Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Postępowanie po śmierci osoby bliskiej - Co zrobić?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.64

Dziękujemy za oddanie głosu.

Postępowanie po śmierci osoby bliskiej - Co zrobić?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....
Porada img

Ile kosztuje rezonans magnetyczny prywatnie?

07 MAJ 2024
Spora część pacjentów, która musi wykonać badanie rezonansem magnetycznym...
Porada img

Odszkodowanie za złamany, wyrwany ząb?

30 KWI 2024
Złamanie lub wyrwanie zęba może wymagać leczenia stomatologicznego z...
Porada img

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

25 KWI 2024
Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na...
Porada img

Jak wysokie odszkodowanie za złamany palec?

17 KWI 2024
Odszkodowanie za złamanie palca może wynosić zarówno 200 zł, jak i 2 000...
Porada img

Ubezpieczenie bezskładkowe - na czym polega?

09 KWI 2024
Decydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, by w ten sposób...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Śmierć bliskiej osoby to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. To bardzo trudny czas, a dodatkowo może spaść na nas wiele formalności, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Zobacz co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby krok po kroku.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

   

  Odpowiadamy na pytania – o jakich krokach należy pamiętać po zgonie kogoś bliskiego, jak załatwić formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz kto i jak wysokie odszkodowanie może otrzymać.
   

  Jakich formalności trzeba dopilnować po śmierci bliskiej osoby?


  Śmierć bliskiej osoby może być dla nas zaskoczeniem, przez co możemy mieć trudności z rozeznaniem w formalnościach, jakie będziemy musieli wykonać. Jest tego sporo, ponadto – bardzo ważna może być kolejność naszych działań. Musimy wiedzieć do jakich instytucji powinniśmy udać się od razu, ponieważ bez konkretnych dokumentów kolejne kroki będą utrudnione. Brak wiedzy o tym, co należy zrobić w połączeniu z silnymi emocjami po utracie kogoś bliskiego może dodatkowo utrudnić cały proces.

  7 kroków, o których musimy pamiętać.
   

  1. Karta zgonu – dokument wystawiany jest przez lekarza. Jeśli do śmierci doszło w szpitalu, karta zostaje nam wydana, a w przypadku, gdy zgon nastąpił w innym miejscu, np. w domu – musimy powiadomić lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego.
    
  2. Akt zgonu – śmierć należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Może się tego podjąć współmałżonek osoby zmarłej, pozostała rodzina (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki czy teściowa). W tym celu należy przedstawić w USC kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz swój dokument tożsamości. Urząd wystawia bezpłatnie akt zgonu oraz jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu.
    
  3. Urlop okolicznościowy – pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu okolicznościowego, jednak jest to związane ze stopniem pokrewieństwa ze zmarłym. Osoba, której zmarł rodzic, małżonek, dziecko, ojczym lub macocha, mogą otrzymać dwa dni urlopu. Z kolei, gdy śmierć dotyczy babci, dziadka, rodzeństwa lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką – przysługuje jeden dzień wolnego.
    
  4. Zasiłek pogrzebowy – osoba, która pokryła koszty związane z pochówkiem, może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS-u. Zasiłek może otrzymać członek rodziny, pracodawca, gmina, powiat, Dom Pomocy Społecznej lub osoba obca, która zdecydowała się opłacić pogrzeb. Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł. W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku wraz ze skróconym odpisem aktu zgonu oraz rachunkami, potwierdzającymi poniesione koszty. 
    
  5. Odprawa pośmiertna – jeśli osoba zmarła była zatrudniona, małżonek lub osoby, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej, mogą otrzymać również odprawę pośmiertną. Wysokość takiego świadczenia jest zależna od stażu zatrudnienia oraz ilości osób, którym odprawa będzie przysługiwać.
    
  6. Renta rodzinna – to stałe świadczenie, które przysługiwać może małżonkowi osoby zmarłej, dzieciom (własnym, przysposobionym, przyjętym na wychowanie oraz dzieciom drugiego małżonka) oraz rodzicom. Renta wypłacana jest przez ZUS czyli stała renta wypłacana przez ZUS. Dzieje się tak, gdy zmarły przed śmiercią miał przyznane prawo do emerytury lub renty. Renta rodzinna przysługuje również dzieciom zmarłego a także wdowa lub wdowiec po zmarłym. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u wraz z dokumentami potwierdzającymi zgon oraz pokrewieństwo między zmarłym, a wnioskodawcą.
    
  7. Spadek po zmarłym – spadek po zmarłym możemy przyjąć, ale i odrzucić, jeśli np. osoba ta pozostawiła po sobie głównie zadłużenia. Na taką decyzję mamy 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się od tytule powołania, czyli o zgonie bliskiej osoby. Oświadczenie składamy przed sądem lub przed notariuszem.


  Oprócz powyższych formalności po zmarłym bardzo ważne są też ubezpieczenia oraz umowy, jakie zmarły posiadał. Powinniśmy dopilnować zamknięcia wszystkich zobowiązań, jakie posiadała zmarła osoba. Będzie to zarówno ubezpieczenie na życie, jak i abonament w sieci komórkowej, opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, zamknięcie konta bankowego, jak i innych umów. Najczęściej wystarczy akt zgonu, jednak przy odzyskaniu środków z konta bankowego, może być również potrzebne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd.
   

  Jakich dokumentów wymaga towarzystwo ubezpieczeniowe?

  Dokumenty, które musimy zgłosić ubezpieczycielowi są zależne od tego, jaka była przyczyna zgonu: śmierć naturalna, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego lub w wyniku choroby.

  Dokumenty w zgłoszeniach zdarzeń polisowych są zależne od rodzaju zdarzenia. Innego rodzaju dokumenty należy przedstawić, jeśli świadczenie dotyczy zgonu ubezpieczonego, inne gdy pojawia się poważna choroba, a inne – gdy na świat przychodzi dziecko ubezpieczonego.
   

  Dokumenty, jakie należy zgłosić ubezpieczycielowi

  Zdarzenie
  Potrzebne dokumenty
   
  Śmierć z przyczyn naturalnych
  • odpis skróconego aktu zgonu,
  • świadectwo pracy ubezpieczonego,
  • karta statystyczna zgonu
  Śmierć w wyniku NW
  • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
  • karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego,
  • świadectwo pracy Ubezpieczonego,
  • karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy),
  • notatka policyjna (jeśli wezwano policję),
  • dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę),
  • dowód osobisty (karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca) każdej osoby uposażonej do wypłaty świadczenia,
  • pismo każdej osoby uposażonej, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
  • karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego,
  • świadectwo pracy Ubezpieczonego,
  • karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR,
  • notatka policyjna (jeśli wezwano policję),
  • dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę),
  • dowód osobisty (karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca) każdej osoby uposażonej,
  • pismo każdej osoby uposażonej, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz podpis,
  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego Ubezpieczony był kierowcą lub pasażerem,
  • kopia prawa jazdy jeżeli Ubezpieczony był kierowcą
  Śmierć w wyniku choroby
  • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego,
  • karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego,
  • świadectwo pracy Ubezpieczonego,
  • pełna dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną zgonu od wystąpienia pierwszych objawów,
  • dowód osobisty (karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca) każdej osoby uposażonej,
  • pismo każdej osoby uposażonej, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Śmierć rodzica lub teścia
  • dokument tożsamości Ubezpieczonego (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem),
  • odpis skrócony aktu zgonu rodzica/rodzica współmałżonka, pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Osierocenie dziecka
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej wniosek o wypłatę świadczenia (dowód osobisty w przypadku pełnoletniego dziecka lub innej dorosłej osoby uposażonej w polisie,
  • dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego małoletniego dziecka,
  • karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca),
  • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego lub drugiego rodzica,
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty dziecka,
  • karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego lub drugiego rodzica,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Uszczerbek w wypadku
  • dokumentacja z udzielenia pierwszej pomocy np. karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR,
  • pełna dokumentacja z przebiegu leczenia i rehabilitacji,
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji,
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Zachorowanie na nowotwór
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
  • wynik badania histopatologicznego potwierdzający rodzaj nowotworu i stopień złośliwości,
  • dokumentacja medyczna z diagnostyki choroby,
  • skierowanie na operację/ dokumentacja medyczna potwierdzająca przeprowadzenie zabiegu np. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  • karta zabiegu,
  • skierowanie na chemioterapię/radioterapię,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Poważne zachorowanie
  • pełna dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia choroby od wystąpienia pierwszych objawów,
  • wyniki badań specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie choroby np.: wynik badania histopatologicznego dla nowotworu złośliwego, wynik TK mózgu dla udaru czy wynik EKG dla zawału,
  • dowód osobisty Ubezpieczonego,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Operacja medyczna
  • pełna karta informacyjna leczenia szpitalnego z pobytu w szpitalu, podczas którego odbyła się operacja,
  • karta zabiegu z historią wizyty z placówki medycznej, jeżeli zabieg odbył się w trybie ambulatoryjnym,
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Pobyt w szpitalu
  • pełna karta informacyjna leczenia szpitalnego z datami pobytu,
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis
  Urodzenie dziecka
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

  Tabela 1. Na podstawie wymaganych dokumentów przez TU AXA.
   

  Kto otrzyma pieniądze z ubezpieczenia po śmierci bliskiej osoby?


  Świadczenie z polisy na życie może trafić do bliskich zmarłego, ale niekoniecznie. To zależy od tego, kogo ubezpieczony uposażył. W umowie ubezpieczeniowej powinno się wskazać konkretne osoby lub instytucje, które otrzymają odszkodowanie z tytułu śmierci oraz w jakiej kwocie.

  Ubezpieczony może zatem wskazać małżonkę, dzieci, rodzeństwo, rodziców, teściów, ale również sąsiadów, przyjaciół lub bank, w którym zaciągnął kredyt.

  W sytuacji, gdy osoba zmarła nie podała w umowie, kto zostaje uposażony – wówczas pieniądze wypłacone zostaną z zachowaniem kolejności prawa do dziedziczenia.
   

  Ile wynosi odszkodowanie za zgon ubezpieczonego?


  Kwota odszkodowania może stanowić zarówno 5 000 zł, jak i 2 000 000 zł. Wysokość świadczenia jest zależna od rodzaju polisy na życie oraz wybranej sumy ubezpieczenia.
   

  Sumy ubezpieczenia w różnych polisach na życie

  Polisa na życie SU
  Nationale Nederlanden – Ochrona Jutra do 1 000 000 zł lub więcej
  Generali – Z myślą o życiu PLUS Do 550 000 zł
  Aviva – Twoje życie 10 000 zł – 50 000 zł
  Aviva – Twój plan 10 000 zł – 100 000 zł
  ERGO Hestia – ERGO 4 Do 10 000 000 zł

  Tab.2. Opracowanie własne.


  Inną kwotę otrzymają bliscy, których zmarła osoba posiadała polisę bezterminową (odszkodowanie ma przede wszystkim zabezpieczyć koszty pochówku), a jeszcze inną, gdy zmarły posiadał polisę terminową lub inwestycyjną.

  Może okazać się również, że ubezpieczyciel wypłaci 200% lub 300% sumy ubezpieczenia, jeśli do zgonu doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego.
   

  Kiedy towarzystwo może nie wypłacić pieniędzy z tytułu zgonu ubezpieczonego?


  Może się okazać, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Tak się może zdarzyć w kilku przypadkach, o których warto wiedzieć.

  Wyłączenia odpowiedzialności – jeśli ubezpieczony dokonał samobójstwa przed upływem 2 lat od zawarcia umowy lub jego śmierć była spowodowana prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień, po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających, popełnienia czynu prawnie zabronionego, w trakcie bójki lub innej sytuacji ujętej w umowie pod punktem wyłączeń odpowiedzialności, towarzystwo ubezpieczeniowe może odstąpić od warunków umowy.

  Karencja – ona określa w jakim odstępie czasu od zawarcia umowy rozpoczyna się ochrona w konkretnym zakresie. Przykładowo – karencja dotycząca samobójstwa wynosi najczęściej minimum 2 lata.
   

  Polisa na życie zapewnia wsparcie finansowe w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Pamiętajmy jednak, że bardzo ważny jest koszt takiej polisy, dlatego, aby nie przepłacić za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  Porównaj oferty

  To warto wiedzieć
  1. Zgon bliskiej osoby wiąże się z wieloma formalnościami, które nakładają się na kolejne procedury związane z zamknięciem spraw po zmarłym

  2. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe nieco inaczej przeprowadza procedurę wypłaty świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego

  3. Na stronie ubezpieczyciela można znaleźć listę niezbędnych dokumentów oraz danych oraz wzory wniosków

  4. Przed zakupem polisy warto porównać oferty, by nie przepłacić za składkę

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia w na życie i zgon bliskiej osoby

  1. Czy jeśli odrzuca się spadek po zmarłym to przepadną pieniądze z polisy na życie?

   Ubezpieczenie na życie nie wchodzi w skład spadku, zatem możemy odrzucić spadek po zmarłym i zachować prawo do otrzymania świadczenia z polisy na życie, jeśli jesteśmy do niego uprawnieni.

  2. Czy można otrzymać dwa świadczenia z dwóch polis na życie po zmarłym?

   Tak, jeśli zmarły posiadał np. polisę grupową oraz indywidualną. Dwa odszkodowania można również otrzymać w sytuacji, gdy nasza polisa na życie obejmuje ochroną śmierć bliskiej osoby – wówczas otrzymujemy odszkodowanie z własnego ubezpieczenia oraz polisy zmarłego.

  3. Jak duże odszkodowanie można dostać za śmierć bliskiej osoby?

   Kwota jest zależna od wybranej polisy oraz sumy ubezpieczenia. Może to być zarówno 5 000 zł, 100 000 zł, jak i 1 mln zł. Jeśli śmierć wynikała z nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego, uposażony może otrzymać 200%, a nawet 300% sumy ubezpieczenia.

  4. Jakie dokumenty należy zgłosić ubezpieczycielowi po śmierci bliskiej osoby?

   Przede wszystkim musimy przesłać odpis skróconego aktu zgonu. Oprócz tego mogą być potrzebne dokumenty poświadczające przyczynę zgonu – karta statystyczna zgonu, notatka policyjna, pełna dokumentacja medyczna oraz pismo każdej osoby uposażonej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z ubezpieczycielem.

  Ewelina Ratajczak

  Uważa, że w życiu nie należy ufać nikomu ani niczemu, dlatego ubezpieczenie na życie to kwestia zdrowego rozsądku. Stara się przybliżyć niewtajemniczonym dostępne możliwości oraz zwrócić uwagę na znaczące różnice w poszczególnych rodzajach polis. A trochę tego jest. W wolnym czasie uczy się stania na głowie na macie, czyta dobry reportaż lub gotuje makaron. Miłośniczka nieoczywistych kierunków podróży.

  Wasze komentarze (4)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Kuzel Sławomir

  2023-01-09 18:04:25

  Dzień dobry. Mój ojciec zmarł 11-11-2022 r.- wdowiec miał wykupioną rentę z PZU w latach 70-tych. Czy mogę otrzyma kopię umowy renty.? Jak dowiedzieć się czy jest osoba uposażona i kto nią jest.? Jaka kwota jest należna.? Kuzel S

  Odpowiedź Redakcji

  2023-01-12 08:23:45

  W tym celu najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem. W umowie z TU powinna zostać wskazana jedna osoba lub kilka osób uposażonych. W razie niejasności można również zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który pomoże rozwiązać problemy i wyjaśni jak wyglądają procedury w tej sytuacji.

  Sebastian

  2023-11-28 10:15:40

  Dzień dobry.czy muszę się zgłosić do sadu czy notariusza najpierw. Czy najpierw urząd skarbowy ?

  Odpowiedź Redakcji

  2023-12-04 13:39:33

  W jakiej sprawie konkretnie?

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu