Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie stypendialne Żak - na czym polega?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.62

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie stypendialne Żak - na czym polega?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Szukasz ubezpieczenia, które gwarantowałoby Twojemu dziecku ochronę w trakcie nauki w szkole wyższej lub policealnej? W towarzystwie ubezpieczeniowym Compensa jest dostępna polisa stypendialna Żak. Sprawdzamy, jak działa takie ubezpieczenie stypendialne Żak oraz ile kosztuje.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Ubezpieczenie stypendialne Żak zapewnia wsparcie finansowe w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej. Polisa jest kierowana nie tylko do rodziców uczącego się, lecz także do wszystkich innych osób, które są gotowe zawrzeć umowę.
     

  Co oznacza ubezpieczenie stypendialne Żak?

  Ubezpieczenie stypendialne Żak to polisa posagowa. Rodzice zawierają umowę z ubezpieczycielem i opłacają składki, a gdy ich dziecko rozpocznie naukę na uczelni wyższej lub w szkole policealnej, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie mu wypłacać stypendium.

  Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana przy zawieraniu umowy. Powinno ono wynosić nie mniej niż 200 złotych. Stypendium edukacyjne przysługuje od 1 września roku, w którym osoba ubezpieczona rozpocznie naukę.

  W polisie posagowej Żak im wyższa jest składka miesięczna opłacana przez rodziców, tym większe stypendium otrzymuje ubezpieczone dziecko. Osoba ubezpieczająca zobowiązuje się do opłacania składki co miesiąc, co kwartał, rocznie lub nawet jednorazowo – od razu za cały okres ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie spełnia oczekiwań ubezpieczającego, może on od niej odstąpić do 30 dni. O odstąpieniu od umowy należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe na piśmie. Wypowiedzenia należy również dokonać na piśmie.

   

  Kto może kupić ubezpieczenie stypendialne Żak?

  Ubezpieczającym może być pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku 75 lat, natomiast ubezpieczony to osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 15 roku życia.


  Co zawiera ubezpieczenie stypendialne Żak?

  W ramach polisy stypendialnej Compensa ubezpieczony otrzymuje wypłatę stypendium edukacyjnego, począwszy od 1 września w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie on naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej.

  Wysokość gwarantowanej miesięcznej raty stypendium ustalają strony przy zawarciu umowy ubezpieczenia, powinna ona być nie mniejsza niż 200 złotych.

  W związku z naliczaniem udziału w zysku z inwestowania wartości polisy, stypendium edukacyjne może być powiększane. Informacje o gwarantowanej wysokości świadczenia, a także zasady naliczania udziału w zysku zostały wskazane w OWU.

  Łączna kwota stypendium z polisy zostanie wypłacona w przypadku:
  1. Zawarcia związku małżeńskiego
  2. Ukończenia 24 roku życia
  3. Śmierci w okresie trwania umowy ubezpieczenia - Compensa wypłaci ubezpieczającemu wartość wykupu (jest to wartość polisy, przysługująca osobie uprawnionej po upływie pierwszych dwóch lat polisowych)
  4. Dożycia do końca okresu opłacania składek – wtedy ubezpieczony otrzymuje stypendium edukacyjne przez 10 miesięcy roku szkolnego, przez okres 5 lat
  Ubezpieczony lub osoba uposażona powinny zawiadomić towarzystwo ubezpieczające o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 


  Kiedy ubezpieczenie stypendialne Żak nie działa?

  Ubezpieczenie Compensa Żak jest opatrzone karencją. Towarzystwo nie wypłaci stypendium edukacyjnego, gdy w ciągu pierwszych 6 miesięcy trwania umowy doszło do zgonu ubezpieczającego (chyba że śmierć wynikła z nieszczęśliwego wypadku).

  W jakich jeszcze sytuacjach polisa stypendialna nie zadziała? Ubezpieczony otrzyma jedynie 70% sumy ubezpieczenia, jeśli w czasie opłacania składek doszło do zgonu osoby ubezpieczającej wskutek:
  • czynnego udziału w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach,
  • działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego,
  • katastrofy statków powietrznych innych niż samoloty komunikacyjne eksploatowane przez koncesjonowanych przewoźników, gdy ubezpieczający był członkiem załogi lub pasażerem statku powietrznego,
  • ostrego lub przewlekłego zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu,
  • popełnienia przestępstwa umyślnego,
  • popełnienia samobójstwa w okresie pierwszego roku, licząc od pierwszego dnia odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia,
  • samookaleczenia,
  • uprawiania sportów: lotniczych, sportów walki, sportów motorowych, motocyklowych i motorowodnych, wszelkich form alpinizmu, speleologii oraz sportów ekstremalnych,
  • skażenia chemicznego lub radioaktywnego/katastrofy nuklearnej,
  • zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności HIV i/lub przez ten wirus wywołanego zespołu nabytego upośledzenia odporności AIDS.

  WAŻNE!
  Polisa stypendialna Żak zakłada, że jeśli w trakcie trwania ubezpieczony wypłacił część środków (np. ze względu na wydarzenia wymienione w OWU), przyszłe świadczenia mogą zostać wypłacone w kwocie pomniejszonej o tę już wypłaconą.

  W OWU polisy stypendialnej została zawarta wzmianka, że ubezpieczający nie może wykonywać żadnego z następujących zawodów: pilot-oblatywacz, pilot niekoncesjonowanych linii lotniczych, akrobata, kaskader, funkcjonariusz oddziału specjalnego policji, wojska i straży granicznej, płetwonurek, nurek, robotnik kesonowy lub innych profesji wymagających prowadzenia wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych. 


  Ile kosztuje ubezpieczenie stypendialne?

  Wysokość składki miesięcznej polisy stypendialnej Compensa jest zależna od możliwości finansowych rodziców – może ona wynieść 200, 500, a nawet 1000 złotych miesięcznie. Osoba ubezpieczająca może jednorazowo zapłacić za całe ubezpieczenie lub opłacać składkę raz na:
  • miesiąc,
  • kwartał,
  • pół roku,
  • rok.
  Wysokość składki jest obliczana na podstawie taryf składek obowiązujących w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zależy ona od takich parametrów jak wysokość rat stypendium, okres opłacania składek, stan zdrowia ubezpieczającego oraz wiek taryfowy (wiek obliczany przez towarzystwo ubezpieczeniowe na postawie tabeli zawartej w OWU). Osoba, która chce wykupić polisę, powinna się skontaktować z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Agent porozmawia o potrzebach ubezpieczającego i przedstawi ofertę dopasowaną do jego potrzeb.

  Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie Compensa może skierować ubezpieczającego na badania lekarskie, koszt ich wykonania ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczający zobowiązuje się do opłacenia składki w okresie pełnych lat polisowych ustalonym przy zawarciu umowy ubezpieczenia, przy czym okres opłacania składki ma być nie krótszy niż 4 lata polisowe, a koniec okresu opłacania składki nie może przypadać później niż w czerwcu roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony kończy 19 rok życia.

  W przypadku nieopłacenia należnej składki w terminie ubezpieczający otrzyma dodatkowy 7-dniowy termin na zapłatę należności. Jeżeli opłata nadal nie zostanie uiszczona, umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem natychmiastowym. Gdy składka zostanie opłacona w dodatkowym terminie, Compensa udziela ochrony ubezpieczeniowej z zachowaniem ciągłości odpowiedzialności ubezpieczeniowej.
   
  Ubezpieczenie na życie gwarantuje wsparcie finansowe w wielu różnych sytuacjach. Dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy przyszłość naszych bliskich zostaje odpowiednio zabezpieczona. Aby uniknąć przepłacania za składkę ubezpieczeniową i wybrać najlepszą opcję, warto porównać ceny ubezpieczeń w specjalnym kalkulatorze. W 1 kalkulacji możesz porównać naraz aż 5 ofert dostępnych u 20 najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych.
  To warto wiedzieć
  1. Ubezpieczenie stypendialne Żak to polisa posagowa. Ma ono na celu zabezpieczyć finansowo dziecko, które uczy się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej
   
  2. Polisa stypendialna Żak chroni uczące się dziecko także na wypadek śmierci ubezpieczającego

  3. Ubezpieczenie może wykupić dla dziecka pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku taryfowego wynoszącego 75 lat

  4. Przed zakupem polisy warto porównać różne oferty, by wybrać najlepszą spośród dostępnych opcji ubezpieczeniowych
  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu