Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 12 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Grupowe ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

24 MAR 2020
Data aktualizacji: 01 CZE 2020
Różnice oraz możliwości, jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, warto porównać na przykładzie kilku gotowych produktów. Sprawdźmy zatem, co oferują grupy PZU, Concordia i TU Europa.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków może mieć wiele korzyści. Zakup takiego ubezpieczenia jest możliwy w formie zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Przyjrzyjmy się temu, co oferuje grupowe ubezpieczenie NNW.

  Zadaniem polisy od nieszczęśliwych wypadków jest wsparcie, gdy do takich zdarzeń dojdzie. Możemy wówczas liczyć na pomoc finansową w postaci odszkodowania, jak również na pomoc assistance (np. transport medyczny, dowóz leków czy zwrot kosztów rehabilitacji).

  Ubezpieczenie NNW zawierane jest, podobnie, jak w polisie grupowej, na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia ochrony.

  Zakres ochrony może się różnić w poszczególnych produktach, zatem dobrze jest wcześniej je porównywać. Jednak najczęściej zabezpiecza sytuacje urazu ciała, wstrząśnienia mózgu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, oparzenia, odmrożenia czy pogryzienia przez zwierzęta.

  W przypadku polisy grupowej NNW zakup możliwy jest z reguły za pośrednictwem pracodawcy.


  Grupowe ubezpieczenie NNW w PZU

  Grupa ubezpieczeniowa PZU w ramach polisy grupowej NNW przygotowała produkt PZU P Plus. Jest to oferta skierowana do osób pomiędzy 16 a 69 rokiem życia. Zakup polisy jest możliwy, jeżeli pracownik nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest zdolny do pracy oraz nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego.

  Ochrona z tej polisy dotyczy:
  • śmierci ubezpieczonego,
  • pobytu w szpitalu powyżej 3 dni,
  • specjalistycznego leczenia (np. wszczepienie rozrusznika serca, chemioterapia),
  • operacji chirurgicznej,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu (po udarze lub zawale)
  • złamania kości,
  • trwałego inwalidztwa
  • utraty zdolności do pracy.
  Tę polisę można rozszerzać według własnych potrzeb, ponieważ ubezpieczyciel oferuje kilka umów dodatkowych, które zwiększą ochronę.
   

  Zakres i sumy ubezpieczenia w PZU P Plus

  Zdarzenie Wariant I Wariant II
  Zgon ubezpieczonego - wypadek komunikacyjny w czasie pracy 133 000 zł 272 400 zł
  Zgon ubezpieczonego - wypadek komunikacyjny 98 000 zł 236 400 zł
  Zgon ubezpieczonego - wypadek przy pracy  98 000 zł 236 400 zł
  Zgon ubezpieczonego – nieszczęśliwy wypadek 63 000 zł 200 400 zł
  Zgon ubezpieczonego - zawał serca lub krwotok śródmózgowy 63 000 zł 100 200 zł
  Zgon ubezpieczonego 31 500 zł 100 200 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu - nieszczęśliwy wypadek (1%) 300 zł 400 zł
  Trwały uszczerbek na zdrowiu - nieszczęśliwy wypadek (100%) 30 000 zł 40 000 zł
  Zgon małżonka 14 000 zł 21 000 zł
  Zgon małżonka - nieszczęśliwy wypadek 21 000 zł 31 000 zł
  Zgon dziecka do 25 lat 2 400 zł 3 500 zł
  Urodzenie martwego noworodka 2 200 zł 3 000 zł
  Zgon rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Zgon rodziców  współmałżonka (również ojczyma lub macochy) 1 400 zł 2 000 zł
  Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 1 000 zł 1 500 zł
  Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dla każdego dziecka do 18 lat, bądź uczącego się do 25 lat  
  3 000 zł
   
  4 500 zł
  Wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej (katalog ponad 500 różnych zabiegów) - do 69 lat (I klasa 50% SU ,II klasa 30% SU, III klasa 10% SU)  
  2 500 zł
   
  2 500 zł
  Leczenie szpitalne dla osób do 69 lat - pobyt powyżej 3 dni (max 90 dni w roku) 6 000 zł 7 000 zł
  Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (przez pierwsze 14 dni) za każdy dzień 75 zł 105 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (przez pierwsze 14 dni) za każdy dzień 90 zł 140 zł
  Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (przez pierwsze 14 dni) za każdy dzień 90 zł 122,50 zł
  Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (pierwsze 14 dni) za każdy dzień 45 zł 52,50 zł
  Pobyt spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (powyżej 14 dnia pobytu) za każdy dzień 30 zł 35 zł
  Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM 300 zł 350 zł
  Rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji po pobycie w szpitalu 15 zł 17,50 zł
  Karta Apteczna – bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece 200 zł 200 zł
  Składka miesięczna 40,50 zł 60,50 zł
  Tabela 1. Przykładowa oferta dla pracowników w firmie powyżej 50 osób.
   


  Grupowe ubezpieczenie NNW w Concordia

  Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ochronę Ubezpieczenie Grupowe NNW dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły jeszcze 71 roku życia.

  Polisa umożliwia włączenie w ochronę członków rodziny. Ochrona polisa rozpoczyna się z kolejnym dniem po podpisaniu umowy, chroni ubezpieczonego przez całą dobę oraz uwzględnia osoby, które uprawiają sport.

  Ubezpieczony może rozszerzyć swoją ochronę o 26 różnych umów, zatem można dopasować zakres swojej ochrony do własnych, indywidualnych potrzeb.

  Zakres podstawowy polisy dotyczy śmierci ubezpieczonego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Możemy jednak rozszerzyć ochronę, wybierając pozostałe ryzyka, m.in.:
  • śmierć dziecka lub współmałżonka,
  • pobyt w szpitalu,
  • operacje chirurgiczne,
  • czasową niezdolność do pracy,
  • pokrycie kosztów leczenia,
  • pokrycie kosztów utrzymania i obsługo zadłużenia.
  Ubezpieczony ma zatem spory wybór, by spersonalizować swój produkt ochronny.


  Grupowe ubezpieczenie NNW w TU Europa

  Innym z kolei produktem jest polisa Ubezpieczenie NNW Sport, ponieważ jest on już skierowany do określonej grupy docelowej. Oferta dedykowana jest osobom, uprawiającym sport, jednak dotyczy zarówno grupy amatorskiej, wyczynowej, jak i zawodowej.

  Ubezpieczony może wybrać sumę ubezpieczenia pomiędzy 10 000 zł, a 100 000 zł.

  Podstawowa ochrona dotyczy śmierci ubezpieczonego oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Możemy jednak nabyć dodatkową ochronę poprzez zakup odpowiedniego rozszerzenia. Mamy do wyboru umowy chroniące na wypadek m.in.:

  • rezygnacji w uczestnictwie w imprezach sportowych,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • OC w życiu prywatnym,
  • zwrot kosztów ratownictwa,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • śmierć w następstwie udaru lub zawału serca,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego.


  Czy można mieć dwie polisy NNW?

  Co w sytuacji, gdy posiadamy już polisę NNW, a pojawia nam się korzystna oferta do zakupu w miejscu zatrudnienia? Czy rezygnować z posiadanej polisy na rzecz pracowniczej?

  Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest kupno drugiego ubezpieczenia. Pamiętajmy o tym, że dwie polisy to dwa odszkodowania na wypadek zdarzenia polisowego.

  Warto podkreślić, że obie polisy mogą dotyczyć innej sumy ubezpieczenia, zatem możemy otrzymać dwie różne kwoty świadczenia. Dodatkowo – nie wszystkie polisy zapewniają dokładnie ten sam model ochronny, zatem posiada przez nasz polisa może zagwarantować nam świadczenie np. z powodu pobytu w szpitalu, natomiast druga polisa uwzględni również odszkodowanie z tytułu operacji chirurgicznej oraz czasowej niezdolności do pracy. Nasza ochrona wzrasta z korzyścią dla nas.
   

  Co warto sprawdzić w umowie grupowego NNW przed podpisaniem?

  Bez względu na to, czy nabywamy polisę NNW samodzielnie czy w miejscu zatrudnienia, musimy dokładnie przeczytać jej treść.

  W umowie ubezpieczeniowej jest kilka bardzo ważnych punktów, o których powinniśmy pamiętać. Są to:

  • karencja,
  • wyłączenie odpowiedzialności,
  • najważniejsze szczegóły umowy.
  Karencja to czas, jaki musi upłynąć między zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie (np. karencja na urodzenie dziecka to 10 miesięcy). Jest to forma zabezpieczenia dla ubezpieczyciela. Czas karencji nie powinien być zbyt długi i powinien odpowiadać naszym potrzebom. W przypadku ubezpieczeń grupowych bardzo często karencja nie obowiązuje i ochrona rozpoczyna się dzień po zawarciu umowy. W tym wypadku nie należy się dziwić, ponieważ umowa w polisie grupowej obejmuje 12 miesięcy ochrony.

  Kolejnym ważnym punktem jest zapis o wyłączeniu odpowiedzialności. Taki punkt określa okoliczności zdarzenia polisowego, które mogą skutkować brakiem odszkodowania. Dotyczą najczęściej sytuacji, w których ubezpieczony działał świadomie na własną niekorzyść – np. prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.

  Przed podpisaniem umowy należy również sprawdzić wszystkie dane dotyczące naszej osoby oraz szczegółów wybranej polisy – rzućmy okiem, czy zgadza się suma ubezpieczenia, czy prawidłowo wskazaliśmy uposażonych i czy zakres ochrony na pewno nam odpowiada.


  Czym jest grupowa polisa na życie?

  Myśląc o zakupie ubezpieczenia na życie, musimy wiedzieć, że mamy różne opcje do wyboru, ale dwa główne modele ochrony to ubezpieczenia indywidualne i grupowe. Pozostałe możliwości będą najczęściej dostępne w jednej z tych dwóch opcji.

  Polisę indywidualną nabywamy samodzielnie – osobiście wybierając sumę ubezpieczenia, zakres ochrony, czas trwania umowy oraz samo towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym przypadku jesteśmy odpowiedzialni za całokształt produktu.

  Z ubezpieczeniem grupowym sprawa wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim zakup takiej polisy jest możliwy jedynie za pośrednictwem jakiegoś większego podmiotu np. firmy, w której pracujemy, operatora sieci komórkowej lub banku, w którym mamy konto. Grupówka to rozwiązanie, które musi uwzględniać zarówno potrzeby, jak i możliwości większej grupy osób, zatem jest to produkt bardzo specyficzny.
   
  Co charakteryzuje polisa grupowa?
  • dość szeroki zakres ochrony,
  • niska cena składkowa,
  • niska suma ubezpieczenia,
  • umowa jest zawierana na 12 miesięcy,
  • brak możliwości wyboru lub modyfikacji – decydujemy się na gotowy produkt.
   

  To, co najbardziej zachęca do zakupu ubezpieczenia grupowego, pomimo kilku ważnych minusów tej polisy, to szeroki zakres ochrony. W ramach ubezpieczenia można liczyć na ochronę w sytuacji wypadków, poważnej choroby, śmierci bliskich, pobytu w szpitalu czy narodzin dziecka. W każdej z powyższych sytuacji możemy liczyć na świadczenie od ubezpieczyciela.

  Ważnym plusem jest również niewysoka składka miesięczna. Grupówki najczęściej nie są zbyt drogie, ponieważ muszą uwzględniać zarobki oraz budżet większej grupy osób.

  Należy jednak podkreślić, że polisa grupowa pomimo szerokiego zakresu ochrony i taniej składki, ma bardzo istotny minus – niską sumę ubezpieczenia. Jest to polisa, która z całą pewnością nie zapewni wysokiego odszkodowania z tytułu zdarzenia polisowego. Sumy ubezpieczenia w grupówce to najczęściej kwoty, nieprzekraczające 100 000 zł. Oczywiście wysokość sumy jest uzależniona od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz samego produktu.

  Czas trwania umowy to 12 miesięcy. Zazwyczaj umowę można kontynuować, gdy zgłosi się wcześniej taką chęć ubezpieczycielowi. Warto jednak zaznaczyć, że nabywając grupówkę za pośrednictwem miejsca zatrudnienia, rezygnuje się z ubezpieczenia, gdy rozwiązujemy umowę z pracodawcą. Firmy ubezpieczeniowe oferują w takiej sytuacji możliwość kontynuowania polisy, jednak na nieco zmienionych zasadach.

  Podkreślić również należy fakt, że w ubezpieczeniu grupowym – w przeciwieństwie do polisy indywidualnej – nie jesteśmy w stanie zmienić zakresu ochrony. Możemy zatem opłacać produkt, który w pewnym zakresie może być nam niepotrzebny – dotyczy np. ciąży w przypadku osób, które mają już dzieci lub nie planują zakładania rodziny. Plusem natomiast jest to, że w ramach jednej składki – otrzymujemy kompleksową ochronę i nie wymaga ona zakupu umów dodatkowych.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie ma na celu zagwarantowanie gruntownego wsparcia w wielu różnych sytuacjach, w których może dojść do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Pamiętać jednak należy, że bardzo ważna jest także cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Zakup polisy grupowej jest możliwy za pośrednictwem jakiegoś większego podmiotu, np. naszego pracodawcy

  2. Ubezpieczenie NNW ma zabezpieczyć nas finansowo od następstw nieszczęśliwych wypadków

  3. Posiadanie dwóch ubezpieczeń może w przyszłości zapewnić podwójne odszkodowanie

  4, Bez porównania ofert łatwo podjąć zbyt pochopną decyzję i przepłacić za ubezpieczenie
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Choroby przewlekłe w polisie na życie

  17 WRZ 2020
  Za diagnozowanie choroby przewlekłej ubezpieczyciel wypłaci nam nawet...
  Porada img

  Renta dla dziecka po twojej śmierci - PZU i inne polisy na życie

  11 WRZ 2020
  Ubezpieczenie na życie może zapewnić ochronę nie tylko nam, ale również...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie na milion złotych - to możliwe?

  03 WRZ 2020
  Tak wysokie odszkodowanie będzie możliwe tylko w niektórych towarzystwach...
  Porada img

  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka - lepsze niż NNW?

  24 SIE 2020
  Nowy rok szkolny jest ważny zarówno dla dzieci, jak i również rodziców. To...
  Porada img

  Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

  19 SIE 2020
  Wśród najczęściej występujących poważnych zachorowań możemy wymienić...
  Porada img

  Koronawirus a ubezpieczenie na życie - co warto wiedzieć?

  11 SIE 2020
  Wprowadzenie skutecznego leczenia i ochrony przed koronawirusem jest już coraz...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Suma ubezpieczenia
  Okres ochronny
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2020