Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Grupowe ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.62

Dziękujemy za oddanie głosu.

Grupowe ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Różnice oraz możliwości, jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, warto porównać na przykładzie kilku gotowych produktów. Sprawdźmy zatem, co oferują grupy PZU, Concordia i TU Europa.
Spis treści
  Pokaż wszystkie
  Co warto sprawdzić w umowie grupowego NNW przed jej podpisaniem? Postanowiliśmy to sprawdzić. 
   

  Na czym polega grupowe ubezpieczenie na życie?


  Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, która chroni w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel zapewnia wsparcie finansowe oraz dostęp do dodatkowych usług świadczeń, takich jak odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu lub organizacja transportu medycznego. 


  Zakup polisy grupowej NNW wiąże się z wieloma zaletami. Do korzyści, jakie niesie to rozwiązanie, zaliczają się
  • minimum formalności — zakup jest szybki i prosty, za pośrednictwem pracodawcy, banku lub operatora sieci komórkowej, 
  • niewysoka cena ubezpieczenia,
  • oszczędność czasu — zainteresowanemu prezentowane są gotowe produkty, 
  • szeroki zakres ochrony. 
  Natomiast wady grupowego ubezpieczenia na życie to
  • brak możliwości modyfikowania umowy,
  • brak możliwości wyboru konkretnego pakietu dostępnego u ubezpieczyciela, 
  • brak możliwości porównania różnych ofert dostępnych na rynku, 
  • krótki czas trwania umowy (12 miesięcy), 
  • możliwość kontynuowania polisy po rozwiązaniu stosunku z pracodawcą, lecz zwykle na gorszych warunkach, 
  • niska suma ubezpieczenia.


  Kto może kupić grupową polisę na życie? 


  Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków może wykupić za pośrednictwem pracodawcy osoba pełnoletnia, która nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego. Ochroną da się objąć członków rodziny płatnika składek.

  Warto jednak nadmienić, że pracodawca musi współpracować z wybraną firmą ubezpieczeniową i oferować taką możliwość swoim pracownikom. Może się jednak okazać, że w zakładzie pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni - takiej opcji nie ma.
   

  Jaką ochronę zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie? 


  Standardowo ochrona w polisie NNW dotyczy śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zakres ten można jednak rozszerzyć, np. o odszkodowanie na wypadek
  • hospitalizacji, 
  • narodzin dziecka, 
  • operacji,
  • specjalistycznego leczenia (np. wszczepienie rozrusznika serca),
  • śmierci bliskich, 
  • trwałego inwalidztwa,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale), 
  • utraty zdolności do pracy, 
  • złamania kości.
  Możliwości w zakresie dokupienia rozszerzeń do polisy NNW zależą od ustaleń pomiędzy pracodawcą i firmą ubezpieczeniową.
   

  Ile kosztuje ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków w polisie grupowej?


  Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w porównaniu z indywidualną polisą NNW stanowi niewielki wydatek. Wynika to z faktu, iż pracodawca, mający pod sobą od kilkunastu do nawet kilkuset pracowników, jest w stanie wynegocjować niższe składki. Na ostateczny koszt polisy wpływają czynniki takie jak:
  • liczba osób, które przystąpiły do ubezpieczenia grupowego, 
  • sfinansowanie części składek przez pracodawcę (niektóre firmy proponują takie rozwiązanie w ramach pracowniczych benefitów), 
  • wybrana przez pracownika suma ubezpieczenia, 
  • zakres ochrony (zwykle ubezpieczenie jest dostępne w kilku różnych wariantach do wyboru, rozszerzenie ochrony na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, rehabilitacji oraz konieczności wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych i innych świadczeń wiąże się z podwyższeniem ceny), 
  • zawód pracownika, uprawiane sporty i hobby.
   

  Cena ubezpieczenia na życie NNW na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

  TU Polisa Wysokość składki rocznej
  UNIQA
   
   
  Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków od 49 zł
   
   
  Compensa
   
   
  Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (II) 269 zł
   
   
  Compensa
   
   
  Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (III) 279 zł
   
   
  Compensa
   
   
  Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (I) 359 zł
   
   
  Ergo Hestia
   
   
   
  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (Otwarta Grupa)
   
  360 zł
   
   
   
  Compensa
   
   
  Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (IV) 400 zł
   
   
  Generali
   
   
  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW (Otwarta Grupa) 636 zł
   
   
  Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU.
   

  Jakie nieszczęśliwe wypadki nie zapewnią odszkodowania w ubezpieczeniu grupowym?


  W OWU każdego ubezpieczenia, w tym także polisy grupowej NNW, znajduje się zapis o karencji oraz wyłączeniach odpowiedzialności. Czym jest karencja w ubezpieczeniu grupowym NNW? To czas od podpisania umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona i nie przysługuje odszkodowanie.

  Przykładowo, karencja w ochronie na wypadek trwałego uszczerbku zdrowiu może wynosić od 3 do 6 miesięcy, natomiast karencja w  polisie zapewniającej świadczenie z tytułu narodzin dziecka — od 9 do 12 miesięcy. Rozwiązanie to ma chronić ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony klientów 

  Z kolei wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, których zaistnienie skutkuje odmowa wypłaty świadczenia. Należy do nich m.in.: 
  • nieszczęśliwy wypadek w wyniku winy umyślnej, 
  • nieszczęśliwy wypadek wynikający z rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, 
  • poddanie się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza, 
  • pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, 
  • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnień albo niedopuszczonego do ruchu drogowego,
  • udział w aktach terroryzmu, rozruchach i zamieszkach, działaniach wojennych lub zbrojnych, 
  • udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia, 
  • zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia ubezpieczyciela. 
  Jako wyłączenie odpowiedzialności traktowane jest również uprawianie niebezpiecznych sportów, chyba że płatnik składek miał wykupiona specjalną polisę dla sportowców, która zabezpiecza także z tego tytułu. Przykładowo, w TU Europa jest dostępne ubezpieczenie „Aktywni w sporcie” przeznaczone dla osób uprawiających sport.
  – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu rankingubezpieczennazycie.pl.
   

  Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy grupowej?


  Przed zakupem polisy grupowej należy zapoznać się z treścią umowy i OWU, czyli Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje na temat danego produktu. Można w nim sprawdzić
  • czas trwania umowy, 
  • ilość osób, jakie można objąć ochroną, 
  • karencję oraz wyłączenia odpowiedzialności, 
  • limity w zakresie świadczeń, 
  • maksymalny możliwy zakres ochrony, 
  • ograniczenia związane z wiekiem płatnika, 
  • sposób zgłaszania roszczeń oraz wymaganą do odszkodowania dokumentację, 
  • wysokość sumy ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów polisy, 
  • zasady dotyczące kontynuacji ochrony po rozwiązaniu stosunku pracy. 
   

  Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?  


  Dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można znaleźć za pomocą takiego narzędzia jak kalkulator polis. Działa on online, bez instalacji. Po podaniu kilku kluczowych informacji związanych z preferencjami porównywarka polis analizuje oferty dostępne na rynku i następnie proponuje najlepsze z nich.

  Następnie można albo zapytać pracodawcę o dany wariant polisy, albo wykupić ubezpieczenie grupowe indywidualnie, bez przepłacania za dany produkt. Jest to możliwe przez zakup otwartej polisy grupowej, do której może przystąpić każdy bez względu na status i miejsce zatrudnienia. 

  Można również ubezpieczyć się indywidualnie i wybrać ofertę najbardziej dopasowaną do własnych preferencji. Indywidualna polisa na życie będzie uwzględniać potrzeby pod kątem zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia oraz składki.
   

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie ma na celu zagwarantowanie gruntownego wsparcia w wielu różnych sytuacjach, w których może dojść do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Pamiętać jednak należy, że bardzo ważna jest także cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Zakup polisy grupowej jest możliwy za pośrednictwem jakiegoś większego podmiotu, np. naszego pracodawcy

  2. Ubezpieczenie NNW ma zabezpieczyć nas finansowo od następstw nieszczęśliwych wypadków

  3. Posiadanie dwóch ubezpieczeń może w przyszłości zapewnić podwójne odszkodowanie

  4, Bez porównania ofert łatwo podjąć zbyt pochopną decyzję i przepłacić za ubezpieczenie

  Najczęściej zadawane pytania o następstwa nieszczęśliwych wypadków w polisie grupowej ?

  1. Czy każdy nieszczęśliwy wypadek jest objęty ochroną w polisie grupowej?

   Nie. Jeśli do wypadku doszło z winy ubezpieczonego, który świadomie działał na własną niekorzyść, np. prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, taka sytuacja skutkuje brakiem odszkodowania. W każdej umowie ubezpieczenia znajduje się również zapis o tzw. wyłączeniach odpowiedzialności, czyli dodatkowych sytuacjach, których zaistnienie może skutkować odmową wypłaty świadczenia. Należą do nich np.: prowadzenie pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnień lub niedopuszczonego do ruchu drogowego oraz udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia.

  2. W jakim wieku można przystąpić do polisy grupowej?

   To zależy od rodzaju polisy. Zwykle do ochrony mogą przystąpić pracownicy, którzy są pełnoletni, ale jeszcze nie ukończyli 65 lat. Wynika to z fakt, że im starszy jest płatnik składek, tym większe będzie ryzyko dla ubezpieczyciela.

  3. Co zrobić, jeśli pracodawca nie oferuje możliwości zakupu ubezpieczenia grupowego?

   Wtedy można skorzystać z tzw. grupy otwartej. To polisa grupowa przeznaczona dla osób, które nie mają stałego zatrudnienia lub ich zakład pracy nie oferuje możliwości zakupu polisy grupowej, lub wykonują wolny zawód albo prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość składki w otwartym ubezpieczeniu grupowym jest wyższa niż w pracowniczym ubezpieczeniu grupowym, ale za to niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Zakres ubezpieczenia może obejmować nie tylko śmierć ubezpieczonego, lecz także zdarzenia takie jak np. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja czy też narodziny dziecka. Można również wybrać indywidualną polisę na życie.

  4. Czy można kupić polisę grupową, jeśli posiada się już inne ubezpieczenie?

   Tak, inne ubezpieczenie nie wyklucza możliwości zakupu polisy grupowej. Zaletą tego rozwiązania jest szerszy zakres ochrony oraz podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia wymienionego w obu umowach. Natomiast minus to konieczność opłacania składek za każdy z produktów z osobna.

  5. Jak sprawdzić warunki ubezpieczenia grupowego NNW?

   Aby poznać warunki ubezpieczenia grupowego NNW, najlepiej skontaktować się z pracodawcą. Jego obowiązkiem bowiem jest poinformowanie ubezpieczonego o jego prawach i obowiązkach oraz dostarczenie OWU wykupionej polisy grupowej.

  6. Czy po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą można nadal korzystać z ochrony?

   Niektóre towarzystwa oferują taką możliwość, jednak na odmiennych warunkach. Warto o to dopytać ubezpieczyciela, aby uniknąć przepłacania za dany produkt ubezpieczeniowy. W niektórych sytuacjach kontynuacja będzie opłacalna, w innych zaś lepszym rozwiązaniem okaże się zakup nowego ubezpieczenia w innej firmie.

  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu