Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 36 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji chirurgicznej

17 CZE 2020
Data aktualizacji: 26 PAŹ 2020
Podstawowa ochrona w polisie na życie może być rozszerzona na kilka sposobów. Jednym z nich jest ochrona na wypadek operacji chirurgicznej. Taka opcja pozwoli nam otrzymać odszkodowanie z tytułu zabiegu, co wynagrodzi nasze niedogodności, a także pozwoli szybciej wrócić do pełni zdrowia.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Sprawdzamy, jakie możliwości wyboru mamy w tym zakresie na przykładzie OWU 6 firm: PZU , Uniqa, Compensa, Inter Polska, AXA i Nationale Nederlanden. W szczególności zakres ochrony, wiek ubezpieczonego, wyłączenia i limity odpowiedzialności.  

  Operacja dla ubezpieczyciela – co dokładnie oznacza?

  Przed zakupem rozszerzenia dotyczącego zabiegów chirurgicznych, powinniśmy dowiedzieć się, jak dokładnie definiowana jest operacja i co dokładnie jest podstawą do otrzymania pieniędzy z polisy.
  W przykładowym dokumencie OWU operacja chirurgiczna to:

  operacja wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym

  Czym innym jest z kolei usunięcie (całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej) wycięcie (częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej) i zmiana (patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu lub układu).
   

  Jakie operacje są podstawą do odszkodowania?

  Każdy dokument OWU dotyczący rozszerzenia ochrony dokładnie precyzuje listę przypadków, które stanowią podstawę do otrzymania świadczenia. Spis refundowanych zabiegów chirurgicznych znajdziemy w Wykazie Operacji Chirurgicznych w OWU. Oczywiście nazwa takiego spisu może nieznacznie się różnić w zależności towarzystwa ubezpieczeniowego. Ułatwieniem jest podział zabiegów ze względu na części ciała, którego dotyczą.
   
  • Układ nerwowy – np. drenaż krwiaka śródmózgowego, wycięcie guza móżdżku, rekonstrukcja opon mózgowych;
  • Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy – np. całkowite wycięcie tarczycy, operacja szyszynki, rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej;
  • Oko – np. rekonstrukcja spojówki z przeszczepem, wycięcie skrzydlika rogówki, przeszczep rogówki;
  • Ucho – np. całkowite wycięcie ucha zewnętrznego, rekonstrukcja kosteczek słuchowych, operacja naprawcza błony bębenkowej;
  • Układ oddechowy – np. operacyjne tamowanie krwotoku z nosa, wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa, wycięcie nosa;
  • Jama ustna – np. wycięcie zmiany języka, zamknięcie przetoki ślinowej, wycięcie zmiany podniebienia twardego;
  • Przewód pokarmowy – np. częściowe wycięcie przełyku, operacja przetoki żołądkowej, podwiązanie żylaków wpustu żołądka;
  • Serce – np. zamknięta walwulotomia, otwarta walwuloplastyka, wszczepienie zastawki aortalnej;
  Do pozostałych kategorii należą oczywiście naczynia tętnicze oraz żylne, skóra, układ moczowy, żeński układ rozrodczy, męskie narządy płciowe, tkanki miękkie, kości, stawy i amputacje kończyn.

  Kiedy nie należy się świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej?

  Przed zakupem polisy powinniśmy wiedzieć o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie w określonych okolicznościach. Istnieją sytuacje, w których ubezpieczony może działać na własną szkodę np. w celu wyłudzenia odszkodowania.

  Nie ma co liczyć na odszkodowanie za operację chirurgiczną, jeśli jej przeprowadzenie zostało wymuszone:
   
  • wojną,
  • skażeniem promieniotwórczym,
  • czynnym uczestnictwem w zamieszkach społecznych,
  • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
  • wypadkiem komunikacyjnym (gdy ubezpieczony prowadził pojazd bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych),
  • samookaleczeniem,
  • usiłowaniem popełnienia samobójstwa,
  • zatruciem (alkohol, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe)
  • leczeniem innym niż leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • uprawianiem sportu w celach zarobkowych,
  • rekreacyjnym uprawianiem sportów walki, sportów motorowych i motorowodnych, sportów lotniczych, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoków do wody, skoków na linie.
  Wymienione okoliczności zdarzenia opisują oczywiście zdarzenia losowe. Ale musimy pamiętać, że w przypadku operacji chirurgicznych określone zabiegi również mogą nie być podstawą do odszkodowania. Są to na przykład:
   
  • operacja, co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania,
  • przeszczep organów lub narządów,
  • operacja wykonana w celu kosmetycznym lub estetycznym (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
  • operacja wykonana w celu antykoncepcyjnym,
  • zmniejszenie lub powiększenie piersi,
  • zmiana płci,
  • operacja stomatologiczna (wyjątek: usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku),
  • operacja wykonana w celach diagnostycznych,
  • operacja związana z usunięciem ciała obcego metodą endoskopową,
  • operacja związana z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia,
   
  Towarzystwo ubezpieczeniowe może również odmówić finansowania tzw. reoperacji. To kolejna operacja chirurgiczna tego samego narządu, pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją chirurgiczną, wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku.
   

  Jakie są limity odszkodowania za operację chirurgiczną?

  Pamiętajmy również o tym, że z tytułu ochrony na wypadek operacji chirurgicznej nie przysługuje nam niewyczerpana możliwość świadczeń. Firmy ubezpieczeniowe stosują ograniczenia, które nie pozwolą przekroczyć pewnego pułapu. Najczęściej jest to suma ubezpieczenia, co oznacza, że jeśli jesteśmy ubezpieczeni na kwotę 50 000 zł, to łączna suma otrzymana z tytułu operacji chirurgicznych nie może przekraczać sumy ubezpieczenia.

  Istnieją również limity. Przykładowa polisa na wypadek operacji zawiera kilka tzw. klas operacji – od rutynowej do bardzo poważnej i na tej podstawie obliczana jest wysokość odszkodowania.

  Po wykonaniu operacji ubezpieczyciel wypłaci od 5% do 100% sumy ubezpieczenia (2500 zł - 50 000 zł przy SU 50 000 zł):
   
  • 100% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy (np. przeszczep całej twarzy);
  • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy (wycięcie zmiany tkanki mózgu);
  • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy (np. częściowe wycięcie trzustki);
  • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy (np. otwarte nastawienie złamania szczęki);
  • 5% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej V klasy (np. nacięcie moczowodu).
  Zatem w dokumencie OWU znaleźć możemy dokładny podział operacji na poszczególne klasy, których liczba może wynosić od trzech do pięciu. O takim podziale decyduje poszczególny ubezpieczyciel.

  Co zrobić, żeby dostać świadczenie za operację?

  Otrzymanie odszkodowania jest możliwe, gdy skontaktujemy się z ubezpieczycielem i przedstawimy niezbędne dokumenty. Są to przede wszystkim wniosek o wypłatę świadczenia, kopia dowodu osobistego lub paszportu, kopia dokumentacji medycznej z potwierdzeniem wykonania operacji, inne dokumenty z przychodni lub szpitala mające związek z operacją.

  W sytuacji, gdy zabieg chirurgiczny dotyczył obrażeń odniesionych na ciele, dodatkowo powinniśmy przedstawić kopię protokołu powypadkowego (wystawia BHP lub policja), kopia opisu świadczenia pierwszej pomocy, kopia dokumentacji wydanej w postępowaniu karnym (jeśli zostało wszczęte postępowanie).

  Czas oczekiwania na świadczenie nie powinien przekraczać 30 dni. W tym czasie ubezpieczyciel zapoznaje się z naszą dokumentacją i analizuje należną sumę odszkodowania.
   

  Gdzie dostępna jest operacja jako rozszerzenie polisy?

  Rozszerzenie dotyczące ochrony od operacji chirurgicznych są dostępne w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie (także w wariancie polisy dla całej rodziny). Takie rozwiązanie występuje też w polisach grupowych, które zakupić możemy w pracy, czy szkole, ale w tym przypadku możemy liczyć na niższe świadczenie z uwagi na niską sumę ubezpieczenia ograniczony wykaz operacji chirurgicznych.

  Ochrona na wypadek operacji jako umowa dodatkowa rzadziej występuje w polisach mieszanych (oszczędnościowych i inwestycyjnych), a już bardzo rzadko można ją spotkać w polisach bezterminowych dla seniorów czy polisach typu smart zawieranych przez internet bez pośrednictwa agenta ubezpieczeniowego.
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w PZU

  Ubezpieczenie operacyjne w PZU zapewnia wsparcie finansowe w przypadku ponad 600 zabiegów chirurgicznych. Świadczenie można przeznaczyć na bieżące wydatki, jak również na potrzebne leczenie lub konieczną rehabilitację po zabiegu.

  Umowa rozszerzenia dotyczącego operacji trwa rok (z możliwością odnowienia na kolejne 12 miesięcy) i jest przeznaczona dla osób w wieku 18-69 lat.

  Operacje podzielone są na 5 klas, według których PZU wypłaca odszkodowanie (100%, 50%, 30%, 10% lub 5% SU). Im niższa klasa, tym mniejsze świadczenie.

  Ubezpieczony w PZU nie musi robić badań, aby zawrzeć umowę. Wypłata nie zależy od długości pobytu w szpitalu – wypłata za operację wykonaną podczas jednodniowej hospitalizacji. Tutaj podstawą jest zabieg wykonany w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile przeprowadził go lekarz medycyny w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym.
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Uniqa

  Ochrona dodatkowa w TU Uniqa obejmuje 2 warianty ochronne:
   
  • operację chirurgiczną,
  • świadczenie rekonwalescencyjne w wysokości określonej ryczałtowo za dzień pobytu w szpitalu, który miał miejsce po każdej operacji – do 10 dni pobytu.
  Odszkodowanie za zabieg chirurgiczny możemy otrzymać w 3 kategoriach: grupa I - 50% SU, grupa II - 20% SU, grupa III - 10% SU.

  Polisa jest dostępna w ramach ubezpieczenia grupowego. Trwa do chwili zmiany miejsca pracy przez ubezpieczonego.
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Compensa

  Grupa ubezpieczeniowa Compensa zapewnia odszkodowanie do 20 000 zł za przeprowadzone operacje w ciągu 1 roku polisowego. Ubezpieczenie można wykupić jako samodzielny produkt lub jako rozszerzenie ochrony do polis Compensa Zdrowie lub Compensa Multi Zdrowie. Ubezpieczonym może być osoba w wieku do 65 lat.

  Zakres ubezpieczenia obejmuje 2 scenariusze ochrony:
   
  • świadczenie za operacje chirurgiczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem (wariant A),
  • świadczenie wypłacane za operacje chirurgiczne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (wariant B).
  W zależności od wybranego wariantu i wieku ubezpieczonego, obowiązuje inna składka miesięczna – od 6 do 122 zł.

  Miesięczny koszt polisy na wypadek operacji

  Wiek ubezpieczonego Operacja chirurgiczna
  w wyniku NW
  - wariant A
  Operacja chirurgiczna
  w wyniku NW lub choroby
  - wariant B
  0-14 lat 6 zł 21 zł
  15-20 lat 7 zł 28 zł
  21-25 lat 9 zł 35 zł
  26-30 lat 9 zł 36 zł
  31-35 lat 10 zł 38 zł
  36-40 lat 11 zł 45 zł
  41-45 lat 12 zł 49 zł
  46-50 lat 17 zł 66 zł
  51-55 lat 20 zł 80 zł
  56-60 lat 25 zł 99 zł
  61-65 lat 31 zł 122 zł
  Tabela 1. OWU Compensa Świadczenie Operacyjne.

  Wysokość odszkodowania z tytułu operacji chirurgicznej zależy od grupy, do której zakwalifikowana została wykonana operacja chirurgiczna i wynosi:
   
  • 10 000 zł – operacje z grupy 5 np. przeszczepy,
  • 8 000 zł – operacje z grupy 4 np. operacje wątroby,
  • 6 000 zł – operacje z grupy 3 np. operacje nerek, kręgosłupa,
  • 4 000 zł – operacje z grupy 2 np. częściowa operacja tarczycy,
  • 2 000 zł – operacje z grupy 1 np. operacje żylaków kończyn dolnych.
  Compensa stosuje karencję o długości 3 miesięcy od podpisania umowy.
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Inter Polska

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Inter Polska oferuje dodatek w ramach polisy zdrowotnej. W tym przypadku ubezpieczyciel oferuje kilkadziesiąt rodzajów zabiegów chirurgicznych refundowanych według procentowej sumy ubezpieczenia – od 15% do 100% SU, np.:
   
  • 15% SU za operacje jajników,
  • 30% SU za operacje moczowodu,
  • 50% SU za operacje na rdzeniu kręgowym,
  • 75% SU za operacje kości czaszki,
  • 100% SU za przeszczep nerki
  Karencja w polisie Inter Polska trwa 3 miesiące. Ubezpieczyciel nie odpowiada za operacje będące następstwem ciąży i porodu przez okres pierwszych 8 miesięcy od zawarcia umowy.

  Umowę może zawrzeć osoba w wieku do 60 lat.
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w AXA

  Firma ubezpieczeniowa AXA oferuje nam ochronę na wypadek operacji chirurgicznej, która jest skierowana do osób między 13 i 51 rokiem życia. Odszkodowanie jest przyznawane za operację w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Umowa trwa 12 miesięcy.

  W ofercie grupy AXA ubezpieczyciel wymaga ankiety medycznej, na postawie której ocenia ryzyko. W razie wątpliwości kieruje przyszłego ubezpieczonego na bezpłatne badania.

  Świadczenie za operację wynosi od 20% do 100% sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju operacji (podział na 5 klas).
   

  Ubezpieczenie operacji chirurgicznej w Nationale Nederlanden

  Ochrona dotycząca operacji chirurgicznych w Nationale Nederlanden przeznaczona jest dla osób w wieku 1-61 lat. Umowa dodatkowa może zostać zawarta w wariancie podstawowym, rozszerzonym albo premium:
   
  • Wariant podstawowy: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Wariant rozszerzony: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja w wybranym zakresie spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Wariant premium: pobyt w szpitalu, pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze lub operacja w wybranym zakresie spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz pozostałe operacje.
  Umowa jest zawierana na okres 5 lat – wygasa, gdy ubezpieczony skończy 65 lat.
  Operacje w Nationale Nederlanden są podzielone według klas: I – 100% SU, II – 75% SU, III – 50% SU, IV – 25% SU, V – 10% SU.

  Indywidualne ubezpieczenie na życie ma zapewnić nam oraz naszym bliskim pomoc finansową w wielu różnych sytuacjach, jak operacja chirurgiczna. Przed zakupem należy jednak pamiętać o tym, że istotna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

   
  To warto wiedzieć
  1. Polisę na wypadek operacji można kupić najczęściej jako ochronę dodatkową

  2. Wysokość otrzymanego świadczenia jest zależna od sumy ubezpieczenia i klasy operacji

  3. Nie każdy zabieg chirurgiczny jest podstawą do refundowania z polisy na życie

  4. Umowa na polisę operacyjną trwa zazwyczaj 12 miesięcy lub 5 lat
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie na miesiąc - czy można kupić?

  30 GRU 2020
  Ochrona zawierana na krótki okres czasu nie jest żadną nowością na rynku...
  Porada img

  Co to jest ubezpieczenie osobowe?

  21 GRU 2020
  Dla osób spoza branży ubezpieczeniowej znalezienie odpowiedniej polisy może...
  Porada img

  Udar mózgu a polisa na życie - co warto wiedzieć?

  17 GRU 2020
  W Polsce co roku umiera blisko 30 tys. osób z powodu udaru mózgu. Standardowe...
  Porada img

  Ubezpieczenie na wypadek cukrzycy

  02 GRU 2020
  Planując zakup ubezpieczenia, warto zastanowić się na jakie sytuacje chcemy...
  Porada img

  Ubezpieczenie bezskładkowe - na czym polega?

  01 GRU 2020
  Decydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, by w ten sposób...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie po zawale serca - czy można kupić?

  26 LIS 2020
  Co w sytuacji, gdy przeszliśmy już zawał serca, a chcemy zawrzeć umowę...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Suma ubezpieczenia
  Okres ochronny
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021