Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

IKE IKZE Indywidualne Konta Emerytalne

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.60

Dziękujemy za oddanie głosu.

IKE IKZE Indywidualne Konta Emerytalne
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w ERGO Hestia

16 LIP 2024
Interesuje Cię ubezpieczenie grupowe, ale w Twoim miejscu pracy takie...
Porada img

Grupowe ubezpieczenie na życie

01 LIP 2024
Wśród wielu ofert ubezpieczeń na życie nie sposób znaleźć takiego,...
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna

21 CZE 2024
Ubezpieczenie na życie jest dostępne w kilku różnych rodzajach. Możesz...
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Co można zrobić, by zabezpieczyć swoją emeryturę? Na rynku ubezpieczeniowym istnieją rozwiązania, które z pewnością warto wziąć pod uwagę. Do wyboru mamy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zobaczmy, na czym dokładnie polega taka forma planowania przyszłości.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Planowanie przyszłości powinno dotyczyć nie tylko najbliższych miesięcy lub lat, ale również tego, co czeka nas po przejściu na emeryturę, co szczególnie dla młodych osób jest perspektywą bardzo odległą.
   


  Indywidualne Konto Emerytalne - dla kogo i na jakich zasadach?

  W polskim systemie emerytalnym istnieją dwa filary obowiązkowe, które mają wypracować naszą emeryturę w oparciu o okres opłacania składek.

  Jest również trzeci filar – dobrowolny, który może wesprzeć naszą emeryturę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pomimo niższej emerytury w stosunku do zarobków z okresu aktywności zawodowej, nie odczujemy spadku poziomu dotychczasowego życia.

  IKE jest formą oszczędzania na dokładnie określoną w czasie przyszłość. To dobre rozwiązanie dla osób młodych, które znaczną część swojej kariery będą pracowały w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło, przez co wypracowana w przyszłości emerytura będzie znacznie mniejsza, jak również dla tych osób, które wykonują wolne zawody, a co za tym idzie – otrzymują nieregularne wynagrodzenie.

  IKE może otworzyć każdy, kto ukończył 18 rok życia. Osoby zainteresowane otwarciem konta powinny zawrzeć umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wybranej formy tj. odpowiednio:
  • z funduszem inwestycyjnym, lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi pod warunkiem, że są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • bankiem,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym.
  PAMIĘTAJ!
  Z powodu celu gromadzenia środków, fundusze z IKE zostają wypłacane nie wcześniej niż po ukończeniu 55 roku życia. Taka wypłata jest jednak możliwa pod warunkiem, że składki były opłacane wcześniej przez minimum 5 lat.

  Możliwy jest zwrot środków zgromadzonych na koncie IKE, jeśli np. zmusi nas do tego sytuacja życiowa. Otrzymamy wówczas kwotę, którą udało nam się uzbierać po odjęciu podatku od zysków kapitałowych i po odprowadzeniu do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej w ramach Pracowniczych Planów Emerytalnych.
   

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jak działa?

  IKZE to dodatkowe i dobrowolne oszczędzanie na emeryturę istniejące od początku 2012 roku. W razie śmierci ubezpieczonego wypłata środków zgromadzonych na IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania jest opodatkowana ujednoliconą wartością 10% - tyle musi odprowadzić osoba uposażona do wypłaty środków.

  Wpłat na konto IKZE może dokonywać osoba w wieku co najmniej 16 lat. Na jedno konto środki może wpłacać tylko jedna osoba. To oznacza, że z konta IKZE nie mogą korzystać np. małżonkowie.

  IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

  WAŻNE!
  Na IKZE można wpłacić rocznie nie więcej niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego na dany rok. W roku 2020 ta kwota wynosi 6272,40 zł. Ewentualna nadpłata powinna zostać automatycznie zainwestowana w następnym roku.
   

  Jaka jest różnica między kontem IKE a kontem IKZE?

  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to trzeci, dobrowolny filar polskiego systemu emerytalnego. To, co je łączy, to możliwość oszczędzania poprzez inwestowanie w fundusze oraz fakt, że produkty te wiążą się zatem z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Takie same są z reguły wysokości minimalne pierwszych oraz kolejnych wpłat, a także opłata za założenie konta (wynosi ona 0 złotych).

  Natomiast różnice pomiędzy IKE a IKZE dotyczą:
  • limitów – ubezpieczyciel określa, jaką kwotę można wpłacić na poczet polisy – zwykle w przypadku IKZE limity są dość wysokie, tzn. rocznie można wpłacić mniejszą kwotę niż w przypadku IKE,
  • możliwości odliczenia od dochodu za dany rok – wpłaty na poczet IKZE upoważniają do odbioru ulgi podatkowej, natomiast IKE nie. Ale za to korzyścią podatkową IKE jest zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • zwrot części zaoszczędzonych środków w czasie trwania umowy – w przypadku IKE można otrzymać pieniądze wcześniej, natomiast środki z IKZE mogą zostać wypłacone jedynie jednorazowo i w całości.


  Które ubezpieczenie na życie oferuje konta IKE i IKZE?

  Zakup IKE lub IKZE jest możliwy za pośrednictwem banku, podmiotu prowadzącego działalność maklerską, zakładu ubezpieczeń lub funduszu emerytalnego.

  Taką ofertę świadczy np. Nationale-Nederlanden. Ubezpieczyciel proponuje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), z minimalną pierwszą wpłatą w wysokości 150 złotych, natomiast wysokość kolejnych wpłat musi wynosić co najmniej 50 złotych. Oszczędzanie w ramach IKZE pozwala skorzystać z ulgi podatkowej, natomiast w przypadku nieprzewidzianej śmierci, zgromadzone środki zostaną przekazane uposażonym (osobom wskazanym podczas podpisywania umowy).

  IKZE oraz IKE są dostępne także w PZU. Z produktu może skorzystać każdy, kto ukończył 16 lat. Minimalna kwota wpłat wynosi 50 zł, a zyski z Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego są zwolnione z 19% podatku od zysków. Pieniądze zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu – jeśli dojdzie do nieprzewidzianej śmierci właściciela konta, zgromadzone na nim środki otrzymają osoby wskazane w umowie.
   

  Jakie ubezpieczenie na życie najlepsze na emeryturę?

  IKE oraz IKZE stanowią dobrowolną formę oszczędzania z myślą o emeryturze. To korzystne rozwiązanie dla osób, w przypadku których emerytura nie jest pewna lub będzie zbyt niska w stosunku do potrzeb.

  Oszczędności z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego można  wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu. Można je także traktować jako źródło dodatkowych dochodów i zapewnić sobie lepszy standard życia.

  Największa zaleta odkładania środków na konta emerytalne to zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasady dotyczące dziedziczenia zgromadzonych na rachunkach środków są także jasno określone. To o wiele bardziej opłacalne rozwiązanie niż w przypadku lokaty bankowej lub inwestowania w obligacje skarbowe.

  Poza IKE i IKZE warto pomyśleć także o innych rodzajach zabezpieczeń przyszłości, np. ubezpieczeniu na życie i dożycie. To produkt, który zapewnia ochronę życia (odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci płatnika składek), a także pomaga w oszczędzaniu pieniędzy na przyszłość. W tym wypadku składka dzieli się na dwie części – ochronną oraz oszczędnościową. W sytuacji, gdy ubezpieczony dożyje do końca trwania umowy ubezpieczeniowej, może liczyć na wypłatę środków zgromadzonych na koncie.

  Do polisy na życie i dożycie można dokupić także rozszerzenia zapewniające odszkodowanie z tytułu:
  • pobytu w szpitalu,
  • konieczności odbycia leczenia specjalistycznego w placówkach zagranicznych,
  • utraty sprawności w życiu codziennym,
  • uszczerbku na zdrowiu,
  • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego,
  • ciężkiej choroby.
  Wysokość składki w polisie na życie i dożycie jest ustalana podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Wpływają na nią czynniki takie, jak: częstotliwość uiszczania wpłat, aktualny wiek ubezpieczonego, charakter pracy wykonywanej przez ubezpieczonego, okres ubezpieczenia, stan zdrowia ubezpieczonego, suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony. Towarzystwo ubezpieczeniowe może np. zastrzec, że minimalna wysokość składki polisowej wynosi od 100 do 1200 złotych.
  Przed podpisaniem umowy należy zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, a także wyłączenia odpowiedzialności (są to sytuacje, które powodują, że mimo zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczonemu nie przysługuje odszkodowanie) i karencję (tymczasowe wyłączenie odpowiedzialności). Wszystkie istotne informacje na ten temat zamieszczono w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia.
  – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu rankingubezpieczennazycie.pl. 
   

  Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

  Decyzja o nabyciu IKE lub IKZE, a także jakiejkolwiek polisy powinna być dobrze przemyślana. Na szczęście zainteresowany może wspomóc się sprytnym narzędziem – kalkulatorem ubezpieczeń. Jego zadaniem jest przeprowadzenie selekcji ofert i następnie zaproponowanie tylko tych, które są najbardziej dopasowane do potrzeb.

  Wystarczy określić swoje preferencje, aby porównywarka polis wykonała za nas całą pracę. Finalnie można się umówić na niezobowiązujące spotkania tylko z przedstawicielami tych towarzystw ubezpieczeniowych, które nas zainteresowały. 
   
  Ubezpieczenie na życie ma zapewnić nam oraz naszym najbliższym wsparcie finansowe w wielu różnych sytuacjach, w tym również zabezpieczyć naszą przyszłość oraz emeryturę. Przed samym zakupem oraz zawarciem umowy powinniśmy jednak pamiętać o tym, że istotna jest cena takiego rozwiązania, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. IKE oraz IKZE to trzeci filar, który jest dobrowolną formą oszczędzania z myślą o emeryturze

  2. Takie rozwiązanie jest ważne szczególnie dla osób młodych oraz tych, których emerytura nie jest pewna

  3. Najlepsze produkty IKE oraz IKZE według przeprowadzanych rankingów są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe

  4. Przed zawarciem umowy należy porównać dostępne oferty, by znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie

  FAQ – najczęściej zadawane pytania o konta emerytalne IKE oraz IKZE

  1. Na czym polega konto IKE?

   Indywidualne Konto Emerytalne to jeden z dobrowolnych produktów emerytalnych, dzięki któremu można zbudować poduszkę finansową na przyszłość. IKE interesuje w szczególności osoby, których emerytura jest niepewna, ponieważ pracują na podstawie umowy zlecenie, dzieło lub otrzymują nieregularne wynagrodzenie. Tak naprawdę konto IKE może jednak otworzyć każdy, kto ukończy 16 lat. Wykupuje się je za pośrednictwem banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Wypłaty zgromadzonych środków można dokonać po osiągnięciu wieku emerytalnego, natomiast w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji życiowej możliwe jest także wcześniejsze pobranie pieniędzy.

  2. Na czym polega konto IKZE?

   Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Wpłat na konto IKZE może dokonywać osoba w wieku powyżej 16 lat, natomiast w przypadku jej śmierci wypłata środków zgromadzonych na IKZE przechodzi na osobę uposażoną. IKZE można założyć bez względu na to, czy ktoś ma już IKE – w przeciwieństwie do IKE ten produkt wiąże się z wyższymi limitami wpłat, ale za to daje możliwość odliczania zysku od dochodu za dany rok.

  3. Dla kogo takie konto to dobre rozwiązanie?

   Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualne Konto Emerytalne to dobry wybór dla każdego, komu zależy na oszczędzaniu środków na przyszłość. W dzisiejszych czasach emerytura jest niepewna, a nawet jeśli będzie nam przysługiwać, w wielu przypadkach okaże się bardzo niska, dlatego każdy powinien pomyśleć o poduszce finansowej na przyszłość. IKE oraz IKZE to lepsze rozwiązanie niż lokata bankowa, czy też inwestowanie w obligacje skarbowe, ponieważ konto daje możliwość ominięcia podatku od zysków kapitałowych. Zaletą tego typu produktów jest także zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  4. Czym różni się IKE od IKZE?

   Największe różnice pomiędzy IKE i IKZE dotyczą limitów wpłat (zwykle w przypadku IKZE limity są dość wysokie), możliwości odliczenia od dochodu za dany rok (to zaleta IKZE) oraz zwrotu części zaoszczędzonych środków w czasie trwania umowy (to zaleta IKE).

  5. Jak opodatkowane są zwroty i wypłaty środków gromadzonych na rachunkach IKE i IKZE?

   Wypłaty środków gromadzonych na rachunkach IKE są zwolnione z podatku, ale potrąceniu podlegają środki gromadzone na koncie. Natomiast w przypadku IKZE wpłaty są odliczane od podstawy opodatkowania, a po zakończeniu oszczędzania odprowadza się od nich zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% .

  6. Jak dokonać zwrotu i wypłaty z IKE lub IKZE?

   Pieniądze zgromadzone na rachunku IKE lub IKZE można wypłacić na swoje konto albo przenieść do innej instytucji. W przypadku Nationale Nederlanden wystarczy w tym celu wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej ubezpieczyciela i następnie wydrukować go oraz przesłać na adres firmy ubezpieczeniowej. Aby dokonać wypłaty lub zwrotu, można także złożyć taką dyspozycję w Serwisie Klienta. Ważne: wypłata środków z IKZE jest możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz spełnieniu dodatkowego warunku – regularnego dokonywania wpłat przez 5 lat. W przeciwnym razie posiadacz konta otrzyma wszystkie środki z IKZE i będzie musiał samodzielnie odprowadzić należny podatek dochodowy.

  7. Czy można mieć IKE i IKZE jednocześnie?

   Tak, wiele towarzystw ubezpieczeniowych zgadza się na równoczesne posiadanie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) jednocześnie. To dobra opcja dla osób, które chcą odkładać na emeryturę więcej, niż wynoszą roczne limity wpłat, ponieważ można gromadzić oszczędności emerytalne na dwóch kontach. Oba dają nieco inne korzyści podatkowe.

  8. Kto może skorzystać z wyższego limitu wpłat na IKZE?

   Wysokość uiszczanych wpłat na IKZE jest powiązana z wartością prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce, natomiast wysokość limitu wpłat na IKZE zależy od tego, czy konto dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czy przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej limity w 2022 roku wynoszą 7 106 złotych, natomiast dla drugiej grupy, czyli przedsiębiorców, kształtują się one na poziomie 10 659 złotych.

  9. Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE?

   Posiadacz konta IKE lub/i IKZE nie musi znać się na inwestowaniu, ponieważ wpłaty na IKE i IKZE trafiają do funduszu zakładu ubezpieczeń, który inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Osoby, którym zależy na budowaniu kapitału na przyszłość na własnych warunkach, zainteresuje ubezpieczenie inwestycyjne z możliwością wyboru produktu „szytego na miarę”. Przed podpisaniem wniosku o ubezpieczenie ubezpieczyciel pozwala na zapoznanie się z opisem oferowanych funduszy i ich charakterystyką.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (2)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Danuta

  2022-05-17 17:46:41

  Odradzam zakładanie IKE w PZU. Jeżeli chcecie stracić pieniądze to tak . Ja bardzo straciłam na takiej umowie, To jest po prostu kadzież.

  Zbigniew

  2022-12-25 13:35:42

  ODRADZAM zakladanie IKZE W PKO BP SKLADALEM PRZEZ 7 LAT I TERAZ JESTEM NA MINUSIE 2800ZL INIBY TO POLSKI BANK KTORY DBA O POLSKIEGO EMERYTA.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu