Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na życie bez karencji

26 WRZ 2016
Data aktualizacji: 26 LIS 2020
Ubezpieczenie na życie bez karencji
Karencja, czyli okresowy brak odpowiedzialności finansowej ze strony towarzystwa, powoduje, że polisa nie działa od razu. Ale nie wszędzie tak jest i nie dla każdego rozszerzenia. Obecność i długość karencji sprawdzamy na kilku przykładowych ubezpieczeniach życiowych.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Okres karencji to czas pomiędzy podpisaniem umowy z ubezpieczycielem a rozpoczęciem pełnej ochrony nad osobą ubezpieczoną. 
   
  W polisach na życie opłacenie pierwszej składki uruchamia ochronę ubezpieczeniową. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których ubezpieczyciel wydłuża okres braku odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia, stosując tzw. karencję. Znajomość tych wyjątków pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień ze strony właściciela polisy.

  Infografika - Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie


  Dlaczego karencja występuje w ubezpieczeniach?

  Ubezpieczyciele stosują karencję w polisach na życie (ale także mieszkaniowych i turystycznych) z prostego powodu. Chodzi o uniknięcie wypłaty nadmiernej liczby świadczeń, a mówiąc dosadniej – o uniknięcie wyłudzenia odszkodowania.
   
  Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie urodzenia dziecka. Polisy na życie często zawierają dodatek pod nazwą Urodzenie dziecka. To oznacza, że po przyjściu potomka na świat rodzice mogą liczyć na wypłatę z polisy kilku tysięcy złotych. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której kobiety w ciąży lub ich mężowie czy partnerzy wykupują ubezpieczenie licząc na świadczenie z tytułu narodzin dziecka. Dla towarzystw ubezpieczeniowych taka sytuacja oznacza falową wypłatę świadczeń – nawet równowartość rocznego świadczenia programu 500+.
   
  Dlatego w niektórych umowach polisowych pojawia się zapis o karencji. W przypadku wspomnianego urodzenia dziecka karencja wynosi od 3 do 12 miesięcy. Tym samym w momencie zakupu polisy kobieta nie może być w ciąży, jeśli chce otrzymać świadczenie z tytułu narodzin dziecka.
   
  PAMIĘTAJ!
  Zakup ubezpieczenia na życie może pomóc kobietom w ciąży, które z polisy wyciągną wiele korzyści. Ważne jest jednak to, w jakim momencie zakupuje się ubezpieczenie na życie, ponieważ sprawę może skomplikować okres karencji.
   

  Jakich zdarzeń dotyczy karencja?

  Oprócz opisanego wyżej urodzenia dziecka karencja może dotyczyć wszystkich ryzyk zawartych w ubezpieczeniu – zarówno w podstawie, jak i w dodatkach.
   
  W polisie CONCORDIA Życie Plus karencja dotyczy zgonu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgonu dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia ubezpieczonego. A także pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby i poważnego zachorowania z innej przyczyny niż nieszczęśliwy wypadek. Czasowy brak odpowiedzialności dotyczy urodzenia dziecka i pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
   
  W polisie grupowej GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm karencja dotyczy 8 zdarzeń: wznowienia opłacania składek, urodzenia dziecka, urodzenia dziecka w wyniku ciąży mnogiej  lub z wadą wrodzoną, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, poważnej choroby (dorosłego i dziecka) oraz rehabilitacji medycznej.
   
  W polisie NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie karencją objętych jest 5 zdarzeń: zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie (m.in. operacja mózgu, przewlekłe zapalenie trzustki, choroba Leśniewskiego-Crohna), pobyt ubezpieczonego w sanatorium, pobyt współubezpieczonego w szpitalu i leczenie specjalistyczne.
   
  Karencja może trwać od 1 do 12 miesięcy. W przypadku gdy chodzi o świadczenie za urodzenie dziecka, okres karencji wynosi zazwyczaj 9 miesięcy, ale nie jest to regułą. Poniższa tabela pokazuje jednak, jak wiele okoliczności przewidują towarzystwa ubezpieczeniowe, a które warto mieć na uwadze kupując polisę na życie.
   

  Jak długo trwa karencja w polisie na życie?

  zdarzenie 
  karencja w miesiącach
   
  CONCORDIA Życie Plus
   
  pomoc medyczna w nagłych przypadkach
   
  1
  •  śmierć (zawału serca lub udaru mózgu)
  • śmierć (dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia)
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu (choroba)
  • poważne zachorowanie
  6
   
  urodzenie dziecka
   
   9,5
   
  GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm
   
   
  pobyt w szpitalu
   
   1
   
  • ​operacja chirurgiczna
  • poważna choroba
  • rehabilitacja medyczna 
   3
  •  wznowienie opłacania składek
  • urodzenie dziecka 
   6
  • urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną 
   9
   
  NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie
   
   
  pobyt małżonka ubezpieczonego w szpitalu
   
  2-6
  •  poważne zachorowanie
  • leczenie specjalistyczne 
  3
   
  zgon w wyniku NW
   
   6
   pobyt w sanatorium  
  9
   
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU towarzystw.
   

  Gdzie karencja występuje rzadziej lub jest krótsza?

  Z okresem karencji częściej można się spotkać w ubezpieczeniach indywidualnych. W przypadku polis grupowych towarzystwa ubezpieczeniowe chętniej rezygnują z tego zabezpieczenia ze względu na objęcie tym samym zakresem ochrony dużej liczby osób. Ale, jak pokazuje powyższa tabela, nie zawsze karencji da się uniknąć i nie zawsze będzie ona krótsza niż w wariancie indywidualnym.
   

  Jak można uniknąć karencji w ubezpieczeniu życiowym?

  Ubezpieczenia na życie z uwagi na przedmiot ubezpieczenia należą do „niematerialnych”. A to oznacza, że można mieć 2 lub więcej tego typu wykupionych produktów i otrzymać wielokrotność świadczenia.

  Warunek jest jeden – w każdej z posiadanych polis zakres ochrony musi się pokrywać. I wtedy za złamanie ręki czy operację chirurgiczną domagamy się od każdego z ubezpieczycieli należnego odszkodowania.

  Taka metoda to także sposób na uniknięcie karencji. Gdy decydujemy się na ubezpieczenie na życie urodzenie dziecka poprzez wykupienie polisy indywidualnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiej polisy skorzystać także w pracy, jeśli pracodawca oferuje nam przystąpienie do programu ochrony pracowników. Często zdarza się, że za ubezpieczenie z firmy nic nie płacimy, ponieważ wchodzi ono w skład pakietu socjalnego.
   

  Jakie są ograniczenia w polisie na życie oprócz karencji?

  Karencja to tylko jedna z przeszkód w drodze do otrzymania świadczenia. Oprócz niej warto pamiętać o limitach kwotowych czy wyłączeniach odpowiedzialności. Ważne jest uważne zawieranie umowy, a przede wszystkim czytanie jej warunków, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

  Przyjrzeliśmy się dokumentowi OWU trzech towarzystw oferujących polisy na życie – PZU, MetLife i Warta. Wszędzie pod kątem najpierw limitów, a następnie wyłączeń odpowiedzialności.
  Z limitami spotkamy się najczęściej w przypadku poszczególnych zdarzeń.

  W polisie PZU Grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej limity dotyczą wysokości odszkodowania. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych, w wysokości:
  • 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy;
  • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy;
  • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy;
  • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy;
  • 5% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej V klasy.
  Z kolei Wykazie Operacji Chirurgicznych poszczególne operacje podzielone są na 5 kategorii, np. I - rozległa resekcja tkanki mózgowej, II - Całkowita obustronna jednoczasowa rekonstrukcja piersi, III - Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych, IV - Korekcja deformacji podniebienia, V - Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej.

  W polisie METLIFE Indywidualne ubezpieczenie na życie limity dotyczą składki. Towarzystwo wyznacza minimalną wpłatę na poziomie 50 zł miesięcznie lub 570 zł rocznie.

  W polisie WARTA Warta dla Ciebie i Rodziny limity pojawiają się w Pakiecie Medycznym i dotyczą kwoty lub usługi. Przykładowo:
  • 250 zł – organizacja i pokrycie kosztów dostawy leków;
  • 400 zł – organizacja i pokrycie kosztów prywatnych lekcji;
  • 500 zł – organizacja i pokrycie kosztów naprawy roweru po wypadku;
  • 700 zł – organizacja i pokrycie kosztów prywatnych rehabilitacji;
  • 1000 zł – organizacja i pokrycie kosztów trenera fitness.
  Wyłączenia odpowiedzialności to inaczej ograniczenia stałe – w przeciwieństwie do limitów, które obowiązują do końca każdej rocznicy ubezpieczenia i do karencji, która wygasa po czasie lub nie występuje w polisie odnowionej.

  W polisie PZU Grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej obejmują, np. wykonania kilku operacji chirurgicznych w okresie 60 dni, liczonym od daty wykonania pierwszej operacji chirurgicznej (wtedy PZU wypłaca świadczenie tylko za jedną operację chirurgiczną, za którą przysługuje najwyższa wysokość świadczenia). Innym wyłączeniem jest brak świadczenie za operację, co do której nie istniały wskazania medyczne. Wyłączenia dotyczą też reoperacji, czyli kolejnej operacji chirurgicznej tego samego narządu.

  W polisie METLIFE Indywidualne ubezpieczenie na życie wyłączenia dotyczą kilku sytuacji, które mogą mieć związek ze zgonem ubezpieczonego, jak:
  • samobójstwo – jeśli wystąpi do 2 lat od zawarcia umowy zamiast świadczenia za zgon MetLife wypłaci uposażonym tylko sumę wpłaconych składek, 
  • działania wojenne,
  • czynny udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
  • obrażenia odniesione na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa,
  • obrażenia w czasie stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania.
   
  W polisie WARTA Warta dla Ciebie i Rodziny wyłączeń z tytułu możliwych przyczyn zgonu ubezpieczeniowego jest znacznie więcej i są bardziej zróżnicowane. To m.in.:
  • samookaleczenie lub okaleczenie ubezpieczonego na własną prośbę;
  • skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie;
  • wykonywania jednego z zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, sportowiec zawodowy, pracownik rafinerii, tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów itp.

  Porównaj oferty


  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej istotna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Karencja to czasowe ograniczenie finansowej odpowiedzialności ze strony towarzystwa
  2. Maksymalny czas trwania karencji to zwykle 9-12 miesięcy
  3. Karencja częściej spotykana jest w polisach indywidualnych niż w grupowych
  4. Oprócz karencji w polisach na życie występują limity i wyłączenia odpowiedzialności
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu