Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 17 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Wypłata z ubezpieczenia na życie w PZU

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.59

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wypłata z ubezpieczenia na życie w PZU
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w ERGO Hestia

16 LIP 2024
Interesuje Cię ubezpieczenie grupowe, ale w Twoim miejscu pracy takie...
Porada img

Grupowe ubezpieczenie na życie

01 LIP 2024
Wśród wielu ofert ubezpieczeń na życie nie sposób znaleźć takiego,...
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna

21 CZE 2024
Ubezpieczenie na życie jest dostępne w kilku różnych rodzajach. Możesz...
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Wypłata z ubezpieczenia na życie w PZU jest tym większa, im wyższe składki oraz suma ubezpieczenia zostaną zadeklarowane podczas podpisywania umowy. Na jej wartość wpływ ma także zakres ochrony, jaki oferuje polisa. Jak wypłacić pieniądze z ubezpieczenia na życie w PZU?
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty


  Jak zgłosić chęć otrzymania świadczenia? Co jeszcze proponuje swoim klientom to TU? Postanowiliśmy to sprawdzić.


  Jak zgłosić się po wypłatę z ubezpieczenia w PZU?

  Odszkodowanie z polisy na życie PZU można otrzymać po zgłoszeniu u ubezpieczyciela wystąpienia określonego zdarzenia, które, zgodnie z umową, uprawnia do odbioru świadczenia. W tym celu należy skontaktować się z TU:
  • e-mailowo, poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@pzu.pl. W temacie e-maila należy łącznie (bez używania spacji) napisać numer sprawy; rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 15 MB, natomiast łączna waga załączników musi być mniejsza niż 30 MB;
  • osobiście – odwiedzając wybrany oddział firmy ubezpieczeniowej lub umawiając się na spotkanie z jej przedstawicielem;
  • przez czat video;
  • przez pracodawcę – jeśli wykupiono polisę grupową, należy skontaktować się z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w firmie;
  • telefonicznie – pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora);
  • wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela;
  • za pomocą SMS – wysyłając wiadomość o treści SZKODA pod numer 4102; po wykonaniu tej czynności TU oddzwoni i przyjmie zgłoszenie.
  Status sprawy można sprawdzić w każdej chwili w portalu mojePZU.

  WARTO WIEDZIEĆ: Jeśli płatnik składek aktualnie podróżuje i potrzebuje pomocy w związku ze zdarzeniem objętym umową, należy zadzwonić pod numer: 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z taryfą operatora). W przypadku, gdy poszkodowany przebywa za granicą, wskazany jest kontakt pod numerem: +48 22 566 55 44. Dalsze postępowanie polega na oczekiwaniu, aż ubezpieczyciel zorganizuje wizytę u lekarza i za nią zapłaci. Alternatywną opcją jest samodzielne umówienie się na wizytę i jej opłacenie, a następnie ubieganie się o zwrot kosztów leczenia ze strony TU.


  Jakie dokumenty mogą być potrzebne do wypłaty z ubezpieczenia w PZU?

  Aby otrzymać odszkodowanie z polisy na życie PZU, należy dołączyć do zgłoszenia skompletowaną dokumentację. Przykładowo, gdy:
  • doszło do zgonu, należy przedłożyć w TU dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz skrócony odpis aktu zgonu;
  • miał miejsce wypadek z osobami rannymi, należy okazać skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego samochodu, oświadczenie sprawcy (lub notatkę policyjną) oraz numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania;
  • ubezpieczony miał wykonywaną operację chirurgiczną, ubezpieczyciel będzie potrzebować od niego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej przeprowadzenie operacji;
  • ubezpieczony padł ofiarą kradzieży, niezbędne dokumenty to: skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenie z policji o zgłoszeniu zdarzenia oraz numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania;
  • zaistniała konieczność hospitalizacji, potrzebne będą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego.
  Fakt otrzymania dokumentów przez ubezpieczyciela jest potwierdzany w ciągu 24 godzin od nadesłania zgłoszenia. Opiekun Klienta może się kontaktować telefonicznie, e-mailowo lub przez SMS. Jeśli będzie potrzebna dodatkowa dokumentacja, PZU o tym poinformuje od razu po przyjęciu zgłoszenia.


  Kto może otrzymać wypłatę z ubezpieczenia w PZU?

  Wypłatę z ubezpieczenia w PZU otrzymuje osoba ubezpieczona, chyba że doszło do zgonu płatnika składek – wtedy odszkodowanie otrzymuje tzw. uposażony. Jest to osoba fizyczna wskazana podczas podpisywania umowy, której zdaniem ubezpieczonego należy się świadczenie za zdarzenie zawarte w polisie. Uposażonym głównym jest najczęściej małżonek, natomiast zastępczym brat lub siostra, ale równie dobrze może to być także dziecko, rodzic lub ktoś spoza rodziny – partner, najlepszy przyjaciel, koleżanka z pracy, kuzyn, teść. Na uposażonego można wskazać także instytucję, np. bank – tak często robią osoby, które mają do spłacenia zobowiązania finansowe.  

  Jeśli uposażony główny umrze przed ubezpieczonym, należne mu odszkodowanie z polisy na życie jest dzielone pomiędzy pozostałe osoby uposażone (tzw. uposażonych zastępczych). W sytuacji, gdy ubezpieczony nie zgłaszał uposażonych, ubezpieczyciel zwykle wypłaca środki członkom jego rodziny w następującej kolejności – małżonek (w całości), dzieci, rodzice, rodzeństwo (w częściach równych). Natomiast gdy uposażeni nie żyją, pieniądze są przekazywane zgodnie z zasadami dziedziczenia określonymi przez prawo.

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na zmianę uposażonych w czasie trwania umowy – tak też jest w przypadku PZU. Aby mieć pewność, że świadczenie z polisy na życie trafi do odpowiedniej osoby, ubezpieczony powinien aktualizować na bieżąco dane uposażonych. Towarzystwo ubezpieczeniowe zachęca do tego w szczególności osoby, które pozostają w związkach nieformalnych. Dane można zmodyfikować podczas wizyty osobistej w oddziale TU lub zdalnie, z poziomu konta mojePZU.


  Jak wysokie odszkodowanie można dostać w PZU?

  Kwota odszkodowania z polisy na życie zależy od wielu czynników. Jeden z nich to wysokość zadeklarowanej składki miesięcznej. Im jest ona wyższa (a co za tym idzie – im bardziej rośnie cena ubezpieczenia), tym lepsze świadczenie można uzyskać. Na sumę ubezpieczenia ma wpływ także wybrany wariant polisy, zakres ochrony oraz rodzaj zdarzenia – sama umowa główna może nie wystarczyć, kiedy doszło do uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub hospitalizacji.

  Atrakcyjne odszkodowanie można otrzymać tylko wtedy, gdy dokupiono do niej odpowiednie rozszerzenia. W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczenia na kwotę odszkodowania wpływają także takie czynniki jak wyniki ankiety medycznej wypełnianej podczas podpisywania umowy oraz wiek płatnika składek. Osoby młodsze, z pozytywną historią chorób, mają szansę na lepsze warunki.


  Co oprócz wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia może zaoferować PZU?

  PZU oferuje wiele ciekawych produktów ubezpieczeniowych, które gwarantują płatnikowi składek i jego bliskim nie tylko wypłatę odszkodowania z tytułu zaistnienia określonego zdarzenia, ale także inne usługi. Oto przykłady:
  • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – po dokupieniu do umowy głównej polisy zdrowotnej ubezpieczony zyskuje dostęp do lekarzy wielu specjalności, bez limitów, długich kolejek i skierowań. W zależności od wybranego pakietu, a także tego, czy polisa jest indywidualna, czy grupowa, konsultacje, badania i zabiegi mogą być finansowane częściowo lub w całości;
  • organizacja leczenia za granicą, organizacja leczenia dziecka za granicą – te rozszerzenia gwarantują dostęp do drugiej opinii medycznej i najlepszych zagranicznych specjalistów, oczywiście koszty leczenia i jego organizacji pokrywa ubezpieczyciel (włącznie z transportem, zakupem leków oraz wydatkami poniesionymi na wyżywienie);
  • PZU Asystent w czasie utraty zdrowia – po wykupieniu tego dodatkowego ubezpieczenia płatnik składek może liczyć na pomoc w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub operacji. Zyskuje dostęp do domowej opieki pielęgniarki, opiekunki dla dziecka, a także domowych wizyt psychologa, rehabilitanta;  organizowane są dla niego także transport medyczny oraz dowóz niezbędnych leków i sprzętu do rehabilitacji;
  • wsparcie w razie leczenia szpitalnego – w ramach tej polisy rozszerzonej płatnik składek może odebrać tzw. kartę apteczną – zgromadzone na niej środki posłużą do zakupu dowolnych produktów medycznych.


  Kiedy PZU nie dokona wypłaty odszkodowania?

  Istnieją sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy na życie. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku PZU również je określono – przykładowe z nich to:  
  • brak terminowości w opłacaniu składek;
  • branie udziału w bójkach lub protestach;
  • poddawanie się zabiegom o charakterze medycznym bez nadzoru lekarskiego;
  • poniesienie szkody w trakcie popełniania lub usiłowania popełniania przestępstwa;
  • przebywanie na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne;
  • stosowanie niezalecanych przez lekarza leków, narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych;
  • śmierć podczas uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych;
  • śmierć w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
  • zatajenie istotnych informacji o stanie zdrowia.
  Przed zakupem każdego ubezpieczenia trzeba także zwrócić uwagę na kwestie takie jak:  
  • limity świadczeń – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują odszkodowania w ramach określonego limitu, np. do konkretnego odsetka sumy ubezpieczenia – więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w OWU polisy;
  • zakres ochrony – jeśli polisa chroni tylko na wypadek śmierci, nie zapewni ona odszkodowania, gdy dojdzie do wypadku, niezdolności do pracy lub innych trudnych życiowych sytuacji.
  Pewnym ograniczeniem w branży ubezpieczeniowej jest także karencja, czyli okres po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona. Ma to na celu uchronić towarzystwa ubezpieczeniowe przed nadużyciami ze strony klientów.

  Karencja może wynieść kilka miesięcy (tak jest w przypadku świadczenia z tytułu powiększenia się rodziny) lub nawet kilka lat (np. popełnienie samobójstwa nie może mieć miejsca przed upływem 2 lat od zawarcia umowy). Jeśli do zdarzenia doszło w czasie trwania określonej dla niego karencji, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

  – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka Rankomat.
   

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Odszkodowanie z polisy na życie PZU można otrzymać po zgłoszeniu zdarzenia osobiście lub zdalnie

  2. Do zgłoszenia należy dołączyć skompletowaną dokumentację, wskazane jest przykładowo, aby okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

  3. Świadczenie otrzymuje ubezpieczony lub – w przypadku jego śmierci – uposażeni, a jeśli właściciel polisy nie wskazał żadnych osób, środki są przekazywane zgodnie z zasadami dziedziczenia

  4. Sytuacje, gdy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, to tzw. wyłączenia odpowiedzialności, przed podpisaniem umowy warto się z nimi dokładnie zapoznać

  Najczęściej zadawane pytania o wypłatę z ubezpieczenia w PZU

  1. Ile czasu ma PZU na wypłatę należnego odszkodowania?

   Wypłata odszkodowania z polisy na życie powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela o zaistnieniu zdarzenia, które do niej upoważnia.

  2. Czy czas wypłaty świadczenia w PZU może się wydłużyć?

   Tak, w wyjątkowych sytuacjach (np. kiedy dokumentacja nie została w pełni skompletowana lub przesłane dokumenty są niejednoznaczne albo zaszło podejrzenie nadużyć i chęci wyłudzenia świadczenia), czas oczekiwania na odszkodowanie może ulec wydłużeniu.

  3. Co powinien zawierać wniosek o wypłatę świadczenia z PZU?

   W formularzu zgłoszeniowym dotyczącym wypłaty świadczenia powinny się znaleźć dane ubezpieczonego lub współubezpieczonego: imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu oraz e-mail. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona jest niepełnoletnia, należy także podać dane przedstawiciela ustawowego. W kolejnych częściach formularza należy przedstawić koszty leczenia zgodne z załączonymi do wniosku rachunkami lub fakturami oraz określić sposób wypłaty świadczenia. Na końcu wymagany jest podpis osoby ubiegającej się o odszkodowanie.

  4. Czy można otrzymać dwa świadczenia z dwóch różnych polis na życie?

   Tak, niektóre osoby wykupują podwójne polisy (np. indywidualną i grupową), aby mieć zagwarantowane dwa odszkodowania. Rozwiązanie to wiąże się z podwójną składką miesięczną, ale i dwoma świadczeniami w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia objętego umową.

  5. Czy w polisie na życie PZU można ubezpieczyć również swoich bliskich?

   Tak, polisą na życie PZU można objąć współmałżonka lub partnera, a także dzieci. Możemy zarówno włączyć ich do swojej polisy, jeśli ubezpieczyciel dopuszcza taką możliwość, jak również możemy zdecydować się na polisę rodzinną, kiedy to wybieramy dla każdej z bliskich osób osobny rodzaj ochrony.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (7)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  ELA

  2019-11-28 11:50:25

  TAK NAPRAWDE TO JA MAJAC 63 LATA MAM W POLISIE ODSZKODOWANIE ZA URODZENIE MARTWEGO DZIECKA CZY W TYM WIEKU SIE RODZI?

  Ala

  2020-06-16 18:22:31

  Płacąc składkę PZU życie należy się odszkodowanie po śmierci babci

  Maria

  2020-12-07 14:14:48

  Emeryt płacił w PZU składkę na Życie. Płacił kwartalnie ostatnia składka za X do XII/2020 r. Ubezpieczony zmarł w X. Czy należy się zwrot składki za XI i XII ???

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-07 16:40:10

  Taki zwrot prędzej byłby możliwy w przypadku rezygnacji z umowy (za niewykorzystany okres ochrony), a tutaj doszło do zakończenia umowy z powodu śmierci - i najpewniej wypłaty świadczenia z tego tytułu.

  Asia

  2021-03-12 16:49:59

  Syn zginol w wypadku ile wynosi polisa grupową składka 54 zł miesiecznid

  Ewa korzeń

  2021-04-12 13:13:50

  Chciałam polisę załozyc

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-14 10:15:00

  Najprostszym sposobem będzie wypełnienie krótkiego formularza na naszej stronie i wybranie polisy według własnych preferencji.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu