Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Wypadek przy pracy - kiedy przyda się polisa na życie?

Data aktualizacji: 15 CZE 2023

Średnia ocena: 4.61

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wypadek przy pracy - kiedy przyda się polisa na życie?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć nas na taką ewentualność, dzięki czemu będziemy mogli pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji. Sprawdziliśmy, w jakich sytuacjach polisa na życie może okazać się przydatna.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Wypadki w pracy do dość częste zjawisko. W Polsce co roku poszkodowanych jest ponad 80 000 pracowników. W konsekwencji sięgamy po zwolnienie lekarskie, na co przeznaczane jest blisko 4 mln dni, jak raportuje GUS. Wypadek w miejscu zatrudnienia, bez względu na to, czy miał miejsce w biurze, siedzibie firmy czy zakładzie usługowym – to co piąty przypadek spośród wszystkich wypadków, jakie nas spotykają.  

  Jak definiowany jest wypadek przy pracy? 

  Samo posiadanie ubezpieczenia na życie nie jest gwarancją otrzymania świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. W swoim podstawowym zakresie, bez wykupienia odpowiednich rozszerzeń ochrony, polisa na życie będzie zabezpieczać jedynie zgon osoby ubezpieczonej.

  Ochrona od wypadku przy pracy wymaga zatem od nas zakupu umowy dodatkowej w tym zakresie.
  Musimy pamiętać również o tym, że ubezpieczenie od wypadku przy pracy ma określone wytyczne. Muszą zostać spełnione warunki wypadku, by szkoda została uznana.

  Wypadek w pracy musi wystąpić w czasie pracy lub w drodze do lub z miejsca pracy, przy czym droga ta musi stanowić najkrótszą przewidywaną trasę z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia. Jeżeli wypadek będzie mieć miejsce np. po pracy lecz w drodze do znajomych lub w czasie zakupów – wypadek nie zostanie uznany.

  Sam wypadek, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, może być różnie definiowany. Powinniśmy zatem dokładnie wczytać się w treść umowy, by mieć pewność, że zyskujemy maksymalnie możliwą ochronę.

  Jako przykładem posłużmy się ofertą grupy PZU, która za wypadek przy pracy uznaje nieszczęśliwe zdarzenie, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Może wydawać się to nieco zagmatwane. W takiej sytuacji bardziej czytelne i zrozumiałe wydawać się mogą przykłady konkretnych zdarzeń, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania:
  • wykonywanie pracy bez kwalifikacji lub uprawnień,
  • przebywanie w pracy lub w trakcie dojazdu czy powrotu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych itp.,
  • brak związku przyczynowo – skutkowego z wykonywaną pracą zawodową.
  Przed zakupem ubezpieczenia powinniśmy wiedzieć, kiedy świadczenie nie przysługuje. Każda polisa dokładnie precyzuje tego rodzaju zdarzenia.
   

  Jakie zawody są najbardziej ryzykowne dla ubezpieczyciela? 

  Zawody, które wiążą się z wysokim ryzykiem, stanowią istotne wyzwanie dla ubezpieczycieli. Analiza aktualnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pozwala zidentyfikować sektory gospodarki, w których wskaźniki wypadkowości są szczególnie wysokie. W roku 2022 najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w trzech sekcjach: 
  • górnictwo i wydobywanie, 
  • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
  • przetwórstwo przemysłowe.
  Sektor górnictwo i wydobywanie, ze wskaźnikiem wypadkowości wynoszącym 14,78 (14 wypadków na 1000 osób), okazuje się jednym z najbardziej niebezpiecznych dla pracowników. Związane jest to z eksploatacją zasobów naturalnych, głębokimi wyrobiskami, a także występowaniem niebezpiecznych substancji. 
   
  Z kolei sekcja dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (12 wypadków na 1000 osób) wiąże się z ryzykiem wynikającym z obsługi instalacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzania operacji związanych z zarządzaniem odpadami.
   
  Kolejny dział o podwyższonym ryzyku stanowi przetwórstwo przemysłowe, gdzie wskaźnik wypadkowości wynosi 7 wypadków na 1000 pracowników. W tym sektorze pracownicy są narażeni na różnorodne zagrożenia, takie jak prace przy maszynach, obsługa niebezpiecznych substancji chemicznych czy ryzyko eksplozji.
   
  Sekcja górnictwo i wydobywanie obejmuje następujące profesje: górnik, geolog, elektromechanik górniczy, inżynier górnik itp. W sektorze dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja pracują m.in. hydraulicy, technicy ds. wody i ścieków, inżynierowie środowiska, pracownicy zakładów utylizacji odpadów. Natomiast w obszarze przetwórstwo przemysłowe wymienia się zawody takie jak np.: operator maszyn, technolog żywności, inżynier procesu, specjalista ds. jakości, kontroler produkcji. Oczywiście jest to tylko przykładowa lista zawodów, a w każdej sekcji mogą działać różnorodne specjalności i stanowiska związane z daną dziedziną.
   
  Natomiast sektory o najniższych wskaźnikach wypadkowości to informacja i komunikacja (0,78), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (1,10) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,21). W tych obszarach, gdzie pracują m.in. programiści, analitycy danych, specjaliści ds. komunikacji i inni pracownicy z branży IT lub mediów, a także rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, pracownicy hodowlani, rybacy, pracownicy banków, doradcy finansowi czy ubezpieczyciele, ryzyko wystąpienia wypadków jest znacznie mniejsze.
   
  Dla towarzystw ubezpieczeniowych, obsługujących zawodowe ubezpieczenia od wypadków, te informacje są niezwykle istotne. Pozwalają one na ocenę ryzyka związanego z różnymi sektorami gospodarki oraz na właściwe wycenienie polis ubezpieczeniowych. Wysokie wskaźniki wypadkowości w określonych sekcjach wymagają szczególnej uwagi i dostosowania odpowiednich środków ochrony dla pracowników.
   
  Niezależnie od rodzaju zawodu i sektora gospodarki, w którym pracujesz, ubezpieczenie od wypadków jest niezwykle przydatne. Chociaż niektóre zawody niosą mniejsze ryzyko niż inne, nie wolno zapominać, że nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się każdemu.
   
  Nawet w sekcjach o niższych wskaźnikach wypadkowości, takich jak informacja i komunikacja, rolnictwo czy działalność finansowa, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji. Wypadki wynikają z rozmaitych powodów, takich jak czynniki zewnętrzne, błędy ludzkie bądź niespodziewane zdarzenia losowe.
   

  W jakich sytuacjach najczęściej zdarzają się wypadki? 

  Wypadki są niezwykle nieprzewidywalnymi i niepożądanymi zdarzeniami, które niestety mają miejsce w różnych sytuacjach i lokalizacjach.

  Według danych GUS dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy są zderzenia z nieruchomymi obiektami/uderzenia w nieruchome obiekty, uderzenia przez obiekty w ruchu oraz kontakty z przedmiotami ostrymi, szorstkimi lub chropowatymi. Te sytuacje stanowią znaczący odsetek wypadków, w których dochodzi do urazów. Okazuje się to istotne z punktu widzenia identyfikacji obszarów wymagających szczególnej uwagi pod względem bezpieczeństwa.

  Kolejna częsta przyczyna wypadków to obciążenie fizyczne albo psychiczne. Pracownicy, którzy są narażeni na duże obciążenia, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, mogą być bardziej podatni na ryzyko wypadków związanych z przeciążeniem organizmu.

  Należy również zwrócić uwagę na fakt, że główną przyczyną wypadków przy pracy (aż 61,1%) jest nieprawidłowe zachowanie pracowników. Brak przestrzegania procedur bezpieczeństwa, niedbalstwo oraz ignorowanie zasad BHP nierzadko prowadzą do niebezpiecznych sytuacji.

  Najczęściej wykonywana przez poszkodowanych w chwili wypadku czynność to poruszanie się, które stanowi 38,1% przypadków. To pokazuje, że nawet podczas codziennych aktywności, takich jak chodzenie, można być narażonym na ryzyko wypadków.

  Dobrym rozwiązaniem, które znacząco przyczynia się do zapewnienia ochrony pracownikom w razie wypadków, jest dostarczenie im dopasowanych programów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia od wypadków zawodowych stanowią istotny element zabezpieczenia finansowego i wsparcia w przypadku urazów lub niezdolności do pracy w wyniku wypadku.

  Dostosowane programy ubezpieczeniowe mogą być opracowane z uwzględnieniem specyfiki branży, a także rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo, w sektorze budowlanym, gdzie ryzyko groźnych zdarzeń jest znaczne, polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochronę na wypadek upadku z wysokości, wypadków związanych z obsługą maszyn oraz kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Natomiast dla pracowników w branży logistycznej, gdzie często występują sytuacje wynikające z manipulacji ciężkimi przedmiotami i wypadki związane z transportem, polisa uwzględnia ochronę w razie urazów spowodowanych przewróceniem się pojazdu albo upadkiem przedmiotów.

  Ważne jest, aby pracownicy mieli dostęp do odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, która uwzględnia ryzyka związane z ich konkretnym miejscem pracy, a także wykonywanymi czynnościami.

  Ubezpieczenie od wypadków może pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji, utraty dochodów, renty lub zasiłki dla niezdolnych do pracy pracowników. Daje to pracownikom pewność, że w razie wypadku nie będą musieli samodzielnie ponosić ciężaru finansowego związanego z leczeniem czy utratą zarobków.

  – zwraca uwagę Ewelina Ratajczak, specjalistka portalu rankingubezpieczennazycie.pl.

  Pracodawcy, dbając o dobro swoich pracowników, mogą współpracować z ubezpieczycielami w celu stworzenia spersonalizowanych programów ubezpieczeniowych. Dobrze zaprojektowane polisy nie tylko chronią pracowników, lecz także budują więź zaufania między pracownikami a pracodawcą. Pracownicy odczuwają docenienie i troskę ze strony pracodawcy, co wpływa na ich motywację, zaangażowanie oraz poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

  Ręce, nogi czy kręgosłup, czyli które części ciała są najbardziej narażone na uraz?

  Wypadki przy pracy niestety często prowadzą do urazów, które mogą dotyczyć różnych części ciała. Analiza dostępnych danych wskazuje, że pewne obszary ciała są bardziej narażone na uszkodzenia w razie wypadków. Ręce, nogi oraz kręgosłup stanowią często dotknięte obszary, wymagające szczególnej uwagi podczas działań mających na celu zapobieganie opisywanym zdarzeniom.

  Według dostępnych informacji aż 79,3% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazów kończyn, głównie górnych. Ręce są jednym z obszarów ciała najczęściej narażonych na urazy. Praca z narzędziami, maszynami czy materiałami może prowadzić do skaleczeń, zranień, złamań lub skręceń, które znacząco wpływają na zdolność do wykonywania codziennych czynności.

  Nogi również stanowią część ciała często objętą urazami wskutek wypadków przy pracy. Pracownicy, którzy są narażeni na stwarzające ryzyko sytuacje, takie jak prace na wysokości, przenoszenie ciężkich przedmiotów albo poruszanie się w trudnym terenie, są bardziej podatni na urazy kończyn dolnych. Wypadki takie mogą prowadzić do złamań, zwichnięć, stłuczeń albo skręceń, które wymagają czasochłonnej rehabilitacji i ograniczają zdolność do pracy.

  Kolejnym obszarem ciała, który często zostaje dotknięty urazami, jest głowa. Upadki, uderzenia w głowę oraz kontakty z niebezpiecznymi przedmiotami mogą prowadzić do poważnych obrażeń głowy, które niekiedy mają długoterminowe konsekwencje dla zdrowia i zdolności do pracy.

  Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2022 roku

  umiejscowienie urazu  odsetek poszkodowanych
  kończyny górne 43,6
  kończyny dolne 35,7
  głowa 10,0
  tułów i organy wewnętrzne 3,5
  grzbiet, łącznie z kręgosłupem 3,1
  całe ciało i jego różne części 2,8
  szyja wraz z kręgosłupem szyjnym 1,3
   
  Tabela 1. Opracowanie własne.
   
  W przypadku wypadków przy pracy warto pamiętać, że nie każde zdarzenie automatycznie uprawnia do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. Istnieją określone kryteria i procedury, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać takie świadczenie.

  Po wystąpieniu wypadku istotną rolę odgrywa spisanie protokołu wypadkowego, który dokumentuje szczegóły zdarzenia. Następnie pracownik ma prawo wystąpić do ZUS-u o odszkodowanie. ZUS przeprowadza ocenę uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie ustala wysokość odszkodowania. Niestety, w praktyce często zdarza się, że kwoty odszkodowań są zaniżone lub odszkodowanie w danym przypadku nie przysługuje.

  Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość, że ubezpieczenie dodatkowe w przypadku wypadków przy pracy może okazać się bardzo pomocne. Tego typu polisa zapewnia dodatkową ochronę finansową w przypadku urazu lub niezdolności do pracy w wyniku wypadku. Takie ubezpieczenie może obejmować szerszy zakres zdarzeń, a ponadto świadczenie przysługuje wówczas niezależnie od decyzji ZUS-u. 
   

  Co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie? 

  Powinniśmy pamiętać o tym, że nie każde zdarzenie jest kwalifikowane jako podstawa do otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie każdy wypadek zapewni nam odszkodowanie.

  Po wypadku powinien zostać spisany protokół wypadkowy, po czym pracownik może spodziewać się otrzymania odszkodowania od ZUS. ZUS ustala procent uszczerbku, na podstawie którego oblicza kwotę odszkodowania. Te jednak bardzo często zostają zaniżone. To, co warto podkreślić to fakt, że mamy prawo do odwołania się od decyzji ZUS-u, jednak to znacznie wydłuża czas oczekiwania na odszkodowanie i nie gwarantuje nam wysokiego odszkodowania.

  Czas odgrywa jednak ważną rolę, ponieważ w przypadku wielu konsekwencji wynikających z wypadków przy pracy – możemy potrzebować szybkiego i skutecznego leczenia lub intensywnej rehabilitacji. Im szybciej otrzymamy środki, które nam to umożliwią, tym lepiej dla nas.

  Właśnie z tego powodu ważne jest posiadanie ubezpieczenia na życie. Nasze zgłoszenie ubezpieczycielowi wystąpienia zdarzenia polisowego wraz z niezbędnymi dokumentami, gwarantuje nam szybkie otrzymanie świadczenia. Procedura nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie możemy otrzymać z kilku źródeł, co zwiększy nasz zysk – świadczenie możemy otrzymać z ZUS-u, polisy grupowej (jeśli taką posiadamy) oraz z polisy indywidualnej.

  Zadaniem polisy na życie jest zagwarantowanie nam pomocy w wielu różnych, trudnych sytuacjach, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla nas oraz naszych bliskich. Pamiętajmy jednak o tym, że ważna jest również cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Ochrona od wypadku przy pracy jest możliwa przy zakupie odpowiedniego rozszerzenia do umowy podstawowej

  2. Każda grupa zawodowa jest zagrożona wypadkiem

  3. Z tytułu wypadku przy pracy świadczenie wypłaca ZUS, jednak trzeba na nie długo czekać, a sama kwota świadczenia najczęściej jest niewielka

  4. Posiadanie ubezpieczenia może zapewnić środki na szybkie i skuteczne leczenie oraz drogą rehabilitację, konieczną do powrotu do zdrowia

  FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za wypadek przy pracy

  1. Ile wypłaca ZUS za wypadek przy pracy?

   Wysokość wypłacanego odszkodowania przez ZUS za wypadek przy pracy zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Kwota odszkodowania jest obliczana na podstawie odpowiednich przepisów i wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

  2. Ile mogę dostać odszkodowania za wypadek przy pracy?

   Wysokość odszkodowania, jakie można otrzymać za wypadek przy pracy, zależy od różnych czynników, takich jak stopień uszczerbku na zdrowiu, utrata zarobków oraz koszty leczenia i rehabilitacji. Ostateczną kwotę odszkodowania ustala się indywidualnie w oparciu o te czynniki.

  3. Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

   Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia w przypadku, gdy wypadek nie spełnia określonych warunków wymaganych przez polisę ubezpieczeniową. Przykładowo, jeśli wypadek był wynikiem działania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

  4. Co trzeba zrobić, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

   Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy, należy przede wszystkim zgłosić wypadek swojemu pracodawcy i złożyć wniosek o odszkodowanie do ZUS-u albo prywatnego ubezpieczyciela. Ważne jest również posiadanie dokumentacji medycznej potwierdzającej uraz, a także zachowanie terminów i procedur określonych przez ubezpieczyciela.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu