Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 2 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU

21 CZE 2018
Data aktualizacji: 04 WRZ 2020
Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU
Wpłacasz z góry 8000 zł składki na okres co najmniej 10 lat. Po tym okresie odzyskujesz całość z nawiązką, a przez całą dekadę jesteś chroniony finansowo na wypadek zgonu. Tak w skrócie działa polisa na życie i dożycie Gwarantowane Jutro w PZU.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne rozwiązania w polisach na życie, by każdy z klientów znalazł najlepszą opcję dla siebie. I chociaż każdy klient ma indywidualną sytuację, w której się znajduje – różni się pod względem stanu zdrowia, zarobków, liczby dzieci, zadłużenia i planów na przyszłość – to polisa na życie i dożycie sprawdzi się w przypadku niektórych osób. Sprawdzamy, jak w tym przypadku wygląda oferta PZU.
   

  Czym jest ubezpieczenie na życie i dożycie?

  Ubezpieczenie na życie i dożycie to rodzaj polisy terminowej, która gwarantuje nam wypłatę sumy ubezpieczenia jako środków zgromadzonych na koncie ubezpieczeniowym. Jest zatem świadomą decyzją o zainwestowaniu swoich środków na przyszłość – w określonym czasie ubezpieczyciel wypłaci nam sporą sumę gotówki. Tym czasem jest wiek wskazany w umowie. Jeśli to 60. Urodziny, to wtedy otrzymamy z polisy świadczenie, które będzie mogło posłużyć do realizacji dowolnych celów.

  W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy główny ubezpieczony umrze – odszkodowanie zostanie wypłacone osobom uposażonym.

  Jest to dobra opcja dla osób, które marzą o spokojnej emeryturze lub nie są zbyt skrupulatne w oszczędzaniu i w ten sposób chcą zapewnić sobie zarówno ochronę, jak i gromadzenie pieniędzy na przyszłe lata. Takie ubezpieczenie jest skierowane do osób, które chcą oszczędzać na przyszłość i przewidują większe wydatki w przyszłości, jak remont domu, zakup mieszkania dla dzieci czy wnuków, sfinansowanie wkładu własnego, kupno samochodu czy podróż marzeń.
   

  Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU – dla kogo?

  PZU oferuje swoim klientom indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie o nazwie PZU Gwarantowane Jutro. Jest to produkt długoterminowy ze składką opłacaną jednorazowo. Minimalna wysokość składki wynosi 8000 zł. Składka w ubezpieczeniu nie jest dzielona na część ochronną i część inwestycyjną.

  Umowę można zawrzeć na czas określony w wieku 13-65 lat. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 10 lat, maksymalny 30 lat. Jednak ubezpieczenie nie może trwać dłużej niż do rocznicy umowy w roku, w którym ubezpieczony osiągnie wiek 75 lat.

  Polisa na życie i dożycie PZU jest dedykowana osobom, które chcą zapewnić sobie ochronę finansową na wypadek śmierci w okresie 13 lat albo uzyskać świadczenie w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia.

  UWAGA!
  Polisa na życie i dożycie to także ryzyko. W przypadku rezygnacji z polisy przed końcem umowy (wcześniejszego wykupu polisy) ubezpieczony otrzyma mniejszą kwotę niż suma ubezpieczenia w przypadku śmierci albo w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia.
   

  Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU – zawarcie i rezygnacja z umowy

  Przed zawarciem umowy przyszły ubezpieczony wypełnia ankietę medyczną. Na tej podstawie PZU ocenia ryzyko ubezpieczeniowe i w razie wątpliwości kieruje ubezpieczonego na badania medyczne (opłacone przez towarzystwo). To jeden z warunków przystąpienia do polisy PZU Gwarantowane Jutro. Innym są informacje o:

  • stanie zdrowia,
  • uprawianym sporcie,
  • hobby,
  • wykonywanym zawodzie,
  • sytuacji finansowej, która może mieć wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia.

  Jeżeli poziom ryzyka ubezpieczeniowego odbiega od standardowego PZU zastrzega sobie prawo do zaproponowania umowy na zmienionych warunkach (np. z niższą sumą ubezpieczenia lub wyższą składką) albo odmowy zawarcia polisy.

  Rezygnacja z umowy jest możliwa w ciągu 7 dni przez przedsiębiorcę i w ciągu 30 dni przez osobę fizyczną. W razie odstąpienia od umowy PZU zwraca wpłaconą składkę. Będzie ona jednak pomniejszona o kwotę należną za okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe udzielało ochrony. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

   

  Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU – suma ubezpieczenia

  Przy zawieraniu polisy PZU Gwarantowane Jutro należy samodzielnie określić początkową sumę ubezpieczenia, która jest stała, tj. nie ulega obniżeniu w trakcie trwania umowy.

  Jednak w każdą rocznicę umowy PZU podwyższa aktualną sumę ubezpieczenia zgodnie z wyznaczonym wskaźnikiem indeksacji. Dzieje się tak z powodu corocznej inflacji, która mogłaby niwelować rzeczywistą wartość świadczenia na koniec umowy.


  Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU – wypłata świadczenia

  Świadczenie z polisy na życie i dożycie PZU zostanie wypłacone w dwóch sytuacjach:
  • zgonu ubezpieczonego,
  • dożycia ubezpieczonego do końca umowy.
  W przypadku zgonu PZU wypłaci sumę ubezpieczenia równą w momencie zdarzenia. Najpóźniej 30 dni od momentu zawiadomienia. Świadczenie trafi do uposażonych wskazanych w umowie albo do członków rodziny – decyduje kolejność pierwszeństwa wskazana w OWU:
  • małżonek – w całości;
  • dzieci – w częściach równych;
  • rodzice – w częściach równych;
  • osoby fizyczne powołane do dziedziczenia w częściach określonych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia.
  W razie dożycia do końca okresu ubezpieczenia PZU wypłaci sumę ubezpieczenia aktualną w dniu końca okresu polisy. Również do 30 dni od momentu zawiadomienia. Świadczenie trafi bezpośrednio do ubezpieczonego (na rachunek podany w umowie).

  Zysk z polisy na życie i dożycie PZU pokazuje poniższy przykład. Zakładamy, że ubezpieczony w wieku 20 lat wpłaca jednorazowo kwotę 40 000 zł. Co stanie się z pieniędzmi po roku, 7 i 13 latach w razie dożycia czy zgonu.


  Polisa na życie i dożycie ze składką jednorazową 40 000 zł

   
  Dożycie do końca umowy – zwrot po odliczeniu kosztów
   
    1 rok 7 lat 13 lat
  Scenariusz skrajny - 2 736 zł + 3 812 zł + 9 062 zł
  Scenariusz niekorzystny - 2 736 zł + 3 967 zł + 9 555 zł
  Scenariusz umiarkowany - 2 736 zł + 4 654 zł + 12 606 zł
  Scenariusz korzystny - 2 736 zł + 5 728 zł + 18 557 zł
   
  Zgon ubezpieczonego – zwrot po odliczeniu kosztów
   
    1 rok 7 lat 13 lat
  Kwota dla uposażonych + 3 030 zł +7 963 zł +12 606 zł
  Tabela 1. Na podstawie OWU PZU Gwarantowane Jutro.

  W oparciu o średni okres, na jaki zawierane są ubezpieczenia na życie i dożycie PZU rekomenduje zawarcie polisy na okres 13 lat.
   

  Ubezpieczenie na życie i dożycie PZU – wyłączenia odpowiedzialności

  W przypadku zgonu ubezpieczonego nie zawsze będzie możliwa wypłata świadczenia dla uposażonych. Stanie się tak w kilku sytuacjach, jak:
  • akt terroru – PZU precyzuje, że chodzi o działania indywidualne lub grupowe przeciwko ludności lub mieniu, aby osiągnąć skutki ekonomiczne, polityczne lub społeczne. Celem aktów terroru jest wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności, dezorganizacja życia publicznego, funkcjonowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych;
  • działania wojenne – według PZU to działania sił zbrojnych, które dążą do rozbicia sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu;
  • masowe rozruchy społeczne, czyli godnie z definicją PZU wystąpienie grupy społecznej przeciw strukturom, które sprawują władzę na mocy obowiązującego prawa. Wywołują je: niezadowolenie z sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej. Masowym rozruchom społecznym zwykle towarzyszą akty przemocy fizycznej.
  Polisa na życie i dożycie PZU Gwarantowane Jutro przewiduje też ograniczenie wypłaty świadczenia do wartości wykupu, jeśli ubezpieczony umrze w okresie ochrony i jego śmierć nastąpi:
  • wskutek działań wojennych;
  • ponieważ czynnie uczestniczył w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
  • ponieważ usiłował popełnić lub popełnił czyn, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa;
  • wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy.
  A także gdy:
  • ubezpieczony, pomimo posiadania wiedzy udzielił nieprawdziwych informacji i oświadczeń, o które był pytany przed zawarciem umowy, a informacje te i oświadczenia były istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego;
  • śmierć nastąpiła w okresie 3 lat od zawarcia umowy;
  • przyczyną śmierci były okoliczności, które ubezpieczony przed nami zataił lub podał jako nieprawdziwe.

  Ubezpieczenie na życie i dożycie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich, ale też gwarancję wypłaty środków finansowych. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. PZU proponuje swoim klientom ubezpieczenie na życie i dożycie Gwarantowane Jutro

  2. Ubezpieczony płaci całą składkę z góry, co najmniej 8000 zł

  3. Składka nie jest dzielona na część ochronną i część inwestycyjną

  4. Umowa trwa minimum 10 i maksimum 30 lat
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...
  Porada img

  Ubezpieczenie w ciąży - jaką polisę warto posiadać?

  28 CZE 2021
  Planujesz powiększyć rodzinę i szukasz odpowiedniego ubezpieczenia w...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu