Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 11 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.64

Dziękujemy za oddanie głosu.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu może wynosić od 1 do 100% SU przy sumie ubezpieczenia sięgającej nawet do 150 000 złotych. Zobacz jak w kilku krokach napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Czasami jednak zdarza się, że ubezpieczyciel oblicza wartość odszkodowania nieprawidłowo lub z niewiadomych przyczyn odmawia jego wypłacenia. Co można wtedy zrobić? W takiej sytuacji przydaje się wiedza na temat tego, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.  

  Co to jest uszczerbek na zdrowiu? 


  Uszczerbek na zdrowiu to z definicji zaburzenie czynności narządu lub układu, które skutkuje jego dysfunkcją oraz przyczynia się do zmniejszenia sprawności i wydolności. Do powstania uszczerbku na zdrowiu dochodzi zwykle w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania, niezależnie od woli osoby ubezpieczonej. Naruszenie sprawności organizmu może wymagać długotrwałego leczenia (w zależności od rozległości obrażeń), niekiedy również przyczynia się do wyłączenia na jakiś czas z życia zawodowego.  

  Na rynku są dostępne polisy z ochroną na wypadek uszczerbku na zdrowiu. Zasady wypłacania odszkodowań z tego tytułu są następujące:  
  • ubezpieczony opłaca składki w terminie,  
  • jeśli dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie, przysługuje mu świadczenie,  
  • aby możliwa była wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, trzeba ocenić skalę naruszenia sprawności organizmu. Zgodnie z Rozporządzeniem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. [1] podstawę do tego stanowi orzeczenie lekarza, wydawane na podstawie dokumentacji dotyczącej wypadku oraz dokumentacji medycznej, 
  • po uzyskaniu orzeczenia od lekarza skala uszczerbku na zdrowiu jest ustalana na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
  Po zgłoszeniu zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odbioru odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu należy poczekać, aż ubezpieczyciel przyjmie zgłoszenie. Jeśli wszystko zostało wypełnione prawidłowo, firma ubezpieczeniowa przelewa środki do 30 dni, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Co jednak w sytuacji, gdy ubezpieczyciel zakwestionuje przesłane dokumenty? Wówczas warto napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.  
   

  Kiedy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? 


  Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można napisać, gdy:  
  • suma ubezpieczenia jest niezgodna z oczekiwaniami,  
  • ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia,  
  • ubezpieczyciel zaniżył uszczerbek na zdrowiu i wypłacił mniejsze odszkodowanie, niż oczekiwano. 
  Co prawda przepisy nie określają dokładnie, jaką kwotę odszkodowania należy wypłacić za uszczerbek na zdrowiu (jest to zależne od reguł ustalania procentu uszczerbku na zdrowiu, które każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie). W Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym [2] znajduje się jednak informacja, że od decyzji ubezpieczyciela jak najbardziej można się odwołać. Dokument ten stanowi podstawę prawną, na którą ubezpieczony powinien się powołać.  

   

  Jaki jest termin na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela? 


  Czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi – zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego [3] – do 3 lat. Nie warto jednak zwlekać z napisaniem reklamacji. Im szybciej poszkodowany upora się z formalnościami, tym szybciej towarzystwo ubezpieczeniowe przystąpi do rozpatrzenia zgłoszenia i – jeśli odwołanie przyniesie skutek – prześle brakujące środki. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację (listownie lub – na wniosek klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej) w terminie do 30 dni od jej otrzymania [2]. Jeśli we wskazanym terminie ubezpieczony nie otrzyma odpowiedzi, jest to jednoznaczne z akceptacją jego roszczeń.  

   

  Jak powinno wyglądać i co musi zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? 


  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym określa, jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Reklamację można złożyć [2]:  
  • w formie pisemnej – udając się osobiście do oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysyłając dokumenty pocztą,  
  • ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,  
  • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego) – poprzez pocztę e-mail lub formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej ubezpieczyciela. 
  Gdzie znaleźć wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Wielu ubezpieczycieli publikuje szablony na swoich stronach internetowych, są one bardzo pomocne przy pisaniu reklamacji. Natomiast jeśli chodzi o to, co powinno zawierać odwołanie, niezbędne są:  
  • dane dotyczące ubezpieczonego – imię, nazwisko, adres,  
  • dane towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierowany jest dokument, 
  • miejsce oraz data sporządzenia odwołania, 
  • numer polisy, numer szkody, numer decyzji, 
  • określenie żądanej kwoty, 
  • numer konta bankowego, 
  • uzasadnienie  
  • podpis osoby ubezpieczonej.  
  Bardzo istotną część odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego stanowi uzasadnienie. Powinien się tam znaleźć dokładny opis decyzji, od której odwołuje się osoba ubezpieczona, wraz z powodami, dla których jest ona kwestionowana. Jako argument warto podać np. faktyczny wyższy koszt leczenia (poparty odpowiednimi zaświadczeniami). Ubezpieczony może także uzasadnić swoje żądanie tym, że uszczerbek na zdrowiu wpłynął bardzo negatywnie na jego dotychczasowe życie (np. zaszła konieczność rezygnacji z pracy, rozwinęły się powikłania, potrzebna jest pomoc osób trzecich przy wykonywaniu codziennych czynności).

  Do dokumentu można załączyć kopię decyzji towarzystwa. Ważne jest również, aby w reklamacji powołać się na Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  

   

  Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?  

   
  Wypłata odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu może stanowić nieocenione wsparcie, gdy doszło do naruszenia sprawności organizmu i konieczne okazuje się leczenie bądź rehabilitacja. Otrzymane środki można przeznaczyć nie tylko na usługi medyczne, lecz także na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych lub utrzymanie rodziny. Z tego powodu w sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, zawsze warto się od niej odwołać. 
   

  Co robić, gdy ubezpieczyciel nie zgadza się z reklamacją? Wtedy warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Specjalista zbierze odpowiednią dokumentację i skontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym w imieniu osoby ubezpieczonej. Natomiast gdy sporu nadal nie uda się rozwiązać, ostatecznym rozwiązaniem jest rozprawa w sądzie powszechnym.

  — mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu rankingubezpieczennazycie.pl. 

   

  Kiedy nie przysługuje odszkodowanie z polisy na życie?  

   
  Odwołanie się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie przyniesie skutku, jeśli doszło do wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności. Może to być np.:  
  • nieopłacanie terminowo składek,  
  • niestosowanie się do wskazówek lekarza, skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia,  
  • pozostawanie podczas wystąpienia zdarzenia pod wpływem alkoholu,  
  • pozostawanie w momencie wystąpienia zdarzenia pod wpływem środków odurzających lub leków, 
  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,  
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,  
  • śmierć podczas popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa, 
  • śmierć wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, 
  • udział w bójkach, rozruchach albo protestach, 
  • udział w działaniach wojennych,  
  • udział w zabiegach medycznych bez wiedzy lekarza,  
  • udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,  
  • zatajenie informacji istotnych dla ubezpieczyciela podczas podpisywania umowy,  
  • zgon podczas uprawiania niebezpiecznych sportów, 
  • zgon w wyniku promieniowania, skażenia promieniotwórczego, zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi. 
  Odszkodowanie z polisy na życie nie przysługuje również wtedy, kiedy nie dotrzymano okresu karencji (jest to czas po podpisaniu umowy, gdy ochrona jeszcze nie działa – może on wynosić od kilku do nawet kilkunastu miesięcy).  
   

  Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 


  Wiedza na temat tego, jak znaleźć dobre ubezpieczenie na życie, jest tak samo przydatna jak to, w jaki sposób napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Im bowiem lepsze są warunki ubezpieczenia, tym mniejsza jest szansa, że w przyszłości będzie trzeba je reklamować.

  Na szczęście dzięki narzędziom takim jak kalkulator polis odnalezienie produktu, który nie obciąży nadmiernie budżetu, a jednocześnie zapewni szeroki zakres ochrony, okazuje się bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby porównywarka ubezpieczeń w naszym imieniu przeprowadziła selekcję ofert dostępnych na rynku. Następnie pozostaje umówić się na niezobowiązujące spotkanie z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. 
  Źródła:
  1. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2002.234.0001974,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-szczegolowych-zasad-orzekania-o-stalym-lub-dlugotrwalym-uszczerbku-na-zdrowiu-trybu-postepowania-przy-ustalaniu-tego-uszczerbku-oraz-poste.html [dostęp: 19.08.2022 r.]
  2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001348 [dostęp: 19.08.2022 r.]
  3. https://arslege.pl/termin-przedawnienia-roszczen-z-umowy-ubezpieczenia/k9/a6332/ [dostęp: 19.08.2022 r.]
   
  To warto wiedzieć
  1. Uszczerbek na zdrowiu może przyczynić się do utraty sprawności oraz możliwości zarobkowania

  2. Od decyzji ubezpieczyciela możemy się odwoływać

  3. Odwołanie możemy złożyć pisemnie, ustnie lub elektronicznie

  4. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od warunków umowy, jeśli do wypadku dojdzie wskutek okoliczności opisanych w umowie jako wyłączenia odpowiedzialności

  FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące odwołania od decyzji ubezpieczyciela

  1. Jak ustalana jest wysokość uszczerbku na zdrowiu?

   Aby móc skorzystać z odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w pierwszej kolejności trzeba ocenić skalę naruszenie sprawności organizmu. W tym celu potrzebne będzie orzeczenie lekarza (zgodnie z Rozporządzeniem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania [1]), dokumentacja związana z wypadkiem, a także tabela uszczerbku na zdrowiu zawarta OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) danej polisy. Na podstawie tych dokumentów ubezpieczyciel obliczy wysokość świadczenia.

  2. Gdzie znaleźć wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

   Wielu ubezpieczycieli publikuje szablony odwołań od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego na swoich stronach internetowych. Są one bardzo pomocne przy pisaniu reklamacji. Dokument można napisać również bez określonego wzoru, należy jednak dopilnować, aby znalazły się w nim najważniejsze informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

  3. Ile mam czasu na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

   Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest – zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego [3] – do 3 lat. Jednak im wcześniej zostanie napisana reklamacja, tym szybciej towarzystwo ubezpieczeniowe przystąpi do jej rozpatrzenia.

  4. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

   W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela niezbędne są dane dotyczące ubezpieczonego — imię, nazwisko, adres, dane towarzystwa ubezpieczeń, do którego kierowany jest dokument, miejsce oraz data sporządzenia odwołania, numer polisy, numer szkody, numer decyzji, numer konta bankowego, podpis osoby ubezpieczonej.

  5. Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel ponownie odmówił lub zaniżył wysokość odszkodowania?

   Jeżeli ubezpieczyciel nie zgadza się z reklamacją, warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Specjalista skompletuje dokumentację i skontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeniowym w imieniu osoby ubezpieczonej. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nadal odmawia współpracy, ostatecznym rozwiązaniem jest postępowanie sądowe.

  6. Kiedy nie należy się odszkodowanie w polisie na życie?  

   W OWU każdej polisy można znaleźć wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Są to sytuacje, których wystąpienie spowoduje, że ubezpieczenie na wypadek uszczerbku nie zadziała. Odszkodowanie nie przysługuje również, gdy do wypadku doszło w okresie karencji.

  Ewelina Ratajczak

  Uważa, że w życiu nie należy ufać nikomu ani niczemu, dlatego ubezpieczenie na życie to kwestia zdrowego rozsądku. Stara się przybliżyć niewtajemniczonym dostępne możliwości oraz zwrócić uwagę na znaczące różnice w poszczególnych rodzajach polis. A trochę tego jest. W wolnym czasie uczy się stania na głowie na macie, czyta dobry reportaż lub gotuje makaron. Miłośniczka nieoczywistych kierunków podróży.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu