Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Onkopolisa w Santander - co gwarantuje ubezpieczenie?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.61

Dziękujemy za oddanie głosu.

Onkopolisa w Santander - co gwarantuje ubezpieczenie?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....
Porada img

Ile kosztuje rezonans magnetyczny prywatnie?

07 MAJ 2024
Spora część pacjentów, która musi wykonać badanie rezonansem magnetycznym...
Porada img

Odszkodowanie za złamany, wyrwany ząb?

30 KWI 2024
Złamanie lub wyrwanie zęba może wymagać leczenia stomatologicznego z...
Porada img

Odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie - ile i kiedy przysługuje?

25 KWI 2024
Warto pamiętać o tym, że odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na...
Porada img

Jak wysokie odszkodowanie za złamany palec?

17 KWI 2024
Odszkodowanie za złamanie palca może wynosić zarówno 200 zł, jak i 2 000...
Porada img

Ubezpieczenie bezskładkowe - na czym polega?

09 KWI 2024
Decydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, by w ten sposób...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Oferty, jakie składają nam banki, nie dotyczą już wyłącznie produktów finansowych. Santander oferuje aż 9 produktów ubezpieczeniowych, w tym aż 3 dotyczące polisy na życie. Sprawdzamy, czym charakteryzuje się polisa, której zadaniem jest finansowa ochrona po zdiagnozowaniu nowotworu.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Dobre ubezpieczenie na życie powinno zabezpieczać nas na okoliczność różnych, trudnych sytuacji, a jedną z nich jest zachorowanie na raka. W takiej sytuacji konieczna jest szybka i trafna diagnoza oraz jak najszybciej rozpoczęte leczenie. W tym celu powstało ubezpieczenie Onkopolisa w Santander. 

   

  Szeroki wybór ubezpieczeń - co proponuje bank Santander?

  Przystąpienie do zakupu ubezpieczenia w banku stawia najczęściej konkretny warunek – należy być klientem danego banku. Wystarczy zatem posiadać konto, kredyt lub dowolny inny produkt bankowy, by móc przystąpić do zakupu ubezpieczenia.
   
  Santander oferuje nam wówczas następujące produkty:
  • Locum Comfort - to produkt, który zabezpieczy nieruchomości – nasze mieszkanie, dom oraz mienie. Zakres ochrony polisy dopasowany jest do możliwości finansowych klienta;
    
  • Ubezpieczenie OC/AC - to polisa samochodu. Ubezpieczenie oferuje zniżki dla klientów z bezwypadkową historią – sprawdzane jest ostatnich 10 lat;
    
  • Na Podróż - to ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona podczas pobytu za granicą dozna wypadku lub zachoruje;
    
  • Plan B - to polisa, która zabezpieczy ubezpieczonego w chwili, gdy straci on pracę oraz źródło utrzymania;
    
  • Ubezpieczenia Kredytów - to z kolei produkty ochronne, które mają zabezpieczyć kredytobiorcę. Polisa jest uwarunkowana możliwościami finansowymi oraz wysokością kredytobiorcy;
    
  • Ubezpieczenia do kart płatniczych - to polisa, która zabezpieczy posiadaczy rachunków bankowych lub kart kredytowych, klienci banku mogą w ten sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo swoich zakupów oraz wsparcie na wypadek kradzieży lub zniszczenia zakupów.
    
  • Onkopolisa – ochrona na wypadek zachorowania na raka;
    
  • Opiekun Rodziny - to produkt, który zapewnia ochronę dla całej rodziny. Głównym zadaniem jest zabezpieczenie bliskich na wypadek nagłej śmierci osoby, która jest ubezpieczona lub jego całkowitej niezdolności do pracy;
    
  • Dla Bliskich - to ubezpieczenie, które ma chronić bliskich w sytuacji śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej;
  Trzy ostatnie produkty to oferta polisy na życie, w tym ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu. Poniżej analizujemy warunki oferty pod kątem ceny i zawartości polisy.
   
   

  Polisa na raka w Santander – na czym polega produkt Onkopolisa?

  Ubezpieczycielem w produktach oferowanych przez bank najczęściej jest towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sam bank – jak uważa wielu klientów. W przypadku produktów oferowanych przez bank Santander – ubezpieczyciele jest grupa Aviva.
   
  Zakup ubezpieczenia jest możliwy dla klientów banku Santander – jednak jest jeszcze jeden istotny warunek. Trzeba mieć skończone 18 lat i być przed ukończeniem 60 roku życia.
   
  Osoba, która jest zainteresowana produktem Onkopolisa, jest zobowiązania do złożenia bankowi oświadczenia o swoim stanie zdrowia – w celu wykluczenia wcześniejszych chorób nowotworowych oraz innych zagrożeń oraz zapłaty składki ubezpieczeniowej.

  Onkopolisa w Santander – 3 warianty

  Zdarzenie objęte ochroną SU 50 000 zł SU 80 000 zł SU 120 000 zł
  Rozpoznanie nowotworu złośliwego 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
  Rozpoznanie nowotworu in situ 10 000 zł 16 000 zł 24 000 zł
  Pomoc medyczna onkologiczna tak tak tak
  Druga opinia medyczna tak tak tak
  Pomoc medyczna profilaktyczna tak tak tak
  Zgon ubezpieczonego Suma składek od dnia zawarcia ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło zdarzenie.
  Tabela 1. Oprac. na podstawie oferty Santander Bank.

  Porównaj oferty

  Jakie wyłączenia odpowiedzialności w przypadku Onkopolisy?

  Każdy produkt ubezpieczeniowy jasno określa sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku Santander bank, wyłączenia dotyczące Onkopolisy to przede wszystkim:
  • następstwa zakażenia się wirusem HIV (nie dotyczy śmierci);
  • skutki nieprzestrzegania zaleceń lekarza lub poddania się zabiegom poza kontrolą lekarza (nie dotyczy śmierci);
  • następstwa skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego – bez względu na źródło skażenia (nie dotyczy śmierci);
  • skutki pozostawania w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego (nie dotyczy rozpoznania nowotworu).

  Wyłączenia odpowiedzialności zawsze należy sprawdzać przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, by uniknąć niemiłej niespodzianki na przyszłość. Warto również mieć na uwadze fakt, że, czego nie obejmuje swoją ochroną produkt Onkopolisa, czyli:
  • rozpoznania nowotworu w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony;
  • śmierci w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony, chyba że była skutkiem nieszczęśliwego wypadku;
  • assistance medycznego onkologicznego, drugiej opinii medycznej i rehabilitacji w okresie pierwszych 90 dni od rozpoczęcia ochrony;
  • samobójstwa bądź śmierci na skutek umyślnego samouszkodzenia ciała w pierwszych 6 miesiącach od rozpoczęcia ochrony;
  • rozpoznania nowotworu lub śmierci, które wystąpiły w okresie pierwszych 3 lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i były skutkiem okoliczności, o które zostałeś zapytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a które zataiłeś lub podałeś niezgodnie z prawdą;
  • nowotworów innych niż wymienione w załączniku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Onkopolisa.

  Onkopolisa w Santander - składki, terminy i umowy

  Jako osoby ubezpieczone mamy kilka możliwości opłacania składek – możemy robić to w systemie miesięcznym lub rocznym – w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

  Klienci banku zwykle sposób opłacania składek mają znacznie ułatwiony – bank, pośrednicząc z ubezpieczycielem, może w ramach przelewu stałego – pobierać składkę na ubezpieczenie. Dzięki temu zabiegowi nie musimy pamiętać o terminach płatności – jeśli wyrazimy zgodę na obciążenie konta. W innym razie opłatę będziemy dokonywać samodzielnie z konta w Santanderze lub z dowolnego innego konta.

  Warto również wspomnieć o czasie trwania umowy. Umowa rozpoczyna się w momencie podpisania dokumentów, jednak należy zwrócić uwagę czy polisa przewiduje karencję i jeśli tak – to w jakim wymiarze. Ochrona przestaje obowiązywać z dniem końca umowy. Umowa kończy się jednak również:
  • w momencie rozpoznania nowotworu, jeżeli zostało przyznane świadczenie finansowe, które wyczerpuje sumę ubezpieczenia;
  • z chwilą śmierci,
  • z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, (skończenie 65 lat);
  • z dniem odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
  • po niezapłaceniu składki– jeśli upłynął dodatkowy wzywający do zapłaty.
  Od umowy odstąpić możemy w czasie 30 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. Bez podawania przyczyny możemy również rozwiązać umowę w dowolnym momencie jej trwania.

  Rozwiązanie umowy możemy zgłosić w dowolnej placówce banku Santander oraz Santander Aviva TU na Życie S.A.
   

  Onkopolisa - przykładowe składki miesięczne

  Wiek Wysokość składki
  SU 50 000 zł
  Wysokość składki
  SU 80 000 zł
  Wysokość składki
  SU 120 000 zł
  20 lat 33 zł 39 zł 43 zł
  30 lat 40 zł 46 zł 51 zł
  40 lat 49 zł 59 zł 72 zł
  55 lat 124 zł 175 zł 250 zł
  Tabela 4. Oprac. na podstawie kalkulatora Santander Bank.
   
  KOMENTARZ: Jeśli zakupimy polisę, mając 20 lat, suma ubezpieczenia nie wpływa znacząco na wysokość składki. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób, mających 30 lat – z Onkopolisą zamkną się w kwocie 50 zł miesięcznie. Znaczący wzrost ceny składki dotyczy osób po 50. roku życia. W najwyższej sumie ubezpieczenia składka dla 55-latka w stosunku do 40-latka rośnie aż o 247 proc.
     
  Polisa na życie zapewnia pomoc w postaci świadczenia finansowego w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich najbliższych. Należy pamiętać również o tym, że istotna jest też cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Bank Santander swoim klientom oferuje aż 9 produktów ubezpieczeniowych, z czego 3 to polisy na życie

  2. Zakup ubezpieczenia w Santander jest możliwy wyłącznie dla klientów banku

  3. Oferta jest korzystna przede wszystkim dla tych osób, które nie posiadają żadnego innego ubezpieczenia

  4. Brak porównania ofert może prowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie i utraty korzystnych rozwiązań oferowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe
  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu