Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 26 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie - co wtedy?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.60

Dziękujemy za oddanie głosu.

Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie - co wtedy?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Jak wysokie odszkodowanie za złamany palec?

17 KWI 2024
Odszkodowanie za złamanie palca może wynosić zarówno 200 zł, jak i 2 000...
Porada img

Ubezpieczenie bezskładkowe - na czym polega?

09 KWI 2024
Decydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, by w ten sposób...
Porada img

Odszkodowanie za śmierć babci, dziadka - komu się należy i jak je uzyskać

04 KWI 2024
Jedną z bardzo smutnych okoliczności w życiu jest śmierć bliskich osób, w...
Porada img

Badanie wzroku - ile kosztuje prywatnie i jak przebiega?

03 KWI 2024
W świecie, gdzie nasze oczy są codziennie wystawione na próbę przez długie...
Porada img

Uraz barku a odszkodowanie

03 KWI 2024
Uraz ciała może stanowić podstawę do tego, abyś otrzymał świadczenie z...
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamany nos?

22 MAR 2024
Złamany nos to nie tylko przykry i nieprzyjemny uraz, ale może też mocno...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jakie konsekwencje za nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie? Ile dni ubezpieczony ma na zapłacenie składki? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.
Spis treści
  Pokaż wszystkie  Brak płatności może doprowadzić do utraty ochrony. Gdzie znaleźć rozpisane zasady postępowania w razie braku płatności oraz procedury związane z modyfikacją warunków umowy?  Podpowiadamy. 

  Porównaj oferty

  Jakie są konsekwencje za brak opłacenia składki?


  Nieopłacenie składki polisy na życie może nieść różne konsekwencje, w zależności od posiadanej polisy oraz warunków narzuconych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel ma prawo zadecydować o: 
  • tymczasowym zawieszeniu ochrony i następnie, po uregulowaniu płatności – jej przywróceniu; w sytuacji, gdy w czasie opóźnienia w płatnościach dojdzie do jakiegoś wypadku lub poważnego zachorowania, ubezpieczonemu nie przysługuje odszkodowanie, 
  • rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym — wtedy dotychczas wpłacone składki przepadają, a ochrona świadczona przez ubezpieczyciela zostaje zawieszona, 
  • wezwaniu ubezpieczonego do opłacenia składki i, jeśli wezwanie nie poskutkuje uregulowaniem należności, zawieszeniu ochrony na określony czas; następnie, jeśli nadal występują zaległości — istnieje ryzyko rozwiązania umowy. 
   

  Ile dni ubezpieczony ma na zapłacenie składki?


  Termin na zapłacenie składki w polisie na życie zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W Allianz jest na to aż 60 dni, tymczasem UNIQA przewiduje dodatkowy 7-dniowy okres na uregulowanie składki i po tym czasie dochodzi do utraty ochrony oraz wypowiedzenia umowy. W PZU funkcjonuje tzw. okres prolongaty, czyli dodatkowe 2 miesiące na opłacenie brakującej składki, natomiast Nationale-Nederlanden oraz Warta wzywają do uregulowania zapłaty w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku umowa ubezpieczenia wygaśnie.
   

  Termin na zapłacenie składki w polisie na życie oraz konsekwencje nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Polisa Termin na zapłacenie składki Konsekwencje nieopłacenia składki ubezpieczeniowej
  Allianz Ubezpieczenie na życie i zdrowie „Twoje Życie” 60 dni
  • jeśli ubezpieczony spóźni się z płatnością, wpłata w pierwszej kolejności pokrywa pierwszą zaległą składkę
  • w przypadku spóźnienia o więcej niż 60 dni ubezpieczony dostaje pisemne poinformowanie o konsekwencjach dalszego nieopłacania składki oraz termin do 7 dni na uregulowanie płatności
  • jeśli minęło 7 wyznaczonych dni i ubezpieczony nadal nie opłacił składki, umowa ulega rozwiązaniu następnego dnia po upływie tego okresu
  UNIQA Ubezpieczenie na życie „Ochrona z Plusem” 7 dni
  • jeśli ubezpieczony spóźni się z płatnością, towarzystwo ubezpieczeniowe wzywa do uregulowania płatności w czasie do 7 dni
  • w przypadku nieopłacenia składki w dodatkowym terminie odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczonego ustaje, natomiast umowa ubezpieczenia jest uznawana za wypowiedzianą przez ubezpieczonego
  PZU Ubezpieczenie na życie „Ochrona Każdego Dnia” 2 miesiące
  • w przypadku spóźnień z płatnościami ubezpieczony jest informowany o zaległości, skutkach braku opłacenia składek oraz okresie prolongaty
  • w okresie prolongaty ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową, natomiast jeśli po 2 miesiącach płatność nadal nie zostanie uregulowana, umowę uznaje się za rozwiązaną
  Nationale-Nederlanden Ubezpieczenie na życie „Bezpieczna Pożyczka – Ochrona Życia”
   
  7 dni
  • nieopłacenie składki ubezpieczenia skutkuje wezwaniem do zapłaty
  • na uregulowanie płatności jest 7 dni od dnia otrzymania wezwania
  • jeśli w ciągu 7 dni składka nadal nie zostanie opłacona, umowa ubezpieczenia wygasa
  Warta  Ubezpieczenie na Życie „Warta dla Ciebie i Rodziny” 7 dni
  • w przypadku niezapłacenia składki w wysokości wynikającej z umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel wzywa do zapłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni
  • nieopłacenie składek za polisę w ciągu 7 dni skutkuje rozwiązaniem umowy
  • jeśli w dniu ustalenia wysokości świadczenia istnieją jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek z umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel pomniejsza wysokość odszkodowania o ich wartość wraz z należnymi odsetkami
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie wybranych ofert towarzystw ubezpieczeniowych z 19.07.2022 r.


  Co zamiast nieopłacenia składek?


  Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej dojdzie do wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji, która uniemożliwia opłacenie składki za polisę na czas, warto skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe pójdą wtedy płatnikowi składek na rękę i zaproponują jakieś rozwiązanie, np. zmianę warunków umowy. W zależności od danego przypadku istnieje szansa, że uda się obniżyć składkę lub przynajmniej zmienić częstotliwość jej płacenia, np. z miesięcznej, na półroczną. Inne możliwe opcje to:
  • modyfikacja umowy, np. rezygnacja z umów dodatkowych,
  • tymczasowe zawieszenie płatności, jednak to rozwiązanie wiąże się zwykle z utratą ochrony albo nawet obniżeniem sumy ubezpieczenia,
  • zmiana polisy na tańszą.
  Ostatecznym rozwiązaniem jest rezygnacja z polisy na życie, jednak w takiej sytuacji warto upewnić się co do warunków określonych w umowie. Z niektórych ubezpieczeń można zrezygnować w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji, natomiast inne mogą się wiązać z przykrymi skutkami, np. brakiem zwrotu niewykorzystanych składek bądź też koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za likwidację konta klienta.
   

  Jak dopasować składkę ubezpieczenia na życie?


  Istnieje wiele powodów nieopłacenia składki ubezpieczenia na życie — brak terminowości ze strony pracodawcy, nagromadzenie wydatków (np. w związku z pojawieniem się na świecie dziecka) lub problemy zdrowotne. Najczęściej jednak przyczynę opóźnień w płatnościach stanowi niedopasowanie polisy do możliwości finansowych.

  Przed zakupem ubezpieczenia należy bowiem przeanalizować nie tylko swoje potrzeby względem sumy ubezpieczenia, lecz także racjonalnie przemyśleć, jak wysoką składkę jesteśmy w stanie regularnie opłacać i czy nie będzie to nadmiernie obciążać domowego budżetu
  . Warto mieć świadomość, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na modyfikowanie warunków umowy w każdą rocznicę umowy polisowej — wtedy można przeanalizować sytuację finansową i wprowadzić konieczne modyfikacje. Dzięki temu ubezpieczenie zmieści się w naszych możliwościach finansowych.
   

  Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie?


  Przed zakupem ubezpieczenia na życie trzeba zapoznać się dokładnie z dokumentem OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Zawiera on wszystkie istotne informacje związanie z polisą takie jak:
  • czas trwania umowy,
  • częstotliwość oraz wysokość składki na ubezpieczenie,
  • limity świadczeń – zarówno te związane z wiekiem płatnika składek, jak i dotyczące wysokości pobieranych świadczeń, np. dla danego roku kalendarzowego,
  • sposób zgłaszania roszczenia,
  • suma ubezpieczenia,
  • zakres ochrony,
  • zasady modyfikacji warunków umowy, np. w sytuacji, gdy w wyniku przejściowych trudności ubezpieczony nie jest w stanie opłacić składki.     
  W OWU znajduje się również zapis o karencji oraz wyłączeniach odpowiedzialności.

  Karencja to określony czas po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona — jeśli wtedy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie, ubezpieczonemu jeszcze nie przysługuje odszkodowanie. Karencja z tytułu narodzin dziecka może wynosić od 9 do 12 miesięcy, natomiast w przypadku poważnego zachorowania zwykle są to 3 miesiące.

  — mówi ekspertka strony rankingubezpieczennazycie.pl, Ewelina Ratajczak. 

  Z kolei wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, których zaistnienie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. Należą do nich np.:
  • nieszczęśliwy wypadek z winy lub niedbalstwa osoby ubezpieczonej,
  • popełnienie lub próba popełnienia przestępstwa,
  • pozostawanie w trakcie zdarzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków,
  • śmierć wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy,
  • śmierć z powodu samookaleczenia,
  • udział w aktach terroryzmu, rozruchach i zamieszkach, działaniach wojennych lub zbrojnych,
  • udzielenie nieprawdziwych odpowiedzi w ankiecie uzupełnianej przed podpisaniem umowy ubezpieczenia,
  • zatajenie istotnych informacji na temat wykonywanego zawodu,
  • zgon podczas uprawiania niebezpiecznych sportów,
  • zgon w wyniku zatrucia substancjami stałymi, cieczami, oparami lub gazami trującymi.
  Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się zawsze w OWU.

  Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

  Aby znaleźć dobre ubezpieczenie na życie, należy porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. W przeprowadzeniu takiej analizy pomoże kalkulator ubezpieczeń, który działa online, bez instalacji. Porównywarka zbiera informacje na temat preferencji zainteresowanego, a następnie dokonuje selekcji spośród wielu różnych produktów dostępnych na rynku.

  Finalnie można wybierać pomiędzy wariantami zaproponowanymi przez to narzędzie, dobranymi zgodnie z wymaganiami i możliwościami finansowymi.
   

  Porównaj oferty


  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert

  To warto wiedzieć
  1. Nieopłacenie składki ubezpieczenia w terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy przez ubezpieczyciela

  2. Jeśli dojdzie do braku płatności, warto skontaktować się z ubezpieczycielem 

  3. W razie trudności finansowych można wnioskować o zawieszenie płatności składek lub zmniejszenie zakresu ochrony

  4. Przed zakupem polisy zawsze warto zapoznać się z dokumentem OWU
   

  FAQ — najczęściej zadawane pytania o brak opłaconej składki w ubezpieczeniu na życie

  1. Czy opóźnienie płatności może skutkować wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie?

   Tak, ubezpieczyciel może podjąć taką decyzję. Zwykle jednak wcześniej wysyłane jest wezwanie do zapłaty oraz wyznaczony jest termin na uregulowanie płatności. Dopiero po jego przekroczeniu umowę ubezpieczenia wolno uznać za rozwiązaną.

  2. Czy można zmniejszyć składkę w czasie trwania umowy polisy na życie?

   W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych po pewnym czasie od podpisania umowy (zwykle jest to rocznica) istnieje opcja modyfikowania zarówno częstotliwości płacenia składek, jak i ich wysokości. Jeśli płatnik składek spodziewa się przypływu pieniędzy, może ustalić wyższą składkę oraz wyższą sumę ubezpieczenia, natomiast gdy czasy są niepewne, da się zmodyfikować warunki umowy tak, aby była ona korzystniejsza.

  3. Jak dopasować wysokość składki, by nie przepłacać?

   Wysokość składki nie powinna nadmiernie obciążać domowego budżetu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ustalenie składki na poziomie nie wyższym niż od 10 do 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oczywiście, jeśli ochroną ma być objęta większa liczba osób lub zakres ochrony ma być szerszy, nie pozostanie to bez wpływu na cenę polisy. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z porównywarki polis. Narzędzie pomoże uniknąć przepłacania zadany produkt ubezpieczeniowy.

  4. Czy można zmienić częstotliwość płacenia składki?

   Wiele towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na modyfikację niektórych warunków umowy, np. częstotliwości płacenia składki, z powodu trudnej sytuacji finansowej. Zmiana składki z miesięcznej na półroczną lub roczną pozwala zyskać na czasie, natomiast minusem tego rozwiązania jest konieczność opłacenia wyższej należności za ubezpieczenie.

  5. Ile dni ubezpieczony ma na zapłacenie składki?

   To zależy od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Czas na opłacenie składki może wynosić od 7 do nawet 60 dni i dopiero po przekroczeniu tego okresu ubezpieczyciel ma prawo zażądać wypowiedzenia umowy.

  6. Jak sprawdzić warunki ubezpieczenia na życie?

   Wszystkie warunki ubezpieczenia na życie, włącznie z zasadami dotyczącymi modyfikacji warunków umowy, zostały zawarte w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Tam znajdziemy informacje na temat konsekwencji nieopłacania składki za polisę oraz możliwe rozwiązania w przypadku trudnej i nieprzewidzianej sytuacji finansowej.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (33)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Czytelnik

  2019-12-09 10:45:56

  Witam, Wiem że to może nie miejsce na takie pytania, ale może ktoś odpowie. Mam taką sytuację. Miałem polisę na życie w Towarzystwie gdzie po 30 dniach nieopłacenia zwyczajnie wygasała umowa i rozchodziliśmy się w swoje strony. Następnie zawarłem ubezpieczenie na życie w innym Towarzystwie i tu okazało się że dopiero po 2ch miesiącach wygasa polisa i teraz upominają się o pieniądze za dwa miesiące. W tym czasie nie rościłem, ani nie korzystałem z ubezpieczenia w sposób aktywny. Towarzystwo wyśle mi komornika po te zaległe pieniądze, czy sprawa rozejdzie się po kościach? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.

  Odpowiedź Redakcji

  2019-12-09 11:16:31

  Raczej trzeba będzie zapłacić zaległą składkę za 2 miesiące. Przez ten czas towarzystwo zapewniało wypłatę świadczenia w razie któregoś z wykupionych zdarzeń. Nawet jeśli do zdarzenia, a przez to wypłaty, nie doszło, ubezpieczyciel będzie argumentował, że przez 60 dni zobowiązał się do udzielania ochrony.

  ela

  2020-02-02 19:03:23

  spózniłam sie jesen dzie opłaty na życie polisy jakie sa konsekwencje

  Odpowiedź Redakcji

  2020-02-03 09:24:07

  Wystarczy po prostu opłacić składkę lub dla pewności skontaktować się najpierw z towarzystwem. Zazwyczaj ubezpieczyciel przypomina o niezapłaconej składce i ustala dodatkowy termin (np. 14 dni).

  Łukasz

  2020-05-08 00:52:27

  Podpisałem umowę na polisę na życie ale nie wpłaciłem żadnej składki co teraz?

  gośka

  2020-09-07 00:00:00

  mam indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia,zapomniałam o składce i dwa miesiące nie płaciłam,dzisiaj zapłaciłam.zapomniałam ale nikt do mnie nie dzwonił ani żadnego pisma nie dostałam.Jakie mogą być konsekwencje

  Odpowiedź Redakcji

  2020-09-07 09:32:34

  Najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i potwierdzić stan opłaconych składek. W tym przypadku nie powinno być żadnych konsekwencji - tym bardziej, że ubezpieczyciel nie wysyłał ponagleń o zapłacie.

  Monika

  2021-02-02 21:11:23

  Dzień dobry, zawarłam nowa niedawno umowę na NNW plus OC w PZU termin płatności do 02.02.21 czy jeśli zapłacę jutro ubezpieczenia będą aktywne?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-02-03 08:57:43

  Z reguły ubezpieczenie jest aktywne najwcześniej na drugi dzień od zapłacenia składki, nie licząc oczywiście ewentualnych karencji.

  Lusi

  2021-02-28 17:07:10

  Witam mam pytanie mąż jest drugi miesiąc na l-4 w zakładzie ma polise grupowa w pzu zakład mu potrąca składke jak to jest jak teraz zus wypłaca świadczenie co ze składką?? kto opłaca

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-01 09:15:28

  Jeśli z wypłaty męża automatycznie potrącana jest składka na grupowe ubezpieczenie, to znaczy, że zachowana jest ciągłość ochrony. Witam mam pytanie mąż jest drugi miesiąc na l-4 w zakładzie ma polise grupowa w pzu zakład mu potrąca składke jak to jest jak teraz zus wypłaca świadczenie co ze składką?? kto opłaca

  Józef Cz

  2021-05-23 16:19:08

  opłaconą pierwszą składkę mam w terminie ale od 1 ,06 mam przerwę w opłacaniu składki do 16 , 10 , 2020 r ale w sumie mam opłacone wszystkie składki . to jaki mam okres karencji w tym przypadku

  Zarecka

  2021-06-16 13:08:56

  Zapłaciłam w terminie ubezpieczenie swoje i męża w żabce osoba która przyjęła druczki przelała oby dwa rachunki na tylko moje ubezpieczenie z tego powodu mam problemy i mężowi może przepaść ubezpieczenie co mam zrobić bo osoba której płaciłam powiedziała że nic już nie zrobi i mam sama załatwiać

  Odpowiedź Redakcji

  2021-06-16 14:43:29

  Należy skontaktować się z ubezpieczycielem i wskazać wg numeru polisy nadpłatę. W drugiej polisie niezwłocznie opłacić składkę - zwykle TU przy braku płatności kontaktuje się z klientem i wyznacza dodatkowy termin, ale lepiej uniknąć zaległości czasowych, które mogą być argumentem przy braku wypłaty świadczenia.

  Jesienna

  2021-06-19 20:39:19

  Dzień dobry. Jak wyglada sytuacja w przypadku, gdy osoba ubezpieczona zmarła i okazało się, ze zapomniała zapłacić składkę sprzed kilku miesięcy? Późniejsze składki płaciła regularnie o tej jednej zapomniała, a fakt wyszedł już po śmierci.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-06-22 16:35:59

  Należy to wyjaśnić z ubezpieczycielem, bo może się okazać, że zaległa składka została opłacona w dodatkowym, wyznaczonym przez TU, terminie.

  Jarek

  2021-07-11 07:11:41

  Przestałem opłacać składki moja umowa wygasła mogę ją wznowić online

  Odpowiedź Redakcji

  2021-07-14 10:36:35

  Jeśli stara umowa wygasła można ją odnowić kontaktując się z TU, a wcześniej sprawdzić przykładowe ceny w naszej porównywarce.

  Gosia

  2021-07-16 17:57:12

  Mam polisę na życie płacę co kwartał zapomniałam wpłacić w kwietniu w lipcu zapłaciłam zaległe z kwietnia i za lipiec czy będą jakieś konsekwencje czy mam ciągłość

  Odpowiedź Redakcji

  2021-07-22 14:42:27

  Jeśli płatność nastąpiła w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez TU, to nie powinno być problemu. W takim przypadku jest ciągłość, a polisa obowiązuje bez zmian.

  Marta

  2021-08-11 18:04:52

  Płaciłam rok ubezpieczenie nnw z zakładu pracy .W grudniu miałam wypadek w pracy i byłam na zwolnieniu ,ale czekam na zasiłek rehabilitacyjny i nie mogę opłacić składki .Czy dostanę odszkodowanie za wypadek w pracy po wyleczeniu?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-16 12:18:27

  Jeśli pracownik sam opłaca składkę z polisy grupowej w miejscu zatrudnienia, to liczy się terminowość takich wpłat. Najważniejsze, aby polisa była opłacona w momencie danego zdarzenia. W przypadku braku regularnych wpłat TU wyznacza termin dodatkowy, w którym ochrona z ubezpieczenia również obowiązuje.

  Andrzejak Lidia

  2021-11-08 22:35:48

  Opuscłam jedną składkę i nie wypłacono mi świadczenia za śmierć ojca i matki,zmarli,ojciec 11wrzesnia mama19pazdziernika.A płaciłam chyba 25lat składek. Chcę zrezygnować z PZU.

  Ewelina

  2021-11-13 16:33:06

  Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy osoba ubezpieczona zmarła i okazało się, że z powodu ciężkiej choroby (udar) nie zapłaciła składek za 2 miesiące. Kolejne składki przez kilka miesięcy przed śmiercią były uregulowane. Nie było wezwania PZU do zapłaty zaległości. Teraz okazuje się że ubezpieczenie ustało a składki były księgowane na subkonto. Czy mąż ma szansę na otrzymanie środków z tytułu zgonu małżonki. Wcześniej przez 20 lat zawsze składki płaciła regularnie.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-11-15 09:10:25

  To specyficzna sytuacja, którą należy wyjaśnić bezpośrednio z ubezpieczycielem. Przyda się wcześniejsze zebranie dokumentacji medycznej potwierdzające wystąpienie udaru.

  Jessica Krawczyk

  2021-11-28 20:01:56

  Witam, Moja babcia opłacała składki regularnie od 2012r. Niestety zmarła z dniem 09.09.2021. Dzwoniąc do PZU dowiedzieliśmy się ze PZU zwiększyło składkę o 1zł o czym moja babcia nie została powiadomiona i została kwota do zapłaty w wysokości 6zl. Następnie wysłali maila z informacja ze wypowiedzieli umowę z dniem 10.08.2021 za zaległość w kwocie 6zl. Co w takim wypadku? PZU nie chce wypłacić pieniędzy a widzę tutaj ich błąd ze nie zawiadomili nikogo o zwiększeniu składki, nie dzwonili, nie doszedł do nas żaden list... Czuje duża niesprawiedliwość i sama nie wiem co z tym zrobić. Będę bardzo wdzieczna za pomoc

  Odpowiedź Redakcji

  2021-11-29 11:56:29

  Pozostaje odwołanie do PZU lub kontakt z Rzecznikiem Finansowym. Należy domagać się od ubezpieczyciela dowodu na wysłanie korespondencji z zawiadomieniem o zwiększonej składce (pocztą tradycyjną, mailową czy innymi kanałami komunikacyjnymi).

  Paulina

  2022-03-24 11:13:39

  Witam, pracuję w Urzędzie Gminy i mamy ubezpieczenie grupowe w PZU. Przejęłam ubezpieczenia po poprzedniej księgowej, ostatnia składka została zapłacona 24.01 (na miesiąc luty) - a dwie kolejne 24.03.2022r. (Księgowa zapomniała przekazać składkę w miesiącu lutym) , ale wszystko już zostało uregulowane. Czy w takim wypadku doszło do przerwania i wygaśnięcia polisy? Nie otrzymałam żadnego pisma o pominięciu składki. Proszę o odpowiedź.

  kpkrzysztof3@gmail.com

  2022-04-03 14:30:49

  Witam mam pytanie jak moja firma płaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne i po 10 latach rozwiązała umowę o pracę czy mogę wypłacić swoje pieniądze z ubezpieczenia

  Agata

  2022-05-02 06:43:18

  Witam. Place od roku samodzielnie składki na ubezpieczenie grupowe gdyż przebywam na urlopie wychowawczym. Dziś po sprawdzeniu okazało sie że pominęłam jedna składkę w sierpniu poprzedniego roku. Nie dostałam żadnego pisma ani ponaglenia. Dziś wpłaciłam zaległa składkę tak żeby były już wyrównane. Czy polisa mogła zostać zerwana a ja bez potrzeby płaciłam składki ?

  KATARZYNA

  2022-05-15 09:05:56

  Dzień dobry , sytuacja podbramkowa ... przez 20 lat byłam obezpieczona w PZU , pracując w szkole . W związku z mobingiem w pracy , musiałam odejść ze szkoły na własne żądanie. Znajdując nowa pracę , będąc też w trudnej sytuacji psychicznej , zapomniałam o przedłużeniu umowy w nowej placówce. Obecnie jestem bez ubezpieczenia na życie .. Ale moje pytanie jest takie ,, co sie stało ze środkimi , które były przecież przez lata przeze mnie wpłacane? Czy PZU powinno mi zwrócić te srodki gromadzone przez lata ... ?

  jacek

  2022-06-03 18:13:47

  w banku CA WYKUPIŁEM W 2011 POLISĘ NA ZYCIE. W 2020 R. BANK NIE ŚCIĄGNĄŁ SKŁADKI Z KONTA PONIEWŻ AKURAT W TERMINIE PŁATNOŚCI NIE BYŁO NA KONCIE ŚRODKÓW. / O CZYM NIE WIEDZIAŁEM/ DWA MIESIĄCE PÓZNIEJ BANK WYPOWIEDZIAŁ MI UMOWE POMIMO ZE NIE INFORMOWAŁ MNIE ODRĘBNYM PISMEM O ZALEGŁOŚCI I NIE WEZWAŁ DO ZAPŁATY W OKRESLONYM TERMINIE. CZY UBEZPIECZYCIEL MIAŁ PRAWO DO TAKIEGO DZIAŁANIA?NADMIENIAM , ŻE PRZEZ 9 LAT NIE BYŁO ŻADNYCH ZALEGŁOŚCI W OPŁACANIU SKŁADKI .STRACIŁEM NIE TYLKO 7 TYS ZAPŁACONYCH SKŁADEK ALE CO GORSZE OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWA. CZY MOGĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ?

  Odpowiedź Redakcji

  2022-07-21 10:41:18

  Proszę skontaktować się zarówno z ubezpieczycielem, jak i z bankiem.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu