Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 16 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

Jakie korzyści wynikają z wykupienia polisy posagowej?

12 PAŹ 2015
Data aktualizacji: 14 STY 2020
Wyższa składka niż w polisie ochronnej, ale z gwarancją zwrotu. To właśnie kwestia finansowa jest główną zaletą z wykupienia dla dziecka ubezpieczenia posagowego, ale nie jedyną. Sprawdzamy inne korzyści na przykładzie produktów oszczędnościowych dedykowanych najmłodszym.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Posiadanie potomstwa to dla wielu osób sens życia, bo pozwala chociażby na przekazanie rodzinnych tradycji. Obecność dzieci wiąże się także z dużymi wydatkami. Centrum im. Adama Smitha w swoich badaniach oszacowało średni koszt utrzymania dziecka do 19 roku życia. W Polsce kwota ta wynosi 176 000 do 190 000 zł. Oczywiście, jest uzależniona od warunków bytowych oraz liczby potomstwa.

  A co, gdyby tak pokierować domowymi wydatkami, by po latach ich część wróciła w formie zgromadzonego kapitału? Tu możliwości jest kilka, jak choćby odprowadzanie części wynagrodzenia na lokatę bankową. Tyle że zysk na poziomie 3% rocznie da się odczuć dopiero przy wyższych kwotach wpłacanych na konto. Innym rozwiązaniem jest polisa posagowa – tu zysku nie ma, ale jest gwarancja zwrotu części składki i ochrony z tytułu ubezpieczenia życia i zdrowia dziecka.
   

  Finansowy posag dla dziecka i ubezpieczenie w jednym

  Ubezpieczenie posagowe to forma oszczędzania na przyszłość dziecka, więc najlepiej taki produkt kupić w chwili powiększenia rodziny lub gdy dziecko jest jeszcze małe. Głównym celem takiej polisy jest, jak sugeruje nazwa, uzbieranie posagu.
   
  Poniżej wyjaśniamy zasadę działania „posagówki”.
   
  Jak to działa? Fundator zawiera z towarzystwem umowę i zobowiązuje się przez określony czas regularnie opłacać składki. Każda składka dzieli się na dwie części – oszczędnościową i ochronną. Oszczędnościowa jest gromadzona na koncie polisowym i wraca na koniec umowy, a ochronna odpowiada za realizację świadczeń w razie wypadku dziecka czy śmierci rodzica.
   
  Kto jest fundatorem? Może to być rodzic, wujek, ciocia, babcia czy dziadek. A także osoba zaprzyjaźniona z rodziną czy dowolna osoba fizyczna, która w momencie zawierania umowy jest pełnoletnia, ale nie ma więcej niż 60 czy 70 lat. Maksymalną granicę wieku precyzują ubezpieczyciele.
   
  Ile trwa umowa? Polisa posagowa to produkt długoterminowy. Zazwyczaj minimalny okres trwania umowy wynosi 5 lat. Umowa wygasa, gdy ubezpieczone dziecko osiągnie wskazany wiek – co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 25 lat. W tym momencie kończy się umowa i wypłacana jest suma zgromadzonego kapitału.
   
  Na co można wydać posag z polisy? Ubezpieczone dziecko, które już jest pełnoletnie, ma prawo dowolnie rozdysponować środkami z ubezpieczenia. Mając np. 50 000 zł może opłacić studia w innym mieście czy innym kraju, kupić samochód, sfinansować wkład własny na zakup mieszkania, wyjechać w wymarzone miejsce czy otworzyć własną działalność gospodarczą. Bez względu na decyzję ważne jest, że środki z polisy są wolne od podatku od spadku i darowizn.
   
  Czy posag nie starci na wartości po latach? W każdą rocznicę polisy towarzystwa proponują indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent. Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, dzięki czemu zapewnione jest utrzymanie realnej wartości środków na polisie.
   

  Przykładowe oferty polisy posagowej

  Zasada działania ubezpieczenia posagowego nie dla wszystkich jest przejrzysta. Aby lepiej poznać cały mechanizm, warto sprawdzić przykładowe oferty. Na polskim rynku ubezpieczeniowym tylko część towarzystw proponuje swoim klientom oszczędnościowe ubezpieczenia dedykowane najmłodszym. Wśród nich są PZU, Prudential i Warta.
   

  PZU Start w Dorosłość – od 100 zł miesięcznie

  W polisie PZU Start w Dorosłość umowa może trwać od 5 do nawet 25 lat, a więc jest to produkt dla noworodka, a przedszkolaka, ucznia, ale i dziecka starszego. Pieniądze z ubezpieczenia dziecko może otrzymać nie wcześniej niż po ukończeniu 18 roku życia.
   
  Warunkiem jest wieku osoby, które dziecko ubezpiecza. Jeśli ma być to dziadek, górny limit wynosi 56 lat.
   
  Składka jest miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna – wybór należy do właściciela polisy (fundatora), ale w trakcie jej trwania częstotliwość można zmienić na inną. W razie trudności z regularnym opłacaniem składki PZU daje możliwość ich zawieszenia, a nawet dopuszcza rezygnację z kolejnych wpłat. Wtedy jednak trzeba liczyć się z pomniejszeniem sumy ubezpieczenia z tytułu ochrony życia i zdrowia.
   
  W ramach polisy posagowej fundator decyduje ustala zakres ochrony. Do wyboru ma kilka rozszerzeń, jak opieka medyczna w czasie choroby czy wsparcie przy zdiagnozowaniu nowotworu.
   
  Opieka medyczna w ciężkiej chorobie to produkt PZU Z Miłości do Zdrowia. Ubezpieczenie gwarantuje:
   
  • specjalistyczną opieką lekarską bez skierowań w ponad 550 miastach w Polsce;
  • wsparcie opiekuna w sprawach medycznych i formalnych;
  • rehabilitację – zajęcia i ich organizacja;
  • badania laboratoryjne i diagnostyczne;
  • badania profilaktyczne co 2 i co 4 lata;
  • opiekę psychologa.
   
  Usługi medyczne w polisie posagowej PZU Start w Dorosłość dzielą się w zależności na rodzaj zachorowania. I tak, w przypadku wykrycia i leczenia nowotworu pakiet zawiera 37 wizyt, 15 specjalizacji lekarskich, 6 konsultacji z dietetykiem, 12 konsultacji z psychologiem lub psychiatrą, 20 zabiegów ambulatoryjnych lub pielęgniarskich, 85 badań laboratoryjnych, 48 badań diagnostycznych i 120 zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej w placówce medycznej.
   
  Innym rozszerzeniem jest ubezpieczenie o nazwie jest PZU Pomoc od Serca. Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić świadczenie w razie zdiagnozowania jednej z 25 poważnych chorób, np. nowotworu złośliwego, chorób serca, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona czy sepsy.
   
  Ubezpieczenie posagowe PZU Start w Dorosłość kosztuje co najmniej 100 zł miesięcznie. Lub w innych wariantach - od 300 zł kwartalnie, od 600 zł za pół roku i od 1200 zł za rok z góry. Cena zależy od wybranych dodatków i jest kwestią ustalaną przez fundatora.

  Porównaj oferty


  Prudential Start w Życie – umowa na minimum 10 lat

  To w wielu aspektach polisa różni się od oferty PZU. W przypadku Prudential minimalny czas trwania umowy wynosi 10 lat. Polisa jest przeznaczona dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło 16. roku życia.
   
  Fundator ma możliwość zyskania premii rocznej i premii końcowej, czyi dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dla dziecka. Rozszerzenia do wyboru dla fundatora:
   
  • poważna choroba (41 jednostek), np. nowotwory złośliwe, zawał, choroby serca czy choroba Alzheimera,
  • niezdolność do pracy,
  • poważne inwalidztwo,
  • śmierć - Prudential przejmuje obowiązek regularnego opłacania składek za ubezpieczenie dziecka aż do końca trwania umowy.
   
  Umowy dodatkowe dla ubezpieczonego dziecka:
   
  • pobyt w szpitalu lub operacji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • poważne zachorowanie (od ukończenia 3. miesiąca życia) – 11 chorób, w tym m.in.: nowotwory, guz mózgu, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, choroby serca,
   
  W kwestii zmian warunków umowy Prudential dopuszcza zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych w dowolnym momencie. A także zawieszenie opłacania składek na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych. To możliwe najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy. W trakcie trwania umowy fundator może zwiększyć składkę, ale i zmniejszyć (od 1. rocznicy umowy).

  ​Wypłata oszczędności z Prudential Start w Życie następuje jednorazowo na koniec trwania umowy lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.
  Minimalna wysokość składki wynosi 125 zł miesięcznie.


  Warta Posag – 8 umów dodatkowych

  Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 10 lat. Ubezpieczony (fundator) nie może mieć więcej niż 55 lat w chwili podpisywania umowy, która wygasa, gdy opłacający składki skończy 70 lat. Dziecko można ubezpieczyć najpóźniej przed jego 15 urodzinami.

  Warta dopuszcza w swoim produkcie skrócenie okresu umowy. Przykładowo, w chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej, zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem. Jeśli fundator żyje, będzie potrzebna jego zgoda.

  W określonych sytuacjach, np. przy zawieraniu polisy na wysokie sumy, Warta może wymagać wypełnienia od fundatora ankiety medycznej i na tej podstawie skierować go na opłacone z góry badania medyczne w celu potwierdzenia ryzyka ubezpieczeniowego.

  Zakres ochrony w polisie Warta Posag można rozszerzyć o:
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego,
  • rentę posagową dla ubezpieczonego,
  • rentę posagową dla współubezpieczonego,
  • przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego,
  • uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku,
  • poważnego zachorowania dziecka,
  • pobyt dziecka w szpitalu - w razie pobytu wskutek wypadku świadczenie dzienne wyniesie 200 zł, z powodu choroby, (min. 6 dni leczenia), zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł.

  Za śmierć rodzica lub opiekuna (fundatora) dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości do końca okresu ubezpieczenia: 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie.

  W polisie posagowej Warta Posag minimalne składki wynoszą: 100 zł miesięcznie, 296 zł kwartalnie, 578 zł raz na pół roku 1111 zł rocznie.
     
  Ubezpieczenie na życie to finansowa ochrona w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.
  To warto wiedzieć
  1. Ubezpieczenie posagowe zapewnia dziecku wypłatę latami gromadzonych oszczędności na koncie polisowym

  2. Z polisy ochronno-oszczędnościowej może skorzystać także fundator, czyli rodzic, dziadek bądź opiekun prawny

  3.Ubezpieczyciele podają minimalną wysokość składek – maksymalna zależy od wykupionych rozszerzeń i możliwości finansowych fundatora

  4. Polisa posagowa jest zawierana na kilka lat, więc warto przed podpisaniem umowy porównać kilka ofert z różnych towarzystw
  Redakcja

  Dzięki stale poszerzanej wiedzy dostarczamy treści o ubezpieczeniach najwyższej jakości, w oparciu o dogłębną analizę ofert towarzystw obecnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z nami wybierzesz polisę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

  Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

  Porównaj ceny

  Najnowsze artykuły

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Porada img

  Choroby przewlekłe w polisie na życie

  17 WRZ 2020
  Za diagnozowanie choroby przewlekłej ubezpieczyciel wypłaci nam nawet...
  Porada img

  Renta dla dziecka po twojej śmierci - PZU i inne polisy na życie

  11 WRZ 2020
  Ubezpieczenie na życie może zapewnić ochronę nie tylko nam, ale również...
  Porada img

  Ubezpieczenie na życie na milion złotych - to możliwe?

  03 WRZ 2020
  Tak wysokie odszkodowanie będzie możliwe tylko w niektórych towarzystwach...
  Porada img

  Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dziecka - lepsze niż NNW?

  24 SIE 2020
  Nowy rok szkolny jest ważny zarówno dla dzieci, jak i również rodziców. To...
  Porada img

  Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

  19 SIE 2020
  Wśród najczęściej występujących poważnych zachorowań możemy wymienić...
  Porada img

  Koronawirus a ubezpieczenie na życie - co warto wiedzieć?

  11 SIE 2020
  Wprowadzenie skutecznego leczenia i ochrony przed koronawirusem jest już coraz...

  Na co zwrócić uwagę
  wybierając polisę na życie?

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  • Ilość umów dodatkowych
  • Wiek przystąpienia
  • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
  • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

  Poradnik
  ubezpieczeniowy

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
  Pobierz poradnik

  Porównaj ubezpieczenie

  Wybiersz najlepsze ubezpieczenie na życie!
  Suma ubezpieczenia
  Okres ochronny
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2020