Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 21 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

IKE IKZE Indywidualne Konta Emerytalne

Data aktualizacji: 26 PAŹ 2020

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

IKE IKZE Indywidualne Konta Emerytalne
Co można zrobić, by zabezpieczyć swoją emeryturę? Na rynku ubezpieczeniowym istnieją rozwiązania, które z pewnością warto wziąć pod uwagę. Do wyboru mamy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zobaczmy, na czym dokładnie polega taka forma planowania przyszłości.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Planowanie przyszłości powinno dotyczyć nie tylko najbliższych miesięcy lub lat, ale również tego, co czeka nas po przejściu na emeryturę, co szczególnie dla młodych osób jest perspektywą bardzo odległą.
   


  Indywidualne Konto Emerytalne - dla kogo i na jakich zasadach?

  W polskim systemie emerytalnym istnieją dwa filary obowiązkowe, które mają wypracować naszą emeryturę w oparciu o okres opłacania składek.

  Jest również trzeci filar – dobrowolny, który może wesprzeć naszą emeryturę. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pomimo niższej emerytury w stosunku do zarobków z okresu aktywności zawodowej, nie odczujemy spadku poziomu dotychczasowego życia.

  IKE jest formą oszczędzania na dokładnie określoną w czasie przyszłość. To dobre rozwiązanie dla osób młodych, które znaczną część swojej kariery będą pracowały w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło, przez co wypracowana w przyszłości emerytura będzie znacznie mniejsza, jak również dla tych osób, które wykonują wolne zawody, a co za tym idzie – otrzymują nieregularne wynagrodzenie.

  IKE może otworzyć każdy, kto ukończył 18 rok życia. Osoby zainteresowane otwarciem konta powinny zawrzeć umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wybranej formy tj. odpowiednio:
  • z funduszem inwestycyjnym, lub kilkoma funduszami inwestycyjnymi pod warunkiem, że są zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • podmiotem prowadzącym działalność maklerską,
  • zakładem ubezpieczeń,
  • bankiem,
  • dobrowolnym funduszem emerytalnym.
  PAMIĘTAJ!
  Z powodu celu gromadzenia środków, fundusze z IKE zostają wypłacane nie wcześniej niż po ukończeniu 55 roku życia. Taka wypłata jest jednak możliwa pod warunkiem, że składki były opłacane wcześniej przez minimum 5 lat.

  Możliwy jest zwrot środków zgromadzonych na koncie IKE, jeśli np. zmusi nas do tego sytuacja życiowa. Otrzymamy wówczas kwotę, którą udało nam się uzbierać po odjęciu podatku od zysków kapitałowych i po odprowadzeniu do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej w ramach Pracowniczych Planów Emerytalnych.
   

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – jak działa?

  IKZE to dodatkowe i dobrowolne oszczędzanie na emeryturę istniejące od początku 2012 roku. W razie śmierci ubezpieczonego wypłata środków zgromadzonych na IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania jest opodatkowana ujednoliconą wartością 10% - tyle musi odprowadzić osoba uposażona do wypłaty środków.

  Wpłat na konto IKZE może dokonywać osoba w wieku co najmniej 16 lat. Na jedno konto środki może wpłacać tylko jedna osoba. To oznacza, że z konta IKZE nie mogą korzystać np. małżonkowie.

  IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

  WAŻNE!
  Na IKZE można wpłacić rocznie nie więcej niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego na dany rok. W roku 2020 ta kwota wynosi 6272,40 zł. Ewentualna nadpłata powinna zostać automatycznie zainwestowana w następnym roku.


  Konto IKE a IKZE – jaka różnica?

  Oszczędzanie poprzez IKE lub IKZE jest oparte na inwestowaniu w fundusze, które zawsze wiąże się w jakimś stopniu z ryzykiem inwestycyjnym. W zależności od wybranego przez nas podmiotu, który umożliwi nam posiadanie IKE/IKZE (bank, zakłady ubezpieczeń na życie), możemy inwestować np. w obligacje Skarbu Państwa lub akcje spółek notowanych na giełdzie.

  Tak wyglądają zatem różnice między IKE a IKZE na przykładzie ubezpieczenia na życie Aviva:
  • limity - na IKZE można wpłacić rocznie maksymalnie 1,2-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia za dany rok. Limit na IKE to trzykrotność tego wynagrodzenia;
    
  • ulga podatkowa - wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za dany rok, IKE nie daje takiej możliwości;
    
  • wcześniejszy dostęp do środków (zwrot) - po środki z IKE można sięgnąć wcześniej − w całości bądź częściowo. Po środki z IKZE − tylko w całości;
    
  • zasady dziedziczenia - w przypadku IKZE należy zapłacić 10-procentowy, zryczałtowany podatek dochodowy, chyba że dziedziczone oszczędności przeniesie się na własne konto oszczędnościowe w ramach III filaru.
  Cechą wspólną jest za to okres wpłacania składek. Minimalny czas wpłat dokonywanych na obie formy wsparcia emerytury to 5 lat.


  Konta emerytalne IKE i IKZE w liczbach

  Statystyki przedstawiają, jakim zainteresowaniem cieszą się IKE oraz IKZE. Badania wykonane w I półroczu 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego mówią jasno, że w Polsce IKE posiadało 1 010,4 tys. osób (na koniec czerwca 2018 r. 960,6 tys. osób), co stanowiło 6,1% liczby osób pracujących.

  Ponadto wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła 9,5 mld zł (wzrost o 16,5% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r.) ­ najwięcej aktywów IKE zgromadzono w funduszach inwestycyjnych (3 mld zł) i w zakładach ubezpieczeń (2,7 mld zł).

  Wypływy środków pieniężnych z IKE osiągnęły wartość 306,9 mln zł (o 38,9 mln zł więcej niż w I połowie 2018 r.), z czego wypłaty to 133,9 mln zł (o 22,4 mln zł więcej niż w I połowie 2018 r.), zwroty 172,9 mln zł (o 16,6 mln zł więcej niż w I połowie 2018 r.), transfery do pracowniczych programów emerytalnych - 80 tys. zł (o 85 tys. zł mniej niż w I połowie 2018 r.).

  Wypłatę jednorazową lub częściową środków z IKE zrealizowało 8,3 tys. osób (wzrost o 17%) ­ najwięcej w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych (odpowiednio 3 tys. osób i 2,9 tys. osób), a zdecydowana większość wypłat (97%) była realizowana w formule jednorazowej, a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało jedynie 3% wypłacających środki z IKE (bez istotnej zmiany w stosunku do I połowy 2018 r.).


  Które ubezpieczenie na życie oferuje konta IKE IKZE?

  Zakup IKE/IKZE jest możliwy z pomocą towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzja o nabyciu IKE bądź IKZE powinna być zatem dobrze przemyślana, ponieważ wybór może okazać się dość spory. W tym celu możemy posłużyć się pomocą porównywarki ubezpieczeniowej, która ułatwi nam wybór najbardziej dopasowanej do nas oferty.


  IKE IKZE w Nationale Nederlanden

  Jedną z ofert towarzystw ubezpieczeniowych jest konto oferowane przez Nationale Nederlanden.
  Minimalna kwota pierwszej wpłaty w przypadku IKE oraz IKZE to 150 zł, po czym kolejne wpłaty powinny wynosić minimum 50 zł. W 2020 roku limit wpłat na IKZE wynosi 6 272,40 zł, a na IKE – 15 681 zł. Na wypadek naszej nieprzewidzianej śmierci, zgromadzone przez nas środki zostaną przekazane wskazanym przez nas osobom.


  IKE IKZE w PZU

  Grupa ubezpieczeniowa PZU oferuje natomiast IKZE. PZU umożliwia zawarcie umowy IKZE za pośrednictwem internetu poprzez wypełnienie online odpowiedniego formularza. Minimalna kwota wpłat stanowi 50 zł, natomiast powinniśmy pamiętać o limicie wpłat, który w 2020 r. wynosi 6272,40 zł.


  IKE IKZE w Aviva

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva również umożliwia nam zawarcie umowy w ramach IKE IKZE. Przede wszystkim Indywidualne Konto Emerytalne w Aviva daje możliwość zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych i pozwala oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach.

  Oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków, jeśli ubezpieczony wypłaci je po ukończeniu 60 lat.
  Ponadto, na IKE i IKZE ubezpieczony może wpłacać środki nieregularnie. Nie muszą to być równe kwoty i nie muszą być wpłacane co miesiąc. Oszczędności podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.


  Ranking najlepszych kont IKE IKZE

  Nationale Nederlanden, Generali, AXA oraz PKO - to najlepiej oceniane konta IKE oraz IKZE według raportów dokonanych przez portal analizy.pl. Jak przedstawia raport – towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają dobre strategie oszczędnościowe, która pozwalają otrzymać największy zysk.

  Plusem jest również rozbudowana oferta funduszy, które charakteryzują się niewygórowanymi kosztami zarządzania. W przypadku oferty Nationale Nederlanden konto możemy założyć bezpłatnie oraz za pomocą internetu, a w codziennym użytkowaniu pomóc nam mogą aplikacje stworzone w tym celu.

  Jak widać – warto inwestować w IKE oraz IKZE oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Przed decyzją o otwarciu IKE/IKZE powinniśmy porównać dostępne możliwości i wybrać model oszczędzania dopasowany do naszych możliwości finansowych oraz oczekiwań.
   
  Ubezpieczenie na życie ma zapewnić nam oraz naszym najbliższym wsparcie finansowe w wielu różnych sytuacjach, w tym również zabezpieczyć naszą przyszłość oraz emeryturę. Przed samym zakupem oraz zawarciem umowy powinniśmy jednak pamiętać o tym, że istotna jest cena takiego rozwiązania, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorze. Ofertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. IKE oraz IKZE to trzeci filar, który jest dobrowolną formą oszczędzania z myślą o emeryturze

  2. Takie rozwiązanie jest ważne szczególnie dla osób młodych oraz tych, których emerytura nie jest pewna

  3. Najlepsze produkty IKE oraz IKZE według przeprowadzanych rankingów są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe

  4. Przed zawarciem umowy należy porównać dostępne oferty, by znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (1)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Danuta

  2022-05-17 17:46:41

  Odradzam zakładanie IKE w PZU. Jeżeli chcecie stracić pieniądze to tak . Ja bardzo straciłam na takiej umowie, To jest po prostu kadzież.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Najnowsze artykuły
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Gdańsku - gdzie szukać tanich ofert?

  23 WRZ 2021
  Zadaniem ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Zielonej Górze - gdzie szukać tanich ofert?

  16 WRZ 2021
  Ubezpieczenia na życie w Zielonej Górze nie stanowi dużego wydatku, a może...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Rzeszowie - gdzie szukać tanich ofert?

  07 WRZ 2021
  Funkcją ubezpieczenia na życie jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego....
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Lublinie - gdzie szukać tanich ofert?

  03 WRZ 2021
  Ubezpieczenie na życie w Lublinie można wykupić m.in. w Ergo Hestia,...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie w Opolu – gdzie szukać tanich ofert?

  22 LIP 2021
  Ubezpieczenie na życie to produkt chroniący nie tylko życie, ale i zdrowie....
  Porada img

  Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

  05 LIP 2021
  Ubezpieczenie życiowe wymaga często opłacania składek przez 10, 15, a nawet...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Poradnik ubezpieczeniowy
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Porównaj ubezpieczenie
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu