Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 17 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie od utraty dochodu - na czym polega?

Data aktualizacji: 23 GRU 2021

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie od utraty dochodu - na czym polega?
Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu oferuje pomoc na wypadek utraty stabilności finansowej. Świadczenie jest wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, dzięki czemu ubezpieczony może się skupić na poszukiwaniu nowej pracy. Ile kosztuje polisa na wypadek utraty dochodów? Czy wysokość odszkodowania zależy od zarobków? Przyglądamy się kilku ofertom dostępnym na rynku.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  W swojej standardowej formie ubezpieczenie na życie ma chronić naszych bliskich na wypadek, gdy nas zabraknie. Ochronę możemy również rozszerzyć w wybranym przez nas zakresie, np. na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, operacji chirurgicznej lub utraty dochodu. Sprawdźmy, jak działa ta ostatnia forma ochrony oraz jakie korzyści może nam zapewnić.  

  Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Aby zrozumieć dokładnie ochronę od utraty pracy i tym samym dochodu, warto wiedzieć, czym jest standardowe ubezpieczenie na życie. Jest to produkt ochronny polegający na zabezpieczeniu finansowym najbliższych (współmałżonka, partnera, dzieci, krewnych) na wypadek naszej śmierci.

  Suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką się ubezpieczymy, zależy od nas. Możemy zatem zabezpieczyć naszych bliskich na kwotę 50 000 zł, jak i 1 000 000 zł. Podstawą do wypłacenia odszkodowania jest zgon osoby ubezpieczonej z przyczyn naturalnych, na skutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku.

  Ochrona w standardowej polisie na życie może być zdecydowanie bardziej rozbudowana. Możemy zabezpieczyć się w razie:​
  • pobytu w szpitalu,
  • zdiagnozowania poważnej choroby,
  • operacji chirurgicznej,
  • urazu ciała,
  • inwalidztwa,
  • utraty dochodu.
  Wymaga to zakupu umów dodatkowych w wybranym przez nas kierunku. Dzięki temu możemy stworzyć sobie taki model ochrony, jaki najbardziej nam odpowiada.

  Przy wyborze polisy i rozszerzeń należy zwrócić uwagę na różnice między umową dodatkową dotyczącą utratą pracy, a dotyczącą całkowitej utraty zdolności do pracy, ponieważ są to dwie zupełnie różny formy ochrony.
   

  Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy doszło do utraty  źródła utrzymania. Polisa przysługuje osobom, które:
  • rozwiązały stosunek pracy,
  • straciły dochody wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
  • straciły dochody wskutek niezdolności do wykonywania pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem,
  • zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Odszkodowanie w polisie od utraty dochodu jest wypłacane zarówno wtedy, gdy wystąpiła czasowa niezdolności do pracy, jak i kiedy ubezpieczony jest trwale niezdolny do wykonywania zawodu. Aby podpisać umowę, nie są konieczne badania medyczne, natomiast świadczenie przysługuje po tym, jak ubezpieczyciel zostanie poinformowany o zajściu zdarzenia, czyli utracie źródła utrzymania. Poza zgłoszeniem dokonanym osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail, należy przesłać do TU także odpowiednią dokumentację, która potwierdza zajście zdarzenia. Spis niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej towarzystwa.
   

  Jakie korzyści daje ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala na utrzymanie płynności finansowej w różnych trudnych sytuacjach. Wysokość odszkodowania w polisie nie zależy od zarobków, wpływa na nią zadeklarowana podczas podpisywania umowy suma ubezpieczenia. Największą korzyścią, jaka płynie z zakupu tego produktu, jest możliwość utrzymania się mimo braku dochodów oraz szansa na spłatę zaciągniętego kredytu i innych zobowiązań finansowych. Uzyskane świadczenie może stanowić równowartość raty kredytowej, można je także wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kredytowanej nieruchomości.

  Dzięki polisie chroniącej na wypadek utraty dochodu zadłużenie względem banku jest odpowiednio zabezpieczone. To także dobra forma pomocy dla osób, które nagle, nieplanowanie utraciły zdolność do wykonywania zawodu i w związku z tym potrzebują środków na opiekę, leczenie lub rehabilitację.
   

  Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu jest dostępne u wielu różnych ubezpieczycieli. Produkt można kupić bezpośrednio w TU lub za pośrednictwem banku, podczas podpisywania umowy kredytowej. Polisę od utraty dochodu oferują między innymi: Aviva, Benefia, Generali, Nationale Nederlanden, PKO BP, PZU oraz TU Europa. Ile kosztuje tego typu zabezpieczenie? Sprawdźmy: 
  • Aviva – TU zapewnia wsparcie finansowe w różnych trudnych sytuacjach, np. gdy ubezpieczony został zwolniony lub utracił zdolność do wykonywania zawodu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Koszt wykupienia polisy wynosi 33 zł miesięcznie, w ramach tej kwoty poszkodowany może liczyć także na assistance zawodowy (pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy);
  • Benefia ubezpieczenie od utraty dochodu oferowane klientom mBanku ma na celu zapewnić ciągłość finansową w trudnym okresie. Jego cena jest obliczana na podstawie wysokości kredytu. Polisa odnawia się, gdy ubezpieczonemu udało się podjąć nową pracę i utrzymać to samo źródło dochodu przez 2 lata;
  • Generali – TU oferuje polisę na wypadek utraty pracy w sytuacji, gdy ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego z prawem do zasiłku. Koszt jej wykupienia wynosi jedynie 20 złotych miesięcznie,
  • Nationale Nederlanden – produkt oferowany klientom ING jest wyceniany na podstawie wysokości zaciągniętego zobowiązania finansowego. Kwota należna za polisę chroniącą na wypadek utraty dochodu jest pobierana automatycznie, razem z ratą pożyczki,
  • PKO BP – bank oferuje swoim klientom ubezpieczenie, które pozwala na spłatę kredytu hipotecznego w trudnej sytuacji, jaką jest utrata pracy lub dochodu z działalności gospodarczej. Składka zależy od wysokości przyznanego kredytu, należy ją opłacić jednorazowo, za 4 lata z góry,
  • PZU – oferuje wsparcie w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Ubezpieczenie stanowi ciekawą formę pomocy dla osób, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Jego cena zależy od wybranego wariantu oraz sumy gwarancyjnej,
  • TU Europa – polisa dedykowana klientom Getin Banku przysługuje, gdy utracono źródło utrzymania lub zdolność do podjęcia pracy zarobkowej. Koszt jej zakupu jest obliczany na podstawie wysokości przyznawanego kredytu.
   
   

  Przykładowa oferta ubezpieczeń na wypadek utraty dochodu

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Składka miesięczna
  Aviva 33 zł
  Benefia jest obliczana na podstawie wysokości kredytu
  Generali od 20 zł
  Nationale Nederlanden wynosi 0,28% kwoty udzielonej pożyczki
  PKO BP wynosi od 3,25% kwoty przyznanego kredytu
  PZU zależy od wybranego wariantu oraz sumy gwarancyjnej
  TU Europa jest obliczana na podstawie wysokości kredytu
   
  Tabela 1. Opracowanie na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 14.12.2021 r.
   

  Kto może się ubezpieczyć od utraty dochodu?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu może wykupić każdy, kto spełnia ustalone przez TU kryterium wieku. Jest ono zwykle dedykowane osobom pełnoletnim, które nie ukończyły jeszcze 65-80 roku życia (w zależności od wybranej oferty). Dodatkowo ubezpieczyciel może zadecydować o dostępności tego produktu jedynie dla wybranych grup zawodowych. Przykładowo, w PZU polisę na wypadek utraty dochodu mogą wykupić osoby pracujące na stanowisku:
  • adwokata;
  • architekta;
  • doradcy podatkowego;
  • fizjoterapeuty;
  • inżyniera budownictwa;
  • księgowej;
  • pielęgniarki / położnej;
  • pośrednika nieruchomości;
  • psychologa / psychoterapeuty;
  • radcy prawnego;
  • rzeczoznawcy majątkowego;
  • zarządcy nieruchomości.
  Ubezpieczenie jest dostępne także dla lekarzy (w tym stomatologów), lekarzy weterynarii oraz ratowników medycznych. Aby dowiedzieć się, dla kogo jest dedykowana dana oferta, warto dokładnie przejrzeć OWU.

  Czy ubezpieczenie utraty dochodu zależy od formy zatrudnienia?

  W ubezpieczeniu na wypadek utraty dochodów o przyznaniu bądź też odmowie odszkodowania może zadecydować forma zatrudnienia. Niektóre TU zastrzegają, że świadczenie przysługuje tylko i wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub prowadzącym działalność gospodarczą, tak jest np. w Uniqa. Natomiast inni ubezpieczyciele oferują bardziej elastyczne produkty – przykładowo, w PZU polisa na wypadek utraty źródła utrzymania jest dostępna także dla osób, które pracują na podstawie umowy zlecenia, tymczasem Generali zaprasza do skorzystania z ubezpieczenia również rolników.

  Jakie odszkodowanie z polisy za utratę dochodu?

  Polisa na wypadek utraty dochodów zapewnia wysokie świadczenie, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel – od pokrycia kosztów codziennego życia, przez spłatę kredytu, po sfinansowanie edukacji dla dzieci. Aby odebrać odszkodowanie, należy poinformować ubezpieczyciela o fakcie zajścia zdarzenia, które jest objęte ochroną. Skontaktować się z TU można zarówno osobiście, jak i zdalnie, np. przez telefon lub e-mail.

  Świadczenie z tytułu utraty źródła utrzymania może stanowić kwotę określoną podczas podpisywania umowy lub być obliczane na podstawie pozostałych do spłaty rat kredytowych. Zwykle ubezpieczyciel proponuje równowartość raty kredytowej, jednak wysokość odszkodowania zależy także od wybranego wariantu polisy. Czasami zdarza się, że poza odszkodowaniem, ubezpieczonemu przysługuje również dodatek na wydatki mieszkaniowe.

  Jak to wygląda w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych? Ile wynosi świadczenie z tytułu utraty źródła utrzymania? Sprawdźmy:
  • Aviva – TU zapewnia wsparcie finansowe w wysokości do 5000 złotych, wypłacane w 5 ratach. Przysługuje ono, gdy ubezpieczony został zwolniony lub utracił zdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku. Trzecią sytuacją, którą obejmuje ochrona, jest pobyt w szpitalu;
  • Benefia – klienci mBanku mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości do nawet 60 000 złotych, wypłacane w ratach;
  • Generali polisa na wypadek utraty pracy gwarantuje maksymalną sumę wypłaconych świadczeń na poziomie 15 000 złotych;
  • Nationale Nederlanden – ubezpieczenie dostępne dla klientów banku ING gwarantuje miesięczne odszkodowanie na poziomie do 3000 złotych. Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na świadczenie w wysokości 200 złotych, z przeznaczeniem na wydatki mieszkaniowe;
  • PKO BP – produkt dedykowany klientom banku gwarantuje wysokie świadczenie w kwocie 72 000 złotych, jest ono wypłacane w maksymalnie 12 ratach;
  • PZU – w tym TU wysokość należnego świadczenia zależy od wybranego wariantu oraz zdarzenia ubezpieczeniowego;
  • TU Europa – polisa dedykowana klientom Getin Banku upoważnia do odebrania świadczenia w wysokości do 4000 złotych. Odszkodowanie jest wypłacane przez 12 miesięcy.

  Maksymalne kwoty świadczeń w polisie od utraty dochodu

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Wysokość odszkodowania
  Aviva do 1 000 zł miesięcznie
  Benefia do 5 000 zł miesięcznie
  Generali do 1250 zł miesięcznie
  Nationale Nederlanden do 3 000 zł miesięcznie + dodatek 200 zł na wydatki mieszkaniowe
  PKO BP do 6 000 zł miesięcznie
  PZU zależy od wybranego wariantu oraz zdarzenia ubezpieczeniowego
  TU Europa do 4 000 zł miesięcznie
   
  Tabela 2. Opracowanie na podstawie wybranych ofert banków i towarzystw ubezpieczeniowych z 14.12.2021 r.
   

  Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Gdy decydujemy się na kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie finansowe wobec banku, możemy zdecydować się na zakup ubezpieczenia od utraty pracy podczas zawierania umowy kredytowej. Banki najczęściej nie oferują własnych produktów ubezpieczeniowych, ale produkty firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.
   

  Kiedy ubezpieczenie od utraty dochodu działa, a kiedy nie?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu gwarantuje nam pomoc finansową w sytuacji, gdy świadczyliśmy pracę w ramach umowy o pracę i zostaliśmy zwolnieni przez naszego pracodawcę. W przypadku działalności – musimy ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji.

  Wspomniane wcześniej zdarzenia – jak rozwiązanie stosunku pracy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa – są oczywiście podstawą do wypłacenia ubezpieczonemu środków. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda sytuacja, w której utracimy pracę – jest podstawą do otrzymania wsparcia finansowego.

  Pomimo utraty pracy ubezpieczenie może nie zadziałać, jeśli:
  • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • pracownik sam zakończył stosunek pracy,
  • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
  • umowa na czas określony wygasła,
  • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
  • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.
  Zwróćmy również uwagę na to, jaki czas na rozpoczęcie ochrony przewiduje ubezpieczyciel. Nie należy spodziewać się, że decydując się na zakup polisy po otrzymaniu informacji o masowych zwolnieniach z firmy – jesteśmy objęci ochroną od następnego dnia po zawarciu umowy. Ochrona może rozpocząć się nawet po kilku miesiącach od podpisania umowy.


  Ubezpieczenie na życie ma zapewnić nam oraz naszym bliskim pomoc finansową w wielu różnych sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia naszego życia i zdrowia. Przed zakupem należy jednak pamiętać o tym, że istotna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Celem ubezpieczenia od utraty dochodu jest zabezpieczenie finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

  2. Polisa od utraty dochodu jest produktem najczęściej oferowanym przez banki podczas zawierania umowy kredytowej

  3. Ubezpieczenie od utraty dochodu może zabezpieczać kredyt hipoteczny, pożyczkę gotówkową, jak i kartę kredytową

  4. Porównanie ofert pozwoli nam znaleźć najlepszą możliwą ofertę

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia od utraty dochodu

  1. W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie na życie od utraty dochodu?

   Ubezpieczenie od utraty dochodu przydaje się, gdy dochodzi do nagłej utraty źródła utrzymania. Polisa może pomóc w sytuacji, gdy ubezpieczony został nagle zwolniony i ma do spłaty zobowiązania, takie jak np. kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy. Odszkodowanie stanowi także cenną pomoc, kiedy nie można podejmować pracy zarobkowej w wyniku wypadku lub z powodu zdiagnozowania poważnej choroby i przebywania w szpitalu.

  2. Jak długo przysługuje świadczenie z tytułu utraty dochodu?

   Polisa od utraty dochodu pozwala zyskać ciągłość finansową przez określony w umowie czas, zazwyczaj 6 lub 12 miesięcy. Dla ubezpieczonego jest to szansa, żeby stanąć na nogi, odnaleźć nową pracę i, pomimo braku źródła utrzymania, spłacić różne zobowiązania. Niektóre TU odnawiają umowę ubezpieczeniową, gdy uda się wrócić na rynek pracy.

  3. Czy warto zdecydować się na zakup polisy, jeśli mam już ubezpieczenie grupowe w pracy?

   Tak, ponieważ, jeśli ubezpieczony ma dwa ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu, może otrzymać dwa odszkodowania z tego tytułu. Minusem tego rozwiązania jest konieczność opłacania podwójnych składek, jednak jeśli pracodawca opłaca polisę w imieniu pracowników, jest to korzystna opcja.

  4. Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można wykupić, gdy w firmie planowane są masowe zwolnienia?

   Polisa na wypadek utraty źródła utrzymania posiada kilkumiesięczny okres karencji – oznacza to, że w określonym czasie po podpisaniu umowy nie przysługuje jeszcze odszkodowanie. Karencja może trwać 3 miesiące, a nawet dłużej, np. rok, aby się co do tego upewnić, warto dokładnie sprawdzić OWU. Jeśli więc ubezpieczony spodziewa się w najbliższym czasie masowych zwolnień z pracy i chce się jakoś zabezpieczyć, może się to okazać nietrafionym pomysłem, ponieważ mimo wykupienia polisy nie otrzyma on świadczenia z tytułu utraty dochodu.

  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Polisy na życie w Gdańsku można wykupić m.in. w towarzystwach...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Mieszkańcy Rzeszowa mogą kupić tanią polisę na życie za pomocą...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu