemy przykrej niespodzianki, jeśli w miesiąc po zawarciu umowy np. trafimy do szpitala.
   

  Dlaczego ubezpieczyciele stosują karencję?

  Brak karencji w ubezpieczeniu na życie mógłby spowodować próby wyłudzenia świadczenia na wysokie sumy pieniędzy.

  W sytuacji, gdy ktoś dowiedziałby się o bardzo ciężkiej chorobie lub popadłby w poważne problemy finansowe i planowałby samobójstwo – ubezpieczenie na życie z wysoką sumą ubezpieczenia mogłoby być łatwym sposobem na wzbogacenie się jego bliskich.

  Z tego właśnie powodu stosuje się karencję. Jest to okres ochronny dla ubezpieczyciela, który ma na celu wykluczyć nieuczciwe podejście do polisy na życie.

  Dobrym przykładem może być tutaj planowanie rodziny. Karencja dotycząca urodzenia dziecka wynosi najczęściej min. 10 miesięcy. Oznacza to, że kobieta, która już spodziewa się dziecka i zdecyduje się na zakup ubezpieczenia, nie może oczekiwać wypłaty świadczenia z tego tytułu.

   
  PAMIĘTAJ!
  Zakup ubezpieczenia na życie może pomóc kobietom w ciąży, które z polisy wyciągną wiele korzyści. Ważne jest jednak to, w jakim momencie zakupuje się ubezpieczenie na życie, ponieważ sprawę może skomplikować okres karencji.


  Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

  Różne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować inne okresy karencji, dlatego zawsze warto sprawdzać i porównywać dostępne polisy.

  Karencja może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy. Jest zależna od zdarzenia, jakie obejmuje. W przypadku śmierci w wyniku samobójstwa – karencja najczęściej wynosi dwa lata, co ma wykluczyć planowanie samobójstwa, zły stan psychiczny ubezpieczonego oraz chwilowe problemy życiowe, które mogłyby pchnąć do takiej właśnie decyzji.

  W przypadku pobytu w szpitalu lub poważnego zachorowania karencja najczęściej wynosi około 3-6 miesięcy. W zależności od wybranego ubezpieczenia – może być ona krótsza lub dłuższa.
   

  Jakich zdarzeń dotyczy karencja w ubezpieczeniu na życie?

  Każde zdarzenie polisowe posiada osobno ustaloną karencję. Zatem inny okres braku odpowiedzialności dotyczy zdiagnozowania poważnej choroby, inny z kolei narodzin dziecka.
   
  W polisie CONCORDIA Życie Plus karencja dotyczy zgonu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgonu dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia ubezpieczonego. A także pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i poważnego zachorowania z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek. Czasowy brak odpowiedzialności dotyczy urodzenia dziecka i pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
   
  W polisie grupowej GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm karencja dotyczy 8 zdarzeń: wznowienia opłacania składek, urodzenia dziecka, urodzenia dziecka w wyniku ciąży mnogiej  lub z wadą wrodzoną, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, poważnej choroby (dorosłego i dziecka) oraz rehabilitacji medycznej.
   
  W polisie NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie karencją objętych jest 5 zdarzeń: zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie (m.in. operacja mózgu, przewlekłe zapalenie trzustki, choroba Leśniewskiego-Crohna), pobyt ubezpieczonego w sanatorium, pobyt współubezpieczonego w szpitalu i leczenie specjalistyczne.
   
  Karencja może trwać od 1 do 12 miesięcy. W przypadku gdy chodzi o świadczenie za urodzenie dziecka, okres karencji wynosi zazwyczaj 10 miesięcy, ale nie jest to regułą. Poniższa tabela pokazuje jednak, jak wiele okoliczności przewidują towarzystwa ubezpieczeniowe, a które warto mieć na uwadze kupując polisę na życie.

  Jak długo trwa karencja w polisie na życie?

  zdarzenie 
  karencja w miesiącach
   
  GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm
   
   
  pobyt w szpitalu
   
   1
   
  • ​operacja chirurgiczna
  • poważna choroba
  • rehabilitacja medyczna 
   3
  •  wznowienie opłacania składek
  • urodzenie dziecka 
   6
  • urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną 
   9
   
  NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie
   
   
  pobyt małżonka ubezpieczonego w szpitalu
   
  2-6
  •  poważne zachorowanie
  • leczenie specjalistyczne 
  3
   
  zgon w wyniku NW
   
   6
   pobyt w sanatorium  
  9
   
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU towarzystw.
   

  Jakie ograniczenia oprócz karencji w polisie na życie?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe oprócz karencji mają jeszcze kilka innych sposobów na to, by odstąpić od warunków umowy. Nie oznacza to jednak, że ich działanie jest nieuczciwe. Przy zawieraniu umowy bardzo ważna jest jej znajomość, zatem warto zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Są to przede wszystkim:
  • karencja,
  • limity świadczeń,
  • wyłączenia odpowiedzialności.
  Przyjrzeliśmy się dokumentowi OWU trzech towarzystw oferujących polisy na życie – PZU, MetLife i Warta. Wszędzie pod kątem najpierw limitów, a następnie wyłączeń odpowiedzialności.
  Z limitami spotkamy się najczęściej w przypadku poszczególnych zdarzeń.

  W polisie PZU NNW Dla Każdego limity dotyczą wysokości odszkodowania. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z klasyfikacją zawartą w OWU:
  • pomoc psychologa – usługa jest realizowana maksymalnie do kwoty w wysokości 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
  • dostawa leków – usługa jest realizowana maksymalnie do kwoty 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy,
  • domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji - usługa jest realizowana maksymalnie do kwoty 1000 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy.
  W polisie METLIFE Indywidualne ubezpieczenie na życie limity dotyczą składki. Towarzystwo wyznacza minimalną wpłatę na poziomie 50 zł miesięcznie lub 570 zł rocznie.

  W polisie WARTA Warta dla Ciebie i Rodziny limity pojawiają się w Pakiecie Medycznym i dotyczą kwoty lub usługi. Przykładowo:
  • 250 zł na jedno zdarzenie – organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków, maksymalnie 2 razy w roku,
  • 400 zł na jedno zdarzenie – organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji, maksymalnie 2 razy w roku,
  • 500 zł na jedno zdarzenie – organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku, maksymalnie 2 razy w roku,
  • 700 zł na jedno zdarzenie – organizacja i pokrycie kosztów prywatnych rehabilitacji, maksymalnie 2 razy w roku,
  • 1000 zł na jedno zdarzenie – organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness, maksymalnie 1 zdarzenie w roku.
  Wyłączenia odpowiedzialności to inaczej ograniczenia stałe – w przeciwieństwie do limitów, które obowiązują do końca każdej rocznicy ubezpieczenia i do karencji, która wygasa po czasie lub nie występuje w polisie odnowionej.

  W polisie PZU NNW Dla każdego wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej obejmują, np. wypadki powstałe wskutek:
  • spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych
  • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem,
  • umyślnego popełnienia albo usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia.
  W polisie METLIFE Indywidualne ubezpieczenie na życie wyłączenia dotyczą kilku sytuacji, które mogą mieć związek ze zgonem ubezpieczonego, jak:
  • samobójstwo – jeśli wystąpi do 2 lat od zawarcia umowy zamiast świadczenia za zgon MetLife wypłaci uposażonym tylko sumę wpłaconych składek, 
  • działania wojenne,
  • czynny udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
  • obrażenia odniesione na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa,
  • obrażenia w czasie stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania.
  W polisie WARTA Warta dla Ciebie i Rodziny wyłączeń z tytułu możliwych przyczyn zgonu ubezpieczeniowego jest znacznie więcej i są bardziej zróżnicowane. To m.in.:
  • samookaleczenie lub okaleczenie ubezpieczonego na własną prośbę;
  • skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie;
  • wykonywania jednego z zawodów lub czynności jak np. górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, kaskader, pirotechnik, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, sportowiec zawodowy, pracownik rafinerii, tartaku.


  Czy można ubezpieczyć się na życie bez karencji?

  Na rynku ubezpieczeniowym istnieją możliwości zakupu polisy na życie bez karencji, jednak poza ubezpieczeniem grupowym trudno o inne, atrakcyjne możliwości.

  Ubezpieczenie grupowe jest umową zawieraną na 12 miesięcy i w takim wypadku stosowanie karencji nie miałoby większego sensu. Ochrona rozpoczyna się od razu po zawarciu umowy.

  Warto jednak zastanowić się nad tym, na jakiej ochronie nam zależy. Karencja jest gwarancją uczciwej i solidnej ochrony, jaką może zapewnić nam ubezpieczyciel. Brak karencji z kolei może zaoferować nam usługi na znacznie niższym poziomie.


  Czy można kupić ubezpieczenie na urodzenie dziecka bez karencji?

  Większość indywidualnych ubezpieczeń na życie to raczej rozwiązanie dla tych osób, które dopiero planują powiększenie rodziny. Co najmniej 9-miesięczna karencja uniemożliwia ubieganie się o świadczenie z tytułu narodzin dziecka, jeśli do zakupu polisy doszłoby w trakcie trwania ciąży.

  Brak karencji dla kobiety w ciąży jest możliwy za to w ubezpieczeniu grupowym. Polisa grupowa najczęściej w swoim zakresie posiada wsparcie w sytuacji urodzenia dziecka. Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie w takiej sytuacji.

  Porównaj oferty


  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej istotna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Karencja to czasowe ograniczenie finansowej odpowiedzialności ze strony towarzystwa

  2. Czas trwania karencji to w zależności od zdarzenia polisowego od 30 dni do 24 miesięcy

  3. Karencja częściej spotykana jest w polisach indywidualnych niż w grupowych

  4. Oprócz karencji w polisach na życie występują limity i wyłączenia odpowiedzialności, na które również warto zwracać uwagę przed podpisaniem umowy

  FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez karencji

  1. Czy karencja w polisie na życie może zostać wydłużona?

   Karencja może uleć wydłużeniu. Dzieje się tak wtedy, gdy np. interesujemy się konkretną ofertą, w której karencja określona jest w dokumencie OWU, a podczas badań lekarskich lub ankiety medycznej ubezpieczyciel pozna okoliczności, które wpłyną na to, że karencja zostanie nieco wydłużona.

  2. Kiedy warto zdecydować się na zakup polisy na urodzenie dziecka?

   Na zakup polisy, która ma zapewnić wsparcie finansowe w sytuacji urodzenia dziecka, warto zdecydować się już w czasie planowania powiększania rodziny. Czas karencji w innej sytuacji może uniemożliwić otrzymanie pieniędzy z polisy.

  3. Czy zakup drugiej polisy oznacza możliwość dwóch świadczeń?

   Tak, posiadanie dwóch ubezpieczeń może skutkować otrzymaniem dwóch odszkodowań. Dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy obie polisy obejmują ochroną konkretne zdarzenie. Jeśli jednak posiadamy indywidualną polisę na życie w podstawowym zakresie oraz polisę grupową i zdarzy nam się np. pobyt w szpitalu, wówczas możemy ubiegać się o jedno odszkodowanie.

  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu