Pełna ochrona życia
w Zasięgu Ręki

Przejdź do formularza:

Porównaj ceny

Dzisiaj 14 użytkowników zamówiło porównanie ubezpieczeń na życie.

rankingubezpieczennazycie.pl - Porównywarka ubezpieczeń na życie

Zwrot składek po skończeniu 70 lat - jak to możliwe?

Data aktualizacji: 29 CZE 2023

Średnia ocena: 4.61

Dziękujemy za oddanie głosu.

Zwrot składek po skończeniu 70 lat - jak to możliwe?
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły
Porada img

Ile wynosi odszkodowanie za złamaną nogę?

17 CZE 2024
Złamanie nogi może być podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy na...
Porada img

Ile można dostać odszkodowania za złamanie ręki?

17 CZE 2024
Złamanie ręki to zdarzenie, które może stanowić podstawę do odszkodowania...
Porada img

Badanie RTG - jak wygląda i ile kosztuje?

06 CZE 2024
Potrzebne jest Ci badanie RTG klatki piersiowej lub dentysta zlecił Ci RTG...
Porada img

Tomografia komputerowa prywatnie - ile kosztuje?

29 MAJ 2024
Badanie za pomocą tomografii komputerowej może być potrzebne z wielu...
Porada img

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

29 MAJ 2024
Zanim podejmie się decyzję o zakupie, warto zorientować się wcześniej ile...
Porada img

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

14 MAJ 2024
Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może nam wiele ułatwić....

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Darmowe wyliczenie składek online bez zobowiązań. Oszczędź do 50% na ubezpieczeniu!

Porównaj ceny
Z reguły opłacasz składki, aby w razie wypadku otrzymać pieniądze z polisy. Jeśli jednak nie wydarzy się żadne nieszczęśliwe zdarzenie, suma wpłaconych składek trafi do ubezpieczyciela. Chyba że wykupisz polisę mieszaną i założysz się z towarzystwem, że dożyjesz 70 urodzin.
Spis treści
  Pokaż wszystkie

  Porównaj oferty


  Polisa na życie i dożycie opiera się na takim właśnie zakładzie, ale to niejedyne zalety ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego. Poniżej pokazujemy na kilku przykładach (PZU, Allianz, Warta, Aegon) zasady działania i korzyści z gromadzenia części składek na polisie życiowej.


  Jak działa polisa na życie i dożycie?

  Ubezpieczenie na życie i dożycie jest dobrowolną formą ochrony finansowej życia i zdrowia oraz sposobem na długoterminowe oszczędzanie. Zasada działania takiej polisy jest prosta. Co miesiąc (lub kwartał, 6 miesięcy, rok) wpłacasz składkę, która jest następnie dzielona na część ochronną i część oszczędnościową.

  Gromadzone na koncie polisowym środki pieniężne towarzystwo wypłaca ubezpieczonemu dopiero w momencie zakończenia umowy. Środki uzyskane z polisy mogą służyć jako dodatkowy kapitał na emeryturę. Jeśli ubezpieczony dożyje wieku wskazanego w umowie może liczyć na dodatkowy bonus ustalany przez towarzystwo.

  Przykładowo, część stałych dochodów chcesz zachować na przyszłość. Zastanawiasz się nad lokatą bankową, ale ta nie gwarantuje ochrony finansowej z tytuły wypadku czy urazu ciała, więc ostatecznie wybierasz polisę oszczędnościową nazywaną też ubezpieczeniem na życie i dożycie. W umowie deklarujesz regularne wpłaty o określonej wysokości aż do ukończenia 60 roku życia, gdy otrzymasz z powrotem sumę zgromadzonych środków, a dodatkowo przez cały ten czas będziesz chroniony z tytułu ubezpieczenia na wypadek różnych przykrych zdarzeń jak złamanie ręki czy poważne zachorowanie.

  Zasady działania polisy na życie i dożycie:

  • wartość wpłaconych składek jest gwarantowana i nie zależy od sytuacji na rynku,
  • składka ubezpieczeniowa rośnie minimalnie co rok, by wyrównać działanie inflacji w długim okresie ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie obejmuje wszystkie przyczyny śmierci,
  • wypłata składek z polisy na życie ze zwrotem składki jest wolna od podatku dochodowego.
  • ubezpieczyciel wypłaci kwotę składek przekazywanych do TU przez cały okres polisy,
  • 100% wpłaconej składki można odzyskać przy długim okresie ubezpieczenia,
  • im krótszy okres ubezpieczenia, tym mniejsza część zwrotu składki, np. 85%.


  W jaki sposób kupić ubezpieczenie ze zwrotem składki?

  Do zakupu ubezpieczenia na życie potrzebne będzie określenie częstotliwości opłacania składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie), czasu trwania umowy (od 5 do 25 lat) i wysokości odszkodowania (sumy ubezpieczenia).

  Warto pamiętać, że po zawarciu polisy nie będzie możliwa zmiana sumy ubezpieczenia i okresu polisy. Jednak umowę można wypowiedzieć – z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

  W umowie polisy na życie i dożycie ze zwrotem składki należy też wskazać osoby uposażone. Otrzymają one świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego.

  Przed zawarciem umowy TU może poprosić o wypełnienie ankiety medycznej, na podstawie której oceni ryzyko ubezpieczeniowe. W razie wątpliwości (np. wskazania poważnej choroby w formularzu) ubezpieczyciel opłaci badania lekarskie w celu potwierdzenia diagnozy.

  Taką polisę można zawrzeć w określonym wieku , np. od 18 do 70 roku życia.


  Zwrot składek z polisy na życie w PZU

  PZU proponuje polisę Więcej niż Ochrona. To rozwiązanie dla osób, które chcą zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową i wypłatę w razie dożycia do określonego wieku. Ubezpieczonym może być osoba, która w początku ubezpieczenia ukończyła 13. rok życia i nie przekroczyła 70 lat.

  Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat (10 lat dla umów ze składką jednorazową), a kończy się najpóźniej w rocznicę umowy w roku, w którym ubezpieczony ukończy 75. rok życia, jednak maksymalny okres ubezpieczenia nie może być dłuższy niż 30 lat.

  Składkę można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie bądź rocznie i jednorazowo. W trakcie trwania umowy można dokonać zmiany częstotliwości opłacania składek. A w przypadku trudności z regularnym opłacaniem polisy zawiesić opłacanie składek oraz zamienić polisę na ubezpieczenie bezskładkowe.

  W części ochronnej polisy ubezpieczony ma do wyboru kilka rozszerzeń:

  • ciężka choroba,
  • leczenie szpitalne,
  • operacja chirurgiczna,
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierć spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
  • złamanie kości spowodowanego NW,
  • trwałe inwalidztwo w wyniku NW.


  Zwrot składek z polisy na życie w Allianz

  Allianz proponuje Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż do roku, w którym ubezpieczony ukończy 71 lat. Z polisy może więc skorzystać osoba w przedziale wiekowym 18-61 lat.

  Ubezpieczający ma prawo zawiesić opłacanie składek na okres maksymalnie niż 12 miesięcy i nie częściej niż raz na 4 lata.

  W części ochronnej oprócz podstawy (śmierć ubezpieczonego) Allianz oferuje polisę dodatkową (śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku).


  Zwrot składek z polisy na życie w Warta

  Przykładem polisy na życie i dożycie w TU Warta jest ubezpieczenie Błękitny Spokój. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, na okres przynajmniej 10 lat i maksymalnie 30 lat. Do polisy można przystąpić w wieku 15-60 lat. Składka może być opłacana okresowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

  Ubezpieczony ma prawo złożyć wniosek o podwyższenie składki o 10%, 20% lub 30% na 60 dni przed najbliższą rocznicą polisy, a także ma prawo złożyć wniosek o przekształcenie umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskładkowe po upływie 2 lat obowiązywania umowy.

  W każdą rocznicę polisy ubezpieczyciel może przyznać ubezpieczającemu udział w zysku od zainwestowanych środków przypadających na umowę ubezpieczenia zawartą przez ubezpieczającego w zakresie podstawowym. Udział w zysku liczony jest za okres ostatnich 12 miesięcy przypadających pomiędzy rocznicami polisy, a kwota udziału w zysku tworzy premię ubezpieczeniową. Ubezpieczony może wypłacić premię ubezpieczeniową po upływie dziesiątej rocznicy polisy, nie wcześniej jednak, niż po upływie połowy okresu ubezpieczenia.

  W części ochronnej polisy ubezpieczony ma do wyboru kilka rozszerzeń:

  • assistance medyczny,
  • całkowite inwalidztwo,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • ciężka choroba,
  • operacja chirurgiczna,
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku.


  Zwrot składek z polisy na życie w Prudential

  Przykładem polisy na życie i dożycie w TU Prudential jest ubezpieczenie Oszczędności bez Obaw. Jeśli ubezpieczony dożyje do końca umowa, Prudential wypłaci świadczenia równe sumie gwarantowanej (wszystkie wpłacone dotąd składki) i dodatkowo premie roczne i premie końcowe,  jeśli były przyznane.
  Umowa polisa trwa co najmniej 10 lat. Maksymalnie może trwać do 75 urodzin ubezpieczonego.

  Prudential określa wysokość składek. Najmniejsza wartość, jaką można wpłacić to 165 zł (miesięcznie), a najwyższa 40 000 zł (rocznie).


  Składki w polisie na życie i dożycie

  Częstotliwość Minimalna składka Maksymalna składka
  Miesięczna 165 zł 3334 zł
  Kwartalna 495 zł 10 000 zł
  Półroczna 990 zł 20 000 zł
  Roczna 1980 zł 40 000 zł

  Tabela 1. Na podstawie OWU Prudential Oszczędności bez Obaw.


  Zwrot składek z polisy na życie w Nationale Nederlanden

  Przykładem polisy na życie i dożycie w Nationale Nderlanden jest ubezpieczenie Moja ochrona ze zwrotem. Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot do 100% wpłaconych składek w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca umowy.

  Ubezpieczonym może zostać osoba w wieku 18-65 lat. Maksymalny wiek ubezpieczonego zależy od wybranego okresu polisy. Przykładowo, 65-latek może zawrzeć umowę maksymalnie na 5 lat, 60-latek na 10 lat, 55-latek na 15 lat, 50-latek na 20 lat itd.

  W części ochronnej polisa zapewnia wypłatę świadczenia uposażonym w razie śmierci ubezpieczonego, a także śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

  Co roku towarzystwo proponuje podwyższenie składki (indeksacja) o co najmniej 3%. Jednak indeksacja nie dotyczy umowy w ostatnich 5 latach jej trwania i w przypadku umów 5-letnich.


  Jakie dokumenty potrzebne do zwrotu składek z polisy na życie?

  W przypadku dożycia końca okresu ubezpieczenia, do wypłaty wystarczy wniosek oraz dokument potwierdzający tożsamość.

  Inne dokumenty będą potrzebne przy wypłacie pieniędzy z części ochronnej (np. z tytułu śmierci):
  • kopia dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość uposażonego;
  • skrócony odpis aktu zgonu;
  • zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci ubezpieczonego, wystawione przez lekarza lub organy do tego upoważnione.
  Na zwrot składek z polisy na życie ubezpieczyciel ma 14 dni. Wypłata pieniędzy z tytułu śmierci ubezpieczonego nastąpi do 30 dni po otrzymaniu przez TU zawiadomienia o tym fakcie.


  Czy trzeba zapłacić podatek z polisy na życie i dożycie?

  Kwoty otrzymane z polisy na życie i dożycie przez osoby fizyczne są zwolnione od podatku dochodowego. Podstawą prawną jest art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Porównaj oferty

  Ubezpieczenie na życie daje ochronę finansową w wielu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie i Twoich bliskich. To także możliwość oszczędzania części wpłacanej składki na koncie polisowym. Nie mniej ważna jest cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, warto najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

  To warto wiedzieć
  1. Zwrot składek jest możliwy na koniec umowy z ubezpieczenia na życie i dożycie

  2. Warunkiem jest osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku wskazanego w umowie polisowej

  3. Oprócz zwrotu sumy składem towarzystwo może też przyznać ubezpieczonemu premię roczną i premię końcową

  4. Polisa na życie ze zwrotem składki to zobowiązanie długoterminowe na okres co najmniej 5 lat
  Adrianna Chruściel

  Odpowiedzialna za treści dotyczące ubezpieczeń na życie. Copywriterka z zamiłowania i pasji. Od 5 lat dzieli się swoją wiedzą i przekazuje ją dalej. Lubi kryminały i dobry film, a w swoim czasie wolnym stawia na rozwój osobisty.

  Wasze komentarze (0)

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

  Wyślij
  Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portalu rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie TU), których dotyczy opinia. Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

  Komentarz zapisany. Dziękujemy.

  « Powrót do listy postów

  FacebookPodziel się ze znajomymi:
  Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2024 | Mapa serwisu