Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie od utraty dochodu - na czym polega?

12 MAJ 2020
Data aktualizacji: 10 CZE 2020
Ubezpieczenie od utraty dochodu - na czym polega?
Kredyt na 5, 10 czy 20 lat zawsze jest obarczony sporym ryzykiem. Polisa na życie na wypadek utraty pracy jest jednak rozwiązaniem, które może nam pozwolić na kilkumiesięczną lub nawet roczną przerwę w spłacaniu rat kredytowych w banku.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  W swojej standardowej formie ubezpieczenie na życie ma chronić naszych bliskich na wypadek, gdy nas zabraknie. Ochronę możemy również rozszerzyć w wybranym przez nas zakresie, np. na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, operacji chirurgicznej lub utraty pracy. Sprawdźmy, jak działa ta ostatnia forma ochrony oraz jakie korzyści może nam zapewnić.  

  Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Aby zrozumieć dokładnie ochronę od utraty pracy i tym samym dochodu, warto wiedzieć, czym jest standardowe ubezpieczenie na życie. Jest to produkt ochronny polegający na zabezpieczeniu finansowym najbliższych (współmałżonka, partnera, dzieci, krewnych) na wypadek naszej śmierci.

  Suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką się ubezpieczymy, zależy od nas. Możemy zatem zabezpieczyć naszych bliskich na kwotę 50 000 zł, jak i 1 000 000 zł. Podstawą do wypłacenia odszkodowania jest zgon osoby ubezpieczonej z przyczyn naturalnych, na skutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku.

  Ochrona w standardowej polisie na życie może być zdecydowanie bardziej rozbudowana. Możemy zabezpieczyć się w razie:​
   
  • pobytu w szpitalu,
  • zdiagnozowania poważnej choroby,
  • operacji chirurgicznej,
  • urazu ciała,
  • inwalidztwa,
  • utraty dochodu.
  Wymaga to zakupu umów dodatkowych w wybranym przez nas kierunku. Dzięki temu możemy stworzyć sobie taki model ochrony, jaki najbardziej nam odpowiada.

  Przy wyborze polisy i rozszerzeń należy zwrócić uwagę na różnice między umową dodatkową dotyczącą utratą pracy, a dotyczącą całkowitej utraty zdolności do pracy, ponieważ są to dwie zupełnie różny formy ochrony.
   

  Co robić, żeby dostać odszkodowanie za utracony dochód?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu pomoże nam zachować płynność przy spłacie kredytu. Podstawą do wypłaty świadczenia jest utrata pracy, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj dokładnie precyzują, jaka utrata pracy jest objęta ochroną.
  Takie ubezpieczenie dotyczy:
   
  • rozwiązania stosunku pracy, 
  • ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru,
  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.
  Jeśli stracimy źródło dochodu, musimy poinformować o tym fakcie naszego ubezpieczyciela. Skontaktować możemy się osobiście, telefonicznie, jak i elektronicznie. Jesteśmy zobowiązani do wysłania odpowiednich dokumentów, które poświadczą naszą sytuację.
   

  Kiedy ubezpieczenie od utraty pracy działa, a kiedy nie?

  Ubezpieczenie od utraty dochodu gwarantuje nam pomoc finansową w sytuacji, gdy świadczyliśmy pracę w ramach umowy o pracę i zostaliśmy zwolnieni przez naszego pracodawcę. W przypadku działalności – musimy ogłosić upadłość oraz dokonać wyrejestrowania z odpowiednich ewidencji.

  Wspomniane wcześniej zdarzenia – jak rozwiązanie stosunku pracy czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa – są oczywiście podstawą do wypłacenia ubezpieczonemu środków. Należy jednak zaznaczyć, że nie każda sytuacja, w której utracimy pracę – jest podstawą do otrzymania wsparcia finansowego.

  Pomimo utraty pracy ubezpieczenie może nie zadziałać, jeśli:
   
  • rozwiązanie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
  • pracownik sam zakończył stosunek pracy,
  • do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku porozumieniu stron,
  • umowa na czas określony wygasła,
  • w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska nam osoba,
  • utrata pracy nastąpiła wskutek działań wojennych, strajków lub zamieszek.
  Zwróćmy również uwagę na to, jaki czas na rozpoczęcie ochrony przewiduje ubezpieczyciel. Nie należy spodziewać się, że decydując się na zakup polisy po otrzymaniu informacji o masowych zwolnieniach z firmy – jesteśmy objęci ochroną od następnego dnia po zawarciu umowy. Ochrona może rozpocząć się nawet po kilku miesiącach od podpisania umowy.
   

  Gdzie kupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

  Gdy decydujemy się na kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie finansowe wobec banku, możemy zdecydować się na zakup ubezpieczenia od utraty pracy podczas zawierania umowy kredytowej. Banki najczęściej nie oferują własnych produktów ubezpieczeniowych, ale produkty firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.

  Sprawdziliśmy pod tym kątem 5 ofert: w mBank, Santander, ING, PKO BP i Getin Bank.
   

  Ubezpieczenie od utraty dochodu ​w mBank (TU Benefia)

  Oferta mBanku w zakresie ubezpieczenia od utraty dochodu jest świadczona przez towarzystwo ubezpieczeniowe Benefia i zapewnia ona ochronę po 90 dniach od zawarcia umowy.

  Maksymalną sumą ubezpieczenia, jaką możemy otrzymać to kwota 60 000 zł, jednak świadczenie nie jest jednorazowe, a wypłacane co miesiąc w wysokości raty kredytowej (nieprzekraczającej 5000 zł). 

  Jeżeli ubezpieczony otrzyma świadczenie, po czym rozpocznie nową pracę i utrzyma ją przez 24 miesiące – ma prawo do świadczeń w tym samym wymiarze.
   
  Pamiętajmy jednak o tym, że ubezpieczenie od utraty dochodu może zapewnić nam świadczenie w wysokości raty kredytowej, dzięki czemu utrzymamy płynność w spłacaniu kredytu, ale również otrzymać możemy środki na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją naszej kredytowanej nieruchomości. Przy utracie pracy opłacenie rachunków również może stanowić dość wysoki wydatek.
   

  Ubezpieczenie od utraty dochodu w Santander (TU Aviva)

  Przyjrzyjmy się również innym ofertom. Dla porównania innym przykładem może być polisa Plan B, którą oferuje bank Santander. W przypadku tej polisy ubezpieczycielem jest TU Aviva. Ubezpieczenie składa się z 4 składników i zapewnia m.in.:
   
  • pomoc finansową w trudnych sytuacjach związanych z utratą pracy,
  • zabezpieczenie na czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem,
  • świadczenie już za 5 dni pobytu w szpitalu,
  • assistance zawodowy, który może ułatwić znalezienie nowej pracy.
  Możemy liczyć na wypłatę 5000 zł w razie utraty pracy. Tyle samo możemy otrzymać w przypadku niezdolności do pracy, która spowodowana jest wypadkiem oraz z tytułu pobytu w szpitalu. Po utracie pracy skorzystać możemy również z wybranych usług w ramach assistance, jak:
   
  • sprawdzenie CV,
  • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
  • pomoc psychologa,
  • tłumaczenie dostarczonego listu motywacyjnego, CV, dokumentów referencyjnych,
  • monitoring rynku pracy.
   

   Ubezpieczenie od utraty dochodu w Santander

  Zdarzenie Wysokość jednorazowego świadczenia Limit świadczeń w ciągu roku
  Utrata pracy 1000 zł 5
  Utrata zdolności do pracy wskutek NW 1000 zł 5
  Pobyt w szpitalu 1000 zł 5
  Assistance zawodowy bezgotówkowo 3
  Tabela 1. Na podstawie oferty Aviva Plan B dla banku Santander.
   

  Ubezpieczenie od utraty dochodu w ING (TU Nationale Nederlanden)

  Innym rozwiązaniem jest z kolei oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden, które oferuje produkt Spłata na Bank Plus dla posiadaczy konta w ING. Ubezpieczenie składa się z 3 ryzyk:
   
  • utrata pracy,
  • niezdolność do pracy,
  • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.
  Pierwsze dwa zdarzenia objęte ochroną zapewniają wypłatę maksymalnie sześciu świadczeń miesięcznych w każdych kolejnych 12 miesiącach trwania ochrony ubezpieczeniowej.

  W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku możemy otrzymać świadczenie miesięczne równe wysokości minimalnej wymaganej spłaty zadłużenia na rachunku karty w dniu ostatniego miesięcznego rozliczenia karty poprzedzającego dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W praktyce to nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 5% salda zadłużenia i nie więcej niż 5000 złotych.
   

  Polisa od utraty dochodu PKO BP (PKO Ubezpieczenia)

  Bank PKO BP oferuje swoim klientom polisę o długiej nazwie Ubezpieczenie na wypadek uraty źródła dochodu, inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz leczenia szpitalnego do kredytu hipotecznego.
   
  Świadczenie mona otrzymać za utratę pracy, utratę dochodu z działalności gospodarczej lub za utratę dochodu z innej pracy zarobkowej – w zależności od charakteru, w jakim pracujemy. W przypadku utraty źródła dochodu świadczenie jest wypłacane co miesiąc miesięcznie w oparciu o wysokość raty kredytu.
   
  PKO BP wypłaca świadczenie w wysokości:
   
  • 72 000 zł – utrata pracy lub dochodu z działalności gospodarczej; spłata maksymalnie 12 rat kredytu; 1 rata to maks. 6 000 zł;
  • 6 000 zł - utrata dochodu z innej pracy zarobkowej wynosi 6 000 zł; spłata maksymalnie 1 raty kredytu.
  Składka jest opłacana jednorazowo za cały okres ochrony (4 lata) z góry.
   

  Polisa od utraty dochodu Getin Bank (TU Europa)

  Osoby, które w Getin Banku wzięły kredyt na kwotę maksymalnie 300 000 zł, mogą skorzystać z polisy TU Europa Ubezpieczenie Ochronne od Kredytów Gotówkowych. Towarzystwo wypłaca przez 12 miesięcy świadczenie w wysokości do 4000 zł za utratę źródeł dochodów albo złamanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
   
  W polisie występuje 30-niowa karencja. Przez pierwszy miesiąc świadczenie za utracony dochód wyniesie tylko 10% wysokości raty kredytu.
   

  Wysokość odszkodowania z polisy za utracony dochód

  Produkt Składka miesięczna Świadczenie
   
  Benefia
  (mBank)

   
  obliczana na podstawie wysokości kredytu do 5000 zł miesięcznie
   
  Aviva
  (Santander)

   
  33 zł  do 1000 zł miesięcznie
   
  Nationale Nederlanden
  (ING)

   
  0,28% kwoty udzielonej pożyczki do 3200 zł miesięcznie
   
  PKO Ubezpieczenia
  (PKO BP)
   
  od 3,25% kwoty przyznanego kredytu do 6000 zł miesięcznie
   
  Europa
  (Getin Bank)
   
  jednorazowa, obliczana na podstawie wysokości kredytu do 4000 zł miesięcznie
   
  Tabela: opracowanie własne.

  Niektóre ubezpieczenia od utraty dochodu oferują składkę w konkretnej cenie, natomiast inne obliczają wysokość składki procentowo na podstawie wartości kredytu, jaki zaciągamy w banku. Na cenę wpływa zatem kilka czynników, przez co nawet jedna oferta dla kilku różnych klientów może stanowić zupełnie inny koszt.
   

  Jak dokumenty do wypłaty świadczenia za utratę dochodu?

  Podstawą do wypłacenia świadczenia jest oczywiście utrata pracy. Musimy jednak pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie od nas wymagało złożenia odpowiednich dokumentów poświadczających zdarzenie polisowe, np.:
   
  • kopia dowodu osobistego,
    
  • zaświadczenie o nadaniu ubezpieczonemu Statusu Bezrobotnego,
    
  • dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o prawie do zasiłku dla bezrobotnych,
    
  • aktualne zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, jeśli okres pobierania zasiłku się skończył,
    
  • dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony - dla osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy,
    
  • dokument potwierdzający, że ubezpieczony przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie polisy, prowadził w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą - dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
    
  • zaświadczenie o wykreśleniu wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) - dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  Realizacja świadczenia zazwyczaj jest dokonywana w określonym czasie – najczęściej to okres 30 dni od zgłoszenia.


  Ubezpieczenie na życie ma zapewnić nam oraz naszym bliskim pomoc finansową w wielu różnych sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia naszego życia i zdrowia. Przed zakupem należy jednak pamiętać o tym, że istotna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Celem ubezpieczenia od utraty pracy jest zabezpieczenie finansowe w sytuacji utraty stosunku pracy

  2. Polisa od utraty dochodu jest produktem najczęściej oferowanym przez banki podczas zawierania umowy kredytowej

  3. Ubezpieczenie od utraty pracy może zabezpieczać kredyt hipoteczny, pożyczkę gotówkową, jak i kartę kredytową

  4. Porównanie ofert pozwoli nam znaleźć najlepszą możliwą ofertę
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu