Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 17 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Dziedziczenie środków z polisy na życie - dla kogo, jaki podatek?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.62

Dziękujemy za oddanie głosu.

Dziedziczenie środków z polisy na życie - dla kogo, jaki podatek?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w ERGO Hestia

16 LIP 2024
Interesuje Cię ubezpieczenie grupowe, ale w Twoim miejscu pracy takie...
Porada img

Grupowe ubezpieczenie na życie

01 LIP 2024
Wśród wielu ofert ubezpieczeń na życie nie sposób znaleźć takiego,...
Porada img

Otwarte ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna

21 CZE 2024
Ubezpieczenie na życie jest dostępne w kilku różnych rodzajach. Możesz...
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Dziedziczenie środków z polisy na życie przebiega zgodnie z wolą ubezpieczonego – pieniądze otrzymują tzw. uposażeni, czyli osoby wskazane podczas podpisywania umowy. Kto może liczyć na świadczenie w sytuacji, gdy nie wskazano uposażonych? Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy? Czy od tego typu darowizny należy odprowadzić podatek? Podpowiadamy.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty

  Sprawy związane z dziedziczeniem po osobie zmarłej dla wielu osób są dość trudne i zagmatwane. Trudności może sprawić rozróżnienie, który dotyczy dziedziczenia, wypłaty świadczenia z polisy na życia oraz opodatkowania spadku. 


  Czym jest dziedziczenie?

  Co oznacza pojęcie dziedziczenie? Jest to przeniesienie ogółu praw i obowiązków spadkodawcy na jego spadkobiercę (lub spadkobierców, jeśli jest kilka spokrewnionych osób). Spadkobiercami są w pierwszej kolejności:
  • małżonek spadkodawcy;
  • dzieci spadkodawcy.
  Wymienione osoby dziedziczą spadek w częściach równych. W dalszej kolejności środki mogą odziedziczyć:
  • rodzice spadkodawcy;
  • rodzeństwo spadkodawcy;
  • wnukowie;
  • rodzice małżonka spadkodawcy.
  Dziedziczenie ustawowe zakłada także, że:
  • jeśli zabrakło jednego z rodziców oraz brak rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, należy podzielić spadek po równo pomiędzy jednego rodzica i małżonka spadkodawcy;
  • jeśli zabrakło małżonka, zstępnych, a także rodziców i rodzeństwa spadkodawcy, należy podzielić spadek pomiędzy dziadkami lub, jeśli oni także nie żyją, pomiędzy ich zstępnych; 
  • jeśli zstępni nie żyją i brakuje także rodziców oraz rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przysługuje małżonkowi spadkodawcy;
  • jeśli małżonek, a także inni krewni nie żyją, spadek należy się pasierbom,
  • jeśli brak osób powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przejmuje gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.


  Z jakiej polisy na życie można dziedziczyć środki?

  Dziedziczenie środków z polisy na życie przebiega nieco odmiennie, niż dziedziczenie ustawowe. W przypadku większości produktów ubezpieczeniowych płatnik może wyrazić wolę, aby pieniądze z jego ubezpieczenia zostały przekazane dowolnym osobom fizycznym, w tym także z nim niespokrewnionym.

  Osoby te są zwane uposażonymi. Z kolei dziedziczenie pieniędzy z polisy na życie przez osoby, które są faktycznie spokrewnione z ubezpieczonym, ma miejsce w ubezpieczeniach:
  • oszczędnościowym na życie i dożycie – ten produkt gwarantuje ochronę życia oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Pieniądze są zwykle przekazywane rodzinie ubezpieczonego;
  • inwestycyjnym – w ramach umowy następuje podział składki na część ochronną i część inwestycyjną. Uzbierane środki są zazwyczaj wpłacane osobom spokrewnionym z ubezpieczonym, np. jego dzieciom;
  • posagowym – w tej polisie uposażonym jest zwykle dziecko. Otrzymuje ono zgromadzoną przez rodzica kwotę po osiągnięciu pełnoletniości.
  Dziedziczenie środków z polisy na życie przez osoby niekoniecznie spokrewnione z ubezpieczonym (tzw. uposażonych) ma miejsce w polisach:
  • indywidualnej na życie – w ramach ubezpieczenia gwarantowana jest wypłata odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do śmierci. Pieniądze może otrzymać dowolna osoba wskazana przez płatnika składek;
  • grupowej z pracy – ubezpieczenie zaproponowane przez pracodawcę zapewnia nieco mniejszą ochronę niż w przypadku polis indywidualnych, wiąże się także z niższym odszkodowaniem. Po śmierci płatnika składek świadczenie otrzymują uposażeni;
  • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – na rekompensatę z tytułu zdarzeń takich jak np. zwichnięcie nogi lub złamanie mogą liczyć uposażeni wskazani w umowie ubezpieczenia.


  Czy trzeba zapłacić podatek od dziedziczenia środków z polisy?

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z dziedziczeniem środków z polisy warto sięgnąć po Kodeks cywilny i Art. 831 dotyczący wskazania osoby upoważnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia. § 1 mówi, że ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia. § 2 wyjaśnia, że w sytuacji, gdy wskazano kilku uposażonych, ich udziały są równe. Natomiast § 3 doprecyzowuje, że suma ubezpieczenia otrzymana przez uposażonych nie zalicza się do spadku po ubezpieczonym.
  Na postawie powyższych informacji wyraźnie widać, że w przypadku polis na życie, nie ma mowy o opodatkowaniu. Natomiast inaczej wygląda dziedziczenie środków z polisy inwestycyjnej. W tym przypadku zysk z ubezpieczenia wlicza się w spadek i należy od niego zapłacić podatek dochodowy, tzw. podatek Belki.


  Kto może zostać uposażonym w polisie na życie?

  Zasady dziedziczenia środków z polisy są dokładnie rozpisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Uposażony to wskazana przez ubezpieczonego osoba fizyczna, której należy się świadczenie za zdarzenie zawarte w polisie. Może to być małżonek lub dziecko, ale równie dobrze także ktoś, kto nie jest spadkobiercą – konkubent, przyjaciel, daleki kuzyn, zaprzyjaźniony sąsiad lub teść. Czasami zdarza się, że uposażonym zostaje jakaś organizacja lub instytucja.

  Większość towarzystw ubezpieczeniowych zezwala na modyfikowanie warunków umowy (w tym także zmianę uposażonych) w czasie jej trwania. Natomiast kiedy wskazane osoby umrą przed ubezpieczonym, należne im odszkodowanie jest dzielone pomiędzy pozostałe osoby uposażone (tzw. uposażonych zastępczych). Czasami zdarza się, że ubezpieczony nie zgłasza nikogo poza osobą, która już nie żyje – wtedy TU może zaproponować podział świadczenia w następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo.

  W przypadku PZU płatnik może w każdym momencie zmienić uposażonych lub zaktualizować ich dane. Towarzystwo ubezpieczeniowe zachęca, aby tego przypilnować, ponieważ wtedy odszkodowanie zostanie wypłacone szybciej. Dane można zmodyfikować podczas wizyty osobistej w oddziale TU lub zdalnie.

  Aviva także zezwala na zmianę lub odwołanie uposażonego w  każdej chwili. Zmiana obowiązuje od dnia, w  którym towarzystwo ubezpieczeniowe otrzyma odpowiednie oświadczenie. Podobnie jak zresztą w przypadku towarzystwa Nationale Nederlanden – ubezpieczyciel zaprasza do aktualizowania danych z poziomu n-serwisu, po zalogowaniu się w usłudze Moje NN.  Chęć zmiany uposażonych można zgłosić także poprzez pobranie odpowiedniego wniosku, wypełnienie go i wysłanie pocztą do siedziby towarzystwa.


  Kto dziedziczy pieniądze z polisy na życie?

  Odziedziczyć pieniądze z polisy na życie może zarówno małżonek, czy też dziecko, jak i ktoś, kto nie jest spadkobiercą ustawowym, np. konkubent lub przyjaciel albo dowolna, wskazana przez ubezpieczonego osoba. W sytuacji, gdy uposażonym została jakaś instytucja, np. bank, ubezpieczyciel wpłaca świadczenie na konto bankowe.


  Jak zgłosić ubezpieczycielowi dziedziczenie środków z polisy?

  Aby było możliwe dziedziczenie środków z polisy, ubezpieczyciel musi otrzymać informację o tym, że doszło do wystąpienia zdarzenia, które uprawnia do przekazania świadczenia uposażonym. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek, a także przedstawić wymaganą dokumentację – akt zgonu płatnika składek oraz dokumentację medyczną. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia należy oczekiwać do 30 dni na wypłatę odszkodowania.


  Dziedziczenie środków z ubezpieczenia majątkowego – jaka różnica?

  Dziedziczenie środków z polisy wygląda nieco inaczej w przypadku ubezpieczeń majątkowych. Są to polisy, które mają na celu rekompensatę szkód powstałych wskutek określonych zdarzeń. Ich przedmiotem jest zazwyczaj wycieczka, jakieś dobra materialne (np. samochód) lub nieruchomości. Umowę można zawrzeć na własny lub cudzy rachunek – odszkodowanie z tytułu zaistnienia szkody otrzymuje osoba, której dotyczy umowa.


  Kiedy nie można liczyć na świadczenia z polisy?

  Dziedziczenie środków z ubezpieczenia wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Każda polisa posiada tzw. wyłączenia odpowiedzialności – są to sytuacje, które skutkują odmową wypłaty odszkodowania.
  Towarzystwo ubezpieczeniowe może nie przekazać świadczenia np. wtedy, gdy:
  • brak terminowości w opłacaniu składek;
  • do śmierci ubezpieczonego doszło w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających;
  • do śmierci ubezpieczonego doszło podczas uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych;
  • do zdarzenia doszło w wyniku poddawania się zabiegom o charakterze medycznym bez nadzoru lekarskiego;
  • płatnik popełnił samobójstwo przed upływem 2 lat od zawarcia umowy;
  • płatnik poniósł szkodę w trakcie popełniania lub usiłowania popełniania przestępstwa;
  • umyślnie przyczyniono się do śmierci ubezpieczonego.

  „Pewnym ograniczeniem w branży ubezpieczeniowej jest także karencja, czyli okres po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona i ubezpieczyciel, chroniąc się przed nadużyciami ze strony klienta, ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Karencja może wynieść kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, w zależności od warunków polisy”

  – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ds. ubezpieczeń na życie.
   

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  Podsumowanie

  1. Dziedziczenie środków z ubezpieczenia na życie jest wolne od podatku, z wyjątkiem polisy inwestycyjnej

  2. Świadczenie otrzymują osoby uposażone, czyli wskazane przez płatnika składek w umowie

  3. Jeśli płatnik składek nie wskaże uposażonych, odszkodowanie jest wypłacane osobom, które są uprawnione do spadku

  4. Istnieją pewne sytuacje, kiedy ubezpieczyciel może odmówić odziedziczenia pieniędzy z polisy – są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności

  Najczęściej zadawane pytania o dziedziczenie środków z polisy na życie

  1. Czy można odziedziczyć ochronę z polisy na życie?

   Nie, dziedziczeniu podlega tylko odszkodowanie, natomiast ochrona, która przysługiwała płatnikowi składek, nie jest przekazywana jego uposażonym.

  2. Co w sytuacji, gdy ubezpieczony miał kilka ubezpieczeń?

   Jeśli ubezpieczony miał wykupionych kilka ubezpieczeń, np. miał jednocześnie indywidualną i grupową polisę z pracy, uposażonym przysługuje więcej świadczeń. Po przedłożeniu w TU odpowiednich wniosków mogą oni otrzymać bardzo wysokie podwójne odszkodowanie. Wyjątek stanowi ubezpieczenie majątkowe – w przypadku tej polisy nie można otrzymać większego odszkodowania, niż wyniosła faktyczna poniesiona szkoda, nawet jeśli wykupiono je podwójnie.

  3. Co z wypłatą świadczenia, gdy zmarła osoba miała rozdzielność majątkową i nie wskazała uposażonych w umowie?

   Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie środków z ubezpieczenia przez uposażonych. W sytuacji, gdy ubezpieczony miał rozdzielność majątkową i nie wskazał nikogo w umowie ubezpieczenia, po jego śmierci świadczenie jest przekazywane osobom wymienionym w OWU ustalonych przez TU – najczęściej jest to małżonek, a następnie dzieci, rodzice oraz rodzeństwo płatnika składek.

  4. Komu przysługują pieniądze odziedziczone z polisy?

   Środki z polisy na życie przysługują osobom wskazanym przez płatnika składek podczas podpisywania umowy – tzw. uposażonym. Jak już zostało wyżej powiedziane, uposażony może być zarówno ktoś spokrewniony z płatnikiem składek, np. jego dziecko, jak i osoba, która nie należy do rodziny – konkubinat, kolega, przyjaciel lub nawet instytucja finansowa. Otrzymane z tytułu śmierci ubezpieczonego odszkodowanie można przeznaczyć na dowolny cel.

  5. Czy można zrzec się dziedziczenia polisy na życie?

   Tak, dziedziczenia polisy na życie można się zrzec – opcja ta jest wybierana najczęściej w sytuacji, gdy ubezpieczony nie miał znacznego majątku lub pozostawił po sobie długi spadkowe. Wtedy uposażeni mogą odstąpić od przyjęcia spadku i nie dziedziczyć zobowiązań finansowych. Co ciekawe, w takiej sytuacji nadal przysługuje odszkodowanie z tytułu śmierci płatnika składek. Osoba, która jest spadkobiercą, może odrzucić należny jej spadek, ale jeśli została wyznaczona przez zmarłego jako uposażony, ma prawo otrzymać świadczenie z tego tytułu.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (66)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  Magda

  2020-02-24 15:23:30

  Mój ojczym zmarł, miała polisę na wypadek śmierci, moja mama nie żyje, prawdopodobnie była uposażoną. Zostały po nim nie zapłacone rachunki za czynsz i koszty pogrzebu, które przekroczyły kwotę ustawowych 4 tys. Złożyłam stosowne dokumentu do TU , dostałam odmowę. Opłacał składki regularnie po to aby być godnie pochowanym. Żadnej rodziny, ani dzieci biologicznych nie posiadał. Co się stanie z zapłaconymi składkami?

  Bożena

  2020-03-13 14:46:19

  Jeśli mamy oboje z mężem polisy u męża jestem uposażona ja u mnie mąż czy w razie śmieci należą mi się pieniądze z mojej polisy jak również z meza

  Odpowiedź Redakcji

  2020-03-16 10:08:46

  W polisach życiowych odszkodowanie za to samo zdarzenie (o ile znajduje się w zakresie) jest wypłacane z obu ubezpieczeń

  Edyta

  2020-05-09 18:26:03

  Dzień dobry, wspólnie z mężem wzięliśmy kredyt budowlany , aby nie ponosić dodatkowych kosztów zdecydowaliśmy uposażyć w ubezpieczeniu grupowym bank ,który wymagał od nas ubezpieczenia na życie. NIestety mąż zachorował i przed śmiercią spłacił kredyt . Po śmierci firma nie chce wypłacić pieniędzy bo mówi że uposażonym jest bank a bank mówi że nie ma nic do tego bo kredyt został spłacony. Nikt nie chce pomóc wyjść z tej sytuacji Będę wdzięczna za pomoc i wskazówki co robić w takiej sytuacji . Perspektywa sądowa mnie przeraża . Edyta

  maciej

  2020-08-23 00:10:24

  Zmarł mój samotny wuj. Zawarł ubezpieczenie na życie i wymienił mnie w polisie jako uposażonego, czy kredyt, który zaciągnął w banku i go nie zdążył spłacić , czy może bank zabezpieczyć pieniądze z polisy na pokrycie zadłużenia

  Odpowiedź Redakcji

  2020-09-02 11:31:55

  Jeśli polisa była zabezpieczeniem kredytu to świadczenie z polisy zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązania. Jeśli polisa nie jest powiązana bezpośrednio z kredytem to świadczenie z polisy zostanie przekazane uposażonemu, jednak przyjmując spadek będzie on musiał także spłacić pozostały kredyt.

  Sylwia

  2020-11-04 15:23:19

  Mój tata opłaca 93 roku polisę że po śmierci pieniądze otrzyma mama. Teraz zadzwonił opiekun z ubezpieczalni i powiedział, że muszą dźwignąć stawkę o 100zl conajmniej ponieważ kwota miesięczna jest zbyt mała i po śmierci ojca mama nic nie dostanie pomimo iż płacą już 27 lat i ubezpieczyciel żadnego takiego pisma im nie wysłał.

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-04 15:45:49

  Jeśli tak twierdzi ubezpieczyciel, to należy uzyskać potwierdzenie tej decyzji na piśmie z uzasadnieniem i podstawą prawną. Jakiekolwiek zapewnienia drogą telefoniczną są niewiążące w przypadku reklamacji czy ewentualnej sprawy sądowej. Zwyczajowo składka powinna ulegać podwyższeniu (indeksacji) ze względu na coroczną inflację, ale o tym TU ma obowiązek powiadomić ubezpieczonego.

  Mila

  2020-11-16 20:46:35

  Mój mąż miał polisę grupową .Zmarł w wyniku wypadku w pracy ale stwierdzono że w jego organizmie był alkohol to czy należy się mi wypłata z tej polisy? Ubezpieczony był w Pzu

  aga

  2020-11-18 14:23:23

  witam potrzebuje pomocy...moja siostra zmała miała polisę w pzu w której nie wskazała uposażonych... miała męża z którym mieli rozdzielność majątkową i dziecko. czy będę również wliczona do części spadku jako siostra?

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-19 13:53:35

  Intercyza nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po zmarłym małżonku. Pani, jako siostra ubezpieczonej, jest według prawa dopiero czwarta w kolejności do otrzymania odszkodowania - po mężu, dziecku i rodzicach.

  Ola

  2020-11-20 10:11:34

  Ubezpieczyłam córkę w Compensie 11miesiecy temu.Córka chorowała przez ten cały czas.Aż stało się najgorsze i choroba ją pokonała.Po smierci mąż poszedł do ubezpieczyciela po odszkodowania z jej polisy.Po miesiącu Ubezpieczyciel przelał na nasze konto 5tyś z 13 tysięcy na które opiewała polisa. Czy coś jest nie tak? Nie znam się na tym

  Odpowiedź Redakcji

  2020-11-23 12:27:58

  Należy sprawdzić w polisie zakres ochrony i sumy ubezpieczenia. I za co dokładnie ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie - za zgon, zdiagnozowanie choroby czy pobyt w szpitalu. Przykładowo, zgon z powodu nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, przyczyny naturalnej czy choroby oznacza różne kwoty odszkodowania. Przykładowo, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za zgon, ale o różnej wysokości. Ubezpieczyłam córkę w Compensie 11miesiecy temu.Córka chorowała przez ten cały czas.Aż stało się najgorsze i choroba ją pokonała.Po smierci mąż poszedł do ubezpieczyciela po odszkodowania z jej polisy.Po miesiącu Ubezpieczyciel przelał na nasze konto 5tyś z 13 tysięcy na które opiewała polisa. Czy coś jest nie tak? Nie znam się na tym

  Aleksandra

  2020-12-01 15:51:10

  Dzień dobry, mama zmarła i miała polisę na życie, bez wpisanych osób uposażonych - podział według zasad dziedziczenia ustawowego. Czy wypłatę takiego świadczenia załatwia się u ubezpieczyciela i wszyscy spadkobiercy muszą się u niego stawić w jednym czasie? Czy jest to sprawa spadkowa, która musi zostać załatwiona u notariusza? Pozdrawiam.

  Odpowiedź Redakcji

  2020-12-01 16:28:56

  Towarzystwo ubezpieczeń przyznaje odszkodowanie na mocy obowiązującego prawa, a zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności środki otrzyma współmałżonek, a w razie jego braku dzieci, następnie wnuki, rodzice, rodzeństwo i dzieci rodzeństwa. Jeżeli TU będzie wymagało potwierdzenia od notariusza, z pewnością od tym powiadomi osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia.

  Mateusz

  2021-01-08 00:18:36

  Witam moja babcia kturą się opiekowałem zmarła i w dokumentach znalezłem polisę na życie wpisany uposażony (mój wujek jej syn) również zmarł muj ojciec (2 jej syn) tagrze nie żyje. Żyje tylko moja ciocia (jej córka) pochuwkiem zajmowałem się ja czy należy mi się coś z polisy jako że jestem wnukiem i się nią opiekowałem?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-01-11 08:28:37

  W tej sytuacji należy skierować pismo do ubezpieczyciela w związku z wypłatą odszkodowania i czekać na decyzję. Kwestia pochówku i opieki może być wzięta pod uwagę, ale w przypadku osobnej sprawy sądowej dotyczącej spadku, np. o zachowek.

  Paweł

  2021-01-20 10:08:26

  Dzień dobry, Mój tata wykupił ubezpieczenie na życie i jako uposażoną wpisał konkubinę, która zmarła kilka dni po moim tacie. Nie zdążyła zgłosić do ubezpieczyciela faktu śmierci ubezpieczonego. Co w takim przypadku? Czy polisa po zmarłym jest dziedziczona?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-01-20 11:58:30

  W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić sprawę do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za zgon. Sama polisa nie jest dziedziczona, co najwyżej środki na niej zgromadzone, o ile jest to polisa oszczędnościowa lub inwestycyjna.

  Goska

  2021-02-20 05:03:46

  Mój mąż jest ubezpieczony w Orange, z tego co się dowiedziałam, po jego śmierci,,nagłej,, odszkodowanie dostanie jego siostra ,czy to jest godne z prawem. Tym bardziej, że żyje z nim 30 lat .

  Odpowiedź Redakcji

  2021-02-22 14:30:15

  Tak, o ile siostra jest wpisana w umowie polisowej jako osoba uposażona. Jeśli nie, świadczenie należy się w pierwszej kolejności współmałżonkowi ubezpieczonego.

  Alicja R.

  2021-02-28 22:02:49

  Mamy rozdzielność majątkową Polisa na życie jestem uposażona czy po śmierci męża pieniądze bedą mi wypłacone. Proszę odpowiedź

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-01 09:17:04

  Rozdzielność majątkowa nie ma tu znaczenia. Dla towarzystwa ubezpieczeniowego liczy się przede wszystkim obecność osób uposażonych w polisie.

  Klara

  2021-03-03 15:12:21

  Komu należy zwrócić opłatę za składkę za kolejny miesiąc opłaconą przez pracownika, który zmarł przed rozpoczęciem tego miesiąca? Uposażonej osobie czy małżonkowi?

  Małgosia

  2021-03-06 22:18:03

  Zmarła moja babcia, która uposażyła w swojej polisie mojego tatę (jeden z dwóch synów). Niestety tata zmarł przed babcią. Czy w takim wypadku całość przypadnie wujkowi (drugiemu synowi babci)? Dziadek też nie żyje już jakiś czas. Rodzinie po uposażonym nic się nie należy (żona, 2 dzieci)?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-03-08 09:18:36

  Rzeczywiście, według prawa to wujek jest osobą, której świadczenie nalży się w pierwszej kolejności. Po nim są to wnuki zmarłej. Tę kwestię warto jeszcze wyjaśnić z ubezpieczycielem. Być może istnieję dodatkowe okoliczności, w wyniku których świadczenie zostanie podzielone.

  Anna

  2021-04-01 22:54:09

  Witam, 1.5 roku po śmierci męża znalazłam zawarta polisę z PZU na życie o której nie wiedziałam. Jestem wpisana jako uposażona. Czy jeśli z u tego w PZU mieliśmy inna polisę wspólną z której pobrałam świadczenie wówczas ktoś powinien mnie o tej ww. poinformowac? Co zrobić w takim przypadku?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-02 13:45:07

  W tym przypadku należy niezwłocznie zgłosić się do PZU w celu wypłaty świadczenia za zgon męża. Kwestia poinformowania leży już po stronie ubezpieczyciela, natomiast liczba polis na życie nie ma znaczenia przy wypłacie świadczeń.

  Joanna

  2021-04-05 10:14:48

  Mąż przebywał w szpitalu 25 dni w trakcie pobytu przeszedł operację, leżał na oiomie 3 dni, po operacji powstały komplikacje i zarażeniem w szpitalu na covid19 gdzie trafił na intensywną gdzie wprowadzony został w śpiączkę farmakologiczną i tam zmarł. Moje pytanie brzmi:czy mogę ubiegać się jako spotkobierca po mężu odszkodowania za operację i za dni pobytu w szpitalu od ubezpieczyciela grupy Allianz

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-07 09:52:09

  Świadczenia typu pobyt w szpitalu, pobyt na OIOM, operacja, rehabilitacja, zdiagnozowanie choroby itp. dotyczą osoby żyjącej. W tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zgon.

  R....

  2021-04-10 09:30:05

  Witam moj tata zmarl mial polise na zycie i niby wszystkie dzieci w niej podal ale zalatwianiem papierow mialo sie zajac najstarsze dziecio. Mam pytanie czy ono dostanie calo kwote z polisy i bedzie musiala podzielic miedzy wszystkich czy jakos beda sie z reszta kataktowac z tej polisy

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-14 10:11:31

  Odszkodowanie przysługuje między dziećmi ubezpieczonego w częściach równych. Towarzystwo nie ma takich uprawnień, aby wypłacić świadczenie wyższe z podanego powodu.

  Rafał Buzanowski

  2021-04-17 21:10:32

  Jak sprawdzić czy wypłacono ubezpieczenie które zleciłem nierzetelnej firmie bo trwa to już półtora roku dziękuję

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-20 12:39:13

  Jeśli ani TU, ani wynajęta firma nie są w stanie wskazać informacji co do wypłaty świadczenia, pozostaje skierować się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wcześniej był to Rzecznik Finansowy).

  max

  2021-04-19 10:58:42

  Witam zmarła mama . osoba na polisie uposażoną jest ojciec otrzymał 100% środków .czy jako syn (nie wpisany w polisie )tez powinienem ubiegać się o srodki ?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-20 12:37:05

  Z prawnego punktu widzenia wszystko odbyło się poprawnie. Teraz pozostaje tylko uzgodnić w rodzinie ewentualny podział odszkodowania.

  Nick

  2021-04-22 20:43:06

  Witam zmarł ojciec w polisie wpisał jedno z 4 dzieci czy pozostałe rodzeństwo które nie było wpisane może się starać po podział pieniędzy z polisy ?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-23 16:39:39

  Uposażony ma pierwszeństwo do odszkodowania. Ewentualny podział między resztą rodzeństwa (czy innymi członkami rodziny) to już kwestia indywidualna.

  Tomi

  2021-04-29 09:38:18

  Ojciec zostawił polisę bez uposażenia. Z pierwszego małżeństwa miał córkę która od 20 lat przebywa za granicą bez kontaktu . Jak to ogarnąć

  Odpowiedź Redakcji

  2021-04-30 16:11:05

  Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela z numerem polisy i danymi ubezpieczonego. Dopiero wtedy okaże się, czy do wypłaty odszkodowania będzie konieczna obecność np. notariusza.

  Bożena

  2021-06-22 21:03:49

  Zmarł mój brat, w polisie na życie uposażona była jego konkubina która zmarła trzy dni wcześniej, jedyną osobą z rodziny uprawnioną do otrzymania pieniędzy z polisy jestem ja, rodzice nie żyją, brat był kawalerem bezdzietnym i miał tylko mnie jedyną siostrę. Do dokumentów zakład ubezpieczeń wymaga notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub wyroku sądu. Z tego co wiem polisa nie wlicza się do masy spadkowej a brat ma spory kredyt do spłacenia, polisa jest na mniejszą kwotę niż kredyt. Ja podpisując taki akt notarialny naraziłabym się na dziciczenie jego długu. Czy ubezpieczyciel może wymagać takiego dokumentu?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-06-23 16:52:02

  Odszkodowanie z polisy na życie za zgon zmarłego brata to coś zupełnie innego niż dziedziczenie po nim np. nieruchomości obciążonej kredytem. Natomiast TU potrzebuje udokumentowanej wiedzy na temat osób, do których mają trafić środki z ubezpieczenia.

  Laura

  2021-07-19 22:27:19

  Witam. Moj tata był ubezpieczony w PZU i jako uposażone osoby wyznaczył mnie i mojego brata, ale niestety dostaliśmy odmowę wypłaty pieniędzy ponieważ tata zginął w wypadku samochodowym i był pod wpływem alkoholu. Czy jak napiszemy odwołanie czy jest szansa na jakieś pieniądze z ubezpieczenia?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-07-22 14:46:58

  Zdarzenie ubezpieczeniowe pod wpływem alkoholu to jedno z głównych wyłączeń odpowiedzialności stosowanych przez TU. Aby uzyskać odszkodowanie, należało dowieść wystąpienie nowych okoliczności, np. podanie alkoholu pod przymusem przez osoby trzecie i sprowokowanie wypadku. W innej sytuacji wypłata odszkodowania będzie niemożliwa, bo ubezpieczony złamał warunki polisy.

  Aga

  2021-07-28 17:04:25

  Zmarł mój dziadek, był wysoko ubezpieczony w ubezpieczalni powiedzieli mojej mamie ze nic nie dostanie. Czy jeżeli moja mama zajęła się jego pochówkiem to należy jej się coś ?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-16 12:09:46

  TU powinno podać powód odmowy wypłaty odszkodowania. Dużo zależy też od tego, kogo dziadek uposażył w swojej polisie. Mama może otrzymać świadczenie, jeśli ma ubezpieczenie na życie z rozszerzeniem o zgon rodzica. Natomiast kwestia organizacji czy opłacenia pochówku niestety nie ma w tym wypadku żadnego związku ze świadczeniem.

  Maria

  2021-07-30 11:15:08

  Zmarł mój ojciec; w polisie PZU nie podał osoby uposażonej. Siostra jest w Kanadzie. Czy akt zgonu wystarczy, abym otrzymała wypłatę z polisy ? Czy musi być przy tym również siostra ? Jeżeli musi być obecna siostra, to sprawa się komplikuje; ile czasu mamy na wypłacenie pieniędzy z polisy ? Czy jest do tego potrzebny testament ?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-08-16 12:14:22

  Sama obecność nie jest konieczna, ale TU może prosić o dowód tożsamości rodzeństwa. Z reguły ubezpieczyciel nie podaje terminu ważności wypłaty odszkodowania, ale należy ten fakt zgłosić jak najszybciej - w tym przypadku do PZU. Testament nie łączy się z wypłatą świadczenia z polisy na życie.

  Ewelina

  2021-09-13 23:08:21

  Zginął mój Mąż, a polise przepisał na swoją mame o którym nie wiedziałam nawet. A mam z mężem 3 dzieci, czy mam prawo do pieniążków aby mi teściowa oddała?

  Odpowiedź Redakcji

  2021-09-14 10:44:16

  Pierwotnie, gdyby ubezpieczony nie wskazał osoby uposażonej, świadczenie zostałoby wypłacone w pierwszej kolejności współmałżonkowi/partnerowi, w razie ich braku dzieciom itd. Tu teściowa jest jak rozumiemy osobą uposażoną, więc w świetle prawa jej należy się świadczenie. W takiej sytuacji pozostaje jedynie porozumienie się z teściową.

  Endzi

  2021-11-22 21:07:50

  Witam moj tato uposazyl mnie po smierci czy musze dac połowę siostrze jak jej nie zaznaczył.Dziękuje za odpowiedz

  Odpowiedź Redakcji

  2021-11-23 08:44:18

  Nie, ponieważ zgodnie z prawem 100 proc. świadczenia trafia do uposażonych, którzy zostali wskazani w polisie.

  Miranda

  2021-11-24 02:48:10

  Witam. Mam pytanie- czy jesli zmarł mój partner i mam przypuszczenia, że jestem osobą uposazoną to ktoś mnie odszuka? Dodam tylko, że rodzina partnera ma jego polisę, I wie gdzie był ubezpieczony... Ja niestety nie mam dostępu i możliwości się nic dowiedzieć... Z góry dziękuję.

  Odpowiedź Redakcji

  2021-11-29 11:45:44

  Jeśli jest Pani osobą uposażoną, to ubezpieczyciel podejmie próbę kontaktu/zawiadomienia bez pośrednictwa pozostałych członków rodziny zmarłego. Wszystko zależy od tego, czy dane kontaktowe uposażonego w polisie są aktualne.

  Niusia

  2021-12-02 15:37:40

  Witam. Zmarł mój mąż , polisa była na nieletnie dziecko. Konto do wypłaty musiałam wskazac moje. Kwota wpłynęła... ale nie wiem co teraz, bo chyba nie mogę dysponowac tymi pieniędzmi . Będzie mogło dziecko jak już będzie pełnoletnie. Co mam zrobic z tymi pieniędzmi na moim koncie?

  Uposażona

  2022-02-12 12:09:06

  Wujek wskazał mnie jako uposażoną w polisie, jednak nie zdążył mi podać numeru polisy. Nie spodziewał się, że wypadek w pracy odbierze mu jego młode życie (50 lat). Teraz próbuję dowiedzieć się o numer polisy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym i mam odmowę. W jaki sposób mogę się dowiedzieć o numer polisy, jeśli polisa była zawierana np. przez Pracodawcę ?

  Nikz

  2022-08-06 20:48:53

  Witam. Moj ojciec opłacał podstawowe ubezpieczenie PZU przez ładnych paręnaście lat, moja mama przestała je jemu opłacać i zmarła, czy są jakieś szanse na odzyskanie choć części z tych pieniędzy za śmierć małżonka?

  Odpowiedź Redakcji

  2022-08-23 12:15:14

  W celu ustalenia odzyskania środków najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z ubezpieczycielem. To zależy od rodzaju ubezpieczenia i umowy.

  Tomek

  2022-08-29 18:55:12

  Znajoma żyła se swoim partnerem ponad 15lat i jako jedyna była uposażona do jego polisy na życie . Aktualnie nie może starać się o pieniądze z ubezpieczenia , bo rodzina zmarłego partnera nie chce jej dać ani aktu zgonu ani karty zgonu . Co w takiej sytuacji należy zrobić

  Odpowiedź Redakcji

  2022-09-01 15:17:09

  Aby otrzymać taki akt zgonu należy wskazać w USC interes prawny, który będzie stanowił podstawę do otrzymania dokumentu. Warto również skontaktować się z ubezpieczycielem.

  andrzej

  2023-01-12 16:38:00

  czy opiekun prawny osoby ubeswlasnowolnionej moze wnioskowac o zmiane uposazonego w polisie na zycie

  Odpowiedź Redakcji

  2023-01-17 08:56:42

  Zadaniem opiekuna prawnego jest sprawowanie opieki nie tylko nad osobą ubezwłasnowolnioną, ale również jej majątkiem oraz innymi interesami. Zasadne jest zatem zarządzanie umowami. Jest to jednak decyzja, którą należy omówić z ubezpieczycielem, ponieważ może być ona zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Ania

  2023-02-21 11:32:28

  Witam. Co w przypadku, gdy ja i mój brat byliśmy uposażeni, a przed śmiercią ojca brat został odwołany z bycia uposażonym? Czy część, która powinna należeć do niego przechodzi na mnie?

  Odpowiedź Redakcji

  2023-02-22 15:33:55

  To zależy od tego, co dokładnie zostało wskazane w umowie ubezpieczeniowej oraz czy przy zmianie w umowie zostały wprowadzone instrukcje dotyczące uposażenia. Jeśli liczba uposażonych zmniejszyła się z dwóch na jedną - wówczas jako jedyna osoba uposażona może otrzymać Pani całość. Jeśli uposażonych było więcej - część, która została odwołana, może zostać podzielona. Najlepiej w tej sytuacji wyjaśnić sprawę z ubezpieczycielem.

  Dorota Kowalska

  2023-09-22 15:13:50

  Miesiąc temu zmarł mój partner. Osobą uposażoną w 100% byłam ja. W maju tego roku zgłosiłam w imieniu partnera 3 zdarzenia ubezpieczeniowe w związku z jego pobytem w szpitalach, do dnia dzisiejszego nie zostały one wypłacone. W dniu wczorajszym otrzymałam z firmy ubezpieczeniowej informację, iż wypłata świadczenia z tytułu jego pobytu w szpitalu, a w sytuacji jego zgonu, nie zostanie wypłacona mojej osobie, tylko spadkobiercom. Czy jest to zgodne z ustawą o ubezpieczeniach ?

  Odpowiedź Redakcji

  2023-10-06 12:53:34

  Proszę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jeśli w umowie została Pani wskazana jako uposażona. Jeśli ponownie nastąpi odmowa, proszę skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu