Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 6 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Grupowe ubezpieczenie na życie PZU - co oferuje?

27 KWI 2018
Data aktualizacji: 28 LIP 2020
Grupowe ubezpieczenie na życie PZU - co oferuje?
Ochrona dla minimum 3, 9 czy 15 pracowników, którzy nie skończyli 69 lat. Do tego wiele rozszerzeń z uwzględnieniem małżonka, dziecka czy rodzica. Zanim porównasz ofertę PZU z innymi, sprawdź, co oferuje największe towarzystwo w Polsce.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Polisa grupowa w miejscu pracy to już standard. Pracodawca może za niewielką opłatą zaproponować swoim pracownikom ochronę na wypadek nawet kilkunastu ryzyk. Lub też w ramach pakietu socjalnego pokryć niską składkę (rzędu od 30-50 miesięcznie) z własnych środków. Ostateczna kwota, jaką zapłaci pracownik czy pracodawca, będzie zależała od kilku czynników, w tym wybranego zakresu, sum ubezpieczenia i wielkości firmy.

  W zależności od rozmiarów firmy (prywatny zakład rzemieślniczy czy korporacja), PZU przygotowało odpowiedni produkt: PZU Ochrona Plus, PZU Ochrona Max, PZU P Plus i kilka innych rozwiązań, które analizujemy poniżej.


  Grupowe ubezpieczenie na życie PZU – od 3 zatrudnionych

  Rozwiązaniem dla małych firm, które zatrudniają minimum 3 osoby, jest PZU Ochrona Plus. Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat, a także nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych, jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego. Ubezpieczenie może objąć również małżonka oraz pełnoletnie dzieci pracownika.

  Polisa grupowa PZU dla firm zatrudniających od 3 osób składa się z podstawy (zgon ubezpieczonego) do której pracodawca może dołączyć inne ryzyka, jak:
  • Wsparcie w chorobie – leczenie szpitalne, leczenie specjalistyczne, np. chemioterapia, operacja chirurgiczna;
  • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku – dłuższy pobyt w szpitalu, operacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, brak zdolności do wykonywania pracy i samodzielnej egzystencji;
  • Wsparcie finansowe po śmierci bliskich – małżonka lub partnera, dziecka, rodzica lub teścia;
  • Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika – z powodu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy i zawału serca.
   

  Grupowe ubezpieczenie na życie PZU – od 9 zatrudnionych

  Dla małych i średnich firm składających się z minimum 9 pracowników ofertą towarzystwa jest polisa PZU Ochrona Max. Warunki wiekowe są takie same, jak w poprzednim produkcie, czyli od 16 do 69 lat, nieprzebywanie na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych, zdolność do pracy lub służby i niepobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. To ubezpieczenie może objąć również małżonka oraz pełnoletnie dzieci pracownika.

  Oprócz podstawy PZU proponuje rozszerzenia typu:
  • Wsparcie w chorobie – leczenie szpitalne, leczenie specjalistyczne, np. wszczepienie rozrusznika serca, trwały uszczerbek na zdrowiu po urazie lub zawale, operacja chirurgiczna;
  • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku – dłuższy pobyt w szpitalu, operacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, brak zdolności do wykonywania pracy i samodzielnego funkcjonowania;
  • Wsparcie finansowe po śmierci bliskich – małżonka lub partnera, dziecka, rodzica lub teścia;
  • Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika – z powodu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy i zawału serca albo krwotoku śródmózgowego.
   

  Grupowe ubezpieczenie na życie PZU – od 15 zatrudnionych

  Podobne warunki musi spełnić zatrudniony w firmie powyżej 15 osób. W polisie grupowej PZU P Plus możliwe rozszerzenia to:
  • Wsparcie w chorobie – leczenie szpitalne, leczenie specjalistyczne, np. wszczepienie rozrusznika serca, trwały uszczerbek na zdrowiu po urazie lub zawale, operacja chirurgiczna;
  • Wsparcie po leczeniu szpitalnym dziecka - dzieci, które w dniu pobytu w szpitalu ukończyły 3 miesiące i nie ukończyły 18 lat, a w razie gdy uczęszczają do szkoły – nie ukończyły 25 lat.
  • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku – złamanie kości, leczenie szpitalne, operacja, trwały uszczerbek na zdrowiu, trwałe inwalidztwo, utrata zdolności do pracy i samodzielnego życia, wypadek w drodze do pracy lub w pracy;
  • Wsparcie finansowe po śmierci bliskich – małżonka lub partnera, dziecka, rodzica lub teścia;
  • Wsparcie finansowe w razie śmierci pracownika – z powodu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy.


  PZU P Plus – przykładowy zakres

  Zakres ochrony Suma ubezpieczenia – wariant I Suma ubezpieczenia – wariant II
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy 133 000 zł** 272 400 zł**
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 98 000 zł * 236 400 zł *
   Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy  98 000 zł * 236 400 zł *
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW – świadczenie podano w łącznej wysokości 63 000 zł 200 400 zł
  Śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 63 000 zł 100 200 zł
  Śmierć ubezpieczonego 31 500 zł 100 200 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1% 300 zł 400 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100 % 30 000 zł 40 000 zł
  Śmierć  małżonka 14 000 zł 21 000 zł
  Śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku 21 000 zł 31 000 zł
  Śmierć  dziecka do 25 r.ż 2 400 zł 3 500 zł
  Urodzenie martwego noworodka 2 200 zł 3 000 zł
  Śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Śmierć  rodziców  współmałżonka (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 000 zł 1 500 zł
  Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dla każdego dziecka do 18 r.ż., bądź uczącego się do 25r.ż.  
  3 000 zł
   
  4 500 zł
  Wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej (katalog ponad 500 różnych zabiegów) - do 69 r.ż. (I klasa 50% s. u. ,II klasa 30% s. u. III klasa 10% s. u.)  
  2 500 zł
   
  2 500 zł
  Leczenie szpitalne dla osób do 69 r.ż.- pobyt powyżej 3 dni (max 90 dni w roku).W I wariancie rozszerzenie odpowiedzialności PZU ŻYCIE S.A. z tytułu leczenia szpitalnego na kraje Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, USA ,Szwajcarii , Monako, Watykanu .Świadczenie za 1 dzień pobytu w szpitalu.  
  6 000 zł
   
   
   
  7 000 zł
  Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (przez pierwsze 14 dni) 75 zł 105 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (przez pierwsze 14 dni) 90 zł 140 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (przez pierwsze 14 dni) 90 zł 122,50 zł
  Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (pierwsze 14 dni 45 zł 52,50 zł
  Pobyt spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (powyżej 14 dnia pobytu) 30 zł 35 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM 300 zł 350 zł
  Rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji po pobycie w szpitalu 15 zł 17,50 zł
  Karta Apteczna –bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece 200 zł 200 zł
  SKŁADKA MIESIĘCZNA 40,50 zł 60,50 zł
  Tabela 1. Oprac. na podstawie PZU P Plus.
   

  Porównaj oferty

  Jakie ograniczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie PZU?

  Bez względu na wybraną ofertę, każda z polis grupowych PZU zawiera spis zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Część z nich wydaje się oczywista, jak samookaleczenie czy doznanie wypadku w pracy pod wpływem alkoholu. Inne wyłączenia są bardziej szczegółowe i dotyczą zarówno podstawy, jak i każdego z wybranych rozszerzeń. Sprawdziliśmy wybrane zapisy w polisie na wypadek zdiagnozowania ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej, niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz śmierci wskutek wypadku przy pracy.

  PZU nie wypłaci odszkodowania w razie ciężkiej choroby, jeśli chorobę zdiagnozowano w ciągu 90 dni od zawarcia umowy (karencja), a także przed zawarciem umowy. W przypadku zawału, udaru, konieczności przeprowadzenia chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych – bypass oraz transplantacji serca spowodowanej chorobą wieńcową zostanie wypłacone świadczenie wyłącznie z tytułu wystąpienia tylko jednej z wymienionych chorób. Natomiast w przypadku nowotworu złośliwego wypłacane jest tylko jedno świadczenie niezależnie od lokalizacji, liczby i rodzajów nowotworów.

  PZU nie wypłaci odszkodowania w razie operacji chirurgicznej, jeśli:
  • operacja była wynikiem zdiagnozowanej wcześniej choroby,
  • operacja była wynikiem zdiagnozowanej wcześniej choroby, z powodu której rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 5 lat przed zawarciem pierwszej umowy;
  • operacja była wynikiem działań wojennych, samookaleczenia czy uprawiania wybranych dyscyplin sportu lub aktywności: speleologia, skoki do wody, skoki na linie, skoki z wysokich obiektów, parkour, free-running, rooftopping i inne;
  • ubezpieczony zmniejszył lub powiększał piersi, zmienił płeć, wstawiał implanty zębów, był dawcą organów lub narządów.
  Ponadto wysokość odszkodowania zależy od kwalifikacji operacji: 100% SU za operację klasy I, 50% SU za operację klasy II, 30% SU klasy III, 10% SU klasy IV i 5% SU klasy V. Tabela z podziałem na klasyfikacje operacji znajduje się w dokumencie OWU dołączonym do polisy.

  PZU nie wypłaci odszkodowania w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, jeśli:
  • ubezpieczony ukończył 55 lat – wtedy odpowiedzialność dotyczy tylko skutkówo nieszczęśliwego wypadku;
  • niezdolność była wynikiem chorób zdiagnozowanych przed zawarciem umowy;
  • niezdolność była wynikiem prowadzenia pojazdu be uprawnień, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
  • doszło do uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku.
  PZU nie wypłaci odszkodowania w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy, jeśli ubezpieczony wykonywał pracę bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, a także w wyniku czynnego udziału w rozruchach społecznych (strajkach), popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa, przebywania w stanie nietrzeźwości.


  Czy można mieć polisę grupową i indywidualną PZU?

  Polisa grupowa w miejscu pracy jest tania i wygodna, ale nie zawsze spełnia oczekiwania pracowników. Podczas gdy jednym zależy na jeszcze szerszym zakresie ochrony, a innym na wyższym odszkodowaniu.

  Najlepszym rozwiązaniem jest dokupienie do już posiadanego ubezpieczenia grupowego polisy indywidualnej. Obie mogą być PZU lub tylko jedna – najważniejsze, że ubezpieczony zyskuje kilka korzyści:
  • dwa odszkodowania, jeśli to samo zdarzenie występuje w obu polisach;
  • szerszy zakres ochrony;
  • wyższe sumy ubezpieczenia;
  • oszczędzanie lub inwestowanie części składki, jeśli zdecyduje się na indywidualną polisę mieszaną,
  • gwarancję ochrony – polisa grupowa wygasa z chwilą odejścia z pracy.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. PZU proponuje ubezpieczenie grupowe w zależności od wielkości firmy

  2. Pracodawca w porozumieniu z ubezpieczycielem może wybrać zakres ochrony dla swoich pracowników

  3. Od liczby ubezpieczonych pracowników, liczby ryzyk i kwot odszkodowania zależeć będzie wysokość składki

  4. Każde wykupione ryzyko w polisie grupowej PZU oznacza stałe lub czasowe wyłączenia odpowiedzialności
   
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (45)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  miko

  2019-04-24 12:18:00

  Nigdy nie podpisujcie umowy z PZU są nie wiarygodni, nie wypłacają odszkodowań, szukają byle powodu aby nie wypłacić, to ***.

  Knf

  2019-06-04 02:29:10

  W jakiej firmie ubezpieczeniowej pracujesz agenciku miko?

  Milena77

  2019-06-05 13:24:37

  Ja jestem zadowolona z polisy grupowej od PZU, moim zdaniem to najlepszy wybór na rynku.

  JG

  2019-06-26 19:50:07

  Miko ma racje ja zamierzam zrezygnowac z PZU

  jarek

  2019-06-28 18:02:28

  jak nie kombinujesz to wypłacają bez problemów

  Saja

  2019-07-09 10:53:54

  Czy należą mi sie dwa swiadczenia z powodu smierci rodzica mam jedna grupowe ubiezpieczenie umowe podpisalam 1 czerwca a drugie prywatnie opłacałm

  Odpowiedź Redakcji

  2019-07-09 14:48:45

  Tak, ale pod warunkiem, że obie polisy zawierają to same zdarzenie (śmierć rodzica), a do zgonu doszło w trakcie trwania umowy z ubezpieczycielami. Należy jeszcze upewnić się, czy na to zdarzenie nie obowiązuje karencja, czyli czasowy brak odpowiedzialności. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, można wystąpić do każdego TU o odszkodowanie, przedkładając akt zgonu lub odpis i inne wymagane dokumenty.

  ANIA

  2019-08-22 10:48:56

  OCHRONĄ MOŻNA OBJĄĆ OSOBY W WIEKU 18-69 LAT PRZY CZYM OCHRONA TRWA DO 70 LAT A CO JAK UDA MI SIĘ ŻYĆ DŁUŻEJ, UBEZPIECZENIE UPADA ?!

  Odpowiedź Redakcji

  2019-09-13 08:44:59

  Tak, wtedy w chwili osiągnięcia maksymalnego wieku polisa przestaje działać. Ale są też ubezpieczenia 5-letnie, gdzie ostatnim momentem zawarcia umowy jest wiek np. 69 lat, a ochrona trwa do 74. urodzin.

  Kamila

  2019-09-19 19:35:15

  Miałam wypadek w pracy przy maszynie w skutek którego zmiażdżyłam palca i złamałam. Posiadam ubezpieczenie grupowe podstawowe pracownik gdzie zgłosić aby wypłacono mi odszkodowanie?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-09-20 08:28:32

  Należy niezwłocznie powiadomić o wypadku ubezpieczyciela. Podstawą do wypłaty świadczenia będzie orzeczenie lekarskie czy wypis ze szpitala udzielającego pomocy medycznej.

  Staszek

  2019-09-24 18:15:36

  Nie polecam nie wypłacił mi odszkodowania

  KEMYYR

  2019-09-25 09:19:57

  Czy pracownik może ubezpieczyć u siebie w firmie rodziców na emeryturze?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-09-25 10:19:07

  Może, jeśli przedsiębiorca wynegocjował z towarzystwem taki zapis w umowie polisowej. Z reguły ubezpieczenie grupowe w firmie dotyczy w pierwszej kolejności współmałżonka oraz dzieci ubezpieczonego pracownika.

  spajder

  2019-10-08 18:01:49

  Szukają byle powodu do niewypłacenia odszkodowania. Nie polecam

  klient2

  2019-10-10 11:02:12

  Czy możliwe jest, że w ramach ubezpieczenia grupowego w swoim zakładzie pracy mieć dwie sumy ubezpieczenia? Płacę składkę wg wariantu 1 (52,84 zł) i otrzymałem właśnie odszkodowanie za pobyt w szpitalu i operację, przy czym przy kwocie za operację podajecie Państwo sumę ubezpieczenia 4.500 zł, a za pobyt sumę 11.000 zł). Jedna polisa i dwie sumy ubezpieczenia?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-10-10 11:12:00

  Tak, w tym przypadku maksymalne świadczenie mogłoby wynieść nawet 15 500 zł. Operacja i pobyt w szpitalu są osobnymi zdarzeniami. Każde zdarzenie w polisie ma odrębne sumy ubezpieczenia, zakres, wyłączenia odpowiedzialności, limity itp.

  Ula

  2019-10-16 08:05:55

  Urodziłam dziecko przez cięcie cesarskie jakie świadczenia mnie obowiązują. Tylko za urodzenie dziecka czy za zabieg też

  Mąż

  2019-10-16 08:57:36

  Potwierdzam opinię „miko”. Moja żona miała wypadek w pracy, była na zwolnieniu 31 dni i nie dostała ani złotówki od PZU. Według nich uszkodzenie stawu skokowego nie jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

  Ala

  2019-10-17 17:44:56

  Miałam operację usunięcia polipów w nosie oraz zatokach czołowych ,szczękowych ,jarzmowych.operacja trwała ok 3 godz..fakt że byłam w szpitalu tylko 3 dni,Mam ubezp.grupowe ,płacę najwyższą składkę.wiecie ile dostałam 180 zł!!!!!

  Perełka

  2019-11-04 10:21:12

  Mam pytanie jeżeli jestem w szpitalu 14 dni bo miałam ściągany szewek i leżę aż do urodzenia dziecka należy mi się za pobyt w szpitalu ?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-11-05 09:49:15

  Z reguły pobyt w szpitalu musi być spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub poważnym zachorowaniem. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie karty szpitalnej, a jeśli podany przypadek nie mieści się w zakresie ochrony, niezwłocznie o tym powiadomi.

  Damek

  2019-11-06 16:12:13

  W pracy mam wariant PZU IV. Pobierają mi 81 zł składki, dodam najwyższy pakiet w mojej pracy. W zeszłym roku usunięto mi znamię w znieczuleniu miejscowym i założono 3 szwy. Złożyłem nie dawno wniosek o wypłacenia mi jakiego kolwiek świadczenia. Dostałem odmowę, dlatego, że zabieg nie podlega wykazowi operacji. Moje pytanie brzmi. Jeżeli mam najwyższy i najdroższy (patrz wyżej) pakiet ubezpieczenia w pracy, to dlaczego nie należy mi się żadne świadczenie???? Nie rozumię. Na głowie mam blizne wielkości ok 2cm i nie ukrywam, że to widać, od ponad 10 lat jestem,, łysy ''

  Aneta

  2019-11-24 20:03:56

  Witam mam pytanie czy jest jakiś wiek który zmniejsza odszkodowanie chodzi mi o wypłatę odszkodowania dla osoby wyposażonej po śmierci Tata był w ubezpieczeniu grupowym przez 15 lat w chwili śmierci miał 67 lat PZU wypłaciło mi 6 tyś na umowie jest sumą 250 procent czyli 15 tyś czy możliwe jest że ktoś się pomylił w wyliczeniach bardzo proszę o odpowiedź najlepiej kogoś kompetentnego z PZU nigdy nie miałam żadnych problemów proszę o pomoc

  Ola

  2019-11-27 19:02:51

  Czy mogę dopisać synowa do swoje ubezpieczenia grupowego w pracy ?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-11-28 10:18:24

  O tym decyduje poniekąd pracodawca, który porozumiał się z ubezpieczycielem. Zazwyczaj do takiej polisy można dopisać małżonka i dziecko, ale w każdej firmie mogą być inne ustalenia.

  Karolina

  2019-12-10 14:03:54

  Gdy byłam w 8 tyg ciąży partner zapisał siebie i mnie do ubezpieczenia grupowego w pracy, czy należy nam się odszkodowanie z tytułu urodzenia dziecka?

  Odpowiedź Redakcji

  2019-12-10 15:15:27

  Tak, ale pod warunkiem, że takie zdarzenie jest w zakresie polisy grupowej i nie ma karencji (okres, w którym TU nie ponosi finansowej odpowiedzialności) większej niż 9 miesięcy na urodzenie dziecka.

  Klientka

  2019-12-13 09:17:03

  Nie polecam. Od ponad 6 lat opłacam regularnie składki. A teraz jak dopadła choroba, pobyt w szpitalu i operacja, pokazali ci mogą. Za pobyt w szpitalu otrzymałam pieniądze, ale już za operację nie. Gdzie domagać się sprawiedliwości?

  Angie

  2020-01-29 20:29:04

  Planuje dopisać siebie oraz narzeczonego do polisy grupowej. Co w przypadku ustania stosunku pracy. Składka zostaje ta sama dla nas obojga? Co w sumą ubezpieczenia? Zachodzą jakieś zmiany?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-01-30 12:09:05

  Polisa grupowa zawierana w miejscu pracy kończy się z dniem odejścia pracownika z firmy. Umowa wygasa też dla wszystkich współubezpieczonych. Należy się spodziewać, że PZU (czy każde inne towarzystwo) zaproponuje kontynuację polisy na zasadach indywidualnych. Cena takiej polisy będzie z pewnością wyższa niż "grupówki", więc warto zrobić najpierw porównanie ofert.

  Ania

  2020-02-14 18:02:55

  Jestem ubezpieczona grupowo przez zakład pracy w PZU. Dodatkowo mama ubezpieczyła mnie u siebie w pracy jako członka rodziny. Opłacane są dwie składki. W tamtym miesiącu byłam w szpitalu przez 8 dni. Czy mogę ubiegać się o dwa świadczenia z powodu pobytu w szpitalu?

  Ola

  2020-02-27 17:20:11

  Czy za pobyt w szpitalu specjalistycznym jest świadczenie płatne?czy jak ktoś by się leczył na alkoholizm w tak zwanym Kocborowie to też obejmuje czy nie.

  Magda

  2020-02-29 03:38:03

  Oplacalam w pracy skladke teraz nie pracuje czy moge kontynuowac? Jak postepowac

  Buszmen

  2020-03-09 01:06:43

  Miałem wykupioną polisę grupową. Dostałem zawał serca i przez jedenaście lat nie miałem zdolności do pracy. PZU wypłaciło tylko za pobyt w szpitalu a za ciężka chorobę miałem dostać odszkodowanie po zakończeniu choroby. Pytanie: czy mi się jeszcze coś należy?

  Monika

  2020-03-18 11:42:52

  Pytanie czy jak mąż posiada ubezpieczenie grupowe w pracy i ma ubezpieczone pod sobą dzieci a zdazyl się dziecku wypadek w szkole czy można ubiegać się o odszkodowanie z tego ubezpieczenia. Pomijajac ubezpieczenie w szkole. Bo to już zgłosiliśmy. Pozdrawiam proszę o odp.

  Mirek

  2020-05-08 15:42:57

  miałem wypadek w pracy, po operacji kregosłupa i pobycie w 4 dni w szpitalu dostałem 240 zł+ 300 za operację. Składka miesięczna 73 zł. Czytajcie warunki - jesli pobyt w szpitalu jest 14 dni od wypadku dostaniecie ochłapa w PZU. Dziadostwo, nie polecem

  boguslawa

  2020-07-02 07:53:10

  Prezes PZU jak wyliczyłam zarabia miesięcznie około 100 000,00 złotych a proszę pamiętać jeszcze o pracownikach. Niestety to z naszych składek więc o odszkodowaniach możemy pomarzyć !!!!!!!!! . Przykre ale prawdziwe jesteśmy ubezpieczeni do wypadku później są tylko paragrafy. Mój mąż płacił przez 40 lat składki nikt nie pytał się jaki jest jego stan zdrowia w momencie zawarcia umowy. Gdy zwrócił się o odszkodowanie to okazało się że odszkodowanie mu się nie należy ponieważ jest to kolejny zawał a PZU wypłaca tylko RAZ PROSZĘ DOKŁADNIE CZYTAĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA .

  Czytelnik

  2020-09-09 15:18:52

  Jestem na zasilku rehabilitacyjnym. Od marca do chwili obecnej z powodu zlamania kosci lodeczkowatej mam ubezpieczenie grupowe czy moge skladac juz teraz za niezdolnosc do pracy

  Odpowiedź Redakcji

  2020-09-10 11:32:16

  Jeśli złamanie kości jest powodem niezdolności do pracy, to można z tego tytułu ubiegać się o odszkodowanie. Dla towarzystwa podstawą do wypłaty świadczenia jest otrzymanie dokumentacji medycznej.

  Wanda

  2020-11-24 14:04:25

  czy grupowym ubezpieczeniu pracownika w PZU przysługuje zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację pracownika

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-25 16:57:07

  Tak, jeśli takie zdarzenie jest w zakresie ochrony polisy. Przykładowo w ubezpieczeniu PZU P Plus rehabilitacja to "rekonwalescencja", a PZU wypłaca od 15 zł za każdy dzień po pobycie w szpitalu.

  Ann

  2021-01-02 19:35:14

  Nie wypłacają odszkodowań pomimo wypadku w pracy trwałego uszczerbku na zdrowiu

  Kajbdmo

  2021-02-27 10:40:39

  Mam ubezpieczenie grupowe. Mam planowany zabieg operacyjny na kręgosłup. Czy za ten zabieg dostanę odszkodowanie,czy tylko za pobyt w szpitalu

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-01 09:20:00

  Odszkodowanie za przebytą operację będzie możliwe, jeśli takie zdarzenie zawiera polisa, a także ten konkretny przypadek (operacja kręgosłupa). Polecamy sprawdzenie dokumentu OWU, a w razie wątpliwości kontakt z PZU.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Warszawie - gdzie znajdę najlepsze?

  14 KWI 2021
  Ubezpieczenie na życie w Warszawie można wykupić na kilka sposobów. Taki...
  Porada img

  Ubezpieczenie noworodka – jak wybrać polisę?

  08 KWI 2021
  Szukasz dobrego ubezpieczenia, które działa już od chwili narodzin? Warto...
  Porada img

  Warta Sposób na Raka

  23 MAR 2021
  Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta posiada w swojej ofercie ubezpieczenie,...
  Porada img

  Organizacja leczenia za granicą od PZU

  16 MAR 2021
  Szukasz dobrego ubezpieczenia, które obejmuje leczenie za granicą? W PZU...
  Porada img

  Ubezpieczenie JuniorGo - co zawiera i ile kosztuje?

  09 MAR 2021
  Potrzebujesz ubezpieczenia, które zagwarantowałoby Twojemu dziecku ...
  Porada img

  Choroby współistniejące - co to znaczy?

  23 LUT 2021
  Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce szybko zareagowały na koronawirusa. W...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2021 | Mapa serwisu