MACIF

MACIF

Założycielem Macif jest francuska Grupa Macif, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim. Pomysł na stworzenie Grupy narodził się we Francji w 1960 roku, na wniosek przedsiębiorców z branży handlowej i przemysłowej. Miała to być alternatywa dla ówczesnej oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. W pierwszych latach działalności towarzystwa jego członkami byli sami przedsiębiorcy, a następnie pracownicy ich zakładów pracy. Obecnie Grupa Macif jest największym francuskim Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, licząc prawie 5 mln członków i zarządzając ponad 15 mln polis.W Polsce działalność towarzystwa Macif Życie TUW rozpoczęła się w 2003 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to nie tylko specyficzna forma prawna przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim działalność, w której najważniejsi są członkowie, a nie akcjonariusze.
 

Przykładowe polisy na życie Macif

Macif Życie TUW posiada w swojej ofercie 4 różne ubezpieczeń na życie podzielone na pakiety.
 

 • Acti Gwarant – polisa na życie i dożycie,
 • Acti Ochrona Terminowa – polisa na życie na czas określony,
 • Acti Bezpieczeństwo – polisa bez ankiety medycznej,
 • Macif dla Ciebie – polisa ochronna na życie i zdrowie z 7 rozszerzeniami: na finansowanie leczenia, nieszczęśliwy wypadek, na wszelki wypadek, na ciężkie czasy, dla aktywnych, dla wymagających i szyte na miarę.
Macif Acti Gwarant oznacza dodatkowe środki na emeryturze, wsparcie finansowe dla bliskich, a przede wszystkim alternatywny sposób oszczędzania.
Polisa daje możliwość dokonywania wykupu części lub całości środków z polisy w dowolnym czasie, bez opłat. Pozwala na dowolną częstotliwość wpłacanych środków – regularnie od 100 zł miesięcznie lub nieregularnie od 200 zł miesięcznie. W razie śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaca dodatkowe świadczenie.

Macif Ochrona Terminowa to stała składka przez cały okres ubezpieczenia. Czas trwania umowy określa sam ubezpieczony. Może to być 5, 10, 15, a nawet 30 lat, jednak maksymalnie do 75 roku życia. 
Polisa charakteryzuje się wysokimi sumami ubezpieczenia – nawet do 3 mln zł. Świadczenie obejmuje m.in. zgon ubezpieczonego czy trwałe inwalidztwo.

Macif Ochrona Bezpieczeństwo jest ubezpieczeniem dla każdego z niską składką miesięczną. To wsparcie finansowe dla ubezpieczonego i jego bliskich.
Polisa jest przeznaczona dla osób do 67 roku życia ze stałą składką przez cały okres ubezpieczenia od 16 zł miesięcznie. Stała składka oznacza, że nie jest wymagana ankieta medyczna przy zawieraniu umowy. Świadczenia sięgają kwoty 100 tys. zł i są dostępne dla wszystkich bez względu na wykonywany zawód.

Macif dla Ciebie to polisa w wariancie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym. Umożliwia dowolne uzupełnienie zakresu o kilka dodatków:
 • Macif dla Ciebie podstawowe to polisa na czas nieokreślony z niską składką miesięczną i szybkim procesem zawarcia umowy ubezpieczenia. W zakresie ochrony znajduje się tylko jedno zdarzenie i jest nim zgon ubezpieczonego,
   
 • Macif dla Ciebie a finansowanie leczenia to nawet 300 zł za dzień pobytu w szpitalu i dodatkowe środki w przypadku przebytych operacji,
 
 • Macif dla Ciebie NW oznacza finansowe wsparcie leczenia, dodatkowe środki finansowe dla najbliższych i niską składkę od 36 zł miesięcznie,
 
 • Macif dla Ciebie na wszelki wypadek jest wsparciem po nagłych zdarzeniach i zapewnia bezpieczeństwo finansowe dla najbliższych, za niektóre zdarzenia towarzystwa wypłaca 200% SU,
 
 • Macif dla Ciebie na ciężkie czasy daje możliwość przeznaczenia środków na rehabilitację, jak również wsparcie finansowe po powrocie ze szpitala,
 
 • Macif dla Ciebie dla aktywnych to gwarancja ochrony na całym świecie, wypłata świadczenia od 2 dnia pobytu w szpitalu i rekompensata za pobyt w szpitalu do 180 dni,
 
 • Macif dla Ciebie dla wymagających zapewnia finansowanie opieki zdrowotnej i umożliwia otrzymanie do 150% świadczenia,
 
 • Macif dla Ciebie szyte na miarę jest połączeniem wszystkich elementów polisy, ubezpieczony może skorzystać z pełnej gamy zdarzeń przewidzianych przez zakres ochrony.
 

Zalety ubezpieczenia w Macif

+ bardzo szeroki wybór wariantów dodatkowych
+ nawet podwójne świadczenie za niektóre zdarzenia (150-200% SU)
+ stała składka przez cały okres umowy od 16 zł miesięcznie
+ wypłata świadczenia od 2 dnia pobytu w szpitalu
+ możliwość nieregularnego opłacania składki
 

Jak zgłosić zdarzenie w Macif?

W celu zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego należy przesłać na adres Macif wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia wraz ze wskazanymi w nim dokumentami. Towarzystwo informuje ubezpieczonego lub uposażonego w terminie do 30 dni o wypłacie świadczenia.
Jeżeli wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Macif albo wysokości świadczenia, okazało się niemożliwe w terminie 30 dni, towarzystwo wykonuje zobowiązanie w ciągu następnych 14 dni.
Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej Macif. We wniosku należy podać kilka informacji:
 • dane osobowe wnioskującego o wypłatę świadczenia,
 • dane osobowe ubezpieczonego,
 • podanie formy wypłaty świadczenia (przelew, przekaz pocztowy),
 • dane o zdarzeniu (osobne dla zgonu, pobytu w szpitalu, wypadku i/lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, operacji medycznej, poważnego zachorowania, niezdolności do pracy)

Na końcu wniosku Macif załącza listę dokumentów do przesłania w zależności od zgłaszanego zdarzenia.Dane do zgłoszenia:

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
E-mail: zgloszeniezdarzenia@macif.com.pl
 

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie Macif

Ubezpieczony może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli jest przedsiębiorcą, ma na wypowiedzenie umowy 7 dni. Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez ubezpieczonego w każdym czasie, na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym Macif otrzymała pisemne zawiadomienie.
W razie odstąpienia od umowy Uniqa zwróci ubezpieczonemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres. Towarzystwo zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy należy odesłać do obsługi klienta na adres: MACIF Życie TUW, ul. Bema 89, 01-233 Warszawa.
 

Kontakt z Macif

MACIF Życie TUW
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
 
Infolinia: (22) 535 02 00
Czynna pon-pt 8-19, sob 8-16
E-mail: kontakt@macif.com.pl

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 3.67

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij
Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu