Indywidualne terminowe ubezpieczenie (Allianz Życie)

Indywidualne terminowe ubezpieczenie (Allianz Życie)

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie - Allianz Życie to produkt ochronny. W swojej ofercie firma Allianz ma wiele produktów ubezpieczeniowych, także oszczędnościowych, jednakże skupiając się na zabezpieczeniu rodziny w razie nieprzewidzianych wypadków najlepiej wybrać produkt stricte ochronny.

W ofercie towarzystwa Allianz możemy znaleźć produkt ubezpieczeniowy - indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie. Został on stworzony z myślą o osobach, które:

 • posiadają krótko-, średnio- lub długoterminowe zobowiązania finansowe, a tym samym potrzebują zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia na życie,
 • pragną zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa,
 • szukają produktu, który zagwarantuje im dobra ochronę za nie za wysoką składkę.

 

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla osób, które mają ukończone 18 lat i nie mają skończonego 71 roku życia.

Umowę ubezpieczenia można podpisać na minimum 1 rok. Maksymalny czas jej trwania wynosi 62 lata, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez osobę ubezpieczoną 81 roku życia.

Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już na drugi dzień po podpisaniu wniosku oraz opłaceniu pierwszej składki. W tym okresie Allianz ponosi odpowiedzialność na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Po wystawieniu polisy rozpoczyna się pełna ochrona ubezpieczeniowa, która trwa do dnia rozwiązania umowy.

Suma ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia wynosi:

 • w przypadku braku umów dodatkowych – 1 000 zł
 • w przypadku zawarcia umów dodatkowych – 5 000 zł

 

Składka

Wysokość płaconej składki zależy od:

 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • częstotliwości oraz trybu opłacania składek (rocznie, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie),
 • poziomu ochrony ubezpieczeniowej (wg taryf obowiązujących w dniu zawarcia umowy, zależnych od płci i wieku Ubezpieczonego),
 • okresu ubezpieczenia,
 • przynależności do grupy podwyższonego ryzyka.

Porównaj ceny
 

Umowy dodatkowe

Towarzystwo przewidziało dla swoich klientów możliwość wykupienia umów dodatkowych. Dzięki nim można zwiększyć zakres ubezpieczenia o ochronę:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
 • na wypadek poważnego zachorowania (DPZ),
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW),
 • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN).

 

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa

Towarzystwo nie ponosi odpowiedz ilości za śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem m.in.:

 • działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, itp.
 • zaburzeń umysłu lub świadomości, udarów, napadów epileptycznych i innych stanów drgawkowych, jeżeli nie były one spowodowane przez nieszczęśliwy wypadek,
 • zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • uprawiania następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej: baloniarstwo, heliskiing, lotniarstwo, lotnictwo, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rafting i wszystkie jego odmiany, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, szybownictwo, uczestnictwo w wyprawach survivalowych, wspinaczka górska i skałkowa, wyścigi samochodowe i motocyklowe,
 • uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer wszelkich pojazdów silnikowych z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych,
 • poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu o charakterze medycznym, zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
 • samobójstwa lub próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności, chyba, że stan ograniczonej poczytalności powstał na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • wszelkich chorób somatycznych (np. zawał serca, udar mózgu), których bezpośrednią przyczyną powstania nie był nieszczęśliwy wypadek oraz chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10,
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub bez ważnego badania technicznego.

Porównaj ceny
 

Słów kilka o TU Allianz

Allianz Polska jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi blisko 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Zaczęło się od decyzji podjętej w 1997 r., żeby zbudować firmę ubezpieczeniową od podstaw. Od tamtej pory każdy rok stawał się krokiem milowym przybliżającym Allianz Polska do dzisiejszego sukcesu...

Potwierdzeniem pozycji Grupy Allianz w Polsce są czołowe pozycje w rankingach i liczne nagrody, które zdobywa. Niektóre, jak tytuł "Perły polskiej gospodarki" czy statuetka "Srebrnego Parasola" z 2009 r. są przyznawane przez ekspertów. Są też i takie, które stanowią wyraz uznania partnerów biznesowych i klientów Grupy, jak nagroda „Złotego zderzaka” za likwidację szkód. Coraz większą grupę stanowią również nagrody za mecenat kultury i sztuki.

Źródło: TU Allianz

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.98

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (2)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Zbigniew

2021-05-13 13:53:44

Witam, chciałbym ubezpieczyć się od NOP po zaszczepieniu. Proszę o warunki i oferty.

Łukasz

2022-07-07 20:09:13

Nie polecam AVIVA (teraz Allianz)!!! Potrafią tylko sprzedać ubezpieczenie a następnie nie interesują się klientem. Nie reagują na prośby o kontakt. Zmieniają co chwila opiekuna klienta, z którym nie udaje się skontaktować. Nie realizują ustaleń z klientem! Podnoszą składki bez konsultacji z klientem, mimo, wyraźnych dyspozycji o stałej składce. Następnie domagają się zapłaty ”zaległej kwoty” i jeszcze naliczają odsetki!!! Omijać szerokim łukiem!!!!!!!

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu