Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Długoterminowe ubezpieczenie na życie - na czym polega?

27 MAR 2018
Data aktualizacji: 07 WRZ 2020
Długoterminowe ubezpieczenie na życie - na czym polega?
Ubezpieczenie na życie zapewnia nam nie tylko ochronę, ale także oszczędzanie i inwestowanie. Składka miesięczna w całości może być kierowana na ochronę, jak i może być dzielona na część ochronną i finansową. W ten sposób możemy gromadzić lub pomnażać kapitał, który wypłacimy po paru latach. Sprawdzamy, komu przyda się długoterminowe ubezpieczenie na życie.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Takie rozwiązanie jest dość poważnym zobowiązaniem finansowym, zatem warto dobrze przemyśleć taką decyzję. Rynek ubezpieczeniowy posiada wiele produktów do zaoferowania, które powinniśmy porównać, dzięki czemu łatwiej będzie nam wybrać odpowiednią ofertę. Kilka prostych wskazówek znacznie ułatwi zakup polisy na życie. Bez względu na to, czy umowa będzie trwała 5 czy 20 lat – musi to być najlepsze, dostępne rozwiązanie.
   

  Czym jest długoterminowa polisa na życie?

  Długoterminowe ubezpieczenia różnią się od pozostałych ofert przede wszystkich ze względu na czas trwania umowy. Umowa z ubezpieczycielem może trwać 10, 20, a nawet 30 lat. Standardowa umowa z ubezpieczycielem łączy nas najczęściej przez 12 miesięcy.

  Polisa długoterminowa ma nieco inne zasady dotyczące opłacania składek. W tym przypadku również mamy możliwość wyboru częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy raz na rok), ale nie zmienia to faktu, że wpłacana składka jest dzielona na dwie części:
   

  • część ochronna i część oszczędnościowa – pierwsza odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, a druga jest gromadzona na specjalnym koncie polisowym i zwracana na koniec umowy w postaci uzbieranego kapitału;
    
  • część ochronna i część inwestycyjna - pierwsza odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, a druga jest inwestowana, np. w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, co powoduje, że na koniec umowy możemy otrzymać więcej niż wpłaciliśmy.

  Opłacana przez nas składka będzie wyższa niż w przypadku ubezpieczeń ochronnych. Część towarzystw ubezpieczeniowych podaje minimalną przewidywaną składkę – to z reguły 100-120 zł miesięcznie.

  Ubezpieczenie długoterminowe oraz ochronne nie muszą się różnić pod względem wysokości sumy ubezpieczenia czy zakresu ochrony. Mamy do wyboru różne umowy dodatkowe, które zwiększą nasz zakres ochrony (np. wypadek komunikacyjny, pobyt w szpitalu, operacja chirurgiczna), tymi samymi wyłączeniami odpowiedzialności (doznanie urazu pod wpływem alkoholu) czy karencją (9 miesięcy na urodzenie dziecka).
   

  Jakie są rodzaje długoterminowej polisy na życie?

  W długoterminowych zobowiązaniach deklarujemy opłacanie składki, są oszczędnościowe i inwestycyjne, ale i te dzielą się różne rodzaje. Wśród ofert oszczędnościowych (gromadzenie kapitału) możemy wybrać ubezpieczenie na życie i dożycie czy polisę posagową.

  Ubezpieczenie na życie i dożycie dotyczy umowy zawieranej na określony czas, np. 10 lat i gromadzeniu części składki na koncie polisowym. Ubezpieczony podczas podpisywania umowy deklaruje wiek, którego dożyje (stąd nazwa ubezpieczenia). Jeśli będzie to np. 65 lat, to nie dość że otrzyma sumę zgromadzonych oszczędności w te urodziny, to jeszcze dodatkowe świadczenie z tytułu osiągnięcia zakładanego wieku.

   

  Przykład polisy oszczędnościowej na życie i dożycie AXA

  Dobrym przykładem ubezpieczenia oszczędnościowego na życie i dożycie jest polisa grupy AXA Ochrona z gwarancją kapitału. Jest to produkt skierowany do osób pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Ubezpieczony sam określa na jaki okres będzie zawarta umowa – co najmniej 10 i maksymalnie 25 lat.
  Dostępne są dwa warianty polisy: dla dorosłego (Pakiet Solo) lub dorosłego i dziecka (Pakiet Duet). Ponadto zakres ochrony polisy można dowolnie rozszerzyć o wybrane umowy dodatkowe spośród:

  • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • uszczerbek lub uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowanie (diagnoza),
  • operacja medyczna,
  • pobyt w szpitalu,
  • osierocenie dziecka,
  • osierocenie dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenia medyczne i opiekuńcze (assistance).
  Z racji tego, że ubezpieczenie na życie i dożycie jest poważnym zobowiązaniem długoterminowym, a ubezpieczony nie jest w stanie przewidzieć swojej płynności finansowej na przestrzeni tylu lat, ubezpieczyciel proponuje kilka rozwiązań w razie kłopotów z opłacaniem składki:
  • prolongata – można spóźnić się z opłaceniem składki przez 3 miesiące, przez ten czas AXA chroni ubezpieczonego w pełnym zakresie;
    
  • zawieszenie – najwcześniej po 3 latach od zawarcia umowy można wstrzymać opłacanie składki na maksymalnie 6 miesięcy, wtedy ochrona jest tylko podstawowa, a suma ubezpieczenia zostaje obniżona;
    
  • polisa bezskładkowa – również po minimum 3 latach ubezpieczony może nie płacić składek, co oznacza, że ochrona jest podstawowa, a suma ubezpieczenia obniżona – powrót do trybu składkowego nie jest już możliwy;
    
  • wykup polisy – ubezpieczenie na 10, 15 czy 25 lat można rozwiązać przed jego końcem już w pierwszym roku ważności umowy, kwota będzie zależała od wysokości i okresu wpłacanej składki.
   

  Przykład polisy posagowej Warta

  Opisane wcześniej ubezpieczenie jest dedykowane osobom dorosłym, natomiast polisa posagowa jest produktem dedykowanym dzieciom, którego zadaniem jest uzbieranie kapitału na rozpoczęcie ich dorosłości.

  Polisę zakupić może nie tylko rodzic dziecka, ale również opiekun, rodzic chrzestny, krewny lub dowolna osoba opłaca regularnie składki gromadząc kapitał możliwy do wypłacenia w wieku 18 lub najpóźniej 25 lat przez dorosłe już dziecko. 

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta przygotowało w swojej ofercie taki produkt o nazwie Posag, który jest przeznaczony dla rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości. 

  Zasada działania polisy posagowej jest prosta:

  • fundator wpłaca regularnie składkę na poczet ubezpieczonego dziecka,
  • część składki trafia na konto polisowe,
  • suma zgromadzonych składek jest wypłacana dziecku na koniec umowy,
  • w umowie trzeba określić ten moment między 18 a 25 rokiem życia ubezpieczonego,
  • składki można opłacać już od narodzin dziecka.

  Ponadto Warta posiada rozwiązanie w postaci rozszerzenia polisy posagowej o specjalną rentę, którą dziecko otrzymywałoby regularnie do końca umowy w razie śmierci rodzica. Taka renta mogłaby wynieść 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. 

  Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna (współubezpieczonego),co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka, gdyż w sytuacji gdyby zabrakło obydwojga rodziców będzie otrzymywało dwie renty posagowe.

  Stawka jest kwestią dowolną, można ją zatem dopasować do swoich możliwości finansowych. Wysokość składki może być również uwarunkowana np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Minimalna składka to 135 zł miesięcznie, 400 zł kwartalnie, 780 zł raz na pół roku i 1500 zł co rok.
   

  Przykład polisy inwestycyjnej Generali

  W przypadku polisy długoterminowej inwestycyjnej podziałów już nie ma. Opłacana składka zapewnia ochronę od kilku zdarzeń. Pozostała część jest inwestowana, co wiąże się także z ryzykiem finansowym. 

  Częstotliwość składki jest ustalana według preferencji ubezpieczonego, może być zatem składką miesięczną, kwartalną, półroczną czy roczną, ale również jednorazową. To ostatnie rozwiązanie stosuje Generali w polisie ochronno-inwestycyjnej OmniProfit..

  Zasadą jest wpłacanie jednorazowej kwoty w wysokości co najmniej 20 000 zł, przy czym można opłacać składki dodatkowe w wysokości minimum 500 zł w dowolnej częstotliwości. Opłacona przez składka nie jest dzielona na część ochronną i część inwestycyjną i jest w całości inwestowana w fundusze o różnym stopniu ryzyka.

  Ubezpieczenie Generali OmniProfit w części ochronnej zawiera 3 zdarzenia: zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku i chorobę śmiertelną ubezpieczonego.
   

  Kto oferuje długoterminowe polisy na życie?

  Polski rynek ubezpieczeniowy posiada wiele do zaoferowania w zakresie polis długoterminowych. Oprócz opisanych wyżej ubezpieczeń AXA, Warta i Generali zebraliśmy kilkanaście innych. Jak widać, takim produktem dysponuje większość towarzystw ubezpieczeniowych.

  Zanim wybierze się polisę długoterminową, warto zapoznać się z innymi ofertami w celu porównania. Zwrócić uwagę należy nie tylko na składkę czy zakres, ale przede wszystkim dopasować koszty polisy do własnych możliwości finansowych – nie tylko w chwili obecnej, ale także za 5 czy 10 lat.


  Długoterminowe polisy na życie

  TU Polisa Szczegóły
  Nationale Nederlanden Ochrona Jutra polisa inwestycyjna
  umowa na minimum 10 lat
  inwestowanie składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
  MetLife Gwarantowana Emerytura+ polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
  dożywotnia wypłata miesięcznego świadczenia przynajmniej przez 15 lat
  Prudential Emerytura bez Obaw polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
  składka od 165 zł miesięcznie
  Allianz Specjalnie dla Ciebie polisa oszczędnościowa
  wysokość sumy ubezpieczenia może być podwyższana lub obniżana
  AXA Złoty Środek polisa oszczędnościowa
  składka od 4 zł dziennie
  PKO Ubezpieczenia Futura polisa inwestycyjna
  umowa do 75 roku życia
  Aviva Nowa Perspektywa polisa oszczędnościowa
  zawieszenie składki do 12 miesięcy
  Generali ProFamilia polisa inwestycyjna
  składka od 80 zł miesięcznie
  Macif Acti Plus polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
  umowa bezterminowa
  Warta Diamentowa Przyszłość polisa inwestycyjna
  do wyboru 46 funduszy inwestycyjnych
  Aegon PrO polisa oszczędnościowa na życie i dożycie
  składka od 100 zł miesięcznie

  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie rankingubezpieczennazycie.pl.
   

  Jakie są wady i zalety długoterminowej polisy na życie?

  Polisa długoterminowa będzie korzystnym rozwiązaniem dla tych osób, które posiadają pewne rezerwy finansowe i chcą je zgromadzić w jednym miejscu z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej lub pomnożyć. 

  Przykładowo, 100 000 zł wypłacone na koniec umowy w polisie na życie i dożycie pozwoli zrealizować kilka celów:
  • wesprzeć najbliższych finansowo,
  • podnieść wysokość emerytury,
  • kupić samochód lub inne dobra materialne,
  • opłacić wnukom studia,
  • wybrać się w podróż dookoła świata itp.

  Z kolei ubezpieczenie posagowe ułatwi dziecku start w dorosłe życie, a pieniądze mogą posłużyć do zakupu mieszkania (lub wkładu własnego),opłacenia ślubu bądź wymarzonych studiów.

  To samo, a nawet więcej, można osiągnąć dzięki dobrej inwestycji składki w fundusze UFK. Jednak w przypadku polis inwestycyjnych musimy liczyć się z ryzykiem giełdowym, a więc stratą finansową. Dlatego tego typu ubezpieczenia są polecane osobom zamożnym i cierpliwym, które są skłonne czekać na efekty inwestycji przez kilkanaście lat.

  Porównaj oferty

  Polisa  na życie gwarantuje pomoc finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Ważną rolę w wyborze ubezpieczenia odgrywa cena takiego ubezpieczenia, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Ubezpieczenie długoterminowe może łączyć umową z ubezpieczycielem na 10, 20, a nawet 30 lat

  2. Polisa długoterminowa pozwala na dowolny zakres ochrony poprzez możliwość zakupu umów dodatkowych

  3. Polisa posagowa umożliwia uzbieranie kapitału na start w dorosłość dziecka

  4. Ubezpieczenie inwestycyjne dzieli składkę na dwie części: ochronną i inwestycyjną, która wiąże się z ryzykiem finansowym
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu