Nieszczęśliwy wypadek

Co to jest nieszczęśliwy wypadek (NW)?

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek (NW) to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, w którego następstwie ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, przez co strony zawierające umowę grupowego ubezpieczenia NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków mają pewną swobodę w zdefiniowaniu pojęcia nieszczęśliwego wypadku. Definicje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą być różnorodne w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. 

Nieszczęśliwy wypadek (NW), żeby był w ten sposób zdefiniowany, musi spełniać wszystkie trzy warunki:
  • zdarzenie nagłe, którego ubezpieczony się nie spodziewał i wyniku, którego doznał szkody,
  • jest niezależne od woli ubezpieczonego, czyli nie dopuścił do niego umyślnie,
  • zaszedł wskutek przyczyny zewnętrznej, której źródłem nie był organizm ubezpieczonego.
Każda polisa OWU ma określone zdarzenia, które są uznawane za nieszczęśliwy wypadek (NW) oraz te, będące z niej wyłączone. Dodatkowo jest wskazana suma ubezpieczenia, tabela uszczerbku na zdrowiu oraz dodatkowy zakres ochrony.
 

Kiedy polisa chroni na wypadek nieszczęśliwego wypadku?

Do rozstroju zdrowia może dojść w różnych okolicznościach, a jedną z nich może być nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną.

Jeśli zatem posiadamy ochronę, która uwzględnia skutki nieszczęśliwego wypadku, możemy liczyć na wypłatę świadczenia ustalone na podstawie sumy ubezpieczenia. Polisa uwzględniać może złamanie, wstrząśnienie mózgu czy inny uraz ciała, również taki, który doprowadził do śmierci ubezpieczonego. W zależności od stanu zdrowia oraz doznanej szkody, ubezpieczyciel na podstawie zebranej dokumentacji medycznej obliczy poziom uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie wypłaci odszkodowanie. Rozstrój zdrowia ma tutaj kluczowe znaczenie. Konsekwencje wypadku mogą być bowiem różne.
 

Ile można dostać za nieszczęśliwy wypadek?

Uszkodzenie ciała przez gwałtowne zdarzenie, jakim jest nieszczęśliwy wypadek, stanowi podstawę do otrzymania świadczenia.

To, jak duże odszkodowanie to będzie, zależy od stanu zdrowia ubezpieczonego po wypadku oraz wybranej w polisie sumy ubezpieczenia. Znaczenie mają również okoliczności wypadku. Jeśli zdecydowaliśmy się na maksymalną ochronę, która uwzględnia hospitalizację, operację chirurgiczną oraz rehabilitację, możemy liczyć na wyższe odszkodowanie. Polisa NNW może więc wypłacić zarówno 500, 1 000, jak i 20 000 zł z tytułu zdarzenia. Zanim zdecydujesz się na polisę od nieszczęśliwych wypadków, sprawdź dokładnie, jakie kwoty będą przysługiwać Ci w określonych sytuacjach.
 

Kiedy nieszczęśliwy wypadek nie zapewni świadczenia?

Pamiętaj koniecznie o tym, że istnieją okoliczności zdarzenia, kiedy ochrona polisowa nie zadziała, a tym samym nie zapewni odszkodowania. 

Dzieje się tak, gdy wypadek wpisuje się w wyłączenie odpowiedzialności. Jeśli np. ubezpieczony będzie prowadził samochód bez posiadania koniecznych uprawnień lub pod wpływem alkoholu, w wyniku którego ubezpieczony dozna wypadku, a skutki zdarzenia pozostają trwałym uszczerbkiem, może dojść do braku świadczenia. Ubezpieczyciel może uznać, że doszło do próby wyłudzenia odszkodowania lub działania na własną niekorzyść.

Świadczenie może również nie zostać wypłacone, gdy obowiązuje okres karencji. Dzieje się tak np. w pierwszych dniach lub tygodniach od zawarcia umowy, gdzie dopatrywać się można celowego działania ubezpieczonego. Pamiętaj, że pełny okres ochrony ubezpieczeniowej zaczyna się po upływie karencji. Trwa ona zazwyczaj od 1 do 24 miesięcy, w zależności od zdarzenia polisowego.
 

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Ubezpieczenie NNW to rozwiązanie, nad którym warto się zastanowić. Nieszczęśliwym wypadkiem może być upadek ze schodów, potknięcie się, które spowoduje uraz ręki, wypadek samochodowy czy kontuzja wynikająca z uprawiania sportu. Oznacza to, że na nieszczęśliwy wypadek jesteśmy narażeni właściwie każdego dnia.

Ochrona polisowa może zapewnić nam pomoc w postaci świadczenia, ale również i wiele innych rozwiązań w postaci konkretnych usług, np. dowozu leków do miejsca zamieszkania, transport medyczny czy całodobową infolinię medyczną. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wywołanych przyczyną zewnętrzną może zatem zapewnić nam wiele dobrego, gdy znajdziemy się w trudnej życiowej sytuacji.

Warto pamiętać o tym, że konsekwencje nieszczęśliwego wypadku mogą wpłynąć na nasze życie osobiste oraz zawodowe. Mogą m.in. spowodować trudności w wykonywaniu swojej pracy. W takiej sytuacji może nam się przydać ubezpieczenie NNW, które odciąży nas finansowo, gdy trzeba będzie odwiedzić różnych specjalistów, opłacić rehabilitację lub zachować płynność finansową podczas spłaty rat kredytu. 
Przykład praktyczny:
Pani Ewa, wracając do domu z pracy w wietrzny dzień, została uderzona przez spadającą z drzewa suchą gałąź. W wyniku zdarzenia przewróciła się na chodniku. Była hospitalizowana ze wstrząśnieniem mózgu oraz założono jej siedem szwów na skórze głowy. Koszty dodatkowego leczenia oraz powrotu do zdrowia pokryte zostało z polisy NNW uwzględniającej ten nieszczęśliwy wypadek (NW).

« Powrót do słownika

FacebookPodziel się ze znajomymi:
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....
Porada img

Ile kosztuje rezonans magnetyczny prywatnie?

07 MAJ 2024
Spora część pacjentów, która musi wykonać badanie rezonansem magnetycznym...
Porada img

Odszkodowanie za złamany, wyrwany ząb?

30 KWI 2024
Złamanie lub wyrwanie zęba może wymagać leczenia stomatologicznego z...
Porada img

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

25 KWI 2024
Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na...
Porada img

Jak wysokie odszkodowanie za złamany palec?

17 KWI 2024
Odszkodowanie za złamanie palca może wynosić zarówno 200 zł, jak i 2 000...
Porada img

Ubezpieczenie bezskładkowe - na czym polega?

09 KWI 2024
Decydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, by w ten sposób...
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu