Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.Zamknij

Concordia

Concordia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia od ponad 20 lat jest obecne na polskim rynku. W portfolio firmy znajdują się produkty stworzone z myślą o rolnikach, klientach indywidualnych, przedsiębiorcach i kredytobiorcach. Concordia należy do wiodących graczy na rynku w segmencie ubezpieczeń rolnych. Od 2018 roku Concordia wchodzi w skład grupy Generali. Grupa Generali to włoska marka o silnej pozycji międzynarodowej. Założona w 1831 roku, działa w 50 krajach, zatrudnia niemal 71 000 pracowników na świecie i obsługuje 57 milionów klientów. W Polsce Generali działa od 1998 roku i zatrudnia lokalnie 1300 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych.
 

Przykładowe polisy na życie Concordia

Concordia w zakresie ubezpieczeń życia i zdrowia oferuje swoim klientom 3 produkty:
 

 • Concordia Życie Komfort – polisa z myślą o kredytobiorcach,
 • Concordia NNW Indywidualnie – ochrona wypadkowa dla każdego,
 • Concordia Bezpieczna Szkoła – polisa NNW dla dzieci.
Concordia Życie Komfort charakteryzuje się niską składką (już od 20 zł miesięcznie), elastycznym zakresem ochrony i gwarancją zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.
Ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Możliwe jest wybranie 2 rodzajów sum ubezpieczenia – stałej i kredytowej. Stała odpowiada za spłatę zobowiązań i wsparcie finansowe dla najbliższych, kredytowa dotyczy tylko zobowiązania. Polisa stanowi ofertę także dla osób, które nie zaciągnęły kredytu.
Zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub w następstwie choroby, poważne zachorowanie, utratę pracy, śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej oraz śmierć w wyniku choroby zakaźnej w rolnictwie.

Concordia NNW Indywidualnie to całodobowa ochrona przez 7 dni w tygodniu. Polisa jest zawierana na 12 miesięcy i może być automatycznie przedłużona na kolejny roczny okres. Ubezpieczony wybiera częstotliwość opłacania składek – jednorazowo lub miesięcznie.
Ubezpieczenie jest dedykowane różnym grupom społecznym – od osób aktywnie uprawiających sport po seniorów ze specjalnie opracowanym dla nich pakietem assistance.
Rozszerzenia o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku to m.in. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, zapadnięcie w śpiączkę, śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych, koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i badań, poważne zachorowanie i czasowa niezdolność do pracy.

Concordia Bezpieczna Szkoła jest alternatywą dla ubezpieczeń NNW kupowanych przez rodziców w szkole, do której uczęszcza dziecko. Towarzystwo bierze odpowiedzialność finansową m.in. podczas wyczynowego uprawiania sportu na treningach, zawodach, obozach sportowych – dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
Zakres podstawowy polisy obejmuje śmierć w następstwie wypadku i wypadku komunikacyjnego, trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku oraz zapadnięcie w śpiączkę w następstwie wypadku. Dodatkowymi ryzykami są pobyt w szpitalu w następstwie wypadku, koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwem wypadku, poważne zachorowanie i przerwanie nauki w następstwie wypadku lub choroby.
 

Zalety ubezpieczenia w Concordia

+ wypłata świadczenia w razie utraty pracy
+ specjalny Pakiet Agro dla rolników możliwy do wykupienia w ramach polisy na życie
+ możliwość zawarcia polisy nawet na 1 dzień
+ ochrona NNW nawet aż do 81 roku życia
+ świadczenie za przerwanie nauki w następstwie wypadku lub choroby
 

Jak zgłosić zdarzenie w Concordia?

Roszczenia z tytułu ubezpieczeń na życie należy zgłaszać za pomocą formularzy na www.generali.pl lub telefonicznie pod numerem 913 913 913.
Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia ubezpieczony lub uposażony powinien przygotować numer polisy i dokumenty wymagane dla danego typu zdarzenia. Jeśli takim zdarzeniem jest np. niezdolność do pracy, wymagane będą:
 • dokumentacja medyczna - historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karta leczenia szpitalnego, opis wyników badań,
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej,
 • dane adresowe placówek medycznych, w których ubezpieczony był zarejestrowany lub leczony przed początkiem obowiązywania umowy – tylko, jeśli niezdolność do pracy zaistniała przed upływem 3 lat od daty zawarcia umowy,
 • dokument potwierdzający wystąpienie wypadku w postaci protokołu powypadkowego (sporządzonego przez komisję BHP w zakładzie pracy) lub adresy organów policji lub prokuratury prowadzącej postępowanie wyjaśniające – tylko jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Szkodę można też zgłosić na piśmie. Wypełniony druk zgłoszenia szkody z tytułu NNW wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Concordia Polska TUW, Biuro Likwidacji Szkód, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Lub drogą e-mailową na adres: szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl
Druki zgłoszenia (tylko dla polisy NNW) można pobrać ze strony internetowej Concordia.
 

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie Concordia

Jeżeli umowa zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczony ma prawo odstąpienia od niej w terminie 30 dni od dnia zawarcia. Jeśli jednak ubezpieczony jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni.
 
W każdym momencie ubezpieczony może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg zaczyna się w momencie wpływu wypowiedzenia do TU Concordia. Oświadczenie o odstąpieniu lub o wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone na piśmie oraz doręczone do Centrali Concordia, Oddziału Concordia albo Agenta współpracującego z towarzystwem.
 
W razie odstąpienia od umowy Uniqa zwróci ubezpieczonemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres. Towarzystwo zastrzega sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielało ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie umowy należy odesłać do obsługi klienta na adres: CONCORDIA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań.
 

Kontakt z Concordia

Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
 
Infolinia: (61) 85 84 800
Czynna pon-pt 8-16
E-mail: biuro@concordiaubezpieczenia.pl

Porównaj oferty »

Średnia ocena: 4.33

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wasze komentarze (0)

Potwierdź, że jesteś człowiekiem.

Wyślij

Komentarz zapisany. Dziękujemy.

Na co zwrócić uwagę
wybierając polisę na życie?

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
 • Ilość umów dodatkowych
 • Wiek przystąpienia
 • Czy ubezpieczenie jest terminowe, czy bezterminowe?
 • Czy pozwala dodatkowo oszczędzać i czy suma ochrony Twojego życia jest dobrej wysokości?

Poradnik
ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy
Pobierz bezpłatny poradnik dotyczący ubezpieczeń na życie. Dowiedz się jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przygotować się do rozmowy z agentem.
Pobierz poradnik

Porównaj ubezpieczenie

Porównaj ubezpieczenie
Nasza firma jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem: 11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i FinansowychKomisja Nadzoru FinansowegoGeneralna Inspekcja Ochrony Danych OsobowychRzecznik UbezpieczonychUbezpieczenia online.pl
Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. © 2006-2022 | Mapa serwisu